Den nezávislosti planety Země - Antares Defense 2 gun klubovka s Pi+PDW

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 16. červenec 2022
Prezence:od 08:00 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 18:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:1000.00 Kč / 950.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2022
Počet situací:7
Max. závodníků:78 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 14.07. 23:59)
Přihlášených:42/78 závodníků a 12 rozhodčích
(Pi: 51, MPi: 3)
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Den nezávislosti planety Země - Antares Defence 2 gun klubovka s Pi+PDW

2. Pořadatel
Antares Defense
info@antaresdefense.cz

3. Konání závodu
15. 7. 2022 – Pátek - prematch
16. 7. 2022 – Sobota – hlavní závod

4. Místo závodu
Střelnice SSK Čelákovice

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkazy obou zbraní

7. Startovné
1 000,-Kč za osobu, 950,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/6100 VS 20220716, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „DEN NEZAVISLOSTI 2022 příjmení jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem!

8. Kapacita závodu
78 střelců + rozhodčí a pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence
8:00 – 8:45 kontrola zbraní a dokladů
8:45 – 9:00 úvodní briefing
9.2. Trvání závodu
9:00 – 17:00 řešení situací 1-7
9.3. Vyhodnocení závodu a tombola
17:00 – 18:00 vyhodnocení a tombola a předání cen

10. Ředitel soutěže
Pavel Dadák
11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič

12. Rozhodčí a pomocníci
rozhodčí a pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
Šest samostatných střeleckých situací, vzdálenosti terčů max. 50 m. Tyto situace jsou řešeny jak krátkou tak dlouhou zbraní (PDW), kde bude střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i dynamické terče.
Sedmá nestřelecká situace zaměřená na první pomoc.

14. Terče/Neterče
Upravené papírové „staré“ IDPA terče, a neterče, kovové popry a platy.
Na terči je označena barvou příslušnost k danému terči. Barva terče je označena v zóně D. Hodnocená zóna u terčů je jen A a C (A = 0; C = +1s). Zóna D se nehodnotí, je započítávána do výsledku jako miss. (D = miss)
Podle barvy jsou 3 druhy papírových terčů:
a) Červená – řeší se jen krátkou zbraní a 2 hodnocené rány v A+C (tělo i hlava)
b) Zelená – řeší se jen dlouhou zbraní a 3 hodnocené rány v A+C (tělo i hlava)
c) Černá – řeší se jen dlouhou zbraní a 3 hodnocené rány v A+C (tělo) a zvlášť 1 hodnocená rána A+C (hlava)

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 1 000,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
1. až 3. místo

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
Pouze 1 divize, krátká i PDW dohromady bez rozdílu použitých mířidel
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti a stehenní pouzdro, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Jednobodový, dvoubodový nebo tříbodový popruh na zbraň splňující podmínku bezpečného nošení dlouhé kulové zbraně. Bezpečnostní vlaječka je vždy vyžadována!
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky. Na dlouhou zbraň je přípustné stehenní pouzdro na zásobníky.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.
Závod je koncipován na minimální počet 190 ran pro obě zbraně.
Doporučený počet nábojů pro krátkou zbraň a pro dlouhou zbraň je 1,5 násobek minimálního počtu ran.

20. Oblečení a batoh
Nebude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv.
Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu je pro střelce povinná. Ochranné brýle jsou povinné na každém střeleckém úseku i pro každého návštěvníka!
20.2. Batoh
Závodník si nese svou veškerou výbavu po celou dobu závodu v batohu (všechno co má sebou – voda, střelivo, další oblečení, další zásobníky, lékárnička apod.). Střelba bude realizována pouze s tímto batohem. Do celkového zavazadla se nepočítá židlička.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně.
Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno

23. Zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
číslo zbrojního průkazu
e-mailová adresa
telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Malá pistole )


Arnold Ctibor
Dvorničenko Konstantin
Franče Petr
Havlicek Radim
Jelínek Petr
Jíša Stanislav
Klíma Zdeněk
Řezníček Roman
Sefzig Ludek Sefa
Šulc Vladimír
Turek Tomáš
Vosáhlo Jiří
Bartoň Libor
Březina Aleš
Grepl Ondřej
Gross Martin
Hrzán Daniel
Kopinec Jan
Malát Michal
Dlouhý Pavel
Martinisko Jakub
Peřinka Miloš
Rajman Jindřich
Rajšner Jan
Budjač Jakub
Čečetka Josef
Kotrouš Pavel
Kotroušová Denisa
Smrkovský Martin
Šolc Michal
Bulíř Josef
Elstner Marek
Morawski Michal
Šenkeřík Martin
Dunár Michal
Korecký Jan
Korecký Jan-ml
Petrů Jan
Podhajský Jiří
Potocká Veronika
Potocký Martin
Potocký Matyáš
volných míst: 1
volných míst: 6
volných míst: 8
volných míst: 7
volných míst: 9
volných míst: 5

