2. Lišovský pohárový LOS

Střelnice:Lišov
Datum:Sobota, 29. červenec 2023
Prezence:od 08:45 do 09:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:zabavnestrileni.cz
Ředitel závodu:David Lysoněk
Hlavní rozhodčí:Bude určen
Startovné:600.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:6
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ P10C 9mm Luger
Propozice:
Dopolední squady 1-4: Prezentace: 8:30 - 9:00, začátek závodu: 9:00 (konec cca 12:30)
Odpolední squady 5-8: Prezentace: 12:30 - 13:00, začátek závodu: 13:00 (konec cca 16:00)

Po registraci je nutno zaplatit do 5-ti pracovních dnů startovné na účet pořadatele:
Číslo účtu: 670100-2218842285/6210
Variabilní symbol: 20230008
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce.
Startovné: 500Kč členové LEX / 600Kč

Rozhodčí a pomocníci mi napište na email a domluvíme se.

Startovné se nevrací, pouze je možné převést na jiného závodníka.

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně průkaz člena LEX.

Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,-Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: Dle možností pořadatele.

Zbraně/kategorie: Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver. označení výběrem z menu Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

Počet střeleckých situací, terčů: min. 4 střelecké situace.

Pravidla soutěže: Dle pravidel LOS.

Bezpečnost: Vstup na střelnici pouze s vybitou zbraní! Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpeční zóně. V bezpečné zóně je přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv střelivem. Se střelivem je povoleno manipulovat kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Kvalitní obuv také povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.
Občerstvení bude možné zakoupit na střelnici.
Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavel Petráň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebude k dispozici dostatečný počet schválených rozhodčích a pomocníků, potřebných pro bezproblémový průběh závodu, vyhrazuje si pořadatel právo závod zcela zrušit, popř. zpětně omezit kapacitu závodu.

Změna propozic vyhrazena.

