Čekanická pohárovka

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 19. březen 2022
Prezence:od 10:15 do 10:45
Trvání závodu:od 11:00 do 17:00
Pořadatel:SSK Čekanice + KOPS
Ředitel závodu:Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:550.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:90 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger tovární
Propozice:
Organizační preinfo:
PLATBA NA ÚČET !!! - více info níže
Kromě oficiálního Pohárového LOSu proběhne ještě obvyklý přidružený PDW klubový závod. Tedy Lze použít PDW i jako druhou zbraň "do závodu".
Střelci do divize OPTIK, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište OPT.
Střelci do divize PDW, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište PDW.

--- Oficiální propozice ---
Závod LOS

Pořadatel: SSK Tábor Čekanice + KOPS.cz

Datum a místo: Sobota 19.3.2022, střelnice SSK Čekanice u Tábora
GPS: 49°26'1.560"N, 14°40'21.206"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem + po schválení hlavním rozhodčím a pod dozorem i střelci bez ZP.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 10:15, střílí se od 11:00 hod.

Příspěvek: 550,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 3935414317/5500 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 19.3.2022 + jméno" - VS uvádět namusíte, ale poznámku ANO !!!
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní - pak je potřeba, aby z mailu střelce, který se přihlásil přišla zpráva, na koho startovné převádí (vč. jeho mailu) a z mailu toho, na koho se startovné převádí, aby přišly kompletní přihlašovací údaje (Jméno, Příjmení, Doplnění jména, Divize, číslo ZP, členství LEX).

Kapacita závodu: 90 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí: Jan Korecký
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 situací, vzdálenosti terčů max. 25m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: medajle 1. až 3. místo v jednotlivých divizích dle pravidel LOS

