Coffee LOS cup - II.kolo

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 22. červen 2019
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 15:00
Pořadatel:Pavel Dadák
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Miroslav Červenka
Startovné:500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2019
Počet situací:6
Max. závodníků:72 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:XDm 4.5 9 mmL
Propozice:
Druhý závod plánovaného poháru v roce 2019, celkem se předpokládá uspořádání 4 kol.

Pořadatel: Ing. Pavel Dadák

Datum a místo: Sobota 22. 6. 2019, střelnice SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.963"N, 14°44'6.584"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:00, střílí se od 10:00 hod.

Příspěvek: 500,-Kč za osobu, 400,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 27-0955880207/0100 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 22.6.2019"

Kapacita závodu: 72 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí: Miroslav Červenka
Rozhodčí: dle přihlášení
Pomocníci: po dohodě

Situace: 6 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 15 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver.
Kategorie ženy, senioři bude vyhlášena, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň/střelců.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Ing. Pavel Dadák (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Ivan Jiří 96.00% 85.03 88.00 71.94 79.94 100.00 75.75
2. Křapáček Milan 91.48% 75.57 76.70 90.25 84.64 69.46 80.45
3. Řezníček Roman 89.84% 78.24 81.88 81.82 100.00 64.55 62.05
4. Němeček Pavel 89.44% 88.71 100.00 58.06 78.96 56.42 84.26
5. Reichert Ondřej 87.15% 81.40 86.85 71.81 89.13 48.46 76.85
6. Elstner Marek 83.82% 91.23 76.52 74.26 81.84 54.82 58.47
7. Šenkeřík Martin 83.48% 84.66 77.84 100.00 84.59 48.03 40.26
8. Kovář Martin 82.87% 27.86 85.43 97.01 80.86 69.42 71.61
9. Jašek František 81.76% 64.75 75.06 81.46 71.99 39.04 94.10
10. Kůta Lukáš 80.79% 76.30 74.70 75.79 80.91 60.27 53.39
11. Mestek Petr 80.07% 91.41 60.19 84.84 68.86 56.78 55.52
12. Jindra Tomáš 79.14% 81.84 61.72 83.72 50.46 34.99 100.00
13. Bernard Petr 78.86% 100.00 69.36 70.95 53.55 44.64 72.78
14. Kopřiva Petr 78.19% 49.49 73.57 75.31 76.35 51.47 81.56
15. Hanzal Petr 78.12% 62.80 65.13 73.14 69.89 62.86 73.58
16. Michel Milan 75.17% 60.14 85.49 70.47 67.03 43.78 65.11
17. Šolc Michal 72.37% 76.86 55.21 67.10 65.87 73.04 39.35
18. Čermák Jakub 71.82% 84.55 53.57 55.09 60.79 59.17 61.41
19. Poláček Petr 70.87% 69.16 65.99 68.51 78.39 29.51 58.02
20. Nemšovský Petr 70.51% 68.66 70.25 74.16 44.99 64.45 45.22
21. Smrček František 70.08% 52.83 58.22 68.09 66.84 56.60 62.89
22. Vosáhlo Jiří 69.71% 72.11 66.44 78.71 44.08 49.03 53.18
23. Durda Miroslav 68.76% 78.38 40.27 69.09 57.52 62.62 50.73
24. Smrkovský Martin 68.35% 61.12 71.20 58.21 65.14 37.86 62.95
25. Křenek Karel 67.40% 57.70 59.90 73.02 54.00 65.87 40.98
26. Hemr Jiří 67.00% 49.61 74.79 52.22 71.73 60.03 41.04
