Březnová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 2

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 5. březen 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Camp Zero a Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Březnová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 2

Antares Cup 2022:
Závod se počítá do Antares Cup 2022, který se bude konat nejen na střelnici Camp Zero, ale i jiných střelnicích. Sledujte proto závody pořádané Antares Defense. V rámci tohoto poháru budou do hodnocení zařazeni závodníci s 75% účastí ze všech Antares Defense závodech. Sledujte další informace na LOS závodech.
Antares Cup 2022 bude vyhodnocen na konci roku 2022

Pořadatel:
Camp Zero Praha a Antares Defense
info@antaresdefense.cz

Datum:
5.3.2022

Místo:
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast:
střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady:
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Příspěvek:
500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2228485015/3030 ,jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 5.3.2022 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu:
50 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže:
Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:
bude určen
Rozhodčí:
dle přihlášení

Situace:
4 samostatné situace, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny:
1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení:
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost:
vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Občerstvení:
bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COVID-19 opatření:
Na registraci si každý přineste potvrzení o :
1) nejméně 2. očkování starší 14 dny a více
2) 1. očkování s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
3) potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší než 180 dní
4) potvrzení od lékaře, že střelec nemůže projít očkováním spolu s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
5) účastníci do 18 let, kteří nejsou očkovaní s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
Bez některého z těchto dokladů na závod nejezděte. Nebudete do závodu přijati.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 87.12 98.97 81.59 92.24
2. Racský Libor 92.93% 91.54 100.00 100.00 42.91
3. Kovář Martin 92.53% 100.00 57.05 75.98 100.00
4. Dadák Pavel 89.41% 89.71 90.30 80.68 61.09
5. Appl Vladimír 83.90% 85.42 87.90 71.38 57.27
6. Bubla Viktor 79.17% 71.54 96.67 78.66 38.05
7. Kotě Jaroslav 73.84% 62.52 69.85 76.95 56.45
8. Medulan Ladislav 73.66% 79.11 64.58 67.27 54.15
9. Jelínek Petr 72.34% 59.24 79.00 57.25 64.87
10. Vosáhlo Jiří 71.54% 62.65 49.74 62.16 82.92
11. Reichert Ondřej 71.50% 64.43 81.34 52.73 58.83
12. Sochor Jan 70.59% 59.88 71.73 66.71 55.74
13. Sochor Tomáš 70.39% 54.50 79.26 66.96 52.61
14. Klíma Zdeněk 69.77% 53.57 55.98 60.98 80.57
15. Kotě Vít 64.41% 72.33 62.72 68.84 27.92
16. Potocký Martin 64.11% 69.07 47.06 58.19 56.41
17. Bertl Petr 63.65% 76.48 48.12 65.95 38.55
18. Čermák Jakub 63.14% 58.77 53.16 72.63 42.70
19. Řehořek Radek 61.98% 71.99 40.79 62.67 47.64
20. Steiner Petr 61.45% 45.81 87.98 58.40 28.99
21. Petrů Jan 59.66% 38.09 54.55 62.86 59.23
22. Svoboda Ondřej 57.96% 67.40 35.97 65.65 39.58
23. Čech Jan 57.03% 63.36 56.35 63.11 22.44
24. Simon Ondřej 56.59% 42.97 51.34 47.65 61.71
25. Franče Petr 55.16% 44.73 62.07 51.58 40.16
26. Vašíček Jakub 53.68% 49.82 50.74 49.40 43.24
27. Kerul Tomáš 53.14% 37.94 71.62 49.95 31.74
28. Vrkoslavová Jaroslava 52.79% 78.16 49.00 45.31 17.53
29. Hryzbil Lukáš 52.07% 71.54 29.94 47.00 38.92
30. Brázda Miroslav 51.36% 38.66 63.89 56.25 26.04
31. Hájek Tomáš 48.86% 60.87 31.45 37.10 46.44
32. Kerul Vladimír 46.90% 41.69 33.50 51.86 41.76
33. Hrzán Daniel 45.91% 37.48 38.22 50.12 39.43
34. Bělinová Zuzana 44.01% 28.15 46.85 50.12 33.26
35. Bříza Pavel 42.23% 48.04 39.16 39.33 25.46
36. Němec Patrik 40.28% 36.56 47.93 42.86 17.61
37. Valeš Miroslav 40.21% 22.32 52.23 38.95 31.23
38. Potocká Veronika 37.27% 34.36 53.64 30.95 15.19
39. Šéda Jan 35.18% 34.93 59.05 24.22 8.41
40. Dunár Michal 34.09% 35.01 38.97 31.13 17.58
41. Ládyš Martin 31.13% 21.53 41.09 25.45 23.98
42. Ládyš Libor st. 30.21% 29.44 43.30 23.40 12.58
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Turek Tomáš 100.00% 99.97 100.00 95.31 100.00
2. Starčevič Miroslav 85.94% 92.30 74.94 90.42 82.05
3. Koman Pavel 78.86% 81.60 76.78 100.00 53.33
4. Novotný Jiří 78.40% 100.00 55.63 60.57 93.71
5. Bělina Radek 55.37% 65.64 67.58 51.71 33.92
6. Ježek Jaroslav 32.58% 87.21 41.20 0.21 0.17
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
MZ Poupě Matěj 100.00% 100.00 100.00 100.00 84.82
MZ Zvára Martin 77.06% 52.42 71.58 72.54 100.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 77.84 98.97 81.59 92.24
Pi Racský Libor 92.60% 81.79 100.00 100.00 42.91
Pi Kovář Martin 91.94% 89.35 57.05 75.98 100.00
Pi Dadák Pavel 89.05% 80.16 90.30 80.68 61.09
Pi Appl Vladimír 83.53% 76.32 87.90 71.38 57.27
Pi Bubla Viktor 79.09% 63.92 96.67 78.66 38.05
BOs Poupě Matěj 78.69% 100.00 53.49 74.85 47.58
Pi Kotě Jaroslav 73.90% 55.86 69.85 76.95 56.45
Pi Medulan Ladislav 73.20% 70.68 64.58 67.27 54.15
Pi Jelínek Petr 72.45% 52.93 79.00 57.25 64.87
Pi Vosáhlo Jiří 71.53% 55.98 49.74 62.16 82.92
Pi Reichert Ondřej 71.43% 57.56 81.34 52.73 58.83
Pi Sochor Jan 70.64% 53.50 71.73 66.71 55.74
Pi Sochor Tomáš 70.59% 48.70 79.26 66.96 52.61
MPi Turek Tomáš 70.05% 50.98 82.89 65.30 46.44
Pi Klíma Zdeněk 69.99% 47.86 55.98 60.98 80.57
Pi Kotě Vít 63.91% 64.62 62.72 68.84 27.92
Pi Potocký Martin 63.71% 61.71 47.06 58.19 56.41
Pi Čermák Jakub 63.03% 52.51 53.16 72.63 42.70
Pi Bertl Petr 63.01% 68.33 48.12 65.95 38.55
Pi Steiner Petr 61.69% 40.93 87.98 58.40 28.99
Pi Řehořek Radek 61.44% 64.32 40.79 62.67 47.64
Pi Petrů Jan 60.08% 34.03 54.55 62.86 59.23
MPi Starčevič Miroslav 59.67% 47.07 62.11 61.95 38.10
Pi Svoboda Ondřej 57.45% 60.22 35.97 65.65 39.58
BOs Zvára Martin 57.35% 52.42 38.28 54.29 56.10
Pi Simon Ondřej 56.78% 38.39 51.34 47.65 61.71
MPi Koman Pavel 56.62% 41.61 63.64 68.51 24.77
Pi Čech Jan 56.61% 56.61 56.35 63.11 22.44
Pi Franče Petr 55.27% 39.96 62.07 51.58 40.16
Pi Vašíček Jakub 53.59% 44.52 50.74 49.40 43.24
Pi Kerul Tomáš 53.39% 33.90 71.62 49.95 31.74
MPi Novotný Jiří 51.94% 50.99 46.11 41.49 43.52
Pi Vrkoslavová Jaroslava 51.82% 69.84 49.00 45.31 17.53
Pi Brázda Miroslav 51.54% 34.55 63.89 56.25 26.04
Pi Hryzbil Lukáš 51.27% 63.92 29.94 47.00 38.92
Pi Hájek Tomáš 48.31% 54.38 31.45 37.10 46.44
Pi Kerul Vladimír 46.88% 37.25 33.50 51.86 41.76
Pi Hrzán Daniel 45.99% 33.49 38.22 50.12 39.43
Pi Bělinová Zuzana 44.31% 25.15 46.85 50.12 33.26
Pi Bříza Pavel 41.89% 42.92 39.16 39.33 25.46
Pi Valeš Miroslav 40.60% 19.95 52.23 38.95 31.23
Pi Němec Patrik 40.23% 32.66 47.93 42.86 17.61
MPi Bělina Radek 40.12% 33.47 56.02 35.43 15.75
Pi Potocká Veronika 37.21% 30.70 53.64 30.95 15.19
Pi Šéda Jan 35.05% 31.21 59.05 24.22 8.41
Pi Dunár Michal 33.93% 31.28 38.97 31.13 17.58
Pi Ládyš Martin 31.30% 19.24 41.09 25.45 23.98
Pi Ládyš Libor st. 30.11% 26.30 43.30 23.40 12.58
MPi Ježek Jaroslav 22.49% 44.47 34.15 0.14 0.08
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

