Den nezávislosti planety Země - Antares Defense 2 gun klubovka s Pi+PDW

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 16. červenec 2022
Prezence:od 08:00 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 18:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:1000.00 Kč / 950.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2022
Počet situací:7
Max. závodníků:78 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Den nezávislosti planety Země - Antares Defence 2 gun klubovka s Pi+PDW

2. Pořadatel
Antares Defense
info@antaresdefense.cz

3. Konání závodu
15. 7. 2022 – Pátek - prematch
16. 7. 2022 – Sobota – hlavní závod

4. Místo závodu
Střelnice SSK Čelákovice

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkazy obou zbraní

7. Startovné
1 000,-Kč za osobu, 950,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/6100 VS 20220716, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „DEN NEZAVISLOSTI 2022 příjmení jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem!

8. Kapacita závodu
78 střelců + rozhodčí a pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence
8:00 – 8:45 kontrola zbraní a dokladů
8:45 – 9:00 úvodní briefing
9.2. Trvání závodu
9:00 – 17:00 řešení situací 1-7
9.3. Vyhodnocení závodu a tombola
17:00 – 18:00 vyhodnocení a tombola a předání cen

10. Ředitel soutěže
Pavel Dadák
11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič

12. Rozhodčí a pomocníci
rozhodčí a pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
Šest samostatných střeleckých situací, vzdálenosti terčů max. 50 m. Tyto situace jsou řešeny jak krátkou tak dlouhou zbraní (PDW), kde bude střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i dynamické terče.
Sedmá nestřelecká situace zaměřená na první pomoc.

14. Terče/Neterče
Upravené papírové „staré“ IDPA terče, a neterče, kovové popry a platy.
Na terči je označena barvou příslušnost k danému terči. Barva terče je označena v zóně D. Hodnocená zóna u terčů je jen A a C (A = 0; C = +1s). Zóna D se nehodnotí, je započítávána do výsledku jako miss. (D = miss)
Podle barvy jsou 3 druhy papírových terčů:
a) Červená – řeší se jen krátkou zbraní a 2 hodnocené rány v A+C (tělo i hlava)
b) Zelená – řeší se jen dlouhou zbraní a 3 hodnocené rány v A+C (tělo i hlava)
c) Černá – řeší se jen dlouhou zbraní a 3 hodnocené rány v A+C (tělo) a zvlášť 1 hodnocená rána A+C (hlava)

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 1 000,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
1. až 3. místo

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
Pouze 1 divize, krátká i PDW dohromady bez rozdílu použitých mířidel
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti a stehenní pouzdro, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Jednobodový, dvoubodový nebo tříbodový popruh na zbraň splňující podmínku bezpečného nošení dlouhé kulové zbraně. Bezpečnostní vlaječka je vždy vyžadována!
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky. Na dlouhou zbraň je přípustné stehenní pouzdro na zásobníky.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.
Závod je koncipován na minimální počet 190 ran pro obě zbraně.
Doporučený počet nábojů pro krátkou zbraň a pro dlouhou zbraň je 1,5 násobek minimálního počtu ran.

20. Oblečení a batoh
Nebude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv.
Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu je pro střelce povinná. Ochranné brýle jsou povinné na každém střeleckém úseku i pro každého návštěvníka!
20.2. Batoh
Závodník si nese svou veškerou výbavu po celou dobu závodu v batohu (všechno co má sebou – voda, střelivo, další oblečení, další zásobníky, lékárnička apod.). Střelba bude realizována pouze s tímto batohem. Do celkového zavazadla se nepočítá židlička.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně.
Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno

23. Zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
číslo zbrojního průkazu
e-mailová adresa
telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajůVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 70.28 100.00 95.50 100.00 91.99 89.55
2. Havlíček Radim 92.08% 63.90 100.00 80.42 100.00 74.93 76.81 100.00
3. Dadák Pavel 89.78% 86.81 86.63 88.63 81.34 49.84 87.92 100.00
4. Sefzig Luděk 89.48% 75.82 96.50 56.11 79.21 71.60 100.00 100.00
5. Jíša Stanislav 88.23% 77.44 93.28 67.26 81.99 70.72 83.67 96.77
6. Scherbaum Oto 87.79% 67.97 94.73 81.53 74.42 72.84 76.81 100.00
7. Klíma Zdeněk 87.73% 81.30 86.92 77.80 83.74 58.09 81.71 98.36
8. Arnold Ctibor 87.34% 70.67 80.18 74.39 62.30 87.38 92.12 98.36
9. Řezníček Roman 83.99% 64.68 79.60 77.19 80.93 63.50 77.82 100.00
10. Šolc Michal 83.96% 80.30 95.12 54.63 53.04 70.43 90.00 100.00
11. Čečetka Josef 81.55% 79.79 84.47 72.01 76.37 38.48 78.40 98.36
12. Appl Vladimír 79.56% 82.63 74.07 63.34 76.35 61.56 66.17 90.91
13. Budjač Jakub 79.49% 72.55 77.62 74.45 57.37 62.51 79.15 90.91
14. Jelínek Petr 78.10% 80.45 68.00 67.33 68.10 58.23 65.10 98.36
15. Šenkeřík Martin 77.24% 73.11 92.55 76.21 54.68 27.38 76.07 100.00
16. Bulíř Josef 75.91% 61.05 73.51 71.81 62.07 58.73 78.47 85.71
17. Elstner Marek 74.53% 65.78 47.19 64.77 65.64 60.82 78.26 100.00
18. Koman Pavel 71.55% 52.76 81.98 63.91 52.08 38.66 78.54 95.24
19. Novotný Jiří 70.97% 51.25 60.32 59.88 62.60 50.84 83.61 90.91
20. Smrkovský Martin 67.44% 67.94 63.48 41.46 46.87 54.21 73.02 89.55
21. Turek Tomáš 66.82% 67.52 64.43 56.66 59.78 35.34 59.25 89.55
22. Starčevič Miroslav 65.86% 37.89 45.03 44.95 72.25 43.63 85.83 96.77
23. Franče Petr 65.79% 47.55 47.40 42.81 74.45 56.59 66.13 90.91
24. Potocký Martin 63.76% 38.70 63.22 46.35 44.19 46.71 73.59 100.00
25. Dvorničenko Konstantin 62.47% 62.75 61.16 48.00 46.53 48.33 46.73 90.91
26. Grepl Ondřej 61.56% 59.43 72.03 28.69 43.33 43.61 61.84 89.55
27. Peřinka Miloš 58.48% 52.23 56.83 43.20 36.39 43.93 50.71 95.24
28. Maleček Václav 57.66% 49.27 45.21 32.87 56.94 45.37 43.59 100.00
29. Dunár Michal 57.25% 56.11 73.27 38.67 46.91 36.36 28.35 90.91
30. Bízek Vojtěch 56.39% 45.72 48.93 27.29 55.11 40.94 57.47 89.55
31. Goll Jan 55.69% 51.95 43.10 31.84 46.63 21.19 65.77 100.00
32. Šos Ondřej 55.28% 42.23 59.16 33.04 28.00 48.90 48.18 98.36
33. Tomolya Štěpán st. 54.16% 37.94 61.85 28.17 49.97 26.12 55.63 90.91
34. Martinisko Jakub 53.90% 40.89 60.24 29.38 41.09 31.70 50.38 95.24
35. Gross Martin 53.46% 43.46 51.61 32.07 42.07 42.72 55.16 78.95
36. Morawski Michal 53.20% 48.38 45.09 47.71 47.25 24.02 49.74 82.19
37. Bartoň Libor 52.88% 50.03 43.86 37.83 49.14 55.69 43.23 62.50
38. Korecký Honza 52.51% 56.74 54.57 28.27 54.90 26.51 42.97 75.95
39. Hrzán Daniel 52.09% 46.15 43.81 36.91 32.67 36.70 52.74 88.24
40. Potocká Veronika 47.87% 34.59 53.12 34.25 38.85 24.90 33.26 90.91
41. Rajšner Jan 47.86% 34.06 49.28 23.90 39.59 26.24 36.72 100.00
42. Kopinec Jan 47.37% 25.65 47.65 26.87 43.03 32.93 33.73 96.77
43. Malát Michal 46.10% 36.00 24.38 31.83 35.47 52.10 40.68 77.92
44. Rajman Jindřich 44.24% 34.49 37.81 26.61 35.76 27.54 33.24 90.91
45. Bízek Jiří 43.81% 32.28 26.31 21.78 31.30 37.83 47.16 86.96
46. Korečková Petra 41.01% 21.35 34.33 15.66 39.53 25.93 33.42 95.24
47. Potocký Matyáš 39.00% 30.35 27.47 22.80 20.02 23.81 31.21 96.77
48. Podhajský Jiří 38.76% 25.56 29.12 18.42 29.65 17.50 32.30 98.36
