Aprílová Kosa OLOMOUC

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 1. duben 2017
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:15 do 17:00
Pořadatel:REGI Base, OSVA
Ředitel závodu:Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:Luděk Mather
Startovné:400.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2017
Počet situací:4
Max. závodníků:60 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:SA 58 7,62x39
Propozice:
Aprílová Kosa Olomouc - soutěž ve střelbě ze samonabíjecí pušky

Funkcionáři soutěže:
Ředitel soutěže Aleš Procházka, hlavní rozhodčí Luděk Mather.
Sbor rozhodčích: Bude jmenován pořadatelem.
Pravidla soutěže: Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby.

Zbraně: Samonabíjecí pušky, které vyhovují pravidlům Lidové obranné střelby.
Divize: Puška samonabíjecí (PSA), osobní obranná zbraň (PDW).
Skupiny: Mechanická miřidla, optická miřidla.

Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a odporující pravidlům. Spotřeba cca 60 nábojů na závod, kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více.

Počet stanovišť: 4

Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Větší kulová zbraň nebo brokovnice je buď v tašce, kufru nebo bezpečně přenášená. Pokud zbraň umoţňuje vystavit závěr, musí být vystaven nebo musí být do komory a hlavně strčen tzv. praporek . Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanoviště.

Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.

Občerstvení: Na střelnici k dispozici.

