Jablonné v Podještědí - Extrakce z Afghánistánu - Antares Cup 2023

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Sobota, 29. duben 2023
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jindřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:54 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Jablonné v Podještědí - Extrakce z Afghánistánu - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, Zbraně Liberec

3. Konání závodu
29. 4. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230429, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné duben Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
54 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
Staré IDPA terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Racský Libor 100.00% 93.94 84.32 95.28 95.60
2. Kovář Martin 95.84% 100.00 95.21 81.98 76.58
3. Korecký Jan 95.41% 93.18 80.61 90.48 87.93
4. Bouška Vladislav 89.39% 54.13 100.00 75.82 100.00
5. Čech Jan 85.33% 86.28 81.25 56.08 91.37
6. Klíma Zdeněk 82.52% 72.81 74.02 78.62 79.17
7. Šolc Michal 79.46% 88.84 68.16 68.19 68.11
8. Vašíček Jakub 75.66% 71.87 54.92 77.96 74.55
9. Řehořek Radek 73.77% 53.12 55.13 86.63 77.44
10. Kohout Pavel 73.75% 58.97 75.78 100.00 37.47
11. Krucký Zdeněk 71.81% 53.68 67.97 86.71 56.73
12. Jelínek Petr 71.11% 73.15 65.93 44.46 78.97
13. Bertl Petr 70.76% 79.12 62.15 80.52 39.41
14. Pažout Ondřej 70.58% 46.51 67.97 71.07 75.00
15. Simon Ondřej 68.06% 79.84 42.23 49.94 79.22
16. Sokol Martin 67.85% 65.01 61.56 63.98 59.91
17. Košek Libor 67.45% 46.74 67.01 69.07 66.15
18. Kiňovič Jakub 66.25% 53.22 63.98 61.08 66.26
19. Dušek Jiří 63.60% 58.91 53.48 63.37 59.00
20. Vrkoslavová Jaroslava 59.61% 66.27 37.13 61.58 55.04
21. Mencl Pavel 59.20% 54.24 50.28 40.09 73.93
22. Mořkovský Tomáš 59.19% 45.45 58.51 61.96 52.57
23. Steiner Petr 58.52% 68.01 70.17 47.34 30.51
24. Hrzán Daniel 58.28% 53.97 50.60 56.01 54.56
25. Rozkovec Jiří 58.21% 61.74 60.03 45.28 47.82
26. Nykrýn Lukáš 56.83% 35.85 52.38 62.74 58.80
27. Kolombo Miroslav 55.76% 49.60 47.12 53.61 55.51
28. Klečka Michal 52.41% 37.31 57.43 60.41 38.32
29. Kollitz Petr 50.10% 63.81 24.96 42.93 53.22
30. Dolanský Tomáš 49.80% 43.47 55.43 23.67 61.28
31. Dvořák Jakub 47.97% 49.64 39.06 39.29 49.09
32. Vondráček Martin 46.62% 42.11 51.57 51.82 26.61
33. Heide Kamil 43.22% 34.69 20.94 52.12 51.80
34. Ládyš Martin 37.07% 31.43 33.55 48.67 23.18
35. Křenek Jiří 36.58% 30.97 29.24 45.48 29.34
36. Frumar Miloš 32.66% 26.00 27.92 33.66 32.98
37. Kaplan Viktor 31.08% 32.47 23.81 29.31 29.13
38. Dufková Gabi 24.13% 27.44 12.20 31.70 17.73
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mestek Petr 100.00% 97.48 97.34 100.00 100.00
2. Koman Pavel 93.41% 100.00 100.00 84.91 83.88
3. Kůta Lukáš 84.26% 76.88 80.26 81.14 94.38
4. Vecko Martin 64.77% 70.76 50.97 50.23 83.77
5. Caithaml Jaromír 62.35% 27.02 97.03 46.74 75.39
6. Pešková Eva 39.37% 38.87 37.52 44.23 34.82
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Němec Petr 100.00% 100.00 100.00 98.03 86.20
2. Scherbaum Oto 97.91% 89.32 86.90 100.00 100.00
3. Sorochtej Anatolij 88.34% 68.31 80.08 95.06 95.99
4. Starčevič Miroslav 85.38% 97.02 59.62 97.07 74.36
5. Machovec Jiří 77.98% 94.87 49.27 71.61 83.88
6. Machač Martin 49.47% 37.74 31.91 71.76 48.68
