MČR LOS 2022

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Neděle, 4. září 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:1000.00 Kč / 800.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2022
Počet situací:10
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (od 04.08. do 03.09.)
Přihlášených:0/120 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:CZ75 9L
Propozice:
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Registrace do závodu je podmíněna kvalifikací dle pravidel LOS, přihlášeným osobám nesplňujícím podmínky kvalifikace bude registrace zrušena.

Kvalifikační kritéria (předběžně !!!):
PISTOLE: 1x100% nebo 2x85+%+ nebo 3x70+%+ nebo 4x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi Pi)
REVOLVER: 3x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi Re)
MALÁ PISTOLE: 3x60+% (z Poháru LOS 2022 v divizi MPi)
MALÝ REVOLVER: 3x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi MRe)
OPTIK: 3x50%+ (z Poháru LOS 2022 v divizi Opt)
+20 volných karet LEX (např. pokud bude málo lidí k organizaci závodu apod.)
Pokud nebude závod naplněn, budou se moct "MIMO ZÁVOD" zúčastnit i nekvalifikovaní.

Závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 120.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - info
1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli LEX, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Online registrace bude otevřena Čtvrtek, 4. srpen 2022, 18:00