Za organizační tým Luděk MatherVýsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Císař Radek 100.00% 100.00 100.00 80.83 100.00
2. CIBULKA Václav 98.19% 91.06 99.39 94.56 88.95
3. Jarolím Aleš 88.89% 79.54 79.74 84.37 94.87
4. Boček Radovan 81.70% 60.86 82.82 100.00 67.44
5. Ćmiel Marek 81.43% 49.32 92.47 84.40 83.93
6. Kolář Jan 77.21% 59.20 76.76 98.99 59.08
7. Řezníček Roman 75.72% 47.20 70.82 91.83 78.51
8. Kocián Aleš 75.70% 61.76 73.54 75.69 77.30
9. Ryšavý David 69.69% 46.43 77.62 73.60 67.76
10. Hodoval Pavel 69.55% 32.85 72.53 87.36 72.14
11. Nádvorník Tomáš 65.40% 50.64 50.68 81.63 66.10
12. Vrána Tomáš 63.88% 54.03 61.25 66.31 61.69
13. Žiška Jaroslav 63.68% 58.63 66.95 58.69 58.22
14. Jelínek Jan 63.66% 44.10 54.62 76.10 67.60
15. Procházka Aleš 63.41% 44.09 64.51 79.69 53.21
16. Lorenc Ivo 61.26% 37.54 49.24 72.75 73.77
17. KRCHŇAVÝ Filip 60.86% 32.85 67.54 68.91 62.48
18. Malý Jan 60.45% 55.55 37.63 75.88 61.16
19. Marek Tomáš 59.63% 42.89 47.77 61.71 74.74
20. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 59.09% 57.57 38.88 74.09 54.49
21. Nepraš Ondřej 58.70% 63.77 63.68 71.90 24.18
22. Dvořák Petr 58.62% 45.03 68.56 55.66 53.98
23. Polách Josef 57.33% 56.05 55.66 45.68 60.96
24. Augustin Patrik 54.66% 34.66 39.44 76.72 57.35
25. Sýkora Jiří 53.85% 53.50 54.62 41.50 55.44
26. ŠARMAN Marek 53.45% 40.02 61.61 53.71 48.20
27. Faron Radek 53.43% 29.20 65.63 49.29 59.35
28. SUCHÁNEK Martin 52.49% 47.43 33.68 62.32 56.45
29. VITOSLAVSKÝ Dan 52.13% 48.72 34.96 54.56 60.28
30. Zbořil Kamil 51.88% 35.04 47.46 66.31 48.75
31. Mach Jan 51.30% 32.85 47.64 55.97 58.93
32. Šaroch Petr 49.60% 51.96 35.18 59.90 41.83
33. Ševčík Jiří 49.15% 47.81 51.01 46.06 42.30
34. Kittler Jan 46.82% 21.02 52.30 57.98 47.00
35. Malá Daniela 46.55% 47.27 43.00 29.02 57.98
36. Radil Zdeněk 45.41% 47.63 30.03 57.11 38.17
37. Janoušek Bedřich 42.69% 27.66 29.38 42.41 63.11
38. Vystavěl Marek 41.80% 32.85 49.25 38.13 38.97
39. Fryčák Petr 38.55% 37.54 46.05 24.05 39.19
40. PRUDKÝ Tomáš 35.27% 29.20 44.85 33.89 26.37
41. Pomkla Petr 33.93% 43.80 33.87 29.34 22.19
42. Pavlíček Karel 29.14% 23.89 45.06 37.91 4.11
43. Slivečka Zdenny 27.53% 24.27 19.71 35.59 25.28
44. Hrazdilová Benešová Lenka 25.83% 26.28 14.48 33.06 24.57
45. Vavroušková Pavla 16.60% 21.90 20.45 20.67 0.21
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Michna Jan 100.00% 68.21 75.19 100.00 100.00
MZ Malý Jan 85.16% 100.00 59.54 71.27 61.62
2. Faltýsek Pavel 82.83% 59.78 97.79 63.05 63.82
3. Řezníček Jiří 74.52% 57.21 100.00 59.01 39.69
4. Malá Daniela 68.30% 60.35 70.24 70.91 33.06
MZ Ryšavý David 67.98% 70.42 69.28 39.70 54.06
MZ Šalplachta Václav 60.30% 48.18 49.82 53.24 55.82
MZ Šalplachtová Lenka 49.71% 48.18 68.53 27.25 26.73
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PSa Císař Radek 100.00% 100.00 100.00 68.59 100.00
PSa CIBULKA Václav 97.57% 91.06 99.39 80.23 88.95
PSa Jarolím Aleš 88.37% 79.54 79.74 71.59 94.87
PSa Ćmiel Marek 80.67% 49.32 92.47 71.61 83.93
PSa Boček Radovan 80.30% 60.86 82.82 84.85 67.44
PDW Michna Jan 78.00% 39.17 51.91 100.00 96.43
PSa Kolář Jan 75.70% 59.20 76.76 83.99 59.08
PSa Kocián Aleš 75.10% 61.76 73.54 64.22 77.30
PSa Řezníček Roman 74.46% 47.20 70.82 77.91 78.51
PSa Ryšavý David 68.98% 46.43 77.62 62.45 67.76
PSa Hodoval Pavel 68.27% 32.85 72.53 74.12 72.14
PSa Nádvorník Tomáš 64.21% 50.64 50.68 69.26 66.10
PSa Žiška Jaroslav 63.38% 58.63 66.95 49.80 58.22
PSa Vrána Tomáš 63.28% 54.03 61.25 56.27 61.69
PSa Jelínek Jan 62.64% 44.10 54.62 64.57 67.60
PSa Procházka Aleš 62.24% 44.09 64.51 67.61 53.21
PDW Malý Jan 62.19% 57.42 41.11 71.27 59.42
PDW Faltýsek Pavel 61.43% 34.33 67.52 63.05 61.54
PSa Lorenc Ivo 60.30% 37.54 49.24 61.72 73.77
PSa KRCHŇAVÝ Filip 60.05% 32.85 67.54 58.47 62.48
PSa Malý Jan 59.34% 55.55 37.63 64.39 61.16
PSa Marek Tomáš 59.08% 42.89 47.77 52.36 74.74
PSa Dvořák Petr 58.28% 45.03 68.56 47.23 53.98
PSa ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 58.01% 57.57 38.88 62.87 54.49
PSa Nepraš Ondřej 57.69% 63.77 63.68 61.00 24.18
PSa Polách Josef 57.36% 56.05 55.66 38.76 60.96
PDW Řezníček Jiří 54.04% 32.85 69.04 59.01 38.27
PSa Sýkora Jiří 53.93% 53.50 54.62 35.21 55.44
PSa Augustin Patrik 53.32% 34.66 39.44 65.10 57.35
PSa Faron Radek 53.18% 29.20 65.63 41.82 59.35
PSa ŠARMAN Marek 53.02% 40.02 61.61 45.57 48.20
PSa SUCHÁNEK Martin 51.67% 47.43 33.68 52.88 56.45
PSa VITOSLAVSKÝ Dan 51.61% 48.72 34.96 46.29 60.28
PSa Zbořil Kamil 50.88% 35.04 47.46 56.27 48.75
PSa Mach Jan 50.71% 32.85 47.64 47.49 58.93
PDW Malá Daniela 50.45% 34.65 48.50 70.91 31.88
PSa Ševčík Jiří 48.89% 47.81 51.01 39.08 42.30
PDW Ryšavý David 48.86% 40.43 47.83 39.70 52.13
PSa Šaroch Petr 48.78% 51.96 35.18 50.83 41.83
PSa Malá Daniela 46.90% 47.27 43.00 24.62 57.98
PSa Kittler Jan 45.99% 21.02 52.30 49.20 47.00
PDW Šalplachta Václav 45.89% 27.66 34.40 53.24 53.83
PSa Radil Zdeněk 44.57% 47.63 30.03 48.45 38.17
PSa Janoušek Bedřich 42.36% 27.66 29.38 35.98 63.11
PSa Vystavěl Marek 41.62% 32.85 49.25 32.35 38.97
PSa Fryčák Petr 38.85% 37.54 46.05 20.40 39.19
PSa PRUDKÝ Tomáš 35.04% 29.20 44.85 28.75 26.37
PDW Šalplachtová Lenka 34.73% 27.66 47.32 27.25 25.77
PSa Pomkla Petr 33.85% 43.80 33.87 24.89 22.19
PSa Pavlíček Karel 28.55% 23.89 45.06 32.17 4.11
PSa Slivečka Zdenny 26.98% 24.27 19.71 30.20 25.28
PSa Hrazdilová Benešová Lenka 25.33% 26.28 14.48 28.05 24.57
PSa Vavroušková Pavla 16.30% 21.90 20.45 17.54 0.21
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 13 komentářů

