Jablonné v Podještědí - Teroristické útoky v Oslu a na ostrově Utøya 2011 - Antares Cup 2023

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Sobota, 1. červenec 2023
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jindřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Walther PDP - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Jablonné v Podještědí - Teroristické útoky v Oslu a na ostrově Utøya 2011 - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, ESP

3. Konání závodu
1. 7. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230701, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné červen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem přes email

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce
19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 100.00 40.49
2. Čech Jan 95.38% 57.98 98.20 71.66 96.90
3. Daněk Lukáš 92.75% 84.64 90.45 57.62 83.09
4. Novotný Jiří 83.64% 66.41 73.82 51.19 93.36
5. Hemr Jiří 81.87% 64.43 80.83 68.60 64.92
6. Šolc Michal 81.40% 81.57 85.26 30.12 80.20
7. Bouška Vladislav 78.97% 79.04 53.29 36.56 100.00
8. Hauer Michael 78.70% 96.33 98.09 22.66 50.88
9. Kohout Pavel 78.40% 49.89 84.54 42.99 89.51
10. Krucký Zdeněk 73.47% 71.44 46.11 39.25 93.36
11. Kříz Jakub 70.38% 79.28 40.05 56.11 64.19
12. Vašíček Jakub 69.41% 54.67 55.18 47.65 78.83
13. Svitič Petr 68.95% 56.81 51.91 37.63 88.39
14. Pažout Ondřej 67.17% 73.82 68.90 37.00 48.99
15. Hilský Bert 62.57% 31.10 58.53 49.59 73.81
16. Abrman Josef 59.22% 77.60 45.38 14.84 63.82
17. Pešata Dan 56.86% 58.15 64.97 14.98 55.51
18. Šída Jan 55.72% 62.24 60.73 9.79 56.95
19. Jelínek Petr 55.62% 65.69 56.84 23.75 43.11
20. Vedral Marek 55.38% 60.04 68.13 13.98 46.41
21. Nykrýn Lukáš 54.57% 48.64 60.62 27.47 49.08
22. Vojtíšek Alois 54.03% 65.34 63.06 12.38 43.19
23. Budjač Jakub 53.41% 48.52 70.24 14.33 48.76
24. Křenek Jiří 52.87% 32.53 49.30 22.73 75.47
25. Loukota Dominik 52.49% 57.33 49.06 10.52 61.80
26. Simon Ondřej 52.48% 37.37 71.25 13.54 56.53
27. Petrakovič Miroslav 52.37% 51.04 39.11 25.49 62.67
28. Tajč Vladimír 47.68% 44.05 60.43 15.11 42.75
29. Podlešák Michal 46.67% 57.94 43.37 16.30 41.30
30. Hořín Petr 41.70% 36.57 25.47 16.43 63.51
31. Ládyš Martin 39.17% 29.34 35.07 23.56 45.41
32. Korečková Petra 27.26% 21.08 27.98 12.96 30.79
33. Dufková Gabi 26.26% 30.28 26.68 11.45 21.00
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 88.66 100.00 98.63
2. Roček Vladimír 91.62% 90.76 90.65 77.21 96.22
3. Konopík Pavel 78.25% 60.57 100.00 42.48 100.00
4. Janoušek Bedřich 57.15% 81.00 31.82 54.38 54.15
5. Ostrá Kateřina 40.08% 47.01 39.73 27.01 41.48
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mestek Petr 100.00% 100.00 100.00 81.55 84.97
2. Dadák Pavel 93.41% 83.71 70.35 100.00 88.30
3. Kotě Jaroslav 83.24% 78.06 78.01 49.01 100.00
4. Koman Pavel 82.34% 59.04 81.37 78.53 82.85
5. Caithaml Jaromír 74.75% 77.67 65.87 94.42 36.02
6. Kůta Lukáš 74.30% 57.39 82.83 64.16 67.96
7. Bergman Martin 53.27% 49.17 61.26 28.44 56.37
8. Pecka Václav 49.07% 34.74 53.55 27.38 64.18
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 100.00 93.22 100.00 55.97
2. Hanzal Petr 99.79% 83.31 67.55 97.61 100.00
3. Starčevič Miroslav 94.27% 89.13 100.00 88.98 51.08
4. Bláha Marek 58.77% 32.36 55.36 42.71 74.80
5. Ledvina Milan 50.64% 43.65 43.22 15.72 74.25
6. Sochor Tomáš 42.97% 57.25 48.08 10.32 34.40
