Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 22. říjen 2022
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM, z.s.
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:bude jmenován
Startovné:600.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 21.10. 17:59)
Přihlášených:46/66 závodníků a 5 rozhodčích
(Pi: 39, Re: 1, MRe: 3, MPi: 8)
 
Kalibrační zbraň:CZ75
Propozice:
1 situaci v závodě uspořádá KOPS.cz personal, s.r.o. - bude se jednat o tzv. "Hodnocenou střelbu" dle zákona 14/2021 a nařízení vlády 255/2021. Kdo se na závod hlásíte a máte za sebou kurzy MV101 a MV102 a budete chtít potvrzení o provedení hodnocených střeleb, napište do poznámky HSMV (zkratka od Hodnocene střelby ministerstva vnitra), abychom Vám předem připravili certifikát.

STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Revolver Malá pistole Malý revolver )

plno
Čech Jan
Foltýn Petr
Hrdlička Richard
Nevečeřal Miloš
Páša Libor
Slezák Pavel
Dokoupil Václav
Jurda Michal OPT
Klega Michael
Korecký Jan
Korecký Jan-ml
Potocký Martin
Potocký Matyáš
Štursa Jakub
Thumsová Lucie
Červenka Miroslav
Dlouhý Michal
Fontanari Thomas
Graf Christoph
Kruspel Martin
Pavlík Ondřej
Weber Markus
Wilk Ivo
Caha Benjamin
Faron Radek
Hanzal Petr OPT
Nechvátal Dušan OPT
Petrakovič Miroslav
Sochor Tomáš
Veselý Jan
Voda Josef
Faltýsek Pavel
Kudláček František
Tahadlová Jitka
Zbořil Tomáš
Betáš Martin
Kopecký Dominik
Koudelka Dan
Koudelka Vladimír
Nádvorník Tomáš
Nádvorníková Petra
Peťovský Ondřej
Polách Josef
Pospíšil Jan
Richter Thomas
Slivečka Zdeněk
volných míst: 5
volných míst: 2
volných míst: 3
volných míst: 3
volných míst: 7
volných míst: 0

Grela Stanislav
Harčarík Matej
Štefanovič Peter
Šurý Petr
Žiška Jaroslav OPT
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.

Komentáře

Avatar
uncle
:arrow: Jednu situaci v závodě uspořádá KOPS.cz personal, s.r.o. - bude se jednat o tzv. "Hodnocenou střelbu" dle zákona 14/2021 a nařízení vlády 255/2021. Kdo se na závod hlásíte a máte za sebou kurzy MV101 a MV102 a budete chtít potvrzení o provedení hodnocených střeleb, napište do poznámky HSMV (zkratka od Hodnocene střelby ministerstva vnitra), abychom Vám předem připravili certifikát.