Komentáře

Jirik.fx
Myslím, že v tomto závodě bylo PDW v 9mm spíše výhodou obzvlášť když měl člověk kolimátor. Aspoň mě to tak připadlo.

Ogres
Rád bych napsal pár poznámek k závodu.
Na úvod děkuji pořadatelům za uspořádání soutěže, rád jsem zase po dlouhé době provětral kosu. Situace byly fajn, kovy na větší vzdálenosti jsou super, klidně jich mohlo být víc...
Další řádky prosím neberte jako rejpání. Takhle jsem to vnímal a třeba to pro organizátory bude podnět do příště. Možná mám jen velké nároky. Pár závodů už mám za sebou, ale tohle byl můj první puškový LOS a popravdě nevím jak to chodí u jiných pořadatelů.
Trochu mě zklamalo vyhodnocení divize "puška samonabíjecí" všech střelců dohromady, když v propozicích byly stanoveny i skupiny optická a mechanická mířidla.
Organizace závodu o počtu 60 střelců není určitě jednoduchá, ale podle mě tam byly zbytečné prodlevy. Squady se mezi sebou míchaly a lidi různě předbíhali. Vznikaly situace, kdy někdo měl odstříleny 2 situace a někdo ještě nic. Když jsem byl u situací 3 a 4, tak tam rozhodčí ani předem nehlásili kdo se má chystat a pak se čekalo, než se střelec dostaví na start. To že závodníci po odstřílení pomáhají s lepením terčů a stavění kovů je celkem běžné, ale podle mě by to neměli dělat střelci, kteří se mají připravovat ke střelbě.
Na situaci 1 byl popisem stanoven start se zásobníkem ve zbrani, na brífinku bylo řečeno zásobník mimo zbraň. V reálu jsem pak viděl startovat závodníky na oba způsoby.
Vždycky jsem vnímal LOS jako disciplínu, kde se důsledně dbá na bezpečnost. Ale připadalo mi možná až trochu zbytečné začínat na 3 situacích se zásobníkem mimo zbraň a na jedné sice se zásobníkem in, ale nábojem out. Hlavně když jsem pak viděl, jak si několik závodníků při přesunu mířilo pod nohy, nebo mimo úhly - bez zjevného napomenutí rozhodčím.

PaF
Taky bych prosil o přesun do kategorie PDW - start.č. 46 Pavel Faltýsek. Díky!