27. Janoušek Karel 66.16% 58.71 64.08 69.23 54.88 48.31 49.80
28. Hahn Aleš 65.95% 38.92 51.36 63.96 75.49 41.09 73.12
29. Vytlačil Jan 65.57% 27.49 56.45 68.09 68.80 58.11 63.01
30. Procházka Radek 2. 64.50% 40.71 52.09 69.87 68.30 46.46 58.94
31. Loský Ondřej 64.44% 53.00 65.99 54.17 47.25 37.14 78.53
32. Vrkoslavová Jaroslava 64.34% 59.22 56.90 64.29 69.96 44.03 41.14
33. Passler David 64.33% 65.44 52.28 72.00 81.89 26.88 36.99
34. Procházka Rudolf 64.22% 57.56 63.14 66.83 54.33 32.18 60.89
35. Dadák Pavel 63.53% 42.73 43.91 73.86 83.29 33.93 53.59
36. Ryšavý David 63.36% 41.28 66.23 60.64 65.87 37.48 58.94
37. Drtílek Radim 63.15% 57.12 61.75 59.46 45.09 46.17 59.73
38. Eger Martin 61.73% 72.73 44.43 61.79 65.23 20.79 56.93
39. Svozil David 61.47% 34.67 45.75 76.28 50.05 31.40 82.43
40. Zbořil Tomáš 61.20% 59.27 47.87 65.53 63.62 31.76 51.12
41. Roček Vladimír 60.57% 35.79 74.40 67.15 74.54 27.31 36.72
42. Matýsek Jaroslav 60.27% 48.81 36.35 60.88 86.30 33.76 48.19
43. Bergman Martin 59.93% 73.04 57.08 47.65 58.09 20.03 56.63
44. Benda Michal 58.95% 42.18 62.92 71.35 50.77 33.77 46.41
45. Sochor Tomáš 58.68% 55.52 55.65 62.00 78.39 14.93 39.51
46. Rončáková Jitka 58.14% 35.33 33.18 52.45 69.78 47.57 64.90
47. Hájek Tomáš 58.02% 29.16 52.48 46.87 73.07 50.59 50.41
48. Bertl Petr 57.76% 52.10 70.13 57.98 48.27 34.09 38.67
49. Matuška Kamil 57.41% 53.12 63.56 54.47 41.87 40.30 46.08
50. Žvachta Radomir 57.40% 37.28 50.28 71.78 44.58 30.55 64.88
51. Seidl Patrik 55.89% 25.03 64.53 61.24 53.67 17.71 69.29
52. Vaníček Luděk 55.41% 37.20 35.46 56.52 66.94 30.38 62.48
53. Havelka Josef 54.80% 57.98 43.68 54.69 44.78 29.47 55.18
54. Hrabák Jaroslav 54.57% 35.77 49.98 58.47 32.82 55.23 52.31
55. Hetzer Jaroslav 53.14% 40.63 47.25 60.73 35.67 49.46 43.41
56. Beneš Martin 52.74% 58.23 44.53 51.73 45.31 29.74 45.51
57. Niebauer Pavel 52.59% 46.70 34.08 49.49 69.68 12.91 61.43
58. Peřinka Miloš 52.34% 42.30 58.71 52.37 54.39 28.70 36.47
59. Indra Milan 51.01% 47.71 46.60 36.04 51.89 32.01 51.77
60. Vejsada Petr 50.89% 49.42 45.57 46.40 46.46 22.54 55.01
61. Drtina Petr 50.85% 56.17 33.77 56.00 54.27 22.56 42.43
62. Chudáčková Monika 50.47% 44.66 42.98 43.19 52.63 34.30 45.42
63. Soumar Karel 50.41% 58.86 27.73 61.45 53.81 24.92 36.12
64. Procházka Radek 48.44% 48.97 36.07 38.29 52.57 16.84 59.89
65. Martinisko Jakub 45.16% 32.78 40.02 51.85 57.97 17.35 35.55
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 97.48 100.00 69.75
2. Marek Tomáš 92.05% 84.26 99.74 99.96 100.00 38.16 100.00
3. Fajkus Jan 56.57% 41.75 65.06 72.92 45.72 42.25 53.18
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Arnold Ctibor 100.00% 100.00 92.13 100.00 95.61 75.65 100.00
2. Lysoněk David 93.07% 71.76 100.00 76.02 100.00 100.00 76.55
3. Starčevič Miroslav 80.10% 91.77 72.51 81.25 99.77 29.96 76.04
4. Vecko Martin 75.46% 71.98 67.93 85.19 80.02 60.62 59.38
5. Štěpánek Jan 73.41% 65.61 73.05 67.83 81.36 70.65 55.06
