Lednová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 1

Střelnice:Camp Zero
Datum:Neděle, 30. leden 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Camp Zero a Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Lednová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 1

Antares Cup 2022:
Závod se počítá do Antares Cup 2022, který se bude konat nejen na střelnici Camp Zero, ale i jiných střelnicích. Sledujte proto závody pořádané Antares Defense. V rámci tohoto poháru budou do hodnocení zařazeni závodníci s 75% účastí ze všech Antares Defense závodech. Sledujte další informace na LOS závodech.
Antares Cup 2022 bude vyhodnocen na konci roku 2022.

Pořadatel:
Camp Zero Praha a Antares Defense

Datum:
30.1.2022

Místo:
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast:
střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady:
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Příspěvek:
500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2228485015/3030 ,jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 30.1.2022 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu:
50 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže:
Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:
bude určen
Rozhodčí:
dle přihlášení

Situace:
4 samostatné situace, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny:
1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení:
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost:
vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Občerstvení:
bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COVID-19 opatření:
Na registraci si každý přineste potvrzení o :
1) nejméně 2. očkování starší 14 dny a více
2) 1. očkování s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
3) potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší než 180 dní
4) potvrzení od lékaře, že střelec nemůže projít očkováním spolu s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
5) účastníci do 18 let, kteří nejsou očkovaní s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
Bez některého z těchto dokladů na závod nejezděte. Nebudete do závodu přijati.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Dadák Pavel 100.00% 96.47 100.00 74.95 100.00
2. Reichert Ondřej 98.73% 84.24 89.67 100.00 92.79
3. Klíma Zdeněk 95.37% 92.62 84.08 85.89 91.64
4. Čečetka Josef 89.02% 100.00 71.01 82.76 76.87
5. Janoušek Jakub 86.94% 81.25 77.24 91.03 73.39
6. Kotě Jaroslav 82.44% 88.16 79.15 66.80 72.09
7. Vosáhlo Jiří 82.11% 76.84 71.66 73.89 82.59
8. Appl Vladimír 80.46% 78.55 82.33 68.55 69.43
9. Smrček František 79.11% 78.43 76.91 67.89 70.58
10. Čech Jan 77.44% 97.49 90.05 84.02 16.05
11. Mořkovský Tomáš 77.27% 88.66 75.46 50.45 72.41
12. Potocký Martin 76.93% 67.07 76.27 78.16 64.21
13. Medulan Ladislav 75.73% 65.13 64.94 76.77 74.40
14. Vytlačil Jan 75.23% 82.42 67.46 46.45 83.09
15. Řehořek Radek 74.91% 72.95 62.02 76.80 66.48
16. Thumsová Lucie 72.17% 65.21 65.37 59.63 77.83
17. Janoušek Bedřich 72.12% 51.47 50.91 75.48 90.01
18. Ryšavý David 70.98% 78.07 58.92 55.06 71.58
19. Jelínek Petr 70.12% 71.64 80.21 51.14 57.44
20. Klega Michael 68.58% 67.48 51.48 53.77 82.00
21. Bertl Petr 68.36% 94.82 71.36 72.42 15.28
22. Bříza Pavel 67.01% 60.05 61.76 70.36 56.71
23. Budjač Jakub 65.42% 72.51 62.00 44.71 63.76
24. Steiner Petr 63.63% 64.97 44.66 70.09 56.59
25. Šos Ondřej 62.37% 37.43 58.53 74.42 61.25
26. Stejskal Milan 62.35% 53.86 54.42 60.77 62.53
27. Nesměrák Milan 61.41% 66.07 37.42 56.21 68.38
28. Vašíček Jakub 55.62% 56.60 59.28 36.25 54.47
29. Nevečeřal Miloš 54.84% 64.38 56.34 34.36 48.59
30. Jäger Milan 52.15% 45.66 50.74 37.39 59.90
31. Mošna Ondřej 51.65% 45.23 44.99 39.62 62.00
32. Nguyen Dinh Tiep 51.54% 32.98 38.49 62.77 57.19
33. Vítek Václav 51.01% 36.68 45.43 53.74 53.60
34. Spáčil Přemysl 50.37% 36.25 45.99 53.60 51.26