Radov
Pěkný závod, děkuji pořadatelům. O bezpečnosti a organizaci již bylo psáno, s názorem souhlasím. Ještě bych chtěl podotknout, pravidla umožňují 18 hodnocených zásahů v situaci, je škoda, že toto nebylo využito při možnostech takto rozlehlé střelnice. Věřím, že využití plného počtu ran, potěší všechny účastníky příští soutěže. Radovan

lekar.t
To Orges

Situace č4 celé dopoledne na této situaci vyvolávalo kdo střílí a kdo se připraví a šlapalo to bezvadně.
Odpolední skupina se usadila spíš k bufetu než k situacím a vyvolávání asi zaniklo při chřoupání buřtů.
Jinak předbíhání si musí střelci pohlídat sami rozhodčí je na situaci a tu má nastarost, oči vzadu nemá.
Postavení plechů samotným závodníkem je prostě předcházení sporům, kdo to jak postavil, zapřel, opřel.Postavil sis to sám a hotovo.Taky to ber jako záměrné narušení soustředění střelce.
S porušením bezpečnosti to bylo kde, kdy, jak video máš???situace ????asi myslíš přesuny na nějaké situaci.typl bych 2.
Stran bezpečnosti bych osadil situace stojany a sem nechal odložit VŠECHNY železa a manipulace jen jako příprava a nebo přesun jinam.Další možností je uzavřený obal a přenášení po celou dobu v něm.

Pokud má někdo chuť stačí se přidat nejlépe se to dá změnit zevnitř dne 6. květen 2017(v Sobotu) se pořádá školení rozhodčích.viz http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/846/

alesproch
Pro Pavla, Honzu, Jirku, Vaška, Lenku, ...., prostě pro všechny PDW-čkaře. Na stránkách LOSu budou výsledky konečně správně - díky tomu, že jste napsali a že si toho všimnul adm. Tak, prosím, jenom přijměte omluvu, nevím, jak se to stalo ( myslím, že se na tom podepsala práce kvapná, málo platná - ale to omluva není). Mth

alesproch
k příspěvku č. 16 - na st. č. 1 bylo řečeno, že je na závodníkovi, zda bude mít zásobník ve zbrani či mimo zbraň, ale pokud ho bude mít ve zbrani, tak závěr bude nejprve spuštěný a úderník vypuštěný. a to se od počátku dodržovalo

Avatar
Georg
Jak jsem to viděl já:
závod jako takový se mi líbil a za to bych chtěl všem, co se na něm organizačně podíleli poděkovat. Budu-li mít příležitost - opět rád přijedu "vyvětrat mazlika".

Co se týče míchání (předbíhání) střelců, resp. sqadů, zde to byla podle mne záležitost střelců, nikoliv organizátorů.
Trochu mne zklamalo hodnocení, kde byly stejně hodnoceny otevřené i optické miřidla (ikdyž jsem zaznamenal, že i ty optické mohou být i na škodu :mrgreen: )
Jinak za sebe mohu potvrdit slova alesproch o tom, že rozhodčí informoval na stage 1, v jakém stavu bude zbraň a zásobníky před startovním signálem.

KarlosP.
Střelnice je nádherná a pánbůh zaplať za každý puškový závod. Z pušky skoro nestřílím a tak mi jednoduchý závod na málo ran vyhovoval, stejně jsem na některých situacích "utratil" víc než mi bylo míle. :-)
Ale, pokud je u situace vyvěšená procedura a v ní je napsáno že se startuje se zásobníkem ve zbrani, mělo by to samé rozhodčí říct při brífinku a podle toho i střílet. U sitace 1 a 2 to proběhlo tak, že rozhodčí vybrali veškeré scoresheety, pomíchali squady a udělali oba brífinky naráz. Já už mám hlavu akorát na čepici, jsem na puškových závodech začátečník a tak jsem v tom měl dost guláš. Navíc bylo procedůrou určeno že na 1. situaci budou nabité 3 zásobníky 5 + 5 + 3 náboje, na 2. situaci byl potřeba 1 plný zásobník. 4 zásobníky jsem neměl, netušil jsem na kterou situaci budu zavolán dřív a tak jsem tam (a nejen já) pak pobíhal a zmatkoval. Systém bez dodržování squadů není dobrý.

eab
Výsledky po úpravách online.

Pavel