REGI BASE Shooting Challenge

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 3. září 2016
Prezence:od 08:30 do 09:00
Trvání závodu:od 09:30 do 17:00
Pořadatel:REGI Base, OSVA
Ředitel závodu:Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:Luděk Mather
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2016
Počet situací:4
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/80 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Propozice závodu v obranné střelbě
REGI BASE Shooting Challenge
Olomouc –Lazce 2016

Pořadatel: REGI Base
Datum: 03. září 2016
Místo konání: Střelnice LAZCE – Olomouc
http://lazce.webnode.cz/kontakt/

Ředitel závodu: Procházka Aleš
Hlavní rozhodčí: Mather Luděk
Druh závodu: Obranná střelba z krátkých kulových zbraní
Divize: Pistole, revolver
Účast: Střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně
Kapacita závodu: 80 střelců (cca)
Pravidla soutěže: Dle platných pravidel LOS / www.loslex.cz /
s klubovými úpravami (procedura při nekrytí za každou vystřelenou ránu, chybějící zásah v papírovém terči + 10sec, zásah neterče + 30 sec...)

Zbraně: Dle platných pravidel LOS. Úpravy zbraně snižující bezpečnost jsou zakázány.
Střelivo: Střelivo lze používat pouze takové, které je povolené platnou právní úpravou pro daný druh zbraně a jehož ráže a provedení je zároveň povolené používat na dané střelnici, výslovně je zakázáno střelivo průbojné a svítící, jakož i střelivo, které zjevně poškozuje kovové terče.

Výstroj: Podle pravidel; zbraň i výstroj (pouzdra, zásobníky, rychlonabíječe, apod.) musí být vhodné pro skryté nošení. Za skryté nošení se považuje takové, kdy je zbraň, pouzdro zbraně a výstroj umístěna pod oděvem. Pouzdro na zbraň, splňující podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně. Musí zakrývat lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní, zádová a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky. Ochrana zraku a sluchu.Oblečení odpovídající roční době a počasí, střelnice je venkovní s klubovnou a sociálním zázemím. Příslušníci policie a dalších ozbrojených složek mohou používat služební vybavení pro neskryté nošení, ale v takovém případě musí startovat v plné služební výzbroji a výstroji.

Kategorie: Pistole muž
Pistole žena ( při min počtu 3 závodnic )
Ozbrojené složky ( při min počtu 3 závodníků )
Situace: 4 :-) situace, terče a neterče simulující obranné situace. Nákresy nebudou předem zveřejněny.

Startovné: Dobrovolné – bude v plné výši poskytnuto pro dobročinný účel.

Registrace: V den konání do 09.00 hod.

Začátek: Cca v 09:30 hod.
Počet nábojů: Cca 80 ks
Bezpečnost: Jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo bezpečnostní zónu a stanoviště je zakázána. Zbraň musí být v pouzdře (příp. v zavazadle) vybitá, se spuštěným ohoutem a bez zásobníku. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího, případně samostatně v bezpečnostní zóně. Jakákoliv manipulace s náboji v bezpečnostní zóně je zakázána. Ochrana zraku a sluchu je povinná pro závodníky i diváky. Při porušení bezpečnosti jsou organizátoři oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně ho vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Hodnocení: Dle platných pravidel LOS (vč.zmíněných klubovýchn úprav).

Ceny: Poháry pro první 3 závodníky z každé kategorie +
losované věcné ceny.

Protesty: Řeší se na místě u hlavního rozhodčího, jeho
rozhodnutí je definitivní.

Občerstvení: Možnost zakoupit na střelnici
Ubytování: Na vlastní náklady v okolních penzionech.


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 20
volných míst: 20
volných míst: 20
volných míst: 20
-prázdný-

Komentáře

Zatím žádné komentáře