6. Harčarík Matej 71.58% 56.74 61.31 49.30 86.19 54.00 95.76
7. Bulíř Josef 69.42% 65.85 76.84 96.83 75.18 25.91 50.47
8. Šilhán Jiří 63.53% 58.17 53.79 69.84 84.73 43.13 48.26
9. Kubeška Otakar 63.38% 57.09 63.98 60.92 75.67 41.79 57.65
10. Morawski Michal 56.82% 52.91 58.78 74.20 65.24 32.80 36.19
11. Sochor Jan 51.41% 39.49 68.88 55.99 58.87 23.40 43.03
12. Bělina Radek 51.10% 26.01 42.02 43.38 87.19 42.89 46.40
13. Sixta Bedřich 45.80% 64.54 26.28 64.28 41.59 27.77 33.55
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Bízek Vojtěch 100.00% 100.00 83.02 100.00 100.00 62.95 100.00
2. Tahadlová Jitka 86.52% 50.31 100.00 89.92 68.48 100.00 63.68
3. Bělinová Zuzana 67.29% 68.65 81.89 57.15 70.47 33.16 56.08
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Ivan Jiří 100.00% 85.03 88.00 71.94 79.94 100.00 75.75
Pi Křapáček Milan 95.29% 75.57 76.70 90.25 84.64 69.46 80.45
Pi Řezníček Roman 93.59% 78.24 81.88 81.82 100.00 64.55 62.05
Pi Němeček Pavel 93.16% 88.71 100.00 58.06 78.96 56.42 84.26
Pi Reichert Ondřej 90.78% 81.40 86.85 71.81 89.13 48.46 76.85
Pi Elstner Marek 87.31% 91.23 76.52 74.26 81.84 54.82 58.47
Pi Šenkeřík Martin 86.96% 84.66 77.84 100.00 84.59 48.03 40.26
Pi Kovář Martin 86.33% 27.86 85.43 97.01 80.86 69.42 71.61
Pi Jašek František 85.17% 64.75 75.06 81.46 71.99 39.04 94.10
MPi Arnold Ctibor 84.38% 81.35 59.04 77.38 77.44 44.90 82.36
Pi Kůta Lukáš 84.16% 76.30 74.70 75.79 80.91 60.27 53.39
Pi Mestek Petr 83.41% 91.41 60.19 84.84 68.86 56.78 55.52
Pi Jindra Tomáš 82.44% 81.84 61.72 83.72 50.46 34.99 100.00
Pi Bernard Petr 82.15% 100.00 69.36 70.95 53.55 44.64 72.78
Pi Kopřiva Petr 81.44% 49.49 73.57 75.31 76.35 51.47 81.56
Pi Hanzal Petr 81.37% 62.80 65.13 73.14 69.89 62.86 73.58
Pi Michel Milan 78.30% 60.14 85.49 70.47 67.03 43.78 65.11
MPi Lysoněk David 76.83% 58.38 64.08 58.83 81.00 59.35 63.05
Pi Šolc Michal 75.39% 76.86 55.21 67.10 65.87 73.04 39.35
Pi Čermák Jakub 74.82% 84.55 53.57 55.09 60.79 59.17 61.41
Pi Poláček Petr 73.82% 69.16 65.99 68.51 78.39 29.51 58.02
Pi Nemšovský Petr 73.45% 68.66 70.25 74.16 44.99 64.45 45.22
Pi Smrček František 73.00% 52.83 58.22 68.09 66.84 56.60 62.89
Pi Vosáhlo Jiří 72.61% 72.11 66.44 78.71 44.08 49.03 53.18
Pi Durda Miroslav 71.63% 78.38 40.27 69.09 57.52 62.62 50.73
Pi Smrkovský Martin 71.20% 61.12 71.20 58.21 65.14 37.86 62.95
Pi Křenek Karel 70.20% 57.70 59.90 73.02 54.00 65.87 40.98
Pi Hemr Jiří 69.79% 49.61 74.79 52.22 71.73 60.03 41.04
Re Červenka Miroslav 69.33% 68.42 55.77 59.08 80.77 36.56 46.48
MPi Starčevič Miroslav 68.95% 74.65 46.46 62.87 80.81 17.78 62.63
Pi Janoušek Karel 68.91% 58.71 64.08 69.23 54.88 48.31 49.80
Pi Hahn Aleš 68.70% 38.92 51.36 63.96 75.49 41.09 73.12
Pi Vytlačil Jan 68.30% 27.49 56.45 68.09 68.80 58.11 63.01
Pi Procházka Radek 2. 67.19% 40.71 52.09 69.87 68.30 46.46 58.94
Pi Loský Ondřej 67.13% 53.00 65.99 54.17 47.25 37.14 78.53
Re Marek Tomáš 67.07% 57.65 55.62 59.06 82.85 13.95 66.64