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 55.21 100.00 100.00
2. Klíma Zdeněk 98.38% 80.01 89.91 84.87 94.67
3. Mestek Petr 89.42% 93.67 48.10 82.40 93.45
4. Starčevič Miroslav 84.62% 78.76 71.68 85.41 64.73
5. Kůta Lukáš 81.86% 73.68 70.85 82.40 63.83
6. Křapka Martin 74.84% 92.86 100.00 58.13 14.85
7. Vlk Pavel 71.98% 70.82 47.05 67.46 70.35
8. Jelínek Petr 63.32% 65.56 73.79 45.47 40.09
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PDW Korecký Jan 100.00% 100.00 55.21 100.00 100.00
PDW Klíma Zdeněk 98.38% 80.01 89.91 84.87 94.67
PDW Mestek Petr 89.42% 93.67 48.10 82.40 93.45
Pi Racský Libor 88.14% 76.07 72.52 86.33 78.16
PDW Starčevič Miroslav 84.62% 78.76 71.68 85.41 64.73
Pi Kovář Martin 84.39% 80.98 81.89 74.28 62.61
Pi Korecký Jan 84.08% 75.46 69.33 81.98 71.89
PDW Kůta Lukáš 81.86% 73.68 70.85 82.40 63.83
BOs Němec Petr 79.19% 73.06 76.30 72.20 59.73
Pi Bouška Vladislav 78.92% 43.84 86.01 68.70 81.76
BOs Scherbaum Oto 77.28% 65.26 66.31 73.66 69.29
PDW Křapka Martin 74.84% 92.86 100.00 58.13 14.85
Pi Čech Jan 74.68% 69.87 69.89 50.81 74.71
Pi Klíma Zdeněk 72.80% 58.96 63.66 71.24 64.73
PDW Vlk Pavel 71.98% 70.82 47.05 67.46 70.35
MPi Mestek Petr 69.85% 68.17 56.42 70.61 52.90
Pi Šolc Michal 69.83% 71.94 58.63 61.79 55.69
BOs Sorochtej Anatolij 69.69% 49.91 61.10 70.02 66.51
BOs Starčevič Miroslav 67.40% 70.89 45.49 71.50 51.53
Pi Vašíček Jakub 66.73% 58.20 47.24 70.64 60.95
Pi Kohout Pavel 65.93% 47.76 65.18 90.61 30.63
MPi Koman Pavel 65.38% 69.94 57.96 59.95 44.37
Pi Řehořek Radek 65.38% 43.02 47.42 78.50 63.31
Pi Krucký Zdeněk 63.87% 43.47 58.46 78.57 46.38
PDW Jelínek Petr 63.32% 65.56 73.79 45.47 40.09
Pi Bertl Petr 62.69% 64.07 53.46 72.95 32.22
Pi Pažout Ondřej 62.45% 37.67 58.46 64.39 61.32
Pi Jelínek Petr 62.16% 59.23 56.71 40.28 64.56
BOs Machovec Jiří 61.31% 69.31 37.59 52.75 58.12
Pi Sokol Martin 59.84% 52.64 52.95 57.97 48.98
Pi Košek Libor 59.73% 37.85 57.64 62.58 54.08
Pi Simon Ondřej 59.40% 64.66 36.33 45.25 64.77
Pi Kiňovič Jakub 58.46% 43.10 55.03 55.34 54.17
MPi Kůta Lukáš 58.42% 53.77 46.52 57.29 49.93
Pi Dušek Jiří 56.13% 47.71 46.00 57.42 48.24
Pi Vrkoslavová Jaroslava 52.48% 53.67 31.94 55.80 45.00
Pi Mořkovský Tomáš 52.44% 36.81 50.33 56.14 42.98
Pi Mencl Pavel 51.78% 43.92 43.25 36.33 60.44
Pi Steiner Petr 51.59% 55.08 60.35 42.89 24.94
Pi Hrzán Daniel 51.40% 43.70 43.52 50.75 44.61
Pi Rozkovec Jiří 51.17% 50.00 51.64 41.03 39.10
Pi Nykrýn Lukáš 50.40% 29.03 45.05 56.85 48.08
Pi Kolombo Miroslav 49.17% 40.17 40.53 48.58 45.39
Pi Klečka Michal 46.64% 30.22 49.40 54.74 31.33
MPi Vecko Martin 44.71% 49.49 29.55 35.47 44.31
Pi Kollitz Petr 43.79% 51.67 21.47 38.90 43.51
Pi Dolanský Tomáš 43.47% 35.20 47.67 21.44 50.10
Pi Dvořák Jakub 42.10% 40.20 33.60 35.60 40.13
MPi Caithaml Jaromír 41.67% 18.90 56.24 33.00 39.88
Pi Vondráček Martin 41.43% 34.10 44.36 46.95 21.75
BOs Machač Martin 38.99% 27.57 24.35 52.86 33.73
Pi Heide Kamil 38.20% 28.09 18.01 47.23 42.35
Pi Ládyš Martin 33.04% 25.45 28.86 44.10 18.95
Pi Křenek Jiří 32.50% 25.08 25.15 41.21 23.99
Pi Frumar Miloš 28.87% 21.06 24.01 30.50 26.96
MPi Pešková Eva 27.76% 27.19 21.75 31.23 18.42
Pi Kaplan Viktor 27.35% 26.30 20.48 26.56 23.81
Pi Dufková Gabi 21.38% 22.22 10.49 28.72 14.49
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 5 komentářů