35. Černoch Filip 50.17% 50.05 43.90 51.23 41.15
36. Dvořák Jakub 44.89% 55.57 44.21 30.21 36.73
37. Ryzák Tomáš 43.20% 40.42 44.26 37.87 37.90
38. Rebai Tarek 42.23% 47.17 55.82 43.03 10.82
39. Ládyš Martin 41.24% 48.13 41.92 32.08 31.05
40. Ládyš Libor st. 40.99% 30.67 37.16 42.87 41.55
41. Šulc Vladimír 40.87% 64.11 43.32 33.55 10.82
42. Tříkač Martin 39.41% 37.95 37.81 42.37 28.25
43. Zachařová Petra Lenka 38.76% 39.42 34.00 36.26 34.26
44. Valeš Miroslav 38.56% 40.36 27.40 58.27 17.18
45. Potocký Matyáš 30.49% 28.09 32.11 31.28 21.76
46. Černý Petr 30.36% 64.75 47.64 0.28 0.08
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Novotný Jiří 100.00% 100.00 69.36 80.11 100.00
2. Jíša Stanislav 97.03% 69.16 100.00 91.20 78.73
3. Starčevič Miroslav 96.19% 86.74 68.92 100.00 80.50
4. Koman Pavel 82.04% 68.63 69.95 90.32 57.81
5. Milota Jan 78.78% 58.56 68.13 68.25 80.35
6. Bartoň Libor 73.48% 44.68 47.42 85.66 79.00
7. Ježek Jaroslav 64.28% 23.32 74.95 70.76 55.59
8. Pospíšil Karel 63.18% 54.72 40.73 59.11 66.25
9. Netušil Jakub 51.97% 36.53 43.15 56.08 45.84
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Dadák Pavel 100.00% 88.84 100.00 74.95 100.00
Pi Reichert Ondřej 98.97% 77.59 89.67 100.00 92.79
Pi Klíma Zdeněk 95.36% 85.30 84.08 85.89 91.64
Pi Čečetka Josef 88.72% 92.10 71.01 82.76 76.87
Pi Janoušek Jakub 87.00% 74.83 77.24 91.03 73.39
Pi Kotě Jaroslav 82.25% 81.19 79.15 66.80 72.09
Pi Vosáhlo Jiří 82.16% 70.77 71.66 73.89 82.59
MPi Novotný Jiří 81.78% 100.00 68.03 69.93 59.54
MPi Jíša Stanislav 80.75% 69.16 98.09 79.62 46.88
Pi Appl Vladimír 80.44% 72.34 82.33 68.55 69.43
MPi Starčevič Miroslav 79.60% 86.74 67.60 87.30 47.93
Pi Smrček František 79.06% 72.23 76.91 67.89 70.58
Pi Potocký Martin 77.08% 61.77 76.27 78.16 64.21
Pi Mořkovský Tomáš 76.96% 81.65 75.46 50.45 72.41
Pi Čech Jan 76.94% 89.79 90.05 84.02 16.05
Pi Medulan Ladislav 75.90% 59.98 64.94 76.77 74.40
Pi Vytlačil Jan 75.02% 75.90 67.46 46.45 83.09
Pi Řehořek Radek 74.90% 67.18 62.02 76.80 66.48
Pi Janoušek Bedřich 72.52% 47.40 50.91 75.48 90.01
Pi Thumsová Lucie 72.27% 60.06 65.37 59.63 77.83
Pi Ryšavý David 70.77% 71.90 58.92 55.06 71.58
Pi Jelínek Petr 70.03% 65.98 80.21 51.14 57.44
MPi Koman Pavel 68.86% 68.63 68.61 78.85 34.42
Pi Klega Michael 68.55% 62.14 51.48 53.77 82.00
Pi Bertl Petr 67.73% 87.32 71.36 72.42 15.28
Pi Bříza Pavel 67.11% 55.31 61.76 70.36 56.71
Pi Budjač Jakub 65.22% 66.78 62.00 44.71 63.76
MPi Milota Jan 64.00% 58.56 66.82 59.58 47.85
Pi Steiner Petr 63.55% 59.83 44.66 70.09 56.59
Pi Šos Ondřej 62.86% 34.47 58.53 74.42 61.25
Pi Stejskal Milan 62.49% 49.60 54.42 60.77 62.53
Pi Nesměrák Milan 61.26% 60.85 37.42 56.21 68.38
MPi Bartoň Libor 58.56% 44.68 46.51 74.78 47.04
Pi Vašíček Jakub 55.56% 52.13 59.28 36.25 54.47
Pi Nevečeřal Miloš 54.59% 59.29 56.34 34.36 48.59
MPi Ježek Jaroslav 52.70% 23.32 73.52 61.78 33.10
Pi Jäger Milan 52.25% 42.05 50.74 37.39 59.90
Pi Nguyen Dinh Tiep 51.90% 30.37 38.49 62.77 57.19
Pi Mošna Ondřej 51.75% 41.66 44.99 39.62 62.00
Pi Vítek Václav 51.28% 33.78 45.43 53.74 53.60
MPi Pospíšil Karel 51.05% 54.72 39.95 51.60 39.45
Pi Spáčil Přemysl 50.64% 33.38 45.99 53.60 51.26
Pi Černoch Filip 50.13% 46.09 43.90 51.23 41.15
Pi Dvořák Jakub 44.62% 51.18 44.21 30.21 36.73
Pi Ryzák Tomáš 43.23% 37.22 44.26 37.87 37.90
MPi Netušil Jakub 42.64% 36.53 42.33 48.96 27.30
Pi Rebai Tarek 42.09% 43.44 55.82 43.03 10.82
Pi Ládyš Libor st. 41.18% 28.24 37.16 42.87 41.55
Pi Ládyš Martin 41.06% 44.32 41.92 32.08 31.05
Pi Šulc Vladimír 40.34% 59.04 43.32 33.55 10.82
Pi Tříkač Martin 39.41% 34.95 37.81 42.37 28.25
Pi Zachařová Petra Lenka 38.71% 36.31 34.00 36.26 34.26
Pi Valeš Miroslav 38.49% 37.17 27.40 58.27 17.18
Pi Potocký Matyáš 30.52% 25.87 32.11 31.28 21.76
Pi Černý Petr 29.59% 59.63 47.64 0.28 0.08
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 13 komentářů

