LOS Opařany

Střelnice:Opařany
Datum:Sobota, 17. červen 2023
Prezence:od 08:00 do 08:50
Trvání závodu:od 09:00 do 17:00
Pořadatel:Pavel Petráň
Ředitel závodu:Pavel Petráň
Hlavní rozhodčí:Marek Elstner
Startovné:800.00 Kč / 720.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:8
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Pistole samonabíjecí HS Produkt H11, 9mm Luger
Propozice:
Kontakt: info@pavelpetran.com
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 1734761014/3030 s variabilním symbolem 230617 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky k platbě prosím uveďte "LOS" a jméno závodníka, za kterého je platba provedena, ať se v tom neztratím. Startovné je možné do 16. 6. 2023 18hod převést na jiného závodníka. Požadavek na převedení na jiného závodníka prosím zašlete mailem a uveďte v něm všechny potřebné informace o novém závodníkovi, viz požadavky při registraci.

Závod dle pravidel LOS.

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Protesty: řeší se ihned s vkladem 800,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili, příp. věcnou cenu dle možnosti pořadatele.

Všichni střelci jsou proto povinni se k registraci dostavit se všemi doklady, vybitou zbraní v pouzdře a výbavou tj. tak, jak budou střílet závod!

Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS.

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - kolonka "Doplnění jména" údaj v závorce

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě v bezpečné zóně při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu.


Občerstvení bude zajištěno.

Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavel Petráň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebude k dispozici dostatečný počet schválených rozhodčích a pomocníků, potřebných pro bezproblémový průběh závodu, vyhrazuje si pořadatel právo závod zcela zrušit, popř. zpětně omezit kapacitu závodu.

