LOS Opařany

Střelnice:Opařany
Datum:Sobota, 26. srpen 2023
Prezence:od 08:30 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 17:00
Pořadatel:Pavel Petráň
Ředitel závodu:Pavel Petráň
Hlavní rozhodčí:Marek Elstner
Startovné:800.00 Kč / 720.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:8
Max. závodníků:88 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Pistole samonabíjecí HS Produkt H11, 9mm Luger
Propozice:
Kontakt: info@pavelpetran.com
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 1734761014/3030 s variabilním symbolem 2308 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky k platbě prosím uveďte "LOS" a jméno závodníka, za kterého je platba provedena, ať se v tom neztratím. Startovné je nevratné, ale je možné jej do 25. 8. 2023 12hod převést na jiného závodníka. Požadavek na převedení na jiného závodníka prosím zašlete mailem a uveďte v něm všechny potřebné informace o novém závodníkovi, viz požadavky při registraci.


Závod dle pravidel LOS.

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Střelci bez zbrojního průkazu mohou soutěžit pouze po schválení pořadatelem.

Doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Protesty: řeší se ihned s vkladem 800,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili, příp. věcnou cenu dle možnosti pořadatele.

Všichni střelci jsou proto povinni se k registraci dostavit se všemi doklady, vybitou zbraní v pouzdře a výbavou tj. tak, jak budou střílet závod!

Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS.

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - kolonka "Doplnění jména" údaj v závorce

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě v bezpečné zóně při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu.


Občerstvení bude zajištěno.

Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavel Petráň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebude k dispozici dostatečný počet schválených rozhodčích a pomocníků, potřebných pro bezproblémový průběh závodu, vyhrazuje si pořadatel právo závod zcela zrušit, popř. zpětně omezit kapacitu závodu. V takovém případě bude vyřazeným závodníkům vráceno jejich zaplacené startovné v plné výši.