Kontakt:
David Lysoněk
Tel. 776 338 944
www.zabavnestrileni.czVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Čech Jan 100.00% 94.66 85.02 81.25 86.03 100.00 85.05
2. Císař Radek 93.02% 100.00 56.89 100.00 70.36 67.64 100.00
3. Řezníček Roman 89.41% 84.33 100.00 84.66 100.00 45.92 60.73
4. Boček Radovan 78.12% 97.01 60.25 68.89 59.34 64.75 65.39
5. Klika Kryštof 77.83% 62.80 79.77 56.10 69.61 76.37 69.42
6. Kácha Rudolf 76.56% 73.08 60.72 78.54 48.76 81.16 65.03
7. Klíma Zdeněk 71.85% 80.33 69.63 75.83 73.78 0.03 82.66
8. Hryzbil Lukáš 71.03% 62.55 73.68 53.04 80.08 52.32 56.19
9. Feix Michal 68.53% 56.34 70.58 44.42 50.64 64.39 78.20
10. Daněk Lukáš 67.57% 69.70 41.98 77.51 54.87 51.02 64.39
11. Roček Vladimír 64.99% 69.89 56.57 58.53 69.12 44.86 46.77
12. Baran Adam 64.19% 40.95 52.62 53.51 66.11 56.47 71.83
MZ Říha Pavel 63.66% 55.36 59.59 44.35 58.81 55.22 65.35
13. Mateides Miroslav 63.44% 69.10 44.84 59.42 52.96 50.95 60.25
14. Rašek Matěj 62.42% 80.28 38.26 50.29 70.61 43.25 49.37
15. Říha Pavel 61.67% 44.47 49.98 44.32 58.63 58.95 71.73
16. Kortan Jaroslav 61.01% 61.94 43.85 39.11 54.27 70.65 54.76
17. Pavlík Ondřej 59.05% 65.22 49.16 56.76 53.10 41.75 48.13
18. Hanzal Lukáš 54.96% 42.88 49.72 49.50 51.57 44.01 54.71
19. Tichý Jiří 54.30% 56.08 42.40 51.95 44.47 46.41 47.55
20. Petrakovič Miroslav 52.74% 45.79 29.24 48.37 59.52 43.09 54.59
21. Mottl Martin 49.82% 32.15 27.63 18.09 58.11 77.04 52.02
22. Hromek Michal 49.35% 56.24 38.28 34.29 23.62 58.85 51.23
23. Vitha Matyáš 42.20% 58.29 31.68 26.94 38.70 35.91 32.97
24. Ládr Ivan 38.79% 29.76 30.70 40.45 32.08 36.54 36.83
25. Vaněk Josef 37.70% 33.75 18.15 27.46 34.50 39.26 47.42
26. Vitha Tomáš 36.27% 43.34 26.05 19.96 35.37 34.18 34.09
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Mestek Petr 100.00% 98.07 82.30 97.74 66.36 100.00 85.63
2. Lysoněk David 96.33% 80.35 95.48 100.00 77.78 72.17 84.86
3. Wagner Karel 95.30% 60.60 88.42 88.78 100.00 76.26 91.14
4. Turek Tomáš 87.54% 100.00 80.17 91.37 30.14 62.37 100.00
5. Harčarík Matej 83.84% 82.05 100.00 78.04 26.21 64.36 93.76
MZ Boček Radovan 75.60% 62.53 68.92 53.81 70.45 63.57 81.50
6. Zbořil Tomáš 72.56% 63.85 67.37 68.84 60.45 49.12 75.02
7. Polzer Ales 69.01% 38.01 70.98 84.65 63.27 31.46 77.46
8. Volf Petr 60.96% 57.55 54.34 36.37 63.27 43.32 68.30
9. Vítovec Daniel 56.63% 60.06 62.42 56.97 44.29 32.47 44.00
10. Strunecký Oto 31.34% 31.34 30.60 41.94 0.02 62.05 0.15
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Starčevič Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Maleček Václav 59.50% 66.91 29.07 41.17 73.04 68.75 78.07
3. Šimek Lubomír 55.27% 38.84 40.74 27.34 83.17 66.94 74.62
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Wagner Karel 100.00% 100.00 97.27 88.16 100.00 51.90 98.59
2. Turek Tomáš 98.89% 93.62 98.65 72.78 64.89 100.00 100.00
3. Klíma Zdeněk 90.28% 73.43 100.00 79.21 62.04 90.36 78.79
4. Daněk Lukáš 84.83% 84.62 65.92 77.34 74.24 64.49 88.01
5. Lysoněk David 82.57% 70.56 85.76 80.13 70.54 40.73 94.79
6. Starčevič Miroslav 81.27% 50.13 91.13 77.68 61.37 68.20 87.00
7. Boček Radovan 80.23% 93.95 76.96 84.93 50.60 50.14 73.39
8. Řezníček Roman 73.73% 61.78 73.70 100.00 68.00 0.02 91.64
9. Kácha Rudolf 63.30% 74.42 48.68 60.65 53.13 40.45 61.90
10. Maleček Václav 62.67% 62.48 33.86 59.32 64.39 42.89 72.92
11. Mateides Miroslav 50.18% 33.11 89.42 38.07 49.13 0.02 59.17
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
PDW Wagner Karel 100.00% 81.66 89.51 78.46 100.00 51.90 98.59
PDW Turek Tomáš 99.36% 76.46 90.78 64.78 64.89 100.00 100.00
Pi Čech Jan 91.84% 94.66 85.02 81.25 74.24 51.00 73.15
BOs Starčevič Miroslav 91.50% 91.20 94.24 91.72 67.46 43.73 69.25
PDW Klíma Zdeněk 90.71% 59.96 92.03 70.50 62.04 90.36 78.79
Pi Císař Radek 87.60% 100.00 56.89 100.00 60.71 34.50 86.01
Pi Řezníček Roman 86.17% 84.33 100.00 84.66 86.29 23.42 52.24
PDW Daněk Lukáš 85.05% 69.10 60.66 68.83 74.24 64.49 88.01
PDW Lysoněk David 82.77% 57.62 78.92 71.32 70.54 40.73 94.79
PDW Starčevič Miroslav 82.08% 40.94 83.86 69.14 61.37 68.20 87.00
PDW Boček Radovan 79.43% 76.73 70.82 75.59 50.60 50.14 73.39
MPi Mestek Petr 77.81% 91.80 66.82 77.61 51.99 49.04 51.88
MPi Lysoněk David 75.96% 75.21 77.53 79.41 60.93 35.39 51.41
MPi Wagner Karel 73.98% 56.72 71.80 70.50 78.34 37.39 55.22
PDW Řezníček Roman 73.37% 50.45 67.82 89.00 68.00 0.02 91.64
Pi Boček Radovan 73.30% 97.01 60.25 68.89 51.20 33.02 56.24
Pi Klíma Zdeněk 72.10% 80.33 69.63 75.83 63.67 0.02 71.09
Pi Klika Kryštof 71.46% 62.80 79.77 56.10 60.07 38.95 59.71
Pi Kácha Rudolf 70.33% 73.08 60.72 78.54 42.08 41.40 55.93
MPi Turek Tomáš 69.19% 93.61 65.09 72.56 23.61 30.58 60.59
Pi Hryzbil Lukáš 66.66% 62.55 73.68 53.04 69.11 26.69 48.33
MPi Harčarík Matej 65.76% 76.80 81.20 61.97 20.53 31.56 56.80
Pi Daněk Lukáš 63.57% 69.70 41.98 77.51 47.35 26.02 55.39
PDW Maleček Václav 63.02% 51.02 31.16 52.80 64.39 42.89 72.92
Pi Feix Michal 63.01% 56.34 70.58 44.42 43.70 32.84 67.26
PDW Kácha Rudolf 62.99% 60.77 44.80 53.98 53.13 40.45 61.90
Pi Roček Vladimír 61.53% 69.89 56.57 58.53 59.65 22.88 40.23
Pi Mateides Miroslav 59.36% 69.10 44.84 59.42 45.70 25.99 51.82
Pi Baran Adam 58.93% 40.95 52.62 53.51 57.05 28.80 61.78
Pi Říha Pavel 58.87% 55.36 59.59 44.35 50.75 28.16 56.21
Pi Rašek Matěj 58.84% 80.28 38.26 50.29 60.93 22.06 42.46
MPi Boček Radovan 58.58% 58.53 55.96 42.73 55.19 31.17 49.38
MPi Zbořil Tomáš 57.19% 59.77 54.70 54.67 47.35 24.09 45.45
Pi Říha Pavel 56.21% 44.47 49.98 44.32 50.60 30.07 61.69
Pi Pavlík Ondřej 55.92% 65.22 49.16 56.76 45.82 21.29 41.40
Pi Kortan Jaroslav 54.96% 61.94 43.85 39.11 46.83 36.03 47.10
MPi Polzer Ales 54.46% 35.58 57.63 67.22 49.56 15.42 46.93
BOs Maleček Václav 51.90% 61.02 27.39 37.76 49.28 30.07 54.07
Pi Hanzal Lukáš 51.21% 42.88 49.72 49.50 44.50 22.45 47.05
Pi Tichý Jiří 50.66% 56.08 42.40 51.95 38.37 23.67 40.90
PDW Mateides Miroslav 50.29% 27.04 82.29 33.88 49.13 0.02 59.17
Pi Petrakovič Miroslav 48.72% 45.79 29.24 48.37 51.36 21.98 46.96
MPi Volf Petr 47.80% 53.87 44.12 28.88 49.56 21.24 41.38
BOs Šimek Lubomír 47.18% 35.42 38.40 25.07 56.11 29.28 51.68
MPi Vítovec Daniel 45.87% 56.22 50.68 45.24 34.69 15.92 26.65
Pi Hromek Michal 44.64% 56.24 38.28 34.29 20.38 30.02 44.07
Pi Mottl Martin 42.40% 32.15 27.63 18.09 50.15 39.29 44.74
Pi Vitha Matyáš 39.39% 58.29 31.68 26.94 33.40 18.31 28.36
Pi Ládr Ivan 35.77% 29.76 30.70 40.45 27.69 18.64 31.67
Pi Vaněk Josef 33.98% 33.75 18.15 27.46 29.77 20.02 40.79
Pi Vitha Tomáš 33.32% 43.34 26.05 19.96 30.52 17.43 29.32
MPi Strunecký Oto 23.60% 29.34 24.85 33.31 0.02 30.43 0.09
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Pari777
Zdravím, koukám,že se závod začíná krásně plnit..
V případě plného obsazení jsem ochoten uvolnit místo ve druhém squadu,Pavel Říha Glock,páč ještě nevím jistě, jestli už bude zbraň v provozu a nechci pak poslouchat Davida a jeho vtipné poznámky na mou adresu :lol: :lol:

