Mistrovství ČR LOS

Střelnice:Opařany
Datum:Neděle, 20. září 2015
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:15 do 17:00
Pořadatel:LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Jiří Šimek
Startovné:500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2015
Počet situací:8
Max. závodníků:104 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:G26 - 9 mm Luger
Propozice:
Lidová obranná střelba - Mistrovství České republiky LOS 2015

Termín: 20. září 2015
Pořadatel soutěže: LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
Místo: střelnice SK Opařany
GPS: 49°24'2,34"N, 14°28'7,31"E

Účastní se: střelci s platným ZP, kvalifikovaní dle stanovených podmínek a výsledků v Poháru LOS 2015
Organizační příspěvek: 500 Kč za osobu / 400 Kč členové LEX

Přihlášky: na stránkách los.zbranekvalitne.cz nejpozději do 18. září 2015.

Časový rozvrh soutěže:
09.00 – 10.00 hodin registrace účastníků
10.00 – 10.15 hodin nástup účastníků, slavnostního zahájení
10.15 – 17.00 hodin vlastní průběh soutěže
17.00 – 18.00 hodin předpokládaný čas ukončení soutěže a vyhlášení výsledků a předání cen

Změny v časovém rozvrhu soutěže jsou vyhrazeny.

Ředitel závodu: Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí: Jiří Šimek
Statistik: Ivo Strnad
Rozhodčí: určení pořadatelem

Situace: 8 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 15 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.
Počet nábojů: cca 96.

Výsledky: Vyhlášení vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení střelby posledního závodníka. Protesty a námitky lze
podat do 10 minut po vyvěšení výsledků střelců. Protesty se vznáší u hlavního rozhodčího.
Protesty: řeší se ihned se vkladem 400,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.
Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, další ceny dle možností pořadatele dle umístění závodníků do vyčerpání cen.

Součástí vyhodnocení závodu MČR bude i vyhodnocení Poháru 2015.

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěže se zúčastní střelci splňující podmínky kvalifikace, střelci, kteří byli akceptováni jako rozhodčí a pomocníci, ostatní střelci dle pořadí přihlášení v případě volných míst do kapacity závodu.

Divize: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver.
Kategorie: kategorie ženy bude vyhlášena, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelců.
Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní,
které mají za následek snížení její bezpečnosti.

Střelivo : běžně používané, splňující podmínky zákona o zbraních a provozního řádu střelnice.
Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje
podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a
zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro
rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.
Ústroj: sportovní oděv umožňující skryté nošení zbraně a vybavení, odpovídající aktuálním klimatickým podmínkám na
střelnici, vhodná obuv.

Občerstvení: zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Pravidla kvalifikace:
Na MČR LOS 2015 se kvalifikuje ten, kdo alespoň 3x na kterémkoliv pohárovém závodě v krátké zbrani dosáhne 45 a vice % do Poháru. (v případě Re, MPi a MRe jsou to procenta ze závodu, v případě Pi jsou to "redukovaná" procenta ze závodu dle pravidel).

Vyhodnocení Poháru LOS:
Pořadí v Poháru je určeno dle dosažených výsledků ve stanoveném počtu závodů v ročníku.
Platná kritéria:
a) součet % v Poháru (viz tabulka Poháru)
b) v případě rovnosti (např. MRe) bude použito pravidlo, kdo dosáhnul ve vzájemném souboji větší počet lepších umístění
c) pokud předchozí kritéria neurčí pořadí, budou jako pomocné kritérium použita % z dalších Pohárových závodů.