Změna propozic vyhrazena.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Čech Jan 100.00% 100.00 92.88 95.99 100.00 94.95 93.08 60.22 100.00
2. Bertl Petr 95.92% 88.37 95.84 89.47 92.87 79.32 92.06 83.20 85.90
3. Bubla Viktor 92.02% 89.83 100.00 62.00 79.93 75.08 94.97 92.14 84.37
4. Bouška Vladislav 88.73% 93.48 86.53 91.87 84.22 68.48 63.06 87.92 78.47
5. Křapáček Milan 88.28% 88.29 89.37 73.36 60.77 73.74 100.00 100.00 65.19
6. Racský Libor 87.80% 90.77 85.46 76.08 70.04 50.05 96.38 85.43 92.97
7. Elstner Marek 87.55% 77.20 86.17 100.00 74.77 99.01 66.50 61.84 79.88
8. Sochor Tomáš 84.52% 74.21 99.88 63.78 83.11 100.00 73.05 70.38 58.58
9. Krucký Zdeněk 82.98% 60.55 87.03 77.12 74.55 72.04 87.26 71.19 81.93
10. Daněk Lukáš 78.91% 61.27 79.78 73.60 76.12 69.14 83.29 64.92 73.55
11. Kvarda Jan 75.56% 80.89 72.36 54.50 78.79 67.59 87.32 55.50 60.05
12. Klika Kryštof 74.39% 72.64 61.81 55.57 66.89 72.25 71.80 89.10 58.27
13. Kácha Rudolf 73.92% 71.34 72.26 59.64 61.79 73.36 74.44 68.95 63.13
14. Krejza Martin 72.95% 72.24 80.67 72.99 52.49 40.89 90.22 60.91 67.36
15. Pažout Ondřej 72.79% 63.96 76.18 76.38 49.19 68.76 54.92 86.55 60.58
16. Řehořek Radek 72.61% 62.23 48.59 74.51 50.17 87.00 74.35 71.38 67.01
17. Pešata Dan 71.66% 53.50 71.36 64.93 68.60 63.95 74.44 69.23 62.20
18. Horáčková Anna 67.53% 45.37 65.36 76.16 67.92 60.79 76.99 36.62 68.57
19. Bříza Pavel 66.98% 64.40 65.08 73.36 67.61 52.98 68.08 36.24 65.99
20. Dušek Jiří 66.79% 52.33 75.01 71.22 49.93 53.80 71.84 73.52 44.66
21. Budjač Jakub 66.42% 68.68 65.08 57.30 53.81 66.78 70.71 62.43 44.79
22. Jelínek Petr 65.62% 65.75 67.83 67.19 45.34 67.32 74.73 37.60 57.91
23. Kiňovič Jakub 65.58% 63.77 76.64 39.24 61.53 70.16 46.99 71.72 53.35
24. Chalupová Barbora 63.48% 45.33 83.06 67.94 60.19 64.70 51.36 51.72 43.62
25. Hromek Michal 61.72% 30.65 67.25 54.82 59.80 59.06 78.91 54.10 50.34
26. Antoš Vítězslav 60.61% 56.54 60.81 61.78 43.92 48.03 50.71 59.84 65.14
27. Kortan Jaroslav 59.17% 48.47 68.11 42.64 49.82 59.56 53.99 69.09 44.52
28. Rašek Matěj 59.16% 39.96 62.69 63.32 34.25 63.06 69.00 52.72 51.06
29. Morawski Michal 58.76% 27.31 71.24 66.32 43.42 64.74 60.86 36.81 62.40
30. Vojtíšek Jan 58.57% 35.88 77.79 35.55 40.46 56.11 69.87 63.98 52.07
31. Horák Josef 58.35% 36.53 57.47 35.83 58.85 62.63 64.98 51.64 62.18
32. Vlachynský Richard 58.14% 46.81 55.42 56.16 60.71 53.52 47.93 73.47 34.56
33. Hrzán Daniel 57.97% 44.80 60.21 54.24 47.03 45.03 65.31 51.87 58.82
34. Tekel Michal 56.67% 36.44 66.44 59.19 60.79 67.73 47.66 46.62 32.86
35. Nykrýn Lukáš 55.88% 59.16 57.08 47.62 53.26 45.26 50.80 40.33 58.38
36. Gross Martin 55.42% 48.84 73.58 41.42 43.89 36.57 69.17 60.29 34.78
37. Hlaváček Jan 53.16% 46.22 56.09 51.17 59.24 44.79 53.11 31.92 49.35
38. Říha Pavel 52.86% 51.34 57.45 49.69 41.96 46.79 52.11 42.70 47.63
39. Zapletal Filip 52.84% 46.49 54.10 45.08 50.13 48.56 62.86 39.19 43.08
40. Malát Michal 51.33% 48.25 35.37 37.72 55.07 50.87 34.76 65.94 50.42
41. Král Viktor 50.02% 42.93 53.99 39.89 36.60 46.83 57.60 56.15 34.71