Pi Vrkoslavová Jaroslava 67.02% 59.22 56.90 64.29 69.96 44.03 41.14
Pi Passler David 67.01% 65.44 52.28 72.00 81.89 26.88 36.99
Pi Procházka Rudolf 66.90% 57.56 63.14 66.83 54.33 32.18 60.89
Pi Dadák Pavel 66.18% 42.73 43.91 73.86 83.29 33.93 53.59
Pi Ryšavý David 66.00% 41.28 66.23 60.64 65.87 37.48 58.94
Pi Drtílek Radim 65.78% 57.12 61.75 59.46 45.09 46.17 59.73
Pi Eger Martin 64.30% 72.73 44.43 61.79 65.23 20.79 56.93
Pi Svozil David 64.03% 34.67 45.75 76.28 50.05 31.40 82.43
Pi Zbořil Tomáš 63.75% 59.27 47.87 65.53 63.62 31.76 51.12
MPi Vecko Martin 63.46% 58.55 43.53 65.92 64.81 35.98 48.90
Pi Roček Vladimír 63.10% 35.79 74.40 67.15 74.54 27.31 36.72
Pi Matýsek Jaroslav 62.78% 48.81 36.35 60.88 86.30 33.76 48.19
Pi Bergman Martin 62.42% 73.04 57.08 47.65 58.09 20.03 56.63
Pi Benda Michal 61.40% 42.18 62.92 71.35 50.77 33.77 46.41
Pi Sochor Tomáš 61.12% 55.52 55.65 62.00 78.39 14.93 39.51
MPi Štěpánek Jan 61.09% 53.38 46.81 52.49 65.90 41.93 45.35
MPi Harčarík Matej 60.79% 46.16 39.28 38.15 69.82 32.05 78.87
Pi Rončáková Jitka 60.56% 35.33 33.18 52.45 69.78 47.57 64.90
Pi Hájek Tomáš 60.44% 29.16 52.48 46.87 73.07 50.59 50.41
Pi Bertl Petr 60.17% 52.10 70.13 57.98 48.27 34.09 38.67
Pi Matuška Kamil 59.80% 53.12 63.56 54.47 41.87 40.30 46.08
Pi Žvachta Radomir 59.79% 37.28 50.28 71.78 44.58 30.55 64.88
MPi Bulíř Josef 59.04% 53.57 49.24 74.93 60.90 15.38 41.56
Pi Seidl Patrik 58.22% 25.03 64.53 61.24 53.67 17.71 69.29
Pi Vaníček Luděk 57.72% 37.20 35.46 56.52 66.94 30.38 62.48
Pi Havelka Josef 57.08% 57.98 43.68 54.69 44.78 29.47 55.18
Pi Hrabák Jaroslav 56.84% 35.77 49.98 58.47 32.82 55.23 52.31
Pi Hetzer Jaroslav 55.35% 40.63 47.25 60.73 35.67 49.46 43.41
Pi Beneš Martin 54.94% 58.23 44.53 51.73 45.31 29.74 45.51
Pi Niebauer Pavel 54.79% 46.70 34.08 49.49 69.68 12.91 61.43
Pi Peřinka Miloš 54.52% 42.30 58.71 52.37 54.39 28.70 36.47
MPi Šilhán Jiří 53.89% 47.32 34.46 54.05 68.63 25.60 39.75
MPi Kubeška Otakar 53.56% 46.44 40.99 47.14 61.29 24.80 47.48
Pi Indra Milan 53.13% 47.71 46.60 36.04 51.89 32.01 51.77
Pi Vejsada Petr 53.01% 49.42 45.57 46.40 46.46 22.54 55.01
Pi Drtina Petr 52.97% 56.17 33.77 56.00 54.27 22.56 42.43
Pi Chudáčková Monika 52.57% 44.66 42.98 43.19 52.63 34.30 45.42
Pi Soumar Karel 52.51% 58.86 27.73 61.45 53.81 24.92 36.12
Pi Procházka Radek 50.46% 48.97 36.07 38.29 52.57 16.84 59.89
MRe Bízek Vojtěch 49.59% 34.22 21.68 53.82 71.92 19.38 47.28
MPi Morawski Michal 47.99% 43.04 37.66 57.42 52.85 19.46 29.81
Pi Martinisko Jakub 47.04% 32.78 40.02 51.85 57.97 17.35 35.55
MPi Sochor Jan 43.26% 32.12 44.14 43.33 47.69 13.89 35.44
MPi Bělina Radek 43.13% 21.16 26.92 33.57 70.62 25.46 38.22
MRe Tahadlová Jitka 40.32% 17.22 26.11 48.39 49.25 30.79 30.11
MPi Sixta Bedřich 39.33% 52.50 16.84 49.74 33.68 16.48 27.63
Re Fajkus Jan 39.29% 28.57 36.29 43.08 37.88 15.45 35.44
MRe Bělinová Zuzana 32.57% 23.49 21.38 30.76 50.68 10.21 26.52
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 8 komentářů