Změna propozic vyhrazena.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Čech Jan 100.00% 97.93 100.00 92.01 87.94 81.70 85.74 99.19 95.13
2. Wilk Ivo 98.52% 100.00 96.03 78.35 90.46 84.55 84.62 100.00 94.64
3. Kovář Martin 97.13% 76.86 88.39 85.03 78.86 100.00 100.00 89.24 100.00
4. Bouška Vladislav 94.18% 93.10 88.96 100.00 84.51 73.92 86.56 94.18 75.35
5. Elstner Marek 86.10% 78.88 74.37 74.36 87.46 65.16 95.75 77.01 83.88
6. Křapka Martin 85.47% 82.16 84.22 91.86 86.52 74.61 67.20 79.37 66.19
7. Kohout Pavel 80.97% 75.33 82.97 92.01 44.77 75.04 98.99 62.18 67.60
8. Kuchta Michal 79.86% 70.96 90.40 82.89 74.87 56.71 75.76 70.68 68.42
9. Racský Libor 79.75% 83.62 70.06 49.05 77.30 73.24 71.38 82.54 82.64
10. Sochor Tomáš 77.77% 74.40 74.10 97.11 92.95 61.17 40.44 73.39 61.66
11. Křapáček Milan 77.22% 71.42 83.03 42.81 100.00 73.62 47.80 85.05 67.40
12. Vašíček Jakub 76.78% 52.73 77.94 75.83 79.03 61.68 81.67 75.36 63.67
13. Horáčková Anna 76.30% 44.47 90.33 84.20 71.76 62.46 69.55 83.89 57.72
14. Hemr Jiří 73.49% 60.75 63.26 86.32 81.29 67.35 45.85 72.01 66.74
15. Bulíř Josef 72.33% 60.45 73.83 90.35 41.59 74.82 39.95 81.25 72.72
16. Pažout Ondřej 71.86% 65.84 64.76 75.27 32.51 60.60 91.78 73.11 67.65
17. Krejza Martin 70.04% 68.75 31.17 80.50 63.92 71.97 78.87 73.63 49.24
18. Kácha Rudolf 69.75% 66.67 78.69 82.06 49.37 59.58 52.67 71.86 55.00
19. Šída Jan 69.59% 84.20 56.87 78.84 34.72 40.81 85.67 69.55 64.07
20. Heimlich Karel 69.30% 39.01 65.69 60.51 44.18 80.52 78.98 79.94 63.72
21. Budjač Jakub 68.10% 89.63 58.52 40.09 55.62 58.55 82.13 64.69 54.50
22. Daněk Lukáš 66.94% 40.64 65.87 29.70 84.51 69.06 74.27 74.90 56.16
23. Kerul Vladimír 66.20% 60.95 68.88 72.30 42.30 45.06 58.13 63.83 78.18
24. Ježek Jaroslav 64.98% 41.07 73.92 75.65 72.44 66.00 45.85 58.06 47.60
25. Leitner Petr 63.83% 58.47 81.17 77.65 40.77 56.06 54.36 53.17 50.45
26. Kováč Daniel 63.52% 64.74 59.59 59.98 44.33 57.62 65.47 82.54 35.55
27. Steiner Petr 62.01% 61.60 74.64 49.33 35.48 70.58 44.46 68.98 53.60
28. Šos Ondřej 61.27% 63.16 45.73 54.34 27.04 54.05 72.52 69.44 66.85
29. Lindner Lukáš 60.35% 38.21 57.22 52.98 53.17 61.65 64.25 60.33 58.59
30. Černý Jiří 59.58% 58.86 66.29 70.26 41.88 40.32 63.42 46.23 53.42
31. Podlešák Michal 58.42% 70.17 36.14 49.44 46.94 72.58 52.79 48.73 55.28
32. Kerul Tomáš 58.40% 55.06 45.48 46.25 34.60 66.06 65.55 62.58 56.35
33. Říha Pavel 54.49% 53.72 31.18 70.26 73.84 49.50 30.35 49.18 44.97
34. Hromek Michal 53.64% 52.29 55.57 45.97 32.00 57.75 44.50 61.95 46.68
35. Trávníček Ladislav 53.50% 64.39 54.73 57.41 40.07 47.27 50.06 44.74 37.02
36. Křenek Jiří 53.41% 41.00 46.78 50.03 43.03 38.30 71.03 53.72 51.15
37. Horák Josef 53.26% 53.76 55.59 52.70 29.61 30.53 68.54 53.38 49.82
38. Abrman Josef 49.97% 47.16 25.35 40.28 62.27 54.05 51.54 43.51 45.46
39. Křenek Petr 49.74% 51.22 36.63 38.26 49.62 53.07 52.67 45.45 40.98
40. Vojtíšek Alois 49.03% 54.29 55.37 55.57 39.64 54.53 44.28 41.46 17.53
41. Kortan Jaroslav 48.14% 34.73 49.46 41.63 40.94 57.94 36.77 33.28 61.31
42. Moc Pavel 46.51% 37.42 46.62 37.85 44.02 39.46 48.87 59.82 29.94
43. Šimková Klára 46.37% 33.78 46.15 50.66 24.12 47.98 45.27 47.66 47.37