BEZPEČNOST:
Vstup a pohyb po střelnici pouze s bezpečně uloženou vybitou zbraní bez zásobníku. Je přísný zákaz manipulace se zbraní a střelivem ve volné zóně střelnice „mimo bezpečnou zónu“, tj. prostor povolené manipulace se zbraní. Vstup na střelecké stanoviště jen na výslovný pokyn rozhodčího. Vyndávat zbraně z pouzder a jinak s nimi manipulovat je povoleno POUZE na střeleckých stanovištích a to ústím hlavně směrem do bezpečného úhlu a dále v určeném bezpečném prostoru (Bezpečná zóna), kde je určen bezpečný směr. Manipulace se střelivem a zásobníky je povolena v celém areálu střelnice, s výjimkou Bezpečné zóny.
Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec.
Střelec musí striktně dbát pokynů a povelů rozhodčích, má povinnost upozornit rozhodčí/pořadatele na konání ohrožující bezpečnost ostatních střelců a sám se takového počínání vyvarovat.
Ochrana sluchu povinná pro všechny závodníky. Ochrana zraku povinná pro všechny osoby v areálu střelnice.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby vykázat ze střelnice jakoukoliv neukázněnou osobu narušující chod soutěže a ředitel soutěže a jím pověřené osoby (rozhodčí) oprávněni účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady organizačního příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Bezpečná zbraň:
Je zbraň s vytaženým zásobníkem, prázdnou nábojovou komorou. Na střelnici je povoleno přenášet a jakkoli manipulovat POUZE S BEZPEČNOU ZBRANÍ.
Zbraň je povoleno nabíjet až na povel rozhodčího. Zásobník lze doplnit kdykoli, ale je zakázáno jej bez povelu vkládat do zbraně. Vkládat prst na spoušť je povoleno až po povelu ke střelbě!
Na střelišti, vždy po dokončení střelby, je závodník povinen dle pokynů rozhodčího zkontrolovat zbraň, zda je vytažen zásobník, prázdná nábojová komora a provést ránu jistoty spuštěním kohoutu dle pravidel. Zbraň ukládá až na pokyn rozhodčího.

Bezpečný prostor/zóna:
Je předem určené místo, kde je povolena manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště. Střelci jsou povinni setrvat uvnitř hranic bezpečnostní zóny se zbraní namířenou vyznačeným bezpečným směrem.
V žádném případě nesmí být v bezpečnostní zóně manipulováno ani s neostrým střelivem (včetně cvičného či školního střeliva, tréninkových imitací střeliva a prázdných nábojnic), nabitými zásobníky a ostrým střelivem!
Porušení může vést k diskvalifikaci ze závodu.

Zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu vlastního závodu.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Žáček Karel 100.00% 100.00 0.00 97.57 67.45 67.92 99.74 100.00 100.00
2. Křapáček Milan 97.87% 90.44 0.00 100.00 100.00 83.36 80.89 82.93 81.58
3. Adam Michal 90.95% 97.12 0.00 78.98 80.58 50.44 100.00 80.22 88.08
4. Jarolím Aleš 83.86% 67.96 0.00 59.13 55.60 100.00 92.95 62.56 92.39
5. Mařák Jindřich 83.39% 62.49 0.00 71.21 96.59 62.60 78.56 83.55 72.58
6. Drbala Radek 83.16% 89.76 0.00 78.10 97.18 50.31 74.52 74.46 61.80
7. Chabr Pavel 81.68% 83.54 0.00 84.31 48.48 63.62 88.69 76.33 71.81
8. Dadák Pavel 79.88% 44.79 0.00 79.20 86.12 76.22 80.48 53.90 84.69
9. Švec Miroslav 75.65% 62.87 0.00 64.49 61.82 63.30 62.64 79.82 83.69
10. Žolnay Pavol 75.63% 70.81 0.00 65.95 79.76 64.68 49.34 69.10 78.83
11. Boček Radovan 74.37% 63.22 0.00 81.38 56.99 62.89 86.44 55.27 64.33
12. Hodis Jan 73.65% 57.02 0.00 96.24 59.01 76.66 70.83 58.38 47.84
13. Mařáková Pavlína 71.99% 66.29 0.00 59.11 70.15 64.54 77.39 56.58 61.42
14. Svitič Petr 71.47% 66.76 0.00 72.62 81.09 54.52 65.74 65.04 46.42
15. Hauer Michael 69.89% 50.12 0.00 66.16 52.84 75.37 73.18 56.50 67.99
16. Šenkeřík Martin 66.70% 13.95 0.00 73.89 59.21 53.32 78.24 64.99 78.37
17. Petráň Pavel 65.79% 49.39 0.00 47.59 74.20 66.34 57.36 73.76 47.61
18. Hahn Aleš 65.42% 46.00 0.00 63.64 60.78 58.44 73.24 51.14 60.67
19. Mareš Libor 65.32% 13.94 0.00 73.19 64.88 62.84 84.05 58.86 55.52
20. Sobotík Petr 65.31% 60.90 0.00 60.16 58.57 48.13 72.77 60.63 52.02
21. Žolnay Anna 65.16% 56.84 0.00 59.26 67.48 41.51 59.19 62.61 65.37
22. Hryzbil Lukáš 64.93% 60.73 0.00 55.08 74.59 51.48 57.33 55.86 55.77
23. Šaroch Petr 63.60% 45.45 0.00 46.19 58.69 55.13 63.53 59.31 74.09
24. Michna Jan 63.53% 58.38 0.00 55.49 59.86 48.43 51.52 64.99 63.26
25. Kadlec Aleš 63.21% 61.10 0.00 65.77 32.58 57.85 46.31 63.47 72.83
26. Klecán Ondřej 62.86% 40.26 0.00 50.71 67.13 51.27 77.67 52.29 58.39
27. Klementa David 62.60% 55.55 0.00 70.38 60.52 38.54 43.99 66.19 60.89
28. Moc Jindřich 61.34% 14.21 0.00 68.22 51.93 68.05 93.73 47.01 44.96
29. Hrbková Veronika 60.74% 56.38 0.00 56.35 70.71 48.17 69.66 48.37 34.65
30. Niesyt Rostislav 60.61% 49.77 0.00 58.90 60.06 56.05 61.95 40.42 56.32
31. Machač Martin 59.07% 47.88 0.00 61.75 47.42 46.55 58.84 64.99 46.28
32. Kučera Jakub 59.03% 13.28 0.00 72.28 74.12 65.60 48.78 47.84 51.57
33. Engelmajer Jakub 58.21% 48.71 0.00 53.78 51.85 56.80 46.10 51.10 59.94
34. Kadlec Pavel 58.04% 40.88 0.00 63.30 76.69 46.70 55.34 56.54 27.76
35. Rabel Lukáš 57.44% 57.23 0.00 60.29 57.71 52.02 37.09 65.31 33.73
36. Kůta Lukáš 57.19% 53.02 0.00 46.71 67.61 54.70 51.65 52.57 35.57
37. Kasal Jindřich 56.77% 52.85 0.00 51.03 39.76 42.99 75.61 45.70 51.20
38. Kaňok Jakub 56.16% 43.33 0.00 47.00 53.12 38.19 45.65 57.53 70.49
39. Ráček Jaroslav 55.82% 58.23 0.00 54.24 44.96 38.84 56.60 45.15 55.15
