Dvojitý Losík a další cvičení zejména pro začínající s Losem

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 25. září 2021
Prezence:od 07:45 do 08:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:Ing. Pavel Dadák
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:-
Startovné:400.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2022
Počet situací:2
Max. závodníků:16 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/16 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:n/a
Propozice:
Losík
Datum:25.9.2021

Pořadatel: Ing. Pavel Dadák

Potřeba nábojů: cca 180

Střelnice: SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.879"N, 14°44'6.613"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Začátek registrace: 1 skupina 7:45, střílí se od 08:00 hod.
2 skupina 12:15, střílí se od 12:30 hod.
Příspěvek: 400,-Kč za osobu
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 27-0955880207/0100 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Losik 25.9.2021 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita akce: 16 střelců.

Situace :
cvičení N.S.S. 27 ran
Losík 36 ran
upravený Pistol Test (silná ruka, slabá ruka, přebíjení, ...) 65 ran
Losík 36 ran

Hodnocení: Losík, zpravidla se k naměřenému času připočítávají penalizace podle pravidel LOS (A +0 sec, C +1 sec, D +2 sec, Miss +5 sec).

Kapacita: max. 16 střelců

Zbraň: Libovolná palná krátká kulová dle pravidel LOS.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny tři zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: nebude zajištěno.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Ing. Pavel Dadák (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
08:00-12:00
12:30-16:30
zamčeno
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 8
volných míst: 8
-prázdný-