lysonekdavid
Hodil by se mi jeden rozhodčí, pokud někdo o někom ví... 8-)

David

lysonekdavid
Tak rozhodčího už mám. Díky Romane.

A máme tu poslední volné místo...

Díky všem za zaslaní platby předem (teda až na pár opozdilců, na které stále čekám. :D)

Vidíme se příští sobotu na střelnici!!!

David

miki.trebic
Ahoj,
nabízíme svá místa ve SQ3.
Michal Lukáč
Jan Veselý


Bohužel nemůžeme přijet.
Pokud by byl zájem pište na email: michalu82@seznam.cz, díky.

Bardys24
Ahoj,
dnes jsem s vámi prošel prvním závodem v životě. Všem rozhodčím a organizátorům moc děkuji, za přátelský a příjemný přístup. Dále za hodnotné informace pro budoucí zlepšování se. :) Velice jsem si to užil a určitě se nevidíme naposledy.
Děkuji, Adam

Tomak
Davide, co k tomu říct... :lol: :lol: :lol: výsledky 10 minut po závodě s papírovými scoresheety :shock: :shock: :shock: ty vole :D :D :D Dnes luxus, jen tak dál. Výborný závod, díky všem.
Tomáš Turek

paradaj
Díky za výbornej závod. Jak psal Tomáš - šlo to jako po másle a k tomu šest situací. Paráda... :)

Zdeněk Klíma

MiraStar
Davide připojuji se ke chvále. Bylo to super.
Super závod i pro začátečníky.
Bomba
Míra Starčevič

Pari777
Nejdřív jsem napsal elaborát o Davidovi,ve kterém byly jen samé pochvalné chóry :) :)
Ten jsem ale,po přečtení,jedním jebem smazal,aby nám zas klučík úplně nezpychnul :) :)
Takže: Davide, bylo to báječný dopoledne,který jsem si fakt užil,dost se našklebil, a snad ne jen já
Klobouk dolů,palec nahoru a jen tak dál..
Díkydíkydíky

Pavel Říha

Avatar
Jarda K
Jak s malým kašpárkem (malou střelnicí) zahrát velké divadlo (udělat velký závot). Parádně to odsýpalo. Davide děkuji. Jarda K