40. Vaníček Luděk 55.69% 42.99 0.00 42.94 64.70 31.20 68.13 50.29 52.08
41. Zapletal Filip 55.56% 33.79 0.00 54.84 69.53 58.81 46.97 34.01 53.57
42. Šos Ondřej 55.52% 53.05 0.00 25.22 54.07 39.91 52.17 75.10 51.75
43. Vystavěl Marek 54.18% 43.73 0.00 33.27 52.58 55.48 57.12 63.06 37.54
44. Seidl Patrik 51.26% 43.49 0.00 60.38 42.04 51.66 53.92 37.66 35.15
45. Málek Pavel 49.82% 42.30 0.00 36.52 35.84 51.09 44.62 63.06 41.74
46. Herčík Jakub 49.56% 39.61 0.00 50.15 33.58 61.76 32.98 59.85 35.66
47. Krampera Miloš 49.30% 13.67 0.00 42.93 64.41 28.06 72.35 44.64 45.88
48. Petrík František 48.48% 43.92 0.00 48.34 30.00 38.71 65.29 45.10 35.38
49. Vavroušková Pavla 48.23% 47.61 0.00 43.11 47.74 35.02 55.95 34.38 41.36
50. Šilhán Jiří 47.25% 13.52 0.00 44.12 40.63 40.77 33.00 69.89 56.98
51. Žiška Jaroslav 45.48% 41.68 0.00 26.79 52.66 49.83 42.29 38.65 35.80
52. Řezáč Kamil 44.16% 45.39 0.00 42.40 33.92 51.88 45.66 17.96 42.16
53. Niebauer Pavel 42.03% 34.97 0.00 37.22 33.92 35.40 63.11 28.94 32.36
54. Pánek Aleš 41.64% 43.05 0.00 38.69 53.30 28.53 37.54 28.70 33.62
55. Šimková Denisa 38.24% 38.37 0.00 34.01 35.46 40.40 29.53 38.60 25.57
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 0.00 100.00 98.19 92.96 100.00 84.97 100.00
2. Janoušek Jakub 92.10% 91.30 0.00 86.10 100.00 100.00 80.03 77.59 87.67
3. Kubíček Petr 89.76% 91.12 0.00 79.61 95.76 81.60 93.21 100.00 65.58
4. Keclík Ivo 66.94% 25.50 0.00 58.98 90.97 56.58 81.82 72.77 65.97
5. Hoffmann Oldřich 39.15% 50.12 0.00 31.38 51.00 31.12 34.45 40.64 25.97
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 0.00 90.82 80.06 95.56 69.60 82.41 100.00
2. Strnad Ivo 99.64% 78.06 0.00 79.95 100.00 86.22 97.85 100.00 74.16
3. Mestek Petr 91.35% 81.80 0.00 100.00 64.42 98.32 95.41 74.46 50.52
4. Gabštůr Vít 86.26% 71.70 0.00 63.45 72.33 82.37 100.00 75.98 67.63
5. Grmela Petr 83.06% 61.59 0.00 76.93 61.77 79.52 89.52 65.42 78.94
6. Elstner Marek 79.74% 72.28 0.00 59.11 55.30 76.72 70.79 84.80 74.16
7. Ševčík Jiří 75.60% 46.26 0.00 79.60 37.89 100.00 88.91 54.58 60.32
8. Vecko Martin 74.28% 56.57 0.00 77.36 59.74 74.92 70.97 74.92 44.88
9. Bízek Vojtěch 67.35% 46.95 0.00 63.28 36.64 51.84 62.87 86.62 68.33
10. Hercik Richard 65.50% 56.45 0.00 58.85 35.89 69.29 83.03 53.29 48.29
11. Pavlíček Karel 63.88% 14.49 0.00 76.15 63.87 61.78 73.94 62.66 42.21
12. Plhal Jan 48.40% 35.39 0.00 53.67 31.18 57.81 70.40 37.03 13.86
13. Špringer Jakub 43.61% 34.99 0.00 54.45 15.81 40.97 44.79 46.11 32.59
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Raška Pavel 100.00% 87.46 0.00 100.00 70.33 100.00 100.00 100.00 95.76
2. Faltýsek Pavel 96.30% 88.24 0.00 77.67 100.00 86.93 93.29 93.26 89.98
3. Kittler Jan 83.82% 100.00 0.00 62.10 69.34 62.38 71.97 82.04 100.00
4. Trávníček Tomáš 67.76% 70.12 0.00 82.04 41.55 64.38 67.52 68.55 48.66