42. Vejsada Petr 48.29% 29.25 67.69 38.67 44.08 53.57 38.44 48.33 35.94
43. Řezáč Kamil 48.03% 55.09 52.89 33.83 40.69 46.24 43.00 34.19 48.07
44. Bakša Patrik 46.81% 0.01 65.13 60.37 40.19 59.17 55.58 64.61 0.02
45. Šimková Klára 46.66% 43.51 45.43 51.60 36.57 45.03 46.27 28.79 46.76
46. Mottl Martin 42.06% 28.87 40.13 24.84 32.01 61.17 46.47 31.50 45.07
47. Indruch Michal 41.84% 47.60 35.53 26.48 34.81 47.27 44.88 37.24 34.56
48. Hrazdilová Lenka 40.35% 26.03 43.04 50.61 29.66 37.72 39.28 29.29 41.83
49. Mráček Tomáš 39.35% 43.29 31.59 22.89 32.62 44.99 33.98 54.92 25.81
50. Puch Martin 38.75% 30.35 49.26 38.46 24.71 43.33 61.34 10.80 27.43
51. Rohel Miroslav 37.11% 35.69 38.53 32.50 34.67 48.87 31.79 22.49 28.99
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Mestek Petr 100.00% 87.40 84.84 100.00 100.00 95.24 100.00 62.87 100.00
2. Koman Pavel 95.81% 76.85 100.00 82.87 90.73 100.00 79.10 100.00 70.16
3. Kotě Jaroslav 92.03% 100.00 95.49 73.72 84.84 85.63 91.09 73.66 67.74
4. Kůta Lukáš 80.84% 73.83 90.06 78.33 65.55 84.89 69.55 70.86 57.32
5. Čečetka Josef 77.48% 75.97 81.23 71.36 52.16 78.46 87.51 65.21 54.02
6. Houlík Tomáš 56.57% 53.13 57.25 64.74 47.08 44.90 52.86 64.02 29.16
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 68.14 100.00 100.00 93.03 100.00 100.00 100.00 61.22
2. Pánek Aleš 95.44% 100.00 84.43 95.28 78.08 70.96 87.39 83.30 90.04
3. Janoušek Bedřich 91.21% 96.62 80.20 62.30 100.00 71.70 79.82 68.27 100.00
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Chabr Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00 56.33 100.00 99.62 77.93 97.44
2. Hanzal Petr 96.35% 80.68 90.47 86.62 100.00 83.13 94.86 68.83 100.00
3. Scherbaum Oto 94.32% 97.88 84.41 79.56 63.44 86.19 100.00 100.00 78.29
4. Filip Jaroslav 88.64% 94.06 85.36 72.25 93.90 74.39 46.11 93.66 88.47
5. Nechvátal Dušan 81.88% 65.86 80.37 69.89 88.11 40.02 95.21 95.80 63.56
6. Bláha Marek 78.34% 72.08 74.46 70.02 52.93 64.55 80.73 70.03 88.15
7. Machovec Jiří 68.80% 56.38 71.61 65.22 73.94 63.57 68.57 43.33 60.51
8. Maleček Václav 68.22% 50.50 70.81 56.02 79.57 52.98 58.58 60.22 70.24
9. Smrkovský Martin 64.76% 54.11 64.27 44.10 57.52 57.04 74.19 40.21 82.21
10. Bradáč Jakub 56.73% 19.06 65.18 43.47 85.48 56.15 63.30 44.47 37.75
11. Šynšynova Jana 39.72% 49.03 23.72 29.01 42.17 34.16 43.57 39.92 28.88
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.77 92.35 98.28
2. Čečetka Josef 85.41% 94.20 82.82 94.96 91.35 58.72 100.00 74.84 73.88
3. Elstner Marek 82.47% 85.42 94.23 84.26 75.35 76.92 74.32 74.49 82.75
4. Budjač Jakub 80.63% 81.77 87.04 81.15 75.85 73.94 79.82 53.69 100.00
5. Daněk Lukáš 79.66% 62.98 88.03 83.95 69.15 65.00 76.39 90.31 89.80
6. Maleček Václav 72.99% 66.54 82.42 66.38 65.58 72.77 64.89 74.22 80.50
7. Gross Martin 71.69% 53.31 80.92 61.65 61.52 63.35 69.74 98.29 74.25
8. Machovec Jiří 67.53% 73.21 85.60 32.45 68.09 86.49 64.71 31.05 88.74
9. Kácha Rudolf 66.18% 68.12 58.54 60.30 47.73 67.38 69.64 68.90 79.19
10. Pešata Dan 65.98% 60.85 85.46 37.54 41.64 57.27 67.77 73.88 93.77