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver i Optik.
Kategorie ženy bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavlu Dadákovi (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Bubla Viktor 100.00% 100.00 63.73 68.74 100.00 80.32 84.83
2. Kovář Martin 99.78% 66.98 91.58 83.71 87.02 88.73 78.52
3. Racský Libor 95.25% 71.51 66.67 94.73 76.95 72.60 91.53
4. Reichert Ondřej 93.55% 78.25 65.32 83.57 76.55 74.76 87.06
5. Korecký Jan 90.10% 49.23 100.00 72.16 66.64 100.00 60.32
6. Jelínek Petr 89.17% 91.46 62.50 78.17 76.55 63.85 71.23
7. Kotě Jaroslav 87.97% 65.88 64.06 82.57 64.91 78.60 81.77
8. Kotě Vít 85.61% 24.01 61.88 88.99 83.26 81.99 85.90
9. Mestek Petr 82.41% 84.81 56.31 67.64 55.42 62.68 83.25
10. Pizinger Josef 80.57% 79.67 53.11 75.63 48.80 74.16 69.56
11. Janoušek Bedřich 80.10% 46.07 34.48 100.00 78.07 60.68 79.31
12. Elstner Marek 79.97% 33.81 25.96 88.16 93.06 56.98 100.00
13. Klíma Zdeněk 78.87% 63.13 54.64 72.85 52.66 74.06 75.13
14. Abrman Josef 74.06% 96.04 67.80 56.89 49.31 45.02 53.49
15. Kerul Vladimír 72.93% 35.74 54.56 86.99 54.94 53.65 77.04
16. Roček Vladimír 70.66% 44.07 47.94 74.73 57.99 52.33 74.58
17. Potocký Martin 69.16% 37.27 48.15 69.95 57.33 62.68 68.79
18. Pech David 64.28% 58.33 30.30 87.34 49.54 38.05 56.32
19. Tichák Pavel 63.47% 63.60 24.69 68.40 55.63 38.11 65.41
20. Vašíček Jakub 62.73% 40.32 33.33 72.78 59.23 36.71 69.77
21. Horák Josef 61.95% 47.57 57.67 50.05 54.66 39.50 58.83
22. Veselý Jan 60.82% 60.99 40.57 55.21 40.31 43.18 62.38
23. Vrkoslavová Jaroslava 60.81% 47.01 35.71 53.20 51.05 51.88 63.72
24. Dvorničenko Konstantin 59.97% 34.59 41.84 58.95 32.95 52.83 77.25
25. Kaňka Jiří 59.08% 66.35 40.21 40.63 33.84 40.13 72.83
26. Smišovský Karel 58.30% 31.49 59.07 47.56 52.48 39.19 60.32
27. Joura Karel 58.03% 40.88 39.45 60.85 56.13 44.15 47.33
28. Jílek Tomáš 57.08% 79.60 30.02 51.68 30.29 42.98 49.50
29. Sochor Tomáš 57.05% 12.36 24.14 94.26 58.13 41.27 53.73
30. Ullschmied Karel 56.93% 30.34 58.28 55.92 51.83 21.21 65.71
31. Podlešák Michal 56.32% 19.74 51.71 50.05 54.11 45.95 58.73
32. Kortan Jaroslav 56.28% 12.73 38.65 57.98 51.69 57.82 61.20
33. Thumsová Lucie 56.22% 28.33 35.45 62.41 47.11 44.62 61.87
34. Kerul Tomáš 53.51% 14.91 39.29 79.32 25.35 49.07 58.32
35. Klega Michael 53.01% 27.88 38.46 40.83 52.01 40.91 63.72
36. Šos Ondřej 52.61% 13.47 38.90 54.31 47.08 48.16 59.89
37. Hryzbil Lukáš 51.97% 28.11 37.48 42.95 38.49 35.03 76.54
38. Antoš Vítězslav 50.93% 27.92 29.15 50.94 38.36 42.85 64.23
MZ Vrablic Petr 48.15% 23.74 37.08 61.70 37.64 48.08 31.35
39. Šulc Vladimír 48.15% 30.92 24.76 45.89 59.37 35.78 42.89
40. Groh David 46.94% 39.80 43.31 30.55 36.55 38.32 45.04
41. Pícha Marek 43.28% 12.25 24.96 48.52 45.65 32.37 51.59
42. Rous Václav 43.24% 21.28 38.27 32.77 41.77 32.88 48.22
43. Král Viktor 42.83% 29.74 25.03 27.42 31.45 41.65 57.85
44. Horník Jakub 42.63% 12.66 49.65 26.38 43.79 39.36 40.31
45. Šimková Klára 41.20% 13.99 42.41 36.48 35.44 32.58 44.13
46. Žurovec Jaroslav 40.24% 14.72 41.37 21.28 39.82 41.84 41.21
47. Zachařová Lenka 33.28% 14.62 15.26 27.36 32.62 36.37 39.36
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Konopík Pavel 100.00% 100.00 100.00 98.87 100.00 99.87 66.13
2. Vytlačil Jan 93.69% 69.43 65.13 100.00 94.67 100.00 100.00
3. Ostrá Kateřina 41.04% 47.46 33.41 45.57 41.04 21.83 42.52
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Turek Tomáš 100.00% 60.29 61.80 100.00 100.00 71.10 100.00
2. Koman Pavel 95.91% 49.05 63.06 81.83 91.11 96.13 91.83
3. Jíša Stanislav 93.67% 56.04 34.77 82.16 93.25 100.00 95.74
4. Pýcha Jaroslav 82.50% 100.00 59.14 65.63 65.91 56.74 59.47
5. Reitmajer Jan 76.30% 14.39 100.00 59.23 75.78 61.70 65.18
6. Kadlec Aleš 73.54% 35.09 31.16 71.90 70.31 65.09 89.14
7. Vrablic Petr 61.87% 17.59 67.65 54.71 38.45 65.70 61.02
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 46.89 100.00
2. Filip Jaroslav 77.60% 33.46 78.17 52.81 63.95 100.00 96.01
3. Glinz Jakub 76.64% 44.21 80.71 72.48 54.30 71.31 96.10
4. Maleček Václav 62.11% 28.08 49.56 50.69 52.55 78.69 80.11
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Jíša Stanislav 100.00% 25.24 100.00 100.00 100.00 100.00 91.59
2. Turek Tomáš 90.50% 100.00 77.45 85.46 69.35 35.48 100.00
3. Reichert Ondřej 73.22% 56.51 83.37 64.18 73.73 10.90 89.76
4. Klíma Zdeněk 69.42% 72.16 69.61 67.10 39.53 58.48 51.91
5. Janoušek Bedřich 60.48% 46.05 57.88 64.12 61.02 43.75 39.74