5. Šimek Jiří 66.56% 97.46 0.00 35.82 59.53 64.30 49.94 67.44 60.47
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
Pi Žáček Karel 100.00% 100.00 61.29 97.57 60.68 67.92 99.74 100.00 100.00
Pi Křapáček Milan 98.30% 90.44 66.33 100.00 89.96 83.36 80.89 82.93 81.58
Pi Adam Michal 97.11% 97.12 100.00 78.98 72.49 50.44 100.00 80.22 88.08
MPi Korecký Jan 88.45% 92.14 83.75 70.38 80.06 69.03 54.30 67.21 90.93
Pi Mařák Jindřich 88.13% 62.49 87.72 71.21 86.89 62.60 78.56 83.55 72.58
MPi Strnad Ivo 85.28% 71.92 64.54 61.95 100.00 62.28 76.34 81.55 67.43
Pi Jarolím Aleš 84.76% 67.96 57.48 59.13 50.02 100.00 92.95 62.56 92.39
Pi Chabr Pavel 82.79% 83.54 57.01 84.31 43.61 63.62 88.69 76.33 71.81
Pi Drbala Radek 82.71% 89.76 52.00 78.10 87.43 50.31 74.52 74.46 61.80
Pi Dadák Pavel 80.58% 44.79 57.01 79.20 77.48 76.22 80.48 53.90 84.69
Pi Žolnay Pavol 75.94% 70.81 51.41 65.95 71.76 64.68 49.34 69.10 78.83
MPi Mestek Petr 75.83% 75.37 51.69 77.49 64.42 71.02 74.44 60.73 45.94
Pi Mařáková Pavlína 75.62% 66.29 71.26 59.11 63.11 64.54 77.39 56.58 61.42
Pi Boček Radovan 75.57% 63.22 54.52 81.38 51.27 62.89 86.44 55.27 64.33
Pi Hodis Jan 74.23% 57.02 50.06 96.24 53.09 76.66 70.83 58.38 47.84
Pi Švec Miroslav 73.71% 62.87 34.14 64.49 55.61 63.30 62.64 79.82 83.69
Pi Svitič Petr 72.12% 66.76 51.53 72.62 72.95 54.52 65.74 65.04 46.42
MPi Gabštůr Vít 71.49% 66.06 42.73 49.17 72.33 59.50 78.02 61.97 61.49
Pi Hauer Michael 71.27% 50.12 52.92 66.16 47.54 75.37 73.18 56.50 67.99
MPi Elstner Marek 70.99% 66.59 72.88 45.81 55.30 55.42 55.23 69.16 67.43
MPi Grmela Petr 70.75% 56.75 55.68 59.61 61.77 57.44 69.84 53.36 71.78
Pi Hahn Aleš 69.39% 46.00 69.01 63.64 54.68 58.44 73.24 51.14 60.67
Pi Šenkeřík Martin 69.16% 13.95 59.24 73.89 53.26 53.32 78.24 64.99 78.37
Pi Klecán Ondřej 68.60% 40.26 80.42 50.71 60.39 51.27 77.67 52.29 58.39
Re Červenka Miroslav 67.83% 53.23 52.00 73.38 53.69 46.88 79.58 43.01 64.38
Pi Kadlec Aleš 67.45% 61.10 66.90 65.77 29.31 57.85 46.31 63.47 72.83
Pi Sobotík Petr 67.29% 60.90 55.09 60.16 52.69 48.13 72.77 60.63 52.02
Pi Petráň Pavel 65.28% 49.39 39.77 47.59 66.75 66.34 57.36 73.76 47.61
Pi Šaroch Petr 65.09% 45.45 50.81 46.19 52.80 55.13 63.53 59.31 74.09
Pi Žolnay Anna 64.84% 56.84 40.12 59.26 60.71 41.51 59.19 62.61 65.37
Pi Mareš Libor 64.41% 13.94 35.88 73.19 58.37 62.84 84.05 58.86 55.52
Pi Hryzbil Lukáš 64.29% 60.73 38.44 55.08 67.11 51.48 57.33 55.86 55.77
Pi Moc Jindřich 62.56% 14.21 47.05 68.22 46.72 68.05 93.73 47.01 44.96
Pi Michna Jan 62.55% 58.38 33.95 55.49 53.85 48.43 51.52 64.99 63.26
Re Janoušek Jakub 62.37% 48.60 52.31 63.18 54.68 50.43 63.68 39.27 56.45
Pi Niesyt Rostislav 62.17% 49.77 49.75 58.90 54.03 56.05 61.95 40.42 56.32
MPi Ševčík Jiří 62.02% 42.62 43.05 61.68 37.89 72.24 69.36 44.51 54.85
Pi Klementa David 62.00% 55.55 36.05 70.38 54.45 38.54 43.99 66.19 60.89
MPi Vecko Martin 61.81% 52.13 41.54 59.95 59.74 54.12 55.37 61.10 40.80