11. Malát Michal 55.02% 37.06 58.08 46.83 36.00 39.14 51.04 100.00 63.95
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
PDW Němeček Pavel 100.00% 100.00 100.00 93.82 100.00 100.00 94.77 76.46 92.64
Pi Čech Jan 90.52% 83.35 87.00 91.20 95.37 92.67 76.39 59.87 100.00
Pi Bertl Petr 86.92% 73.65 89.76 85.00 88.57 77.41 75.55 82.73 85.90
BOs Chabr Pavel 86.22% 81.15 93.38 100.00 40.13 96.82 73.02 77.93 90.86
PDW Čečetka Josef 85.49% 94.20 82.82 89.09 91.35 58.72 100.00 61.96 69.64
Pi Bubla Viktor 83.26% 74.87 93.66 58.90 76.23 73.27 77.94 91.62 84.37
PDW Elstner Marek 82.48% 85.42 94.23 79.05 75.35 76.92 74.32 61.67 78.00
BOs Hanzal Petr 81.82% 65.48 84.49 86.62 71.25 80.48 69.54 68.83 93.25
PDW Budjač Jakub 80.94% 81.77 87.04 76.13 75.85 73.94 79.82 44.45 94.26
BOs Scherbaum Oto 80.87% 79.43 78.82 79.56 45.20 83.45 73.30 100.00 73.00
Pi Bouška Vladislav 80.64% 77.92 81.04 87.27 80.32 66.83 51.75 87.42 78.47
Pi Elstner Marek 79.71% 64.35 80.71 95.00 71.31 96.62 54.57 61.49 79.88
Pi Křapáček Milan 79.67% 73.59 83.71 69.70 57.96 71.97 82.07 99.43 65.19
Pi Racský Libor 79.27% 75.66 80.04 72.28 66.80 48.85 79.09 84.94 92.97
PDW Daněk Lukáš 79.15% 62.98 88.03 78.76 69.15 65.00 76.39 74.77 84.64
Pi Sochor Tomáš 76.73% 61.85 93.55 60.59 79.27 97.59 59.95 69.98 58.58
BOs Filip Jaroslav 76.18% 76.33 79.71 72.25 66.90 72.02 33.80 93.66 82.50
Pi Krucký Zdeněk 75.36% 50.47 81.51 73.27 71.10 70.30 71.61 70.78 81.93
PDW Maleček Václav 72.83% 66.54 82.42 62.27 65.58 72.77 64.89 61.45 75.88
Pi Daněk Lukáš 71.57% 51.07 74.72 69.93 72.59 67.48 68.35 64.55 73.55
MPi Mestek Petr 71.39% 53.98 67.63 74.99 72.25 78.53 70.71 37.56 85.29
PDW Gross Martin 71.01% 53.31 80.92 57.84 61.52 63.35 69.74 81.38 69.99
BOs Nechvátal Dušan 69.26% 53.45 75.05 69.89 62.78 38.75 69.79 95.80 59.27
PDW Machovec Jiří 68.35% 73.21 85.60 30.44 68.09 86.49 64.71 25.71 83.65
Pi Kvarda Jan 67.97% 67.42 67.77 51.78 75.14 65.97 71.66 55.18 60.05
MPi Koman Pavel 67.69% 47.46 79.71 62.14 65.55 82.46 55.94 59.74 59.84
Pi Klika Kryštof 67.49% 60.55 57.89 52.79 63.80 70.51 58.92 88.60 58.27
BOs Bláha Marek 67.26% 58.49 69.53 70.02 37.71 62.49 59.17 70.03 82.19
Pi Kácha Rudolf 66.93% 59.46 67.68 56.66 58.93 71.60 61.09 68.56 63.13
Pi Pažout Ondřej 66.38% 53.31 71.36 72.56 46.92 67.10 45.08 86.05 60.58
Pi Řehořek Radek 65.98% 51.87 45.51 70.78 47.85 84.90 61.02 70.97 67.01
PDW Kácha Rudolf 65.95% 68.12 58.54 56.57 47.73 67.38 69.64 57.04 74.64
PDW Pešata Dan 65.69% 60.85 85.46 35.22 41.64 57.27 67.77 61.17 88.39
Pi Krejza Martin 65.60% 60.21 75.56 69.34 50.06 39.91 74.04 60.57 67.36
Pi Pešata Dan 65.08% 44.59 66.84 61.68 65.43 62.41 61.09 68.83 62.20
MPi Kotě Jaroslav 64.84% 61.76 76.12 55.28 61.30 70.61 64.41 44.00 57.78
Pi Horáčková Anna 61.19% 37.81 61.22 72.35 64.78 59.33 63.18 36.41 68.57
Pi Dušek Jiří 60.50% 43.62 70.26 67.66 47.62 52.51 58.96 73.10 44.66
Pi Bříza Pavel 60.50% 53.68 60.96 69.70 64.48 51.70 55.87 36.04 65.99
Pi Budjač Jakub 59.92% 57.25 60.96 54.44 51.32 65.17 58.03 62.07 44.79