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Starčevič Miroslav 100.00% 100.00 100.00 80.82 100.00
2. Scherbaum Oto 92.58% 85.34 93.50 94.96 78.77
3. Budjač Jakub 89.44% 85.18 76.48 100.00 78.96
4. Novotný Jiří 80.04% 63.19 81.03 95.72 64.87
5. Dadák Pavel 78.39% 74.59 86.11 89.85 47.95
6. Kůta Lukáš 77.71% 70.59 79.57 79.41 66.37
7. Mestek Petr 60.03% 65.02 77.40 55.87 30.31
8. Mareš Miroslav 35.28% 27.08 42.43 34.52 30.34
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PDW Starčevič Miroslav 100.00% 100.00 100.00 69.73 100.00
PDW Scherbaum Oto 91.83% 85.34 93.50 81.93 78.77
PDW Budjač Jakub 88.42% 85.18 76.48 86.28 78.96
Pi Korecký Jan 82.58% 86.80 90.74 100.00 27.79
PDW Novotný Jiří 78.89% 63.19 81.03 82.58 64.87
PDW Dadák Pavel 77.40% 74.59 86.11 77.52 47.95
PDW Kůta Lukáš 77.09% 70.59 79.57 68.51 66.37
Pi Čech Jan 75.08% 50.33 89.11 71.66 66.51
Pi Daněk Lukáš 73.08% 73.47 82.07 57.62 57.03
BOs Scherbaum Oto 70.97% 77.20 78.43 71.53 35.23
BOs Hanzal Petr 68.67% 64.32 56.84 69.82 62.94
BOs Starčevič Miroslav 67.28% 68.81 84.14 63.65 32.15
Pi Hemr Jiří 65.57% 55.93 73.34 68.60 44.56
MPi Mestek Petr 65.10% 72.96 81.33 40.92 45.49
Pi Novotný Jiří 64.89% 57.65 66.99 51.19 64.08
Pi Šolc Michal 63.11% 70.81 77.36 30.12 55.05
Pi Hauer Michael 62.26% 83.62 89.00 22.66 34.93
Pi Kohout Pavel 60.70% 43.30 76.71 42.99 61.44
Pi Bouška Vladislav 60.08% 68.61 48.35 36.56 68.64
PDW Mestek Petr 59.75% 65.02 77.40 48.20 30.31
MPi Dadák Pavel 58.35% 61.07 57.22 50.18 47.27
Pi Krucký Zdeněk 56.04% 62.01 41.84 39.25 64.08
Pi Kříz Jakub 55.54% 68.81 36.34 56.11 44.06
Pi Vašíček Jakub 53.90% 47.45 50.07 47.65 54.11
MPi Kotě Jaroslav 53.69% 56.95 63.45 24.59 53.53
Pi Pažout Ondřej 53.34% 64.07 62.52 37.00 33.63
Re Červenka Miroslav 52.77% 55.70 57.17 41.05 41.19
Pi Svitič Petr 52.67% 49.32 47.11 37.63 60.67
MPi Koman Pavel 52.20% 43.07 66.18 39.40 44.35
Re Roček Vladimír 48.93% 50.55 58.46 31.70 40.18
Pi Hilský Bert 48.78% 27.00 53.11 49.59 50.66
MPi Kůta Lukáš 48.09% 41.87 67.37 32.19 36.38
MPi Caithaml Jaromír 47.85% 56.67 53.57 47.38 19.28
Pi Abrman Josef 45.22% 67.36 41.18 14.84 43.80
Pi Pešata Dan 43.95% 50.48 58.95 14.98 38.10
Pi Jelínek Petr 43.80% 57.02 51.58 23.75 29.59
Pi Vedral Marek 43.21% 52.11 61.82 13.98 31.86
Pi Nykrýn Lukáš 42.84% 42.22 55.01 27.47 33.69
Pi Šída Jan 42.74% 54.03 55.11 9.79 39.09
Re Konopík Pavel 42.58% 33.74 64.49 17.44 41.76
Pi Vojtíšek Alois 42.18% 56.72 57.22 12.38 29.65
Pi Budjač Jakub 41.56% 42.12 63.74 14.33 33.47
Pi Simon Ondřej 40.42% 32.44 64.65 13.54 38.80
BOs Bláha Marek 40.35% 24.98 46.58 30.55 47.08
Pi Petrakovič Miroslav 40.11% 44.30 35.49 25.49 43.01
Pi Křenek Jiří 39.89% 28.24 44.74 22.73 51.80
Pi Loukota Dominik 39.82% 49.76 44.52 10.52 42.42
Pi Tajč Vladimír 37.19% 38.23 54.83 15.11 29.34
Pi Podlešák Michal 36.32% 50.29 39.36 16.30 28.35
MPi Bergman Martin 35.20% 35.88 49.82 14.27 30.18
PDW Mareš Miroslav 35.06% 27.08 42.43 29.78 30.34
BOs Ledvina Milan 34.63% 33.69 36.36 11.24 46.73
MPi Pecka Václav 31.64% 25.35 43.56 13.74 34.36
Pi Hořín Petr 31.07% 31.74 23.11 16.43 43.59
BOs Sochor Tomáš 30.75% 44.20 40.45 7.38 21.65
Pi Ládyš Martin 30.30% 25.47 31.82 23.56 31.17
Re Janoušek Bedřich 29.91% 45.12 20.52 22.33 22.61
Re Ostrá Kateřina 21.70% 26.19 25.62 11.09 17.32
Pi Korečková Petra 21.04% 18.30 25.39 12.96 21.13
Pi Dufková Gabi 20.65% 26.28 24.21 11.45 14.42
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

