9.9. Jablonné v Podještědí - Napoleonova návštěva v Jablonném v P. - Antares Cup 2023

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Pondělí, 1. leden 2007
Prezence:od 08:00 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jindřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2007
Počet situací:4
Max. závodníků:48 plus rozhodčí
 
Registrace:Vyřizuje pořadatel
 
Kalibrační zbraň:Walther PDP - 9mm Luger
Propozice:
Registrace bude probíhat na novém systému (snad) :-) - Cmk

1. Název závodu
Jablonné v Podještědí - Napoleonova návštěva v Jablonném v P. - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, Zbraně Liberec

3. Konání závodu
9. 9. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230909, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné září Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce
19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Komentáře

MiraStar
Napoleonovo neúspěšné ruské tažení roku 1812 znamenalo začátek konce francouzského císařství. Začala se tvořit nová protifrancouzská koalice (Rusko, Prusko a Švédsko) výrazně podporovaná Anglií. Rakousko, spojenec Francie, zaujalo díky diplomatickému umění knížete Metternicha roli zprostředkovatele. Po nezdařeném Pražském mírovém kongresu přistoupilo Rakousko o půlnoci 10. srpna 1813 na stranu koalice a vyhlásilo Napoleonovi válku.
Proti Napoleonovi stály nyní tři armády:
• Česká (Hlavní) armáda - 224 000 mužů a 398 děl; pod velením Karla Schwarzenberga
• Slezská armáda - 95 000 mužů a 356 děl; pod velením pruského maršála Blüchera
• Severní armáda - 146 000 mužů a 387 děl; pod velením bývalého fr. maršála a Napoleonova švagra, nyní švédského korunního prince Bernadotta
Šéf generálního štábu České armády Jan Josef Václav hrabě Radecký určil pro všechny armády jediný cíl - vyhýbat se hlavní bitvě dokud se všechny armády nespojí k rozhodujícímu útoku.
Napoleon soustředil svou armádu (400 000 mužů) v Sasku a svůj boj chtěl zahájit útokem na Slezskou armádu, kterou považoval za nejsilnější spojeneckou armádu. Ještě 18.8 totiž neznal skutečný stav České armády. Útokem na Slezskou armádu chtěl zároveň spojenecké síly rozdělit a jednotlivě zničit. Po porážce Slezské armády zamýšlel Napoleon zaútočit na Českou armádu, která ohrožovala jeho hlavní opěrný bod - Drážďany. Hodlal obsadit Prahu a pokračovat na Vídeň a tím přinutit Rakousko k uzavření míru.
Dne 17. 8 večer překročil české hranice nedaleko Frýdlantu polský oddíl maršála Poniatowského v počtu 40 000 mužů. Po krátkém boji slabé rakouské oddíly ustoupily. V dalších dnech tato malá diverze přerostla v zábor velké části severních Čech. Kromě Frýdlantu byly obsazeny též Rumburk (18.8.), Varnsdorf (18.8.), Jablonné v Podještědí (19.8.), Liberec (20.8.), Česká Lípa (23.8.) a řada dalších menších měst a vesnic (Svor, Cvikov, Nový Bor, Zákupy, Mimoň, Český Dub...).
V okolí Petrovic u Jablonného v Podještědí došlo k večeru 19. 8 k nevelké, asi tříhodinové srážce mezi postupujícími Francouzi a rakouskými husary a polními myslivci. Po ústupu rakouských oddílů generálmajora Neipperga vyšlo duchovenstvo a městští radní vstříc Francouzům s prosbou, aby město bylo ušetřeno. Jablonné však přesto prožilo těžkou noc, neboť "bylo hodně drancováno a hanobeno". Městu byla vypsána kontribuce v potravinách a byli zajati rukojmí. Ukázalo se však, že zajatci byli "deputací", která měla být vyslána k Napoleonovi do Žitavy.
Ještě téhož dne večer se Napoleon vydal s doprovodem přes Petrovice a Kněžice do Jablonného. Zde se usadil v loveckém zámečku Pachtů z Rájova a přijal místní "deputaci" - farního administrátora P. Zükerta, městského radního Turka a panského justiciára. Napoleon se navíc ptal i na opevnění u Mělníka a početní stav rakouských oddílů, které chránily Jablonné. Také se ptal, jaké je smýšlení Čechů. Jeho oddíly mezitím provedly hlídkový průzkum až k Mělníku. Výsledkem průzkumu byly potřebné a cenné informace o spojení rusko-pruské pomocné armády s rakouskými oddíly České armády. Ještě téhož dne v 10 hodin v noci odjíždí Napoleon zpět do Žitavy.

Zde náš příběh v naší alternativní realitě začíná…
Zbraně, výstroj, taktika a technologie jsou mnohem pokročilejší.
Jste spořádaný občan Jablonného v Podještědí, člen spolku Ostrostřelců mající právo držet střelnou zbraň a prošel jsi výcvikem od zemského ministerstva pro vnitřní záležitosti. Ostrostřelci z okolních měst mají sami dost práce s francouzskými vojáky, kteří kradou, na co přijdou a někdy neváhají znásilňovat místní krásné obyvatelky.
Ocitneš se ve čtyřech situacích, kde budeš odolávat francouzským nájezdníkům.
Budete chránit obyvatele Rumburku, Varnsdorfu a Jablonného v Podještědí před nájezdnými a drancujícími francouzskými vojáky a tím bránit jak majetek těchto obyvatel, tak i jejich holé životy.
V neposlední řadě se budete snažit zastavit celou tuto válečnou mašinérii francouzského císaře Napoleona I. di Bonaparta tím, že využijete jeho návštěvy v Jablonném v Podještědí. Vojsko bez velitele by se rozprchlo a táhlo zpátky domů do Francie. Tím byste ušetřili tisíce životů, které by jinak byly promarněny.
Ukažte, že zemské ministerstvo pro vnitřní záležitosti a vaši sousedé mohou svěřit v klidu své životy i majetek právě vám.

Avatar
cmk
!!!!!!! POZOR POZOR POZOR !!!!!!!

REGISTRACE DO ZÁVODU BUDE PROBÍHAT OD 18:00 NA NOVÉM WEBU LOS HTTPS://WWW.LOSLEX.CZ
NOVÝ WEB BUDE SPUŠTĚN 9.8.2023 V 17:00
BUDE NEJDŘÍV POTŘEBA UDĚLAT KLASICKOU REGISTRACI UŽIVATELE DO SYSTÉMU,
BÝT PŘIHLÁŠEN DO SYSTÉMU A PAK SE PŮJDE PŘIHLÁSIT DO ZÁVODU.


!!!!!!! POZOR POZOR POZOR !!!!!!!

Jarda.Jezek