44. Vlachynský Richard 45.24% 46.21 24.77 50.74 36.19 43.20 60.38 27.94 45.16
45. Pešata Dan 44.83% 32.31 53.28 25.51 46.61 29.20 33.79 73.23 37.66
46. Král Viktor 39.35% 33.92 24.49 27.21 42.05 42.99 48.81 38.12 33.48
47. Hrazdilová Lenka 35.53% 18.69 23.84 47.21 36.68 30.93 37.73 46.58 21.15
48. Mocová Lenka 32.95% 17.21 38.40 28.93 36.59 40.59 40.69 22.61 18.66
49. Vašíček Ondřej 31.12% 27.36 24.38 25.95 31.76 35.51 30.56 16.56 38.07
50. Svoboda Jaroslav 24.11% 18.68 20.37 37.44 28.90 15.00 17.14 19.84 20.96
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Roček Vladimír 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 94.38 85.47 86.77 97.99
2. Konopík Pavel 90.77% 88.99 54.48 87.38 82.39 100.00 90.07 94.19 96.53
3. Janoušek Bedřich 76.08% 55.51 45.74 72.31 55.30 52.85 100.00 100.00 100.00
4. Ostrá Kateřina 45.10% 34.32 48.14 34.11 36.10 48.37 57.29 41.12 45.41
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Turek Tomáš 100.00% 93.40 78.52 96.67 86.88 87.93 100.00 95.89 88.64
2. Lysoněk David 99.14% 87.51 100.00 81.63 100.00 93.53 91.97 72.05 94.99
3. Mestek Petr 92.64% 100.00 67.94 100.00 63.52 100.00 73.83 69.09 100.00
4. Čečetka Josef 87.48% 77.61 60.99 89.01 41.24 86.20 88.30 100.00 93.43
5. Kadlec Aleš 82.07% 57.91 28.25 86.13 99.84 81.07 71.02 88.87 84.34
6. Kotě Jaroslav 73.06% 55.97 59.48 62.39 59.26 94.00 66.77 80.42 53.54
7. Bakala Dalibor 65.87% 64.27 58.72 50.89 45.09 65.83 66.56 61.23 66.88
8. Fiedler Martin 64.54% 49.50 70.60 83.43 57.06 38.07 48.23 57.64 65.30
9. Kopinec Jan 45.61% 29.76 25.11 49.83 39.58 59.40 50.02 44.49 33.82
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 88.49 100.00 100.00 47.53 100.00 64.59 100.00 100.00
2. Scherbaum Oto 93.44% 91.09 46.07 89.49 100.00 86.98 100.00 90.55 50.44
3. Pňáček Jan 92.94% 100.00 71.23 94.93 62.49 81.57 67.98 98.35 74.61
4. Bláha Marek 79.57% 45.40 25.21 97.79 59.95 61.81 89.64 90.98 86.68
5. Sorochtej Anatolij 73.53% 83.90 60.80 49.77 30.97 59.96 77.20 73.63 78.93
6. Maleček Václav 65.15% 39.18 29.22 69.81 43.25 51.87 62.08 76.89 84.14
7. Šynšynova Jana 38.67% 29.11 55.16 53.60 26.37 36.65 38.53 0.01 31.48
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 88.78 92.04 97.90 100.00 71.79 91.37 92.43 75.20
2. Turek Tomáš 97.28% 100.00 100.00 100.00 58.15 84.27 100.00 85.93 61.87
3. Jíša Stanislav 94.09% 99.38 88.97 52.92 56.85 96.17 83.11 100.00 90.20
4. Čečetka Josef 93.88% 77.79 77.11 97.08 53.78 100.00 89.83 70.49 100.00
5. Pňáček Jan 85.16% 87.61 81.46 70.51 69.05 77.88 66.59 93.01 58.10
6. Bříza Pavel 81.89% 82.74 68.51 97.55 54.26 63.66 75.40 66.32 72.57
7. Budjač Jakub 81.46% 72.78 84.12 82.83 37.83 96.25 66.16 81.76 56.25
8. Elstner Marek 79.72% 69.09 52.86 37.01 59.28 88.70 81.42 92.43 84.81
9. Tůma David 75.53% 59.97 71.55 74.37 56.85 70.76 55.14 84.00 63.24
10. Pešata Dan 72.04% 63.97 55.17 54.35 53.66 64.28 72.95 85.56 61.17
11. Šenkeřík Martin 68.67% 63.15 63.38 50.62 33.09 72.16 60.42 73.21 71.22
12. Kácha Rudolf 56.15% 42.87 54.22 73.90 53.04 47.48 31.06 32.21 63.60
13. Kopinec Jan 53.65% 49.78 41.83 61.99 37.38 55.34 24.93 70.08 39.32
14. Šnepová Tereza 44.59% 51.25 24.98 56.28 27.65 45.16 24.50 49.98 36.59
