Lednová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 1

Střelnice:Camp Zero
Datum:Neděle, 30. leden 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Camp Zero a Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 28.01. 23:59)
Přihlášených:50/50 závodníků a 5 rozhodčích
(Pi: 45, MPi: 9, Re: 1)
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Lednová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 1

Antares Cup 2022:
Závod se počítá do Antares Cup 2022, který se bude konat nejen na střelnici Camp Zero, ale i jiných střelnicích. Sledujte proto závody pořádané Antares Defense. V rámci tohoto poháru budou do hodnocení zařazeni závodníci s 75% účastí ze všech Antares Defense závodech. Sledujte další informace na LOS závodech.
Antares Cup 2022 bude vyhodnocen na konci roku 2022.

Pořadatel:
Camp Zero Praha a Antares Defense

Datum:
30.1.2022

Místo:
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast:
střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady:
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Příspěvek:
500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2228485015/3030 ,jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 30.1.2022 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu:
50 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže:
Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:
bude určen
Rozhodčí:
dle přihlášení

Situace:
4 samostatné situace, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny:
1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení:
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost:
vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Občerstvení:
bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COVID-19 opatření:
Na registraci si každý přineste potvrzení o :
1) nejméně 2. očkování starší 14 dny a více
2) 1. očkování s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
3) potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší než 180 dní
4) potvrzení od lékaře, že střelec nemůže projít očkováním spolu s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
5) účastníci do 18 let, kteří nejsou očkovaní s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
Bez některého z těchto dokladů na závod nejezděte. Nebudete do závodu přijati.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Revolver Malá pistole )
plno
plno
Bartoň Libor
Bertl Petr
Bříza Pavel
Černoch Filip
Černý Petr
Dvorničenko Konstantin
Jelínek Petr
Jíša Stanislav
Klega Michael
Klíma Zdeněk
Korecký Honza
Korecký Jan
Kotě Jaroslav
Milota Jan
Nevečeřal Miloš
Nguyen Dinh Tiep
Potocká Veronika
Potocký Martin
Potocký Matyáš
Rebai Tarek
Steiner Petr
Stejskal Milan
Thumsová Lucie
Tříkač Martin
Vosáhlo Jiří
Budjač Jakub
Budjač Zděnek
Čečetka Josef
Čech Jan
Dvořák Jakub
Jäger Milan
Janoušek Bedřich
Janoušek Jakub
Koman Pavel
Ládyš Libor st.
Ládyš Martin
Mořkovský Tomáš
Mošna Ondřej
Nesměrák Milan
Netušil Jakub
Pospíšil Karel
Řehořek Radek
Reichert Ondřej
Roček Vladimír
Ryzák Tomáš
Simon Ondřej
Smrček František
Šos Ondřej
Syrový Lukáš
Vítek Václav
volných míst: 0
volných míst: 0

Appl Vladimír
Dadák Pavel
Ježek Jaroslav
Novotný Jiří
Starčevič Miroslav
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.

vynechány první 3 komenáře

Komentáře

ossan81
Já bych si dovolil dotaz přeformulovat. Je tato lednová pohárovka lowlight stejně jako byl třeba Mikulášský pohár 5. prosince? Nebo je popis jenom překopírovaný a poznámka o tmě tam zůstala z minule? V popisu březnové a dubnové pohárovky je to totiž taky a malinko pochybuji, že od teď už budou všechny pohárovky v Camp Zero jenom lowlight. Nesnažím se nijak rýpat, jen bych potřeboval mít jasno. Předem děkuji za odpověď.

VláďaA
Jsem překvapený, kolik lidí opravdu čte propozice :) Poznámka o lowlight zůstala v propozicích opravdu nedopatřením. Rozhodně nemáme v plánu dělat všechny závody po tmě...na druhou stranu vás můžu ubezpečit, že pokud na vás nějakou takovou lumpárnu vymyslíme, nebude nikdo muset hledat nějaké světýlko po kapsách a tak podobně.
Děkuji za pochopení a i touhle formou přeji pevné zdraví a přesnou mušku v roce 2022.

ossan81
Paráda, vřelé díky. Přeju vše nej do nového roku a přeju (si) co nejvíc závodů v Camp Zero ;-)

Jakub.V
Kdyby nekdo zjistil, ze nebude moct, tak mi prosim dejte vedet a rad si prevezmu registraci:)

Carlitooo
Zdravím,
kdyby náhodou tak se hlásím taky jako náhradník. Díky :) mkarel8@gmail.com

VláďaA
Příští týden proběhne kontrola plateb, a určitě se nějaké místo uvolní....dám info sem do fóra...

JeeT
Tak snad se toho uvolni vic :lol: taky se radim mezi nahradniky kdyby nekdo nemohl :)

VláďaA
Řadit se můžete, jak chcete....registraci si musíte udělat každý sám, takže sledujte fórum, to je jediná možnost.

VláďaA
V neděli proběhne kontrola plateb, hříšníci budou v pondělí zmizeni ze seznamu.... :)

MiraStar
Tak poslední výzva. Dnes 17.1. proběhne pročištění od těch co nezaplatili startovné. Pánové je mi to líto, času bylo moc! Takže náhradníci číhejte na uvolněná místa.