VláďaA
Upozorňujeme přihlášené závodníky, že po víkendu proběhne kontrola plateb....hříšníci budou předáni inkvizici k upálení... :lol:

MiraStar
Dnes se uvolnilo 5 míst. Závodníci kteří nezaplatili byli smazáni.

Idaho
Ahoj, dnes jsem byl nucen zrušit registraci na Pohárovku, byl jsem povolán jako náhradník na puškový kurz kvůli odpadlému účastníku. Je možno nevracet finance a nechat je jako "předplatné" na další závod?

VláďaA
Zdravím, startovné bude navráceno na účet odesílatele. Až bude spuštěna registrace, bude třeba udělat registraci novou....nevidím důvod pro nějaké zvýhodňovaní střelců, kteří si na poslední chvíli rozmyslí svou účast, a blokují místo zájemcům, kteří se tak na závod přihlásit nemohli. Děkuji za pochopení.

S&W
Ahoj, bohužel se nemůžu zúčastnit. Kdo by měl zájem o místo, napište mi

VláďaA
Výsledky jsou na webu.
Děkuji všem účastníkům za svižný a hlavně bezpečný průběh. Nedá mi to ale, abych se nevyjádřil k jednomu nešvaru..... Když jsem kdysi v mládí dělal první střelecké krůčky, trenéři mi vštěpovali, že závod začíná prezentací, a končí vyhlášením vítězů. Účast na něm je určité poděkování pořadatelům, kteří ten závod odmakali, a také slušnost vůči vítězům. Proto mě mrzí, že mnoho střelců nemá tu slušnost zůstat do konce, a nebo se omluvit pořadateli, když už musí z nějakých závažných důvodů střelnici opustit...