MiraStar
Norsko má zajímavou historii už od dob druhé světové války. Zvýšená podpora pravicových skupin v Norské společnosti ukázala, že existují nálady sympatizující s násilnou rétorikou. Tato rétorika vyvrcholila 22. července 2011. Tehdy došlo ke dvěma zásadním tragédiím, které Norsko ještě nikdy nezažilo.

První tragédie se stala v 15:30, kdy vybuchla první nálož o zhruba 950 kg výbušnin poblíž úřadu vlády a druhá nálož u parlamentu. Při těchto explozích bylo zabito 8 lidí a několik desítek bylo zraněno. Nálože byly umístěny v dodávkách.

Druhá ještě větší tragédie následovala několik hodin poté. Masový vrah Anders Behring Breivik připlul na ostrůvek Utøya nedaleko Osla. Měl připravenou legendu o kontrole bezpečnostní situace na ostrově, kde se konal letní tábor Svazu dělnické mládeže, mládežnické organizace norské sociálně demokratické Strany práce. Vrah zaútočil na vše, co bylo kolem něj a střelba trvala 72 minut! Obětí útoku se stalo 69 lidí ve věku od 14 do 51 let (z toho 32 mladších 18 let), z toho 66 zastřelených na místě, dva zemřeli při pokusu o útěk před útočníkem, poslední zemřel týden po útoku na následky zranění. Jednalo se o popravy, kdy terorista nejprve střílel na nohy, a když oběti ležely na zemi, mířil jim na hlavy. Při útoku použil lovecké expanzivní střely typu HP (hollow point)

Norská policie (konkrétně její protiteroristické jednotky) v den útoku prováděla bezpečnostní cvičení s „prakticky identickým scénářem,“ jenž Breivik uskutečnil. Konec tohoto cvičení a začátek Breivikova útoku dělilo pouhých 26 minut. Vysokou podobnost cvičení a útoku policie označila za pouhou náhodu.

Zde naše smyšlené příběhy začínají...
Ve čtyřech situacích se pokusíš zabránit teroristům odpálit nálože a popravovat mladé lidi. Snad se ti podaří všechny teroristy zneškodnit, bez újmy na civilních osobách! Ocitneš se v roli běžného občana, policisty i v roli člena soukromé ochranné služby. Půjdeš do práce jako vládní úředník, i budeš mít na starosti ochranu vládních budov a zájmových osob. Vyskytneš se na několika místech v Norsku, kde masový vrah se svými dalšími možnými kumpány řádí.
Naším cílem bude vždy zastavit každého šílence popravující lidi kvůli extrémní ideologii!

MiraStar
Dobrý den všem,
předem hlásím, že kontrola registrací a plateb bude provedena 19.6. 2023 od 19-20 hodin.
Případné uvolnění míst po 20:00.
Rádi vás všechny uvidíme! Přijďte si vystřelit ještě před obdobím dovolených, ať přežijete absťák. 8-)

Míra Starčevič
Antares Defense

Brizak
Ahoj, závodu se bohuzel nemohu zúčastnit, převezme nekdo startovné?

jjjhe
Míro, fakt dobrý situace, zase trochu změna, poklona. Nicméně na naprosto nevhodné střelnici, takhle točit 65 lidí/zbraní ve 2 squadech, to ne, to už nechci zažít.

MiraStar
Míro, fakt dobrý situace, zase trochu změna, poklona. Nicméně na naprosto nevhodné střelnici, takhle točit 65 lidí/zbraní ve 2 squadech, to ne, to už nechci zažít.


Měníme model. Už od příštího závodu jedeme na 4 squady / 4 situace. To uz bude frčet! Učíme se pořád.
Míra