Mistrovství ČR LOS

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 14. září 2019
Prezence:od 08:45 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:bude určen
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:700.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2019
Počet situací:8
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (od 14.08. do 13.09.)
Přihlášených:0/120 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Re .38Sp
Propozice:
Propozice Mistrovství ČR LOS 2019
LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Vás zve na závod v lidové obranné střelbě za podpory:

Hlavní partneři: bude doplněno

Partneři: bude doplněno


Celoroční partner: ZbraneKvalitne.cz

Propozice:

Pořadatel: LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.
Datum a místo: Sobota 14. 9. 2018, střelnice AKIM Oblekovice
GPS: 48°50'33.345"N, 16°6'2.080"E

Účast: výhradně střelci s platným zbrojním průkazem.

Registrace na závod podmíněna vyhlášenou kvalifikací dle pravidel, přihlášeným osobám nesplňujícím podmínky kvalifikace bude registrace zrušena.
Doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, průkaz LEX.

Začátek registrace: 8:45, střílí se od 10:00 hod.

Startovné: Hlavní závod - 700,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX uhrazené min. 7 dní před závodem na určený účet
platba na místě + 100

Kapacita závodu: 120 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: bude doplněno
Hlavní rozhodčí: bude doplněno
Rozhodčí: budou jmenováni LEX

Situace: 8 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver.
Kategorie ženy bude vyhlášena, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: splňující podmínky stanovené pravidly LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny min. dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Vyhodnocení Poháru LOS:
Pořadí v Poháru je určeno dle dosažených výsledků ve stanoveném počtu závodů dle pravidel v daném ročníku.
Platná kritéria:
a) součet % v Poháru (viz tabulka Poháru)
b) v případě rovnosti (např. MRe) bude použito pravidlo, kdo dosáhnul ve vzájemném souboji větší počet lepších umístění
c) pokud předchozí kritéria neurčí pořadí, budou jako pomocné kritérium použita % z dalších Pohárových závodů.


Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli LEX, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Online registrace bude otevřena Středa, 14. srpen 2019, 18:00

Komentáře

coffee
Kvalifikace MČR LOS
Na základě počtu kvalifikačních závodů a počtu závodů určených do Poháru LOS byly stanoveny následující kvalifikační kritéria pro účast na Mistrovství ČR LOS 2019:
- divize PI a MPi - dosažení výsledku min. 50 % nejméně na 6 závodech ročníku 2019
- divize Re a MRe - účast min. na 4 závodech ročníku 2019
- kategorie Ženy - účast min. na počtu závodů ročníku 2019 dle kvalifikačního kritéria pro danou divizi.

Na MČR se kvalifikují všichni, kteří splní výše uvedené podmínky a pokud do 1.9.2019 nebude registrovaný dostatečný počet RO, tak kvalifikovaným na MČR se stává i ten, kdo se přihlásí jako rozhodčí, zároveň je jmenovaným rozhodčím LOS a zúčastnil jako rozhodčí nejméně 6 závodů v ročníku 2019. Pomocníci pro organizaci závodu se mohou přihlásit po předchozí dohodě.

Upozorňuji, že nesplnění kvalifikačního kritéria bude u takových přihlášených osob znamenat vyřazení z registrace.


Pavel Dadák
ředitel LOS

SlashKO
Je super, že se to bude konat v Oblekovicích, tamní střelnice je super!!!
A taky je fajn, že kvalifikační kriteria byla vydána dle pravidel, takhle nemůže nikdo nic ;-)

jjjhe
Velká pochvala a díky za včasné stanovení kritérií pro kvalifikaci na MČR LOS!