POHÁROVÝ ZÁVOD

Střelnice:GunCenter
Datum:Sobota, 8. červen 2019
Prezence:od 13:00 do 13:45
Trvání závodu:od 14:00 do 22:00
Pořadatel:Guncenter
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:400.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Revolver .38spl 2"
Propozice:
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Organizační příspěvek: 400,- (sleva 100,- při registraci přes http://los.zbranekvalitne.cz/)

Kapacita závodu: cca 50 střelců. Vzhledem k dispozici naší střelnice, kdy lze souběžně střílet jen dvě stage najednou, a naší snaze dělat závody pestrými s různými vychytávkami jako, trabant, terče různě se hýbací a vykukovací atp., je třeba počítat s větší časovou náročností, zvláště pokud přijde více lidí, je třeba počítat i s tím, se může konec závodu posunout k půlnoci..

Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,45 hod , střílí se od 14,00 hodin
(v neděli – 8,00 – 8,45 hod, střílí se od 9,00 hodin )
Registrace přes http://los.zbranekvalitne.cz/, v případě nouze na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, divize. Urychlíte tak zahájení, děkujeme. Důrazně žádáme, aby registrovaní střelci v případě nemoci či jiné překážky v účasti co nejrychleji provedli odregistraci, aby se mohli přihlásit jiní. Děláte to hlavně pro sebe navzájem.

Ředitel soutěže: Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Josef Vaculík

Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 400,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží medaili dle možnosti pořadatele.

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem, tovární laborace max. .357Mag.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.

Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace, 1-4 mohou být tajné, maximálně 6 papírových terčů na situaci/ 12 kovových, terče a neterče simulující reálné obranné situace