Pi Kiňovič Jakub 59.73% 53.15 71.79 37.28 58.68 68.47 38.56 71.31 53.35
Pi Jelínek Petr 59.09% 54.81 63.53 63.83 43.24 65.70 61.33 37.38 57.91
BOs Machovec Jiří 58.34% 45.75 66.87 65.22 52.68 61.54 50.26 43.33 56.42
BOs Maleček Václav 58.04% 40.98 66.13 56.02 56.69 51.29 42.94 60.22 65.49
Pi Chalupová Barbora 57.79% 37.78 77.79 64.55 57.40 63.14 42.15 51.42 43.62
MPi Kůta Lukáš 57.27% 45.60 71.79 58.74 47.37 70.00 49.18 42.33 48.89
Pi Hromek Michal 55.98% 25.55 62.99 52.08 57.04 57.64 64.76 53.79 50.34
Pi Antoš Vítězslav 55.14% 47.13 56.95 58.69 41.88 46.87 41.62 59.50 65.14
BOs Smrkovský Martin 54.83% 43.91 60.02 44.10 40.98 55.22 54.39 40.21 76.66
MPi Čečetka Josef 54.70% 46.92 64.75 53.51 37.69 64.69 61.88 38.95 46.07
PDW Malát Michal 53.89% 37.06 58.08 43.93 36.00 39.14 51.04 82.79 60.28
Pi Kortan Jaroslav 53.83% 40.40 63.79 40.51 47.51 58.12 44.31 68.70 44.52
Pi Rašek Matěj 53.65% 33.31 58.72 60.15 32.66 61.54 56.63 52.42 51.06
Pi Morawski Michal 53.59% 22.77 66.72 63.00 41.41 63.18 49.95 36.60 62.40
Pi Vojtíšek Jan 53.18% 29.91 72.86 33.78 38.58 54.76 57.34 63.61 52.07
Pi Horák Josef 53.11% 30.45 53.83 34.04 56.13 61.12 53.33 51.35 62.18
Pi Vlachynský Richard 52.97% 39.01 51.91 53.36 57.90 52.23 39.34 73.05 34.56
Pi Hrzán Daniel 52.54% 37.34 56.40 51.53 44.85 43.95 53.60 51.57 58.82
Pi Tekel Michal 51.64% 30.37 62.23 56.23 57.98 66.10 39.11 46.35 32.86
Pi Nykrýn Lukáš 50.57% 49.31 53.46 45.24 50.80 44.17 41.69 40.10 58.38
Pi Gross Martin 49.89% 40.71 68.92 39.35 41.86 35.69 56.76 59.94 34.78
Pi Hlaváček Jan 48.11% 38.52 52.54 48.61 56.50 43.71 43.58 31.74 49.35
Pi Říha Pavel 47.82% 42.79 53.81 47.20 40.02 45.66 42.77 42.45 47.63
BOs Bradáč Jakub 47.66% 15.46 60.86 43.47 60.90 54.36 46.40 44.47 35.20
Pi Zapletal Filip 47.66% 38.75 50.67 42.83 47.81 47.39 51.58 38.97 43.08
Pi Malát Michal 46.97% 40.21 33.13 35.84 52.52 49.64 28.52 65.56 50.42
Pi Král Viktor 45.23% 35.79 50.57 37.90 34.90 45.70 47.27 55.83 34.71
Pi Vejsada Petr 44.13% 24.38 63.40 36.74 42.04 52.28 31.55 48.05 35.94
Pi Řezáč Kamil 43.41% 45.92 49.54 32.14 38.81 45.13 35.29 33.99 48.07
MRe Němeček Pavel 43.21% 22.30 62.51 47.73 37.18 48.87 40.89 37.01 30.88
Pi Bakša Patrik 42.80% 0.01 61.01 57.35 38.33 57.74 45.61 64.24 0.02
Pi Šimková Klára 42.24% 36.27 42.56 49.02 34.88 43.95 37.97 28.62 46.76
MRe Pánek Aleš 40.76% 32.73 52.77 45.47 31.21 34.68 35.74 30.83 45.41
MPi Houlík Tomáš 39.40% 32.81 45.63 48.55 34.02 37.02 37.38 38.24 24.87
MRe Janoušek Bedřich 38.91% 31.62 50.13 29.74 39.97 35.04 32.64 25.27 50.44
Pi Mottl Martin 38.28% 24.06 37.59 23.60 30.53 59.69 38.13 31.32 45.07
Pi Indruch Michal 37.73% 39.68 33.28 25.15 33.20 46.14 36.83 37.03 34.56
Pi Hrazdilová Lenka 36.74% 21.69 40.31 48.08 28.29 36.81 32.24 29.12 41.83
Pi Mráček Tomáš 35.73% 36.09 29.58 21.74 31.11 43.91 27.89 54.61 25.81
Pi Puch Martin 34.62% 25.29 46.14 36.54 23.56 42.29 50.34 10.74 27.43
Pi Rohel Miroslav 33.64% 29.75 36.08 30.88 33.07 47.70 26.09 22.37 28.99
BOs Šynšynova Jana 33.37% 39.79 22.15 29.01 30.04 33.07 31.94 39.92 26.93
zobrazit detailní výsledky

