30.9. Czech MAD MAX - Antares Defense 2 gun klubovka s Pi+PDW

Střelnice:Opařany
Datum:Pondělí, 1. leden 2007
Prezence:od 08:30 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Vladimír Appl
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:1100.00 Kč / 1000.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2007
Počet situací:8
Max. závodníků:48 plus rozhodčí
 
Registrace:Vyřizuje pořadatel
 
Kalibrační zbraň:Glock 17 - 9mm Luger
Propozice:
Registrace bude probíhat na novém systému (snad) :-) - Cmk


1. Název závodu
MAD MAX - Antares Defence 2 gun klubovka s Pi+PDW

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, ES Products, CampZero

3. Konání závodu
29. 9. 2022 – Pátek - prematch
30. 9. 2022 – Sobota – hlavní závod

4. Místo závodu
Střelnice Opařany

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkazy obou zbraní

7. Startovné
1 100,-Kč za osobu, 1 000,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230930, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Opařany měsíc příjmení jméno" (např. Opařany červen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit při registraci!

8. Kapacita závodu
50 střelců + rozhodčí a pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence
8:00 – 8:45 kontrola zbraní a dokladů
8:45 – 9:00 úvodní briefing
9.2. Trvání závodu
9:00 – 17:00 řešení situací
9.3. Vyhodnocení závodu a tombola
17:00 – 18:00 vyhodnocení a tombola a předání cen

10. Ředitel soutěže
Vladimír Appl
11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič

12. Rozhodčí a pomocníci
rozhodčí a pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
8 samostatných střeleckých situací, vzdálenosti terčů max. 30 m. Tyto situace jsou řešeny jak krátkou tak dlouhou zbraní (PDW), kde bude střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
Staré IDPA terče a neterče, kovové popry. Hodnocení a penalizace dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 1 000,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
1. až 3. místo

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
Pouze 1 divize, krátká i PDW dohromady bez rozdílu použitých mířidel.
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti a stehenní pouzdro, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo (PDW)
Jednobodový, dvoubodový nebo tříbodový popruh na zbraň splňující podmínku bezpečného nošení dlouhé kulové zbraně. Bezpečnostní vlaječka je vždy vyžadována!
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky. Na dlouhou zbraň je přípustné stehenní pouzdro na zásobníky.
18.3. Divize
Pistole označení výběrem z menu

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.
Závod je koncipován na minimální počet 192 ran pro obě zbraně.
Doporučený počet nábojů pro krátkou zbraň ia pro dlouhou zbraň je 1,5 násobek minimálního počtu ran.

20. Oblečení
20.1. Skryté nošení zbraně
Nebude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.2. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv.
20.3. Ochranné pomůcky
Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu je pro střelce povinná. Ochranné brýle jsou povinné na každém střeleckém úseku i pro každého návštěvníka!

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně.
Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Komentáře

monk
ahoj asi chyba. v hlavice je jina cena nez v textu
dotaz.jpg

MiraStar
komentáře k závodu

30.09.2023
Opařany

MAD MAX - Antares Defense 2 gun klubovka s Pi+PDW

http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1643/

Opraveno
Omlouvám se za chybku.

dedek73
Dobrý den,
mám dotaz, 29.9.2023 se střílí cvičně od kdy do kdy? Jsem ještě neznalý věci. Díky za odpověď. JS

VláďaA
29.9. bude prematch pro rozhodčí a další pořadatele. Pokud nejsi v některé z těchto kategorií, střílíš závod 30.9.