Amortová Jitka
Appl Vladimír
Bízek Jiří
Bízek Vojtěch
Dadák Pavel
Korečková Petra
Kučera Peter
Novotný Jiří
Scherbaum Oto
Šos Ondřej
Starčevič Miroslav
Tomolya Štěpán st.
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.

vynechány první 2 komenáře

Komentáře

MiraStar
Jak je to myšleno s tím batohem ? Může být taška přez rameno ? Nebo je třeba pouze batoh na záda? Je to myšleno jakože střelec řeší situaci s batohem ? Je to myšlené že v něm musí mít veškeré střelivo které si sebou vezme na závod ? A co lékárnička? Je vyžadováno aby měl každý svoji lékárničku ?


Především chceme zajistit bezpečnost při střelbě, s touto optikou jsou koncipovány propozice.
Zkusím odpovědět na tuto sadu otázek:
1) Jak je to myšleno s tím batohem? 2) Může být taška přez rameno? 3) Nebo je třeba pouze batoh na záda? 4) Je to myšleno jakože střelec řeší situaci s batohem?
Dostatečný batoh byl zvolen tak, aby střelec má při střelbě volné ruce, PLNĚ ovládá sebe i zbraně.
Protože bude situace řešeno s veškerým vybavením, nepřipadá mi vhodné střílet s taškou přes rameno jak krátkou tak dlouhou zbraní!
Ano střelec řeší situace batohem.

5) Je to myšlené že v něm musí mít veškeré střelivo které si sebou vezme na závod?
Ano, všechno střelivo, a další vybavení, ale třeba i svačinu a nápoje apod. musí být v batohu!

6) A co lékárnička? Je vyžadováno aby měl každý svoji lékárničku?
Pokud ji budete mít sebou, tak je buď na opasku nebo v batohu.
Situace č. 7 je edukativní, nebude hodnocen zdravotnický výkon, nicméně se po soutěžícím, aby ukázal, že se umí ošetřit. Pod dohledem záchranáře.

MiraStar
Omlouvám se za češtinu. Psal jsem to v dopravním prostředku. :roll:
Sdělení bylo snad jasné, vsechno sebou v batohu, střílí se z batohem.
Lékárnička nebude potřeba na Situaci č. 7. Tam si vyzkoušíte prvni pomoc a budete slovně hodnoceni.

Tomak
Míro, prosím Tě, jaký bude minimální předpokládaný počet střeliva? Když už si to ponesem s sebou, tak očekávám v řádu vyšších stovek :D :D :D

Avatar
Albert
Vis propozice bod 19

Tomak
Pardon, slepej jsem... :roll:

MiraStar
Míro, prosím Tě, jaký bude minimální předpokládaný počet střeliva? Když už si to ponesem s sebou, tak očekávám v řádu vyšších stovek :D :D :D

Vyšší stovky bychom rádi, ale to nedame na rozlohu střelnice ani nasledneho lepení. Při zachování našeho závodu s příběhem. ;-)

Konstantin
Dobry den. Bude stacit 2 zasobniky pro PDW?

MiraStar
Dobry den. Bude stacit 2 zasobniky pro PDW?


Určitě ano. Každá situace bude mít průměrně 28 ran, z toho cca 12 z pistole.

MiraStar
Jistou dobu se nám množí různé dotazy k plánovanému závodu. Pokusili jsme se je shromáždit a my nyní odpovídáme:

Dotaz 1: Nemám zkušenosti se závody LOS. Mohu se i tak zúčastnit?
Odpověď 1: Samozřejmě. Upozorňujeme, že prioritou číslo jedna je bezpečnost. Prosím přečtěte si alespoň základní pravidla soutěží LOS http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/los/ podle niž bude závod hodnocen. Na tomto závodu je jasný předpoklad zvládnutí dynamické střelby z obou zbraní.