vynechány první 3 komenáře

Komentáře

MiraP
Možná bych toho pomocníka jednou zkusil, co je k tomu potřeba, a nějaký kontakt? Teda, jestli je ještě zájem a potřeba?

Jakub.V
Prenecham misto, jelikoz je jeste hodne mist volnych, tak budu rad, kdyz to nekomu budu moc prenechat.
Kdyztak SZ

Diky

pajapety
Zdravím střelce zítřejšího závodu, bohužel mám takhle na poslední chvíli dvě špatné zprávy.

1) Střelnice má nového stěžovatele, který se snaží škodit, kde může. Proto prosím: nově máme dočasně povoleno parkování na louce před střelnicí pouze ve vymezených prostorech viz mapička. Proto prosím, zkuste se nějak nacpat do vymezeného prostoru (obdélník vlevo na mapičce) a ti, co se do něj nevejdou, nechť zaparkují na kraji louky u myslivecké klubovny (obdélník vpravo na mapičce). Moc děkuji, že nebudeme přilévat vodu na mlýn toho pitomce...

2) Bohužel mi dnes navečer bylo oznámeno, že poskytovatel občerstvení dočasně přišel o kolegu a tudíž k nám nemá koho poslat. Takhle narychlo se mi už nikoho sehnat nepodařilo, proto bude bohužel zítřek bez občerstvení :( Omlouvám se za komplikace.

Ale situace jsou již připraveny a stage-designer si na vás opravdu smlsnul, takže se máte na co těšit :)
Pavel

Ricous
Krásný závod, ostatně jako pokaždé v Opařanech. Děkuji :thumbup:

Avatar
Joe
Po letech zase v Opařanech. Parádní situace. Vážím si všech pořadatelů, rozhodčích a pomocníků, co se dnes prali s nepřízní počasí, nedostatkem personálu, technikou a kdovíčím ještě. Jste skvělí, že jste to postavili a odpískali. Dík.

RedAce
Taky moc děkuju. Ráno to nezačalo ideálně už cestou, pak technické problémy, počasí, (ne)občerstvení... Ale nakonec se vybralo jak to počasí, tak i všechno ostatní a jako obvykle to v Opařanech byl super závod!

drobec90
Kluci, super situace. Pro mne nejpestřejší pohárovka v letošní sezoně (z 5 :) )

Díky

ianraider
Hezký den. Záměrem závodu v Opařanech bylo pro Vás střelce, připravit závod ,který bude, troufám si říct jiný. Pojetí situací mělo být především dynamické, pestré, střelecky zajímavé, a přitom náročné, a snad i hodnotné. Chtěli jsme se vyhnout věcem jako je běžně vidět na jiných závodech, kdy je míra náročnosti řešena nesmysly jako jsou krkolomné střelecké pozice, smysl postrádající postavení terčů, mnohdy i nepřehledné situace, či být mimo mísu a svoji neschopnost kompenzovat rozdáváním procedur. Proto jsme rádi, že se závod soudě podle ohlasu již při závodě líbil, a děkujeme za zpětnou vazbu. Samozřejmě víme i to, že se vyskytli dílčí chyby, snad nám to prominete, ale závod bez chyby se snad ani nedá.....

Avatar
Jarda K
Situace byly parádně postavené. Průběh perfektní: střílet 8 situací a "mít hotovo" ve 14:00 je skvělé! Ano, k dokonalosti asi chybělo mazat pojezd průběžně, ale to se vychytá. :-)

Grows
Ahoj, díky za super závod. Jen dotaz, nenašla se po akci černá ruční svítilna Streamlight Protac? Asi mi tam někde vypadla. Díky moc. M. Gross