LOSík Brno

Střelnice:Trigger Service
Datum:Čtvrtek, 30. květen 2013
Prezence:od 00:00 do 00:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX Brno
Ředitel závodu:Šimek Jiří
Hlavní rozhodčí:Kittler Jan
Startovné:200.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2013
Počet situací:3
Max. závodníků:14 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ-75 9mm Luger S&B
Propozice:
LOSík Brno (<a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/losik" target="_blank">čtěte pravidla</a>) je série hodnocených střeleckých cvičení pro širokou střeleckou veřejnost s platným zbrojním průkazem.

Rozdělení do squadů:
Začátečníci = mají dosud absolvované méně než 3 LOSíky/LOSy
Pokročilí = mají dosud absolvované už 3 a více LOSíků/LOSů

<b><font color=red>Pokud je termín již naplněný, vyzkoušejte <a href="http://los.zbranekvalitne.cz/?filter_active=true&fd=on" target="_blank">Drillování</a></font></b>.

Střelnice : TRIGGER Service, Brno

Kapacita : 3 squady, max. 4 střelci ve squadu. Každý squad má určený svůj časový úsek podle harmonogramu; 15 min prezentace, briefing, 60 min střelba.

Organizační příspěvek 200,- Kč

Situace : A – střelba z místa, B – střelba za pohybu, C – střelba z krytu (<a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/losik#situace" target="_blank">popis situací</a>), minimálně 36 nábojů.

Vybavení : Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici.

Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní; vybíjecí zařízení je umístěno v suterénu před vstupem na střelnici. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Pro skupiny 4 a více střelců lze domluvit individuální termín. Pište na adresu <a href="mailto:los.osb@gunlex.cz">los.osb@gunlex.cz</a>Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Kocián Aleš 100.00% 74.70 100.00 100.00
2. Strnad Petr 95.60% 100.00 74.00 88.70
3. Ulrich Richard 80.63% 74.40 77.10 70.00
4. Faltýsek Pavel 79.95% 68.60 71.90 79.10
5. Zahrádka Martin 74.82% 79.10 67.10 59.40
6. Klementa David 72.53% 71.40 54.10 73.80
7. Vrba Petr 68.26% 60.90 67.90 58.80
8. Macík Pavel 64.77% 70.30 51.50 56.20
9. Brzobohatý Jiří 62.67% 44.10 47.90 80.20
10. Nguyen Filip 61.44% 64.40 53.30 51.00
11. Stehno Jan 56.36% 56.60 60.50 37.80
12. Večeřa Martin 49.28% 35.30 49.00 51.10
13. Nejezchlebová Eva 34.91% 28.30 31.50 36.10
14. Spurný Stanislav 34.20% 34.00 28.30 31.70
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Kocián Aleš 100.00% 74.73 100.00 100.00
Pi Strnad Petr 95.60% 100.00 73.95 88.70
Pi Ulrich Richard 80.63% 74.40 77.14 69.97
Pi Faltýsek Pavel 79.95% 68.64 71.94 79.07
Pi Zahrádka Martin 74.82% 79.07 67.09 59.40
Pi Klementa David 72.53% 71.40 54.09 73.76
Pi Vrba Petr 68.26% 60.86 67.87 58.80
Pi Macík Pavel 64.77% 70.29 51.46 56.19
Pi Brzobohatý Jiří 62.67% 44.07 47.94 80.16
Pi Nguyen Filip 61.43% 64.41 53.32 51.05
Pi Stehno Jan 56.36% 56.57 60.50 37.76
Pi Večeřa Martin 49.27% 35.27 49.01 51.09
Pi Nejezchlebová Eva 34.91% 28.27 31.50 36.13
Pi Spurný Stanislav 34.20% 34.01 28.26 31.69
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Steiner
Prosím zájemce, aby se registrovali do označených squadů podle následujícího klíče:

Začátečníci = mají dosud absolvované méně než 3 LOSíky/LOSy

Pokročilí = mají dosud absolvované už 3 a více LOSíků/LOSů

Zajistíte tím hladký a bezproblémový chod soutěže. Ve squadech vyhrazených pro začátečníky se budou rozhodčí více věnovat vysvětlování, příp. praktickým ukázkám správného řešení situací. Ve squadu určeném pro pokročilé se už předpokládá praktická znalost pravidel, povelů a způsobů řešení situací.

kleofash
Mám nahlášený revolver, ale ve skutečnosti je to malý revolver. Jen tak pro info...