Prázdninový Coffee LOS

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 17. červenec 2021
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:Ing. Pavel Dadák
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Miroslav Červenka
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2021
Počet situací:6
Max. závodníků:72 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:XDm 4.5 9 mm L
Propozice:
Závod LOS

Pořadatel: Ing. Pavel Dadák

Datum a místo: Sobota 17. 7. 2021, střelnice SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.963"N, 14°44'6.584"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:00, střílí se od 10:00 hod.

Příspěvek: 500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 27-0955880207/0100 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 17.7.2021 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu: 72 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí: bude určen
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver i Optik.
Kategorie ženy, senioři bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň/střelců.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Ing. Pavel Dadák (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Kovář Martin 100.00% 100.00 99.56 80.23 79.52 100.00 90.49
2. Křapáček Milan 91.71% 81.68 88.87 73.85 89.03 71.00 99.79
3. Chabr Pavel 91.59% 83.34 93.16 100.00 74.45 76.30 76.27
4. Němeček Pavel 87.12% 71.52 90.84 95.92 50.34 81.14 89.24
5. Dadák Pavel 86.67% 56.03 97.75 82.81 84.18 79.92 75.78
6. Vosáhlo Jiří 86.25% 84.33 93.68 52.55 77.02 77.95 88.63
7. Svitič Petr 82.37% 46.06 86.92 75.55 84.01 60.32 100.00
8. Vytlačil Jan 82.04% 58.41 80.49 77.86 88.15 73.42 72.73
9. Bubla Viktor 80.12% 71.90 100.00 56.81 87.05 75.79 48.97
10. Šolc Michal 79.99% 74.44 73.47 65.40 71.59 81.20 73.67
11. Kotě Vít 79.87% 54.56 77.57 60.80 84.29 80.88 81.03
12. Racský Libor 79.77% 78.82 69.25 83.06 85.15 74.78 47.49
13. Reichert Ondřej 78.89% 68.06 42.73 82.10 79.97 71.20 89.69
14. Švarc Petr 78.57% 67.21 93.29 63.41 81.17 61.57 65.34
15. Elstner Marek 76.74% 89.71 53.75 59.71 70.07 76.13 72.55
16. Smrček František 75.09% 48.70 71.19 81.85 75.99 60.21 74.87
17. Roček Vladimír 74.70% 58.54 79.49 53.35 82.24 47.89 89.19
18. Bertl Petr 74.55% 52.88 85.54 71.17 74.72 52.96 72.58
19. Novotný Jiří 74.00% 57.22 87.99 88.97 77.74 57.02 37.89
20. Bulíř Josef 73.46% 58.97 77.53 46.04 79.26 63.31 78.75
21. Durda Miroslav 73.40% 53.04 62.86 87.53 63.45 65.02 71.64
22. Jelínek Petr 73.29% 55.87 77.22 79.36 67.90 58.44 64.13
23. Appl Vladimír 73.22% 62.90 68.93 68.97 80.91 68.68 52.16
24. Vlk Michal 72.75% 64.89 69.46 76.46 60.68 55.13 73.33
25. Vrkoslavová Jaroslava 72.53% 79.01 83.84 45.46 71.72 55.16 63.56
26. Čečetka Josef 72.37% 56.24 52.45 85.22 76.31 59.23 68.44
27. Antoš Jakub 69.23% 85.61 88.23 65.60 54.00 44.25 42.92
28. Poláček Petr 69.00% 58.01 75.70 72.91 61.94 53.95 56.85
29. Šenkeřík Martin 68.30% 63.46 61.12 45.81 64.47 59.82 80.85
30. Kotě Jaroslav 68.04% 61.41 73.60 60.92 68.76 38.47 70.92
31. Dvorničenko Konstantin 67.01% 34.99 87.03 77.33 85.15 43.77 40.16
32. Hahn Aleš 66.00% 59.38 75.49 61.55 52.11 68.36 45.96
33. Drtílek Radim 64.90% 48.72 61.54 67.15 73.23 58.30 47.85
34. Ondrejka Jan 64.85% 52.53 70.48 65.33 60.83 43.47 63.91
35. Čermák Jakub 64.55% 40.91 67.62 55.05 100.00 46.06 45.27
36. Ryšavý David 63.40% 58.33 50.94 71.60 55.58 47.85 64.25
37. Smrkovský Martin 63.32% 51.60 83.22 42.73 76.73 64.44 29.39
38. Seidl Patrik 62.87% 47.14 52.59 67.89 59.10 62.48 56.47
39. Budjač Jakub 61.84% 42.15 54.48 52.69 71.10 58.54 61.04
40. Bodlák Michal 61.78% 65.49 74.08 52.25 55.93 45.19 46.71
41. Kortan Jaroslav 61.61% 28.12 68.62 69.81 52.37 53.89 65.91
42. Koman Pavel 61.17% 53.78 74.82 43.61 98.27 36.17 29.67