15. Uhlíř Pavel 44.50% 55.55 36.43 63.59 18.69 24.40 45.22 34.61 37.26
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
PDW Němeček Pavel 100.00% 88.78 92.04 95.62 100.00 71.79 91.37 92.43 75.20
PDW Turek Tomáš 97.26% 100.00 100.00 97.67 58.15 84.27 100.00 85.93 61.87
PDW Jíša Stanislav 94.22% 99.38 88.97 51.69 56.85 96.17 83.11 100.00 90.20
PDW Čečetka Josef 93.86% 77.79 77.11 94.82 53.78 100.00 89.83 70.49 100.00
Pi Čech Jan 87.59% 83.78 56.29 88.99 55.58 72.07 82.08 88.40 92.26
Pi Wilk Ivo 86.12% 85.55 54.05 75.78 57.17 74.59 81.01 89.13 91.78
Pi Kovář Martin 85.98% 65.76 49.75 82.24 49.84 88.21 95.73 79.53 96.98
PDW Pňáček Jan 85.20% 87.61 81.46 68.87 69.05 77.88 66.59 93.01 58.10
Pi Bouška Vladislav 82.71% 79.65 50.07 96.72 53.41 65.20 82.87 83.94 73.07
PDW Bříza Pavel 81.83% 82.74 68.51 95.28 54.26 63.66 75.40 66.32 72.57
PDW Budjač Jakub 81.45% 72.78 84.12 80.90 37.83 96.25 66.16 81.76 56.25
PDW Elstner Marek 79.85% 69.09 52.86 36.15 59.28 88.70 81.42 92.43 84.81
BOs Němeček Pavel 79.12% 61.97 58.27 100.00 42.81 80.54 58.16 87.31 70.49
BOs Scherbaum Oto 77.05% 63.79 26.85 89.49 90.08 70.06 90.05 79.06 35.55
Pi Elstner Marek 75.74% 67.48 41.86 71.92 55.27 57.48 91.67 68.64 81.34
PDW Tůma David 75.52% 59.97 71.55 72.64 56.85 70.76 55.14 84.00 63.24
BOs Pňáček Jan 74.68% 70.03 41.51 94.93 56.29 65.70 61.21 85.87 52.59
Pi Křapka Martin 74.42% 70.29 47.40 88.85 54.68 65.81 64.33 70.74 64.19
Pi Kohout Pavel 72.16% 64.44 46.70 88.99 28.29 66.20 94.76 55.42 65.56
PDW Pešata Dan 72.09% 63.97 55.17 53.08 53.66 64.28 72.95 85.56 61.17
Pi Racský Libor 69.84% 71.54 39.43 47.44 48.85 64.61 68.33 73.57 80.14
Pi Kuchta Michal 69.42% 60.71 50.88 80.17 47.32 50.02 72.53 63.00 66.36
PDW Šenkeřík Martin 68.73% 63.15 63.38 49.44 33.09 72.16 60.42 73.21 71.22
MPi Turek Tomáš 67.86% 67.28 39.75 59.02 41.93 52.85 85.91 73.35 59.83
Pi Sochor Tomáš 67.29% 63.65 41.71 93.93 58.74 53.96 38.72 65.41 59.80
Pi Vašíček Jakub 66.99% 45.11 43.87 73.34 49.95 54.41 78.19 67.17 61.75
BOs Bláha Marek 66.36% 31.80 14.69 97.79 54.00 49.78 80.72 79.43 61.10
Pi Horáčková Anna 66.19% 38.04 50.84 81.44 45.35 55.10 66.59 74.77 55.97
MPi Lysoněk David 65.92% 63.04 50.62 49.84 48.26 56.22 79.01 55.11 64.11
Pi Křapáček Milan 65.65% 61.10 46.73 41.41 63.20 64.94 45.76 75.81 65.37
Pi Pažout Ondřej 64.79% 56.32 36.45 72.81 20.55 53.45 87.86 65.16 65.61
Pi Hemr Jiří 64.29% 51.98 35.61 83.49 51.37 59.41 43.90 64.18 64.72
Pi Bulíř Josef 64.21% 51.71 41.56 87.38 26.28 66.00 38.24 72.41 70.52
Pi Krejza Martin 63.20% 58.81 17.54 77.86 40.40 63.48 75.50 65.63 47.75
Pi Šída Jan 62.84% 72.04 32.01 76.26 21.94 36.00 82.02 61.99 62.14
MPi Mestek Petr 62.50% 72.04 34.39 61.06 30.66 60.11 63.43 52.85 67.50
Pi Heimlich Karel 61.72% 33.37 36.97 58.52 27.92 71.02 75.61 71.25 61.80
Pi Kácha Rudolf 61.12% 57.03 44.29 79.37 31.20 52.56 50.43 64.04 53.34
MPi Čečetka Josef 60.55% 55.91 30.87 54.35 19.90 51.81 75.86 76.49 63.06
Pi Budjač Jakub 60.00% 76.68 32.94 38.78 35.15 51.65 78.63 57.66 52.85
Pi Kerul Vladimír 58.78% 52.14 38.77 69.93 26.73 39.75 55.65 56.89 75.82
BOs Sorochtej Anatolij 57.91% 58.75 35.43 49.77 27.90 48.29 69.52 64.29 55.64