49. Dlouhý Pavel 37.77% 29.70 25.78 16.31 28.27 18.49 35.03 90.91
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 100.00 70.28 100.00 95.50 100.00 91.99 89.55
Pi Havlíček Radim 92.08% 63.90 100.00 80.42 100.00 74.93 76.81 100.00
Pi Dadák Pavel 89.78% 86.81 86.63 88.63 81.34 49.84 87.92 100.00
Pi Sefzig Luděk 89.48% 75.82 96.50 56.11 79.21 71.60 100.00 100.00
Pi Jíša Stanislav 88.23% 77.44 93.28 67.26 81.99 70.72 83.67 96.77
Pi Scherbaum Oto 87.79% 67.97 94.73 81.53 74.42 72.84 76.81 100.00
Pi Klíma Zdeněk 87.73% 81.30 86.92 77.80 83.74 58.09 81.71 98.36
Pi Arnold Ctibor 87.34% 70.67 80.18 74.39 62.30 87.38 92.12 98.36
Pi Řezníček Roman 83.99% 64.68 79.60 77.19 80.93 63.50 77.82 100.00
Pi Šolc Michal 83.96% 80.30 95.12 54.63 53.04 70.43 90.00 100.00
Pi Čečetka Josef 81.55% 79.79 84.47 72.01 76.37 38.48 78.40 98.36
Pi Appl Vladimír 79.56% 82.63 74.07 63.34 76.35 61.56 66.17 90.91
Pi Budjač Jakub 79.49% 72.55 77.62 74.45 57.37 62.51 79.15 90.91
Pi Jelínek Petr 78.10% 80.45 68.00 67.33 68.10 58.23 65.10 98.36
Pi Šenkeřík Martin 77.24% 73.11 92.55 76.21 54.68 27.38 76.07 100.00
Pi Bulíř Josef 75.91% 61.05 73.51 71.81 62.07 58.73 78.47 85.71
Pi Elstner Marek 74.53% 65.78 47.19 64.77 65.64 60.82 78.26 100.00
Pi Koman Pavel 71.55% 52.76 81.98 63.91 52.08 38.66 78.54 95.24
Pi Novotný Jiří 70.97% 51.25 60.32 59.88 62.60 50.84 83.61 90.91
Pi Smrkovský Martin 67.44% 67.94 63.48 41.46 46.87 54.21 73.02 89.55
Pi Turek Tomáš 66.82% 67.52 64.43 56.66 59.78 35.34 59.25 89.55
Pi Starčevič Miroslav 65.86% 37.89 45.03 44.95 72.25 43.63 85.83 96.77
Pi Franče Petr 65.79% 47.55 47.40 42.81 74.45 56.59 66.13 90.91
Pi Potocký Martin 63.76% 38.70 63.22 46.35 44.19 46.71 73.59 100.00
Pi Dvorničenko Konstantin 62.47% 62.75 61.16 48.00 46.53 48.33 46.73 90.91
Pi Grepl Ondřej 61.56% 59.43 72.03 28.69 43.33 43.61 61.84 89.55
Pi Peřinka Miloš 58.48% 52.23 56.83 43.20 36.39 43.93 50.71 95.24
Pi Maleček Václav 57.66% 49.27 45.21 32.87 56.94 45.37 43.59 100.00
Pi Dunár Michal 57.25% 56.11 73.27 38.67 46.91 36.36 28.35 90.91
Pi Bízek Vojtěch 56.39% 45.72 48.93 27.29 55.11 40.94 57.47 89.55
Pi Goll Jan 55.69% 51.95 43.10 31.84 46.63 21.19 65.77 100.00
Pi Šos Ondřej 55.28% 42.23 59.16 33.04 28.00 48.90 48.18 98.36
Pi Tomolya Štěpán st. 54.16% 37.94 61.85 28.17 49.97 26.12 55.63 90.91
Pi Martinisko Jakub 53.90% 40.89 60.24 29.38 41.09 31.70 50.38 95.24
Pi Gross Martin 53.46% 43.46 51.61 32.07 42.07 42.72 55.16 78.95
Pi Morawski Michal 53.20% 48.38 45.09 47.71 47.25 24.02 49.74 82.19
Pi Bartoň Libor 52.88% 50.03 43.86 37.83 49.14 55.69 43.23 62.50
Pi Korecký Honza 52.51% 56.74 54.57 28.27 54.90 26.51 42.97 75.95
Pi Hrzán Daniel 52.09% 46.15 43.81 36.91 32.67 36.70 52.74 88.24
Pi Potocká Veronika 47.87% 34.59 53.12 34.25 38.85 24.90 33.26 90.91
Pi Rajšner Jan 47.86% 34.06 49.28 23.90 39.59 26.24 36.72 100.00
Pi Kopinec Jan 47.37% 25.65 47.65 26.87 43.03 32.93 33.73 96.77
Pi Malát Michal 46.10% 36.00 24.38 31.83 35.47 52.10 40.68 77.92
Pi Rajman Jindřich 44.24% 34.49 37.81 26.61 35.76 27.54 33.24 90.91
Pi Bízek Jiří 43.81% 32.28 26.31 21.78 31.30 37.83 47.16 86.96
Pi Korečková Petra 41.01% 21.35 34.33 15.66 39.53 25.93 33.42 95.24
Pi Potocký Matyáš 39.00% 30.35 27.47 22.80 20.02 23.81 31.21 96.77
Pi Podhajský Jiří 38.76% 25.56 29.12 18.42 29.65 17.50 32.30 98.36
Pi Dlouhý Pavel 37.77% 29.70 25.78 16.31 28.27 18.49 35.03 90.91
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 13 komentářů