Pravidla soutěže: dle pravidel LOS

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

změna propozic vyhrazenaVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Siblík Jan 98.00% 74.73 75.24 99.80 92.27
2. Sedlář Jakub 94.73% 73.52 100.00 83.56 73.55
3. Němeček Pavel 90.50% 89.74 41.03 94.24 90.84
4. Ráček Jaroslav 88.16% 99.24 59.66 99.76 49.06
5. Jež Alois 82.24% 61.14 36.77 89.13 100.00
6. Nemšovský Petr 81.48% 100.00 44.87 85.31 54.21
7. Reichert Ondřej 80.17% 59.44 70.04 70.79 79.52
8. Faron Radek 74.15% 49.38 37.46 100.00 71.97
9. Lukačovič Marian 69.23% 58.77 37.40 71.88 73.58
10. Škrobánek Martin 67.94% 79.82 19.40 62.96 74.96
11. Jurda Michal 66.12% 63.42 43.18 85.09 39.07
12. Šiman Karel 63.65% 77.14 23.29 58.51 63.20
13. Frank Pavel 63.46% 66.68 43.72 46.50 64.59
14. Zbořil Tomáš 63.29% 80.84 19.38 64.40 56.28
15. Michna Jan 62.94% 45.13 22.50 78.74 73.33
16. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 61.72% 61.77 34.65 53.79 65.22
17. Bečka Libor 56.70% 45.99 24.55 60.13 67.21
18. Ráček Jarda ml. 55.39% 31.05 32.48 66.29 63.51
19. Zakopal Erich 54.97% 81.68 23.93 55.69 30.54
20. Maus Filip 54.87% 57.82 20.66 62.31 50.71
21. Sláma Dalibor 53.65% 65.76 12.56 59.46 49.47
22. Pelka Robert 53.44% 49.44 12.18 61.26 63.65
23. Richter Tomáš II 50.26% 61.85 17.00 48.80 47.77
24. Žiška Jaroslav 49.74% 30.68 16.91 63.14 62.86
25. Vrzala Jiří 49.63% 49.81 12.27 54.20 56.94
26. Kopecký Luboš 46.41% 24.16 15.58 59.14 63.10
27. Pinkava Ondřej 44.86% 39.80 23.77 57.10 35.90
28. Neumann Vladimír 39.82% 28.17 11.09 47.08 52.64
29. Dvořáková Eva 38.78% 44.94 18.50 34.07 37.86
30. Veselý Tomáš 37.59% 32.53 20.98 31.93 45.76
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Bednář Jan 100.00% 72.48 100.00 100.00 100.00
2. Harčarík Matej 83.79% 100.00 66.84 78.76 66.51
3. Vonka Jan 53.95% 48.00 39.00 59.01 54.95
4. Pospíšil Karel 45.59% 47.77 24.88 41.58 55.57
5. Kalouda Petr 42.24% 43.12 50.04 26.10 38.09
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Faltýsek Pavel 100.00% 91.39 100.00 86.61 95.72
2. Tahadlová Jitka 86.70% 100.00 80.16 85.49 58.37
3. Fajkus Jan 86.18% 52.95 69.12 100.00 100.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Siblík Jan 100.00% 74.73 75.24 99.80 92.27
Pi Sedlář Jakub 96.66% 73.52 100.00 83.56 73.55
MPi Bednář Jan 93.95% 71.50 58.48 95.47 95.89
Pi Němeček Pavel 92.34% 89.74 41.03 94.24 90.84
Pi Ráček Jaroslav 89.96% 99.24 59.66 99.76 49.06
Pi Jež Alois 83.92% 61.14 36.77 89.13 100.00
Pi Nemšovský Petr 83.14% 100.00 44.87 85.31 54.21
Pi Reichert Ondřej 81.80% 59.44 70.04 70.79 79.52
MPi Harčarík Matej 80.90% 98.64 39.09 75.19 63.78
Pi Faron Radek 75.67% 49.38 37.46 100.00 71.97
Pi Lukačovič Marian 70.65% 58.77 37.40 71.88 73.58
Pi Škrobánek Martin 69.33% 79.82 19.40 62.96 74.96
Pi Jurda Michal 67.47% 63.42 43.18 85.09 39.07
Pi Šiman Karel 64.95% 77.14 23.29 58.51 63.20
Pi Frank Pavel 64.76% 66.68 43.72 46.50 64.59
Pi Zbořil Tomáš 64.58% 80.84 19.38 64.40 56.28
Pi Michna Jan 64.23% 45.13 22.50 78.74 73.33
Pi ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 62.98% 61.77 34.65 53.79 65.22
Pi Bečka Libor 57.85% 45.99 24.55 60.13 67.21
Pi Ráček Jarda ml. 56.52% 31.05 32.48 66.29 63.51
Pi Zakopal Erich 56.09% 81.68 23.93 55.69 30.54
Pi Maus Filip 55.99% 57.82 20.66 62.31 50.71
Pi Sláma Dalibor 54.75% 65.76 12.56 59.46 49.47
Pi Pelka Robert 54.53% 49.44 12.18 61.26 63.65
MRe Faltýsek Pavel 53.06% 41.78 20.04 53.11 66.54
MPi Vonka Jan 52.38% 47.35 22.81 56.33 52.69
Pi Richter Tomáš II 51.29% 61.85 17.00 48.80 47.77
Pi Žiška Jaroslav 50.75% 30.68 16.91 63.14 62.86
Pi Vrzala Jiří 50.64% 49.81 12.27 54.20 56.94
MRe Fajkus Jan 49.38% 24.20 13.85 61.33 69.52
Pi Kopecký Luboš 47.36% 24.16 15.58 59.14 63.10
Pi Pinkava Ondřej 45.78% 39.80 23.77 57.10 35.90
MRe Tahadlová Jitka 45.25% 45.72 16.06 52.43 40.58
MPi Pospíšil Karel 45.21% 47.12 14.55 39.69 53.29
Pi Neumann Vladimír 40.63% 28.17 11.09 47.08 52.64
Pi Dvořáková Eva 39.58% 44.94 18.50 34.07 37.86
MPi Kalouda Petr 38.96% 42.54 29.26 24.91 36.53
Pi Veselý Tomáš 38.36% 32.53 20.98 31.93 45.76
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

eab
Výsledky online.

Pavel