Pi Daněk Lukáš 57.58% 34.77 37.07 28.73 53.41 60.92 71.10 66.76 54.46
PDW Kácha Rudolf 56.09% 42.87 54.22 72.18 53.04 47.48 31.06 32.21 63.60
Pi Kováč Daniel 56.07% 55.39 33.54 58.01 28.02 50.83 62.68 73.57 34.48
Pi Ježek Jaroslav 55.95% 35.14 41.61 73.17 45.78 58.22 43.90 51.75 46.16
Pi Leitner Petr 55.77% 50.02 45.69 75.11 25.77 49.45 52.04 47.39 48.93
Pi Šos Ondřej 55.60% 54.04 25.74 52.56 17.09 47.68 69.43 61.89 64.83
MPi Kadlec Aleš 55.35% 41.72 14.30 52.59 48.19 48.73 61.01 67.97 56.93
Pi Steiner Petr 54.17% 52.70 42.01 47.71 22.42 62.26 42.56 61.48 51.98
PDW Kopinec Jan 53.62% 49.78 41.83 60.55 37.38 55.34 24.93 70.08 39.32
BOs Maleček Václav 53.36% 27.44 17.03 69.81 38.95 41.77 55.90 67.13 59.31
Pi Lindner Lukáš 53.20% 32.69 32.20 51.24 33.60 54.38 61.51 53.77 56.82
Pi Černý Jiří 52.51% 50.36 37.31 67.96 26.46 35.57 60.71 41.20 51.81
Pi Kerul Tomáš 52.42% 47.11 25.60 44.73 21.86 58.28 62.75 55.78 54.65
Pi Podlešák Michal 52.24% 60.03 20.34 47.82 29.67 64.02 50.54 43.43 53.61
MPi Kotě Jaroslav 49.30% 40.32 30.11 38.09 28.60 56.50 57.36 61.51 36.13
Pi Říha Pavel 47.83% 45.96 17.55 67.96 46.67 43.66 29.06 43.83 43.61
Pi Křenek Jiří 47.55% 35.08 26.33 48.39 27.19 33.78 68.00 47.88 49.61
Pi Horák Josef 47.43% 45.99 31.29 50.98 18.71 26.93 65.61 47.58 48.31
Pi Hromek Michal 47.33% 44.74 31.28 44.46 20.22 50.95 42.60 55.21 45.27
Pi Trávníček Ladislav 46.96% 55.09 30.80 55.52 25.32 41.70 47.93 39.87 35.90
Re Roček Vladimír 45.11% 44.13 29.57 50.25 28.01 33.26 46.58 38.63 48.61
MPi Bakala Dalibor 44.90% 46.30 29.72 31.07 21.76 39.57 57.19 46.83 45.14
PDW Šnepová Tereza 44.55% 51.25 24.98 54.97 27.65 45.16 24.50 49.98 36.59
PDW Uhlíř Pavel 44.44% 55.55 36.43 62.11 18.69 24.40 45.22 34.61 37.26
Pi Abrman Josef 44.23% 40.35 14.27 38.96 39.36 47.68 49.34 38.78 44.09
Pi Křenek Petr 43.87% 43.82 20.62 37.00 31.36 46.81 50.43 40.51 39.75
MPi Fiedler Martin 42.75% 35.66 35.74 50.94 27.54 22.88 41.43 44.09 44.08
Pi Vojtíšek Alois 42.54% 46.45 31.16 53.74 25.05 48.11 42.39 36.96 17.01
Pi Kortan Jaroslav 42.30% 29.71 27.84 40.27 25.87 51.11 35.21 29.67 59.46
Re Konopík Pavel 41.92% 39.27 16.11 43.91 23.07 35.25 49.08 41.93 47.89
Pi Šimková Klára 41.46% 28.90 25.97 49.00 15.24 42.32 43.34 42.48 45.94
Pi Vlachynský Richard 41.01% 39.53 13.94 49.08 22.87 38.11 57.81 24.90 43.80
Pi Moc Pavel 40.53% 32.01 26.24 36.61 27.82 34.81 46.79 53.32 29.04
Pi Pešata Dan 38.41% 27.64 29.99 24.67 29.46 25.76 32.35 65.27 36.52
Re Janoušek Bedřich 36.35% 24.50 13.53 36.34 15.49 18.63 54.49 44.51 49.61
Pi Král Viktor 34.90% 29.02 13.79 26.32 26.57 37.92 46.73 33.98 32.47
Pi Hrazdilová Lenka 31.63% 15.99 13.42 45.66 23.18 27.29 36.12 41.52 20.51
MPi Kopinec Jan 30.99% 21.44 12.71 30.42 19.10 35.70 42.97 34.03 22.82
BOs Šynšynova Jana 30.58% 20.39 32.14 53.60 23.75 29.52 34.69 0.01 22.19
Pi Mocová Lenka 28.34% 14.72 21.61 27.98 23.12 35.80 38.96 20.15 18.10
Pi Vašíček Ondřej 27.51% 23.41 13.72 25.10 20.07 31.33 29.26 14.76 36.92
Pi Svoboda Jaroslav 21.15% 15.98 11.46 36.21 18.27 13.23 16.41 17.68 20.32
Re Ostrá Kateřina 20.61% 15.14 14.24 17.14 10.11 17.05 31.22 18.30 22.52
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 22 komentářů