Komentáře

coffee
startovní čísla: 26, 45,11, 35, 25, 43, 44, 36, 51, 50, 47, 30, 23, 16,19 stále neuhrazeno - v neděli ruším.

paradaj
Díky za výbornej závod. Parádní stage, hromada střílení, kopec cen a nápaditý poháry... Jen tak dál... ZK

Ricous
Dekuju za krásný den a parádní závod

Tomak
Předchozí dva příspěvky vyjadřují přesně to, co jsem chtěl napsat. Děkuji všem. Bylo to skvělý. Kdy že to bude pokračování :D?
Tomáš Turek

MiraStar
Děkujeme za slova chvály jak zde, tak i prostřednictvím zpráv co dostáváme.
Chceme dostát heslu "Závody s příběhem". Doufáme, že se nám to povedlo a podle ohlasů asi ano.
Tomáš Turek ptá na další pokračování.
Ano už se v hlavě něco klube. Tentokrát asi na téma Šílený Max, kde bude úkolem bránit sve zdroje potřebné k přežití. Zatím je to jen vize bez konceptu.
Míra Starčevič - Antares Defense

LB171
Díky za to, že jste mě umožnili odstřílet si takto perfektně připravený závod. Moc se toho cením.
Ještě, že jsem měl stage 4 jako poslední, hlavně běh stylem " postřeleného hrocha", ale bylo to super.
Nenašel někdo 2 zásobníky do P10S ?
Libor

Avatar
cmk
Já se bavil. Hodně se střílelo, různý vzdálenosti, různý obtížnosti... Dobrý...

Kdyby někoho zajímalo video: https://youtu.be/DJcklJPTw6M a https://youtu.be/GEn7auVILo0

monk
Taky diky za super zavod. Raky jsem se moc bavil. Tesim se na dalsi takovy typ zavodu. Roman

MiraStar
Tak ještě jedna informace. Určitě jste si všimli, že celou akci sledovala fotografka Klára Polívková. Fotografická ochutnávka je na našem Facebookovém profilu https://www.facebook.com/AntaresDefenseCZ. Určitě další budou následovat, tak se tam podívejte nebo nás i sledujte.
Míra

j.j.
Také se zpětně připojuji s poděkováním za pěkný závod a víc takových.