Vánoční speciál LOSík Brno - čtěte propozice!

Střelnice:Don Shot
Datum:Úterý, 20. prosinec 2022
Prezence:od 16:45 do 17:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX Jižní Morava
Ředitel závodu:David Klementa
Hlavní rozhodčí:Zdenek Veselý
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:LOSík, ročník 2023
Počet situací:3
Max. závodníků:12 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 19.12. 23:59)
Přihlášených:12/12 závodníků a 1 rozhodčích
(Re: 1, Pi: 11, MPi: 1)
 
Kalibrační zbraň:9x19
Propozice:
Vánoční speciál LOSík je zvláštní sváteční variantou klasického standardizovaného cvičení LOSík (čtěte pravidla http://www.hodnocenestrelby.cz/Pravidla_LOS_v2023-finalni.pdf).
Pro Vánoční LOSík platí následující:
- povinnou výbavou je společenský šat splňující skryté nošení (v části C se nebude klekat, aby nedošlo k jeho zašpinění)
- zóny na terčích mají převrácenou hodnotu (tedy zóna A=zńa D a naopak zóna D=zńa A, C zůstává beze změny)
- umístění terčů je mírně ztížené, neterč částečně překrývá oba terče
- účastníci se mohou těšit na drobnou odměnu, ne nadarmo se Vánošnímu LOSíku přezdívá SOBÍK

Smyslem Vánočního speciálu je zakončit kalendářní rok v příjemné a přátelské sváteční atmosféře a vyzkoušet si trochu nestandardní střelbu v nestandardním oděvu, jakož i poděkovat střelcům za přízeň střeleckého sportu.

Střelnice : Don Shot, Pražákova 752/50d, Brno-Heršpice

Kapacita : 3 squady, max. 4 střelci ve squadu. Každý squad má určený svůj časový úsek podle harmonogramu; 15 min prezentace, briefing, 60 min střelba.

Příspěvek na úhradu nákladů: 400,- / členové LEX 350,-
Platba na místě přímo střelnici po příchodu.

Situace : A – střelba z místa, B – střelba za pohybu, C – střelba z krytu; minimálně 36 nábojů.

Vybavení : Společenský oděv vhodný pro skryté nošení zbraně. Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.

Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici za standardní tržní cenu.

Bezpečnost : Po příchodu na střelnici vybít u vybíjecího zařízení. Pohyb na střelnici dále pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Průbeh : Po příchodu se zapsat do knihy návštěv, zaplatit poplatek (členové LEX se prokáží platnou průkazkou pro uznání slevy), vybít u vybíjecího zařízení, a přesunout se na učebnu na briefing. V rámci briefingu proběhne kontrola prezence a ZP, kontrola provedené platby (účtenka od střelnice), kontrola vybavení. Po briefingu přesun na střeliště a střelba situací dle pravidel.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Tento závod probíhá postupně, squady nestřílí současně, ale podle uvedeného časového harmonogramu.
Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Revolver Malá pistole )
16:45-18:00
plno
17:45-19:00
plno
18:45-20:00
plno
Kratochvila Jan Bonny
Štursa Jakub
Václav Dokoupil
Zifčák Josef
Franko Matej
Horák Roman
Martínek Zdeněk
Novák Luděk
Faltýsek Pavel PaF
Marecek Jan
Špeta Jakub
Strejcek Jiri
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0

Veselý Zdenek
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.