Pi Kučera Jakub 61.21% 13.28 54.61 72.28 66.68 65.60 48.78 47.84 51.57
Pi Hrbková Veronika 60.29% 56.38 37.12 56.35 63.62 48.17 69.66 48.37 34.65
Pi Machač Martin 60.19% 47.88 44.66 61.75 42.66 46.55 58.84 64.99 46.28
Pi Kasal Jindřich 59.23% 52.85 51.90 51.03 35.77 42.99 75.61 45.70 51.20
Pi Kůta Lukáš 59.21% 53.02 51.83 46.71 60.82 54.70 51.65 52.57 35.57
Pi Engelmajer Jakub 58.96% 48.71 42.10 53.78 46.65 56.80 46.10 51.10 59.94
Re Kubíček Petr 58.47% 48.50 34.33 58.41 52.37 41.15 74.18 50.61 42.22
Pi Kaňok Jakub 58.14% 43.33 49.58 47.00 47.79 38.19 45.65 57.53 70.49
Pi Kadlec Pavel 57.73% 40.88 37.18 63.30 69.00 46.70 55.34 56.54 27.76
Pi Zapletal Filip 57.43% 33.79 50.11 54.84 62.56 58.81 46.97 34.01 53.57
Pi Ráček Jaroslav 57.25% 58.23 44.77 54.24 40.45 38.84 56.60 45.15 55.15
Pi Šos Ondřej 56.52% 53.05 42.55 25.22 48.64 39.91 52.17 75.10 51.75
MPi Hercik Richard 56.42% 52.01 52.04 45.61 35.89 50.05 64.78 43.46 43.91
Pi Rabel Lukáš 56.41% 57.23 30.08 60.29 51.92 52.02 37.09 65.31 33.73
Pi Vaníček Luděk 55.19% 42.99 33.43 42.94 58.21 31.20 68.13 50.29 52.08
MPi Bízek Vojtěch 55.19% 43.26 31.06 49.04 36.64 37.45 49.05 70.65 62.13
Pi Málek Pavel 54.42% 42.30 62.42 36.52 32.24 51.09 44.62 63.06 41.74
Pi Vystavěl Marek 53.18% 43.73 27.90 33.27 47.31 55.48 57.12 63.06 37.54
MPi Pavlíček Karel 53.04% 13.35 36.45 59.01 63.87 44.63 57.69 51.10 38.38
Pi Seidl Patrik 52.40% 43.49 40.02 60.38 37.82 51.66 53.92 37.66 35.15
Pi Krampera Miloš 52.21% 13.67 53.31 42.93 57.94 28.06 72.35 44.64 45.88
Pi Petrík František 50.49% 43.92 43.25 48.34 26.99 38.71 65.29 45.10 35.38
Pi Herčík Jakub 50.24% 39.61 35.07 50.15 30.21 61.76 32.98 59.85 35.66
Pi Vavroušková Pavla 50.00% 47.61 43.22 43.11 42.95 35.02 55.95 34.38 41.36
MRe Raška Pavel 48.73% 40.68 33.32 59.65 38.03 37.52 47.91 43.72 34.02
Pi Šilhán Jiří 48.64% 13.52 39.44 44.12 36.55 40.77 33.00 69.89 56.98
MRe Faltýsek Pavel 47.10% 41.05 32.14 46.33 54.08 32.62 44.70 40.78 31.96
Re Keclík Ivo 46.59% 13.57 40.61 43.28 49.75 28.53 65.11 36.83 42.48
Pi Žiška Jaroslav 45.51% 41.68 30.33 26.79 47.38 49.83 42.29 38.65 35.80
Pi Řezáč Kamil 45.36% 45.39 35.73 42.40 30.52 51.88 45.66 17.96 42.16
Pi Pánek Aleš 42.81% 43.05 36.10 38.69 47.95 28.53 37.54 28.70 33.62
Pi Niebauer Pavel 41.92% 34.97 25.58 37.22 30.51 35.40 63.11 28.94 32.36
MRe Kittler Jan 39.97% 46.52 24.32 37.04 37.50 23.40 34.48 35.87 35.52
MPi Plhal Jan 39.42% 32.61 26.05 41.59 31.18 41.76 54.92 30.20 12.60
Pi Šimková Denisa 38.92% 38.37 29.08 34.01 31.90 40.40 29.53 38.60 25.57
MPi Špringer Jakub 35.89% 32.24 24.58 42.20 15.81 29.60 34.94 37.60 29.63
MRe Trávníček Tomáš 34.55% 32.62 29.61 48.94 22.47 24.16 32.35 29.97 17.28
MRe Šimek Jiří 33.66% 45.33 33.38 21.37 32.20 24.13 23.93 29.49 21.48
Re Hoffmann Oldřich 26.03% 26.68 20.87 23.02 27.89 15.69 27.41 20.57 16.72
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 40 komentářů