Komentáře

coffee
tak ta půlhodina na 3 je opravena, k ostatnímu se musí pochlapit pořadatel

pajapety
Cofee - díky za nápravu. ¨
Druhé a třetí místo je naopak, protože byl chybně přepsán do PC jeden scoresheet Ivoše Wilka a přišlo se na to bohužel až po vyhlášení.
Za chyby statistiky se omlouvám, ale jen to potvrzuje, že je dobré počkat na verifikaci výsledků a případné nesrovnalosti ihned hlásit. Od toho se verifikace dělá. Jinak ještě jednou děkuji všem střelcům a rozhodčím za závod! Na příští závod chystám pár změn, které by měly minimalizovat čekání střelců na zapsání výsledků do PC, tak už to snad bude v pohodě.

hugos
Vypadá to že ve výsledcích jsou někteří střelci 2x v normálním pořadí v různých divizích. Druhou zbraň by přece měli mít MZ.

Tomak
Mimo závod střílíš druhou zbraň, která se počítá do Poháru. Tzn. že pokud budeš chtít střelit závod např. Pi a MPi, tak můžeš, ale první zbraň střílíš do Poháru a druhou mimo závod. Třeba PDW zatím není v Poháru, tedy se jedná o takový přidružený závod, který má ale samozřejmě i své výsledky.
Možná někdo něco doplní nebo opraví...

Avatar
cmk
Ano, je to tak (už asi 10 let, co je PDW v pravidlech).
Když se vyhlásí "přidružený" klubový závod PDW, mohou jej do závodu střílet i ti, kdo střílí hlavní závod krátkou zbraní.

hugos
Ano, je to tak (už asi 10 let, co je PDW v pravidlech).
Když se vyhlásí "přidružený" klubový závod PDW, mohou jej do závodu střílet i ti, kdo střílí hlavní závod krátkou zbraní.

Díky za vysvětlení, zmiňoval jsem to proto, že v mém squadu byl jeden střelec, který střílel PDW jako první a MPi jako druhou.

Avatar
cmk
Ano, je to tak (už asi 10 let, co je PDW v pravidlech).
Když se vyhlásí "přidružený" klubový závod PDW, mohou jej do závodu střílet i ti, kdo střílí hlavní závod krátkou zbraní.

Díky za vysvětlení, zmiňoval jsem to proto, že v mém squadu byl jeden střelec, který střílel PDW jako první a MPi jako druhou.


V tom případě pořadatel (a jeho lidi) zaslouží pohlavek, pač praxe je naprosto standardní: "Pohárová divize se střílí jako první, MZ nebo přidružený závod vždy až potom". Dokonce je dobrým zvykem rozhodčích to dělat tak, že se vezme celý squad s Pohárovými zbraněmi a PDWčkři jdou všichni až nakonec.

pajapety
Já, jako pořadatel, zajistil, že na všech stages pískali pouze proškolení a schválení rozhodčí. To, že proškolený a schválený rozhodčí nezná pravidla, jako pořadatel opravdu nedokážu ovlivnit.

Avatar
cmk
Já už teda závod rok nepořádal, co mi zavřeli střelnici, ale mnoho let před tím jsem dělal tak 10 závodů do roka a radši jsme to vždycky říkali na briefingu (páč jsme vlastně jako první rozjeli nepohárové PDW ke krátké).
Škoda jen je, že se tohle člověk dozvídá na fóru, když to první člověk lehce znalý pravidel mohl pořešit na místě. Přece si toho nemohl všimnout jen jeden střelec, který si ani nebyl jistý, jak to v.pravidlech je.

pajapety
Přesně tak. Lidi, pokud během závodu zjistíte cokoli proti pravidlům, informujte buď pořadatele nebo hlavního rozhodčího nebo alespoň rozhodčího na stage. Pokud během mého závodu došlo k porušení pravidel, velice mě to jako pořadatele mrzí, ale zpětně už s tím moc dělat nelze…