GunExpert Cup

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 29. srpen 2015
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:GunExpert
Ředitel závodu:Petr Balcer
Hlavní rozhodčí:Tomáš Hotra
Startovné:500.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2015
Počet situací:6
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/80 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 9mm Luger
Propozice:
A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel soutěže: Gun eXpert
Organizátor soutěže: IPSC Bohemia West o.s.
Technické zabezpečení: IPSC Bohemia West o.s.
Střelnice Čekanice, Tábor
Termín soutěže: sobota 29. srpna 2015
Místo konání soutěže: Střelnice Čekanice, Tábor
GPS: 49°26'1,2"N, 14°40'23,66"E
Organizační výbor:
Ředitel soutěže Ing. Petr Balcer
Hlavní rozhodčí Tomáš Hotra (IPSC Bohemia West o.s.)
B. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
Soutěž je soutěží jednotlivců
Povolené zbraně : konverze a PDW
1. - 6. soutěžní disciplína se soutěží dle Pravidel sportovní činnosti APS ČR
1. - 3. soutěžní disciplína určena po VPi – min. 7.62
4. - 6. soutěžní disciplína určena po Úpu – na puškové náboje konverze nejsou povoleny
Hodnocení a ceny
- Hodnotí se všechny disciplíny dohromady.
- Hlavní cena (slosovatelná po všechny soutěžící) krátká puška fr. GuneXper CZ
- 1. - 5. místo poháry, diplomy, věcné ceny,
- 6. - 10. místo věcné ceny,
Hlavní cena bude slosovaná mezi všemi soutěžícími s platným ZP (u osoby mladší 21 let platný ZP odpovědné osoby). V případě, že osoba nesplní pomníky nebo se při druhém vyvolání o výhru nepřihlásí, bude ceremoniál opakován znovu.
Další technická ustanovení
- V disciplině jsou závodníci povinni používat výstroj pro zbraň: opasek, opaskové pouzdro na zbraň a opaskové pouzdro na zásobník;
- Celkem je na soutěž potřeba pro 1. Závodníka min. 90 nábojů. Do každé zbraně
- Zbraně vlastní. Náboje je možno zakoupit na střelnici u pořadatele dle aktuálního ceníku.
- Příjem protestů v průběhu soutěže, nejpozději však do 10 min po ukončení soutěže. Cena za vznešení protestu se platí poplatek 1000,- Kč. Poplatek přijímá hlavní rozhodčí. Při zjištění neoprávněnosti protestu tento poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
C. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Účast na soutěži
a) Soutěž je přístupná všem osobám a pozvaným hostům pod podmínkou, že se podle těchto propozic budou řídit a včas se přihlásí. A dodrží podmínky stanovené nařízení zákona o zbraních a střelu č.119/2002 sb. uvedena v zákonu č. 484/2008 nabyta účinnosti dne 1. 2. 2009 novelizován 1. 7. 2014
Přihlášky a informace o soutěži
Přihlášky se podávají elektronickou formou na adresu.
http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/507/
Termín pro dodání přihlášek do 28. 8. 2015
Účast je omezena kapacitou soutěže 80 účastníků.
Předpoklady pro prezentaci je: platný ZP a průkaz zbraně, AČR a hosté (OP).
Ochrana osobních údajů: Podle Zákona č. 101/2001 Sb. O ochraně osobních údajů.
Hospodářská ustanovení
- Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže na vlastní náklady a se svojí zbraní a náboji.
Občerstvení
Restauračním zařízení na střelnici
D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:
sobota
07:30 – 08:30 příjezd účastníků soutěže, kontrola prezentace, losování, přejímka zbraní
08:30 – 08:45 porada rozhodčích, rozprava
08:45 – 09:00 zahájení soutěže, poučení účastníků soutěže o bezpečnosti, uzavření střelnice
09:00 – 15:00 vlastní soutěž
15:00 – 15:30 dopočítání výsledků, zveřejnění listiny předběžných výsledků
15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků soutěže
E. ZÁVĚREČNÁ A SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ
1. Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovením těchto propozic
2. Propozice schválili z pověření rady IPSC Bohemia West o.s. a s jednatelem GuneExper Cz dne 1.července 2015 tímtéž dnem se propozice vydávají v platnost.
Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Ing. Petr Balcar Tomáš Hotra (IPSC Bohemia West o.s.)


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 14
volných míst: 14
volných míst: 14
volných míst: 14
volných míst: 14
volných míst: 14
-prázdný-