Komentáře

VláďaA
Prosba k závodníkům....pokud nemůžete z nějakého důvodu dorazit (karanténa, pozitivita, svatba, pohřeb atd.), dejte nám prosím vědět. Máme několik náhradníků, kteří by si rádi střelili závod. Děkuji a v neděli na viděnou.

Konstantin
Ahoj všem. Ze zdravotních důvodu se nemůžu zúčastnit. Přenechávam místo. Prosím, kdo bude zájemce - zavolejte mně na 603418565 dořešíme startovné. Děkuji.

Konstantin
Tak místo už je obsazené.

sony099
Ahoj všem,
Bohužel mi před malou chvílí přišel pozitivní SMS “pozdrav”. Dávám tedy své místo v plén a zájemce nechť se ozve na tel. 732 306 456 k dořešení startovného.
Díky a užijte si to ;)
O.

Avatar
cmk
SMS pozdrav a červený nápis POZITIVNÍ dorazil i k nám domů.
Proto dávám k dispozici 2 místa. Kontakt po mailu j.korecky@seznam.cz...


Obě místa předána

sony099
Moje místo je stále volné, prosím zájemce, popř. organizátory, kteří evidují náhradníky, o kontaktování:
732 306 456, ondrej.simon18@gmail.com.

sony099
Moje místo je stále volné, prosím zájemce, popř. organizátory, kteří evidují náhradníky, o kontaktování:
732 306 456, ondrej.simon18@gmail.com..


Místo předáno :)

coffee
výsledky na webu

VláďaA
Za partu pořadatelů děkuji všem střelcům za příkladné nasazení, pohodovou atmosféru. V březnu nashledanou... :)

ossan81
Vřelé díky všem pořadatelům. Bylo to super!