Komentáře

MiraStar
Dobrý den,
jelikož se sešli v jeden den 3 závody (2 klubové a 1 pohárový) a zbývá 5 volných míst tak nabízíme, že ti co si chtějí střelit i PDW, tak ať se registrují a do doplnění jména uveďte PDW. Ostatní činnosti dle propozic.
Pokud budete střílet 2 zbraně, nejdříve se střílí krátká a následně dlouhá zbraň.
PDW = PCC = pistolová karabina - tzn. na pistolový náboj!

Miroslav Starčevič
Antares Defense

Avatar
cmk
Název a úvodní příspěvek na fóru upraveny

MiraStar
Dobrý den všem,
předem hlásím, že kontrola plateb bude provedena 11.4. 2023 od 19-20 hodin.
Případné uvolnění míst v 20:00.
Zájemci o střelbu z PDW, kteří jste již registrovaní v krátké zbrani, budete vítáni a my budeme jen rádi.

Miroslav Starčevič
Antares Defense

MiraStar
Dobrý den všem,
proběhla kontrola plateb.
K dokreslení situace. 15 lidí nezaplatilo v určený termín. Upozornil jsem všechny emailem. Jeden se odhlásil. Nakonec 3 zoufalci byli mazáni.
Nicméně jsme měli žádosti, že si lidi chtějí střelit s pistolí i PDW. A my je vyslyšeli. Nyní je kapacita zvednuta na 54 registrací.
Děkuji všem za spolupráci.

Miroslav Starčevič
Antares Defense

KosekL
Můžu poprosit zaslání infa v případě, že by se uvolnilo místo na e-mail: kosekl@seznam.cz
Děkuji.
S pozdavem Libor Košek.

VladTheSlav
Ahoj.
Vybouchnul mi odvoz. Jede někdo z Prahy, kdo by měl místo?
Díky moc!

Vláďa

Avatar
cmk
Pořadateli nechodí žádná notifikace o uvolněném místě - tzn. chce to sledovat a když má člověk kliku, koukne zrovna ve chvíli, kdy se někdo odhlásí... Nelze chtít od někoho, aby to hlídal za mě.

Můžu poprosit zaslání infa v případě, že by se uvolnilo místo na e-mail: kosekl@seznam.cz
Děkuji.
S pozdavem Libor Košek.

Jarda.Jezek
Asi nečekal, že by mu to měl poslal pořadatel. Chápu to tak, že chtěl informovat tím, kdo bude závod opouštět...

Avatar
cmk
Tvůj zaměstnavatel, privátní dodavatel vojenských a bezpečnostních služeb, operuje v Afganistánu a jeho členové nebyli součástí evakuace amerického vojska.


To tak konečně pročítám a a říkám si: "Super, bude zachraňovat Ironmana" :-)
Ten byl taky v 1ce uězněn v AFG

Lukas.Danek
Dobrý den, kvůli nemoci se nemohu účastnit, tak kdyby měl někdo zájem o místo, prosím o info na mail: lukas.danek19@gmail.com.