DEFATAS - Klubový závod

Střelnice:Třebíč - Poušov
Datum:Sobota, 24. červen 2023
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:DEFATAS, z.s.
Ředitel závodu:Jan Veselý
Hlavní rozhodčí:Michal Lukáč
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2023
Počet situací:3
Max. závodníků:26 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 22.06. 23:59)
Přihlášených:11/26 závodníků a 2 rozhodčích
(Pi: 10, MPi: 2, MRe: 1)
 
Kalibrační zbraň:9x19
Propozice:
Pravidla soutěže: dle pravidel LOS.

Kapacita: 2 skupiny, max. 13 střelců ve skupině.

Průběh závodu: střelba bude probíhat na 2 stanovištích jednotlivě vždy po jednom střelci.

Startovné bude hrazeno v hotovosti na místě.

Situace: 3 střelecké situace, maximálně 6 papírových terčů na situaci/ 12 kovových, terče a neterče simulující reálné obranné situace.

Vybavení: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Střelivo: Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem, laborace do cca 600 J z důvodu minimalizace destrukce ocelových terčů.

Bezpečnost: Příchod na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici dále pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. naplnění zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Po skončení 3. situace bude možné absolvovat hodnocené střelby. Jedná se o hodnocené střelby dle nařízení č. 255/2021 Sb., příloha č.5.

Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Občerstvení: není zajištěno

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili nebo cenu dle možností pořadatele.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail info@defatas.eu nebo sms na 702 15 23 56. Změny v propozicích vyhrazeny. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Malá pistole Malý revolver )


Hobza Jakub
Novák Miloš
Pokorný Ondřej
Šerka Karel
Volf Petr
Cejpek David
Hrazdilová Lenka
Kružík Jan
Šanderová Tereza
Šilhan Martin
Veselý Jan
volných míst: 8
volných míst: 7

Lukáč Michal
Němeček Pavel OPT
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.