Komentáře

Avatar
Albert
No v posledních letech např. LOS v Opařanech + ten samí den v Čelákovicích nepřijelo cca 20 lidí (dohromady tedy 40 lidí).... Kdo uhodne proč má to za jednoho zlatého bludišťáka....

Avatar
Albert
Nicméně nejde jen o to že nepřijede výrazný počet lidí. Jde o to že když nepřijedou dva tři, tak zůstane volné místo, které by s radostí využil někdo jiný kdo třeba nestihl registraci.

SlashKO
.... Kdo uhodne proč má to za jednoho zlatého bludišťáka....


Chcalo a byla zima :-D

coffee
Propozice jsou od toho, aby se četly. Krom jiného jsou v nich obsaženy podmínky účasti, atd. Navíc na nutnost úhrady bylo upozorněno i na fóru.

jjjhe
To já nerozporuji, že se mají číst. Ale jak vidíš, tak lidi nečtou ani forum, takže výstraha byla marná a třetina ti nezaplatila, jelikož o tom vůbec nevěděla...

jjjhe
A mimochodem, teď už mají tedy všichni přihlášení zaplaceno?

coffee
kontrola proběhne ve středu ...

mholec
Neuvolnil se flek?

Prcek
Fajn závod, díky všem pořadatelům ;)

coffee
Díky všem za účast a za výdrž to včetně rozhodčích a pomocníků, bez kterých by to nešlo. Trochu nám nepomohl ranní deštík a až v průběhu dne jsem zjistil, že tentokrát byly některé situace bylo hodně náročné. Ale těžko na cvičišti .... :-)