Komentáře

Avatar
cmk
Odjakziva plati: "Kritizovat umi kazdy, pochvalit nikdo".
Tedy - pokud nikdo nic nepise, znamena to, ze zavod strelce na miste v nejhorsim pripde "neurazil", v prumeru se libil v nejlepsim pripade se hodne libil... Za sebe jsem pozoroval problem v mire obvykle vetsine zavodu resene v ramci zvyku.
Jediny neobvykly pruser je ta zrusena situace... Kdy diky chybe neexistovalo zadne spravne reseni, tudiz se zvolila cesta nejmensiho zla.

Ale jelikoz jsem jen hloupy prosty strelec, rad bych se zeptal na vyklad pojmu: ",i těm,kteří byli pořád u toho na jedné střelnici", aby se to tu nezvrhlo v nesmyslnou diskuzi diky nejasnemu vykladu tohoto pojmu. Dekuji :-)

PaF
mně se oba moje teda líbily :)

ianraider
cmk - výklad je velmi jednoduchý. Ještě za Tvého ředitelování jsem zastával názor,že závodníci,kteří chtějí být hodnoceni v Poháru, bý měli mít výsledky z více střelnic a ne jen z ,,domácí,, Důvod je prostý a rovněž jednoduchý - celkový výsledek v Poháru LOS by nabídl spravedlivější hodnocení výsledků ze závodů,než výsledek z jedné střelnice,kterou většina notoricky zná !

Rogerson
Dost dobre nechapu, k cemu je dobre notoricky znat "domaci" strelnici, kdyz stejne neznam situace, ktere se tam postavi a pokazde jsou jine...byt jen trochu nekdy.

ianraider
:)

ianraider
Předpokládám,že pokud znám možnosti např. kryté střelnice,tvůrce stage ,tak mám výhodu. Na tom není nic k nepochopení......A pokud na videu z takového závodu,uloženém třeba na YouTube je například vidět,jak domácí rozhodčí navádí místního střelce do správného směru tak,aby se v situaci neztratil,není to samozřejmě žádná výhoda,žádná ztráta času, a hodnocení je správné a nestranné....Takový přístup bych zřejmě mohl očekával na klubovém závodě,na Pohárovém rozhodně NEEEEE !!

Avatar
cmk
V OT u MČR se dostáváme k cyklické diskuzi... Kdy někdo bude tvrdit, že někdo to někde zná, někdo jiný bude tvrdit, že nikomu nic nebrání jezdit kam se mu zachce a tudíž to znát všude a je to jen o tom, jestli je někdo líný nebo se mu nechce z časových či vzdálenostních důvodů (nebo jezdí i na jiný typ závodů) a chce všem vnutit svůj přístup, nebo o tom, že někdo si objede v roce úplně všechny střelnice, kde se LOS dělá.
Pravidla pro rok obsahují povinnost započítat 1 závod jinde. Hold střelci (někteří z donucení) pojedou 1x jinam... Ve finále je to debata ne nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým a už i utřeným mlékem.

PaF
Několikrát utřeným... ale někteří zlobivci už jsou takoví a rozlévají znovu a znovu... Jakpak se to doma řeší??? :lol:

icehand
Co je to za haluz ianraidere? Já třeba nic takového jako navádění závodníka kam má jít neviděl. Máš k tomu nějaký video? Pomohlo jim to? Jak moc?