Dotaz 2: Chtěl bych se této akce zúčastnit jako pomocník. Nejsem ale rozhodčí LOS. Uvítáte pomoc na situaci? Je z toho něco? ;-)
Odpověď 2: Velice uvítáme jakoukoli pomoc a to jak s hodnocením tak i vlastní stavbou. Stavba a prematch se bude konat v pátek 15.7. 2022 cca od 15:00 (čas upřesníme). Pro pomocníky a rozhodčí je určena odměna ve výši startovného, příspěvek na občerstvení a účast v závodům. Registraci proveďte do kolonky Rozhodčí. Kontaktujte nás i na mailu info@antaresdefense.cz

Dotaz 3: V propozicích (bod 19) je předepsaný počet ran s tím, že má být cca 1,5 násobek. Znamená to pro jednu zbraň nebo pro obě?
Odpověď 3: Po dílčích úpravách a osobních reakcích jsme zvýšili celkový počet ran na 190 na celý závod. To znamená na OBĚ zbraně! Pokud máte rozděleno střelivo, které se nedá kombinovat jak pro pistoli tak pro PDW tak pro pistoli je cca 90 a pro PDW cca 100. Doporučení 1,5 násobku střeliva stále platí.

Dotaz 4: V propozicích (bod 20.1) je napsáno, že závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná obuv. Znamená to, že mohu použít i balistickou ochranu jednotlivce, jak je napsáno v příběhu?
Odpověď 4: ANO, záleží na vás, jaké oblečení zvolíte. Nicméně jde především o zachování bezpečnosti a proto doporučujeme spíše pevné a bezpečné oblečení. A to včetně vybavení jako jsou pouzdra na pistole, zásobníky apod. Meze kreativity se nekladou. Můžete přijít jako speciál, kontraktor, rančer, nebo kravaťák.

Dotaz 5: V propozicích (bod 20.2) je napsáno, že závodník Zsi nese svou veškerou výbavu po celou dobu závodu v batohu. Znamená to, že mohu použít i střeleckou brašnu?
Odpověď 5: Defacto ANO, nicméně se bude se zavazadlem přesouvat, a střílet s ním. Opět jde především o zachování bezpečnosti, a proto silně doporučujeme ten batoh, abyste měl prázdné ruce. Dále do celkového zavazadla se nepočítá židlička a po dalších dotazech ani obal na dlouhou zbraň. Jinak vše ostatní musí být v batohu (jídlo voda, střelivo, další oblečení, další zásobníky, lékárnička apod.)

Dotaz 6: V propozicích (bod 18) je napsáno, že … krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW). Nemohu tedy použít AR15 s 10“ hlavní? Musí být zbraň na pistolové nebo i na revolverové náboje?
Odpověď 6: Jak píšeme v propozicích, není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo! Závod je koncipován na pistole nebo revolver A PDW osobní obrannou zbraň. To znamená, že nejde o velikost, nýbrž o ráži zbraně.
Námi vhodné ráže jsou pro krátkou zbraň:
Revolvery - ráže od .38 Special, .357 Magnum.
Pistole: ráže od 7,65 Br. Až po .45 ACP.
Námi vhodné ráže jsou pro dlouhou zbraň:
Jsou defacto stejné jako pro pistoli nebo revolver. Spíše doporučíme různé klony AR, Škorpionů, EVO, nebo UZI. Mezi opakovačky počítáme různé pákovky. Důležité je, aby zbraň byla na popruhu a dala se do ní dát vlaječka.
Záleží na střelci, zda si závod chce užít nebo trhat závodní rekordy.

Dotaz 7: (Bod 13) Sedmá nestřelecká situace zaměřená na první pomoc. Co si máme tímto představit? Je potřeba nějaké vybavení? Budeme někoho ošetřovat?
Odpověď 7: Zdravotní střelecká situace bude o prověření základních zdravotních úkonech první pomoci, kterou by měl držitel první pomoci znát. Doporučujeme mít standardní osobní lékárničku.
Nicméně napovíme, že situace bude dlouhá 4 + 1 minutu. Vaším úkolem je ošetřit sebe nebo další lidi a tím je zachránit. Po startu střelec může odložit batoh spolu s dlouhou zbraní. Pro řešení situace střelec dostane zapůjčeny příslušný zdravotní materiál. A zbytek bude překvapení, ale žádná krev snad nepoteče ;-).
Rozhodčí na této situaci bude zdravotní personál, který zná!
Na tuto střeleckou situaci můžete jít v kterékoli části závodu, kdy budete vědět, že budete mít volněji.

DALŠÍ PŘÍPADNÉ DOTAZY SMĚŘUJTE NA MAIL starcevic@antaresdefense.cz. Opět jse souhrně vystavíme sem nebo na Facebook https://www.facebook.com/AntaresDefenseCZ

MiraStar
Dotaz 8: Můžeme mít jednu dlouhou zbraň víc střelců? Můžeme si jí půjčovat?
Odpověď 8: Je možné si dlouhou zbraň mezi střelci v jednom squadu zapůjčovat. Vždy musí jít o bezpečné předání. Také je důležité, aby předávání nezdržovalo průběh závodu. Proto doporučujeme, aby střelci byli v jednom squadu.