6. Magát Jakub 46.44% 8.85 53.86 53.43 18.80 43.75 61.34
7. Vytlačil Jan 41.13% 15.59 48.33 42.88 40.99 24.34 40.45
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
PDW Jíša Stanislav 100.00% 25.24 100.00 100.00 88.04 100.00 85.65
PDW Turek Tomáš 90.79% 100.00 77.45 85.46 61.06 35.48 93.51
Pi Kovář Martin 85.66% 40.73 78.02 68.70 87.02 74.40 78.52
Pi Bubla Viktor 84.92% 60.80 54.30 56.41 100.00 67.35 84.83
Pi Racský Libor 81.65% 43.48 56.80 77.74 76.95 60.87 91.53
Pi Reichert Ondřej 79.79% 47.58 55.65 68.58 76.55 62.69 87.06
Pi Korecký Jan 77.20% 29.93 85.20 59.22 66.64 83.85 60.32
Pi Kotě Vít 75.82% 14.60 52.72 73.03 83.26 68.75 85.90
Pi Kotě Jaroslav 75.16% 40.06 54.58 67.76 64.91 65.91 81.77
Pi Jelínek Petr 75.03% 55.61 53.25 64.15 76.55 53.53 71.23
PDW Reichert Ondřej 72.92% 56.51 83.37 64.18 64.91 10.90 83.93
Pi Elstner Marek 71.33% 20.56 22.12 72.35 93.06 47.78 100.00
PDW Klíma Zdeněk 70.29% 72.16 69.61 67.10 34.80 58.48 48.54
Pi Janoušek Bedřich 69.69% 28.01 29.38 82.06 78.07 50.88 79.31
Pi Mestek Petr 69.40% 51.57 47.97 55.51 55.42 52.56 83.25
Pi Pizinger Josef 67.40% 48.44 45.25 62.06 48.80 62.18 69.56
Pi Klíma Zdeněk 67.07% 38.38 46.56 59.79 52.66 62.10 75.13
MPi Turek Tomáš 65.14% 23.86 42.60 65.85 63.16 42.66 86.85
Pi Kerul Vladimír 63.45% 21.73 46.48 71.39 54.94 44.99 77.04
MPi Koman Pavel 62.48% 19.41 43.47 53.89 57.55 57.68 79.75
BOs Nechvátal Dušan 61.90% 36.22 53.72 57.97 70.78 24.34 65.81
Pi Roček Vladimír 61.21% 26.79 40.84 61.33 57.99 43.87 74.58
Pi Abrman Josef 60.81% 58.39 57.76 46.69 49.31 37.75 53.49
PDW Janoušek Bedřich 60.67% 46.05 57.88 64.12 53.72 43.75 37.16
MPi Jíša Stanislav 60.59% 22.18 23.97 54.10 58.90 60.00 83.15
Pi Potocký Martin 60.08% 22.66 41.02 57.41 57.33 52.56 68.79
Pi Vašíček Jakub 54.60% 24.52 28.40 59.73 59.23 30.78 69.77
Pi Pech David 54.26% 35.47 25.82 71.68 49.54 31.91 56.32
Pi Tichák Pavel 53.88% 38.67 21.03 56.13 55.63 31.95 65.41
Pi Horák Josef 53.26% 28.93 49.13 41.07 54.66 33.12 58.83
Pi Vrkoslavová Jaroslava 52.30% 28.59 30.43 43.66 51.05 43.50 63.72
Pi Dvorničenko Konstantin 52.02% 21.03 35.65 48.38 32.95 44.30 77.25
Pi Veselý Jan 51.28% 37.09 34.56 45.31 40.31 36.21 62.38
MPi Reitmajer Jan 51.14% 5.70 68.93 39.01 47.86 37.02 56.61
Pi Smišovský Karel 50.94% 19.15 50.32 39.03 52.48 32.86 60.32
Pi Sochor Tomáš 50.49% 7.52 20.56 77.35 58.13 34.61 53.73
MPi Pýcha Jaroslav 50.29% 39.58 40.77 43.22 41.63 34.05 51.65
Pi Kortan Jaroslav 50.03% 7.74 32.93 47.58 51.69 48.48 61.20
Pi Ullschmied Karel 49.97% 18.45 49.65 45.89 51.83 17.78 65.71
Pi Joura Karel 49.88% 24.86 33.61 49.94 56.13 37.02 47.33
Pi Podlešák Michal 49.81% 12.00 44.05 41.07 54.11 38.53 58.73
Pi Kaňka Jiří 49.76% 40.35 34.26 33.34 33.84 33.65 72.83
BOs Filip Jaroslav 49.12% 12.12 41.99 30.62 45.27 51.91 63.18
Pi Thumsová Lucie 49.11% 17.23 30.20 51.22 47.11 37.41 61.87
MPi Kadlec Aleš 48.82% 13.89 21.48 47.35 44.41 39.05 77.42
BOs Glinz Jakub 48.12% 16.01 43.36 42.02 38.43 37.02 63.24
PDW Magát Jakub 46.86% 8.85 53.86 53.43 16.55 43.75 57.36
Pi Klega Michael 46.75% 16.95 32.77 33.50 52.01 34.30 63.72
Pi Šos Ondřej 46.75% 8.19 33.14 44.57 47.08 40.38 59.89
Pi Kerul Tomáš 46.59% 9.07 33.48 65.09 25.35 41.14 58.32
Pi Jílek Tomáš 46.54% 48.40 25.58 42.41 30.29 36.04 49.50
Pi Hryzbil Lukáš 45.84% 17.09 31.93 35.25 38.49 29.37 76.54
Pi Antoš Vítězslav 44.52% 16.97 24.84 41.81 38.36 35.93 64.23
Pi Šulc Vladimír 42.05% 18.80 21.09 37.66 59.37 30.00 42.89
MPi Vrablic Petr 41.35% 6.96 46.63 36.03 24.29 39.42 52.99
Pi Vrablic Petr 41.28% 14.44 31.59 50.63 37.64 40.31 31.35
Re Vytlačil Jan 41.11% 8.24 25.52 37.41 33.94 30.12 69.90
PDW Vytlačil Jan 41.10% 15.59 48.33 42.88 36.09 24.34 37.82
Re Konopík Pavel 40.12% 11.86 39.19 36.98 35.85 30.08 46.22
Pi Groh David 40.06% 24.20 36.90 25.07 36.55 32.13 45.04
BOs Maleček Václav 39.47% 10.17 26.63 29.38 37.20 40.85 52.72
Pi Pícha Marek 38.67% 7.45 21.27 39.82 45.65 27.14 51.59
Pi Rous Václav 38.08% 12.94 32.61 26.89 41.77 27.57 48.22
Pi Horník Jakub 37.83% 7.70 42.30 21.65 43.79 33.00 40.31
Pi Král Viktor 37.31% 18.08 21.33 22.50 31.45 34.92 57.85
Pi Šimková Klára 36.37% 8.51 36.13 29.94 35.44 27.32 44.13
Pi Žurovec Jaroslav 35.63% 8.95 35.25 17.47 39.82 35.08 41.21
Pi Zachařová Lenka 29.43% 8.89 13.00 22.45 32.62 30.50 39.36
Re Ostrá Kateřina 17.39% 5.63 13.09 17.04 14.71 6.57 29.72
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 5 komentářů

Komentáře

Avatar
cmk
Jestli Vám to pomůže - QR kód pro platbu - jediné, co musíte dopsat, je částka a pak jméno a příjmení do poznámky.
qr-19.3.2022.jpg

junm
Omlouvám se, úplně jsem zapomněl, že jsem se přihlásil. Musel jsem přihlášku zrušit. Díky

brazda
Ahoj,
odhlašuji se ze závodu, jsem pryč...

picha42
Byla by možnost na střelnici koupit nějaké lugery ?? nechal jsem to na poslední chvílí a nidke nejsou skladem a mam jen jednu krabičku.. potřeboval bych aspoň 2 krabičky ještě

Avatar
Albert
V případě že se ti neozve přímo někdo ze střelnice (respektive ten koho oslovuješ) můžu s sebou vzít 2 krabičky navíc... Ale jsou to přebíjené...

ossan81
Zkouším to ještě tady. Registraci jsem zrušil už někdy před 12 dny, na email info@kops.cz jsem od té doby psal už 3x, bohužel bez odpovědi. Možná to padá do spamu, mohu poprosit o kontrolu?
Chtěl jsem své startovné převést na závod 9. 4. 2022 (páč je to stejné místo, stejný pořadatel). Nebo pokud by to nebylo možné, tak prostě vrátit.
Děkuji, Jan Čech

Avatar
cmk
Ahoj všem,
časově se mi situace zkomplikovala. Dneska večer, když už je uzavřená registrace, tak v rámci přípravy závodu dopošlu zpět vše, co najdu jako "odhlášku" ve všech dostupných kanálech. Převádět startovné technicky lze, ale evidenčně to znamená hlídat další věc, takže dopošlu vše a poprosím pak ty, co chtěli převést srtartovné, aby zaplatili znovu se správnou poznámkou platby.

ossan81
Bezva, díky!

Avatar
cmk
Právě jsem skončil s přípravou. Eviduji 6 lidí (JV, PF, MS, TR, PCh a JČ) - celkem 4.050 k vrácení. Akorát už padám na hubu a zítra brzo vstávám. Nebojte, peníze odejdou v průběhu víkendu.

Avatar
cmk
Platby za odhlášené zpět na účtech.