43. Horák Josef 59.30% 49.40 71.91 64.57 59.67 41.38 39.10
44. Matuška Kamil 59.24% 42.06 80.30 61.13 44.12 61.57 36.52
45. Doksanský Josef 59.03% 54.85 56.44 70.72 78.13 29.67 34.74
46. Hemr Jiří 58.48% 51.55 61.07 55.51 70.15 45.17 38.04
47. Soumar Martin 57.93% 50.81 77.17 43.71 60.18 47.62 38.99
48. Mořkovský Tomáš 57.44% 57.03 37.88 38.40 73.70 64.72 44.04
49. Sochor Tomáš 57.08% 25.99 90.84 35.71 49.78 67.36 44.17
50. Mestek Petr 56.13% 34.23 31.44 85.11 63.32 51.35 43.16
51. Herčík Jakub 55.94% 40.12 63.16 40.98 76.17 45.81 41.31
52. Sloupenský Zdeněk 52.76% 23.72 66.88 30.29 66.00 53.66 49.51
53. Bergman Martin 52.08% 39.35 70.63 38.04 54.14 36.78 47.39
54. Šimůnek Petr 50.86% 50.20 61.51 48.88 53.56 35.37 30.11
55. Kummer Lukáš 50.69% 38.54 71.60 51.31 42.69 29.94 44.62
56. Šéda Jan 48.26% 47.25 35.56 36.10 43.03 51.48 51.93
57. Král Viktor 48.23% 45.31 34.38 52.73 52.39 38.02 42.32
58. Peřinka Miloš 48.11% 47.82 82.86 30.23 31.15 33.59 38.87
59. Ledvina Milan 47.02% 41.65 48.09 42.00 42.59 40.67 43.53
60. Šmíd Petr 46.86% 45.66 58.37 37.50 35.21 40.18 40.72
61. Herčík Miroslav 44.83% 32.66 32.14 45.94 77.74 30.71 27.28
62. Seidl David 43.13% 31.37 33.32 58.50 60.42 28.08 25.41
63. Ihnát Jan 41.55% 41.31 29.49 40.26 48.21 39.83 29.36
64. Koller Pavel 39.13% 31.86 40.95 33.91 47.38 24.54 36.51
65. Šimková Klára 37.20% 31.94 32.04 37.37 38.88 25.61 38.68
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Vomáčka Tomáš 100.00% 100.00 88.18 100.00 98.51 100.00 100.00
2. Turek Tomáš 90.35% 99.25 100.00 59.73 100.00 85.94 85.18
3. Jíša Stanislav 85.01% 80.05 96.43 97.59 88.10 64.33 72.26
4. Starčevič Miroslav 84.61% 83.10 98.83 87.43 86.99 88.58 51.44
5. Kubeška Otakar 76.73% 74.50 92.10 59.82 64.15 97.25 62.33
6. Milota Jan 75.47% 85.62 80.77 79.43 51.16 69.18 76.64
7. Štěpánek Jan 74.56% 71.13 78.30 67.59 67.59 89.05 63.78
8. Bartoň Libor 67.45% 64.12 75.72 48.49 77.01 57.09 73.29
9. Hrdlička Richard 61.95% 55.41 80.39 55.43 58.19 71.81 42.23
10. Lokaj Jakub 59.12% 94.47 43.29 55.36 55.24 63.18 35.30
11. Rajman Jindřich 46.79% 41.95 30.43 50.51 52.44 40.00 59.20
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Janoušek Bedřich 73.89% 67.77 71.58 94.27 82.25 68.67 58.78
3. Vecko Martin 65.90% 83.96 31.49 62.81 83.01 62.50 71.62
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 76.28 94.99 100.00 95.94 58.59 100.00
2. Procházka Radek 99.26% 100.00 100.00 60.90 100.00 67.72 93.29
3. Houžvička Jiří 93.92% 84.79 89.09 60.10 80.94 83.38 95.53
4. Hanzal Petr 90.67% 93.36 62.96 76.05 95.41 100.00 48.98
5. Matýsek Jaroslav 79.33% 66.96 70.94 50.01 75.31 71.67 82.21
6. Plach Radek 54.74% 52.56 49.49 28.45 54.70 59.64 42.96
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Kovář Martin 100.00% 100.00 99.56 77.23 79.52 100.00 90.49
Pi Křapáček Milan 91.71% 81.68 88.87 71.09 89.03 71.00 99.79
Pi Chabr Pavel 91.40% 83.34 93.16 96.27 74.45 76.30 76.27
Pi Němeček Pavel 86.95% 71.52 90.84 92.34 50.34 81.14 89.24
Pi Dadák Pavel 86.58% 56.03 97.75 79.72 84.18 79.92 75.78
Pi Vosáhlo Jiří 86.36% 84.33 93.68 50.59 77.02 77.95 88.63
Pi Svitič Petr 82.30% 46.06 86.92 72.73 84.01 60.32 100.00
Pi Vytlačil Jan 81.96% 58.41 80.49 74.96 88.15 73.42 72.73
BOs Nechvátal Dušan 81.72% 55.53 91.27 100.00 78.03 40.57 81.45
Pi Bubla Viktor 80.17% 71.90 100.00 54.69 87.05 75.79 48.97
Pi Šolc Michal 79.98% 74.44 73.47 62.96 71.59 81.20 73.67
Pi Kotě Vít 79.90% 54.56 77.57 58.53 84.29 80.88 81.03
Pi Racský Libor 79.64% 78.82 69.25 79.97 85.15 74.78 47.49
BOs Procházka Radek 79.37% 72.79 96.08 60.90 81.33 46.89 75.99
Pi Reichert Ondřej 78.77% 68.06 42.73 79.03 79.97 71.20 89.69
Pi Švarc Petr 78.57% 67.21 93.29 61.05 81.17 61.57 65.34
Pi Elstner Marek 76.75% 89.71 53.75 57.48 70.07 76.13 72.55
MPi Vomáčka Tomáš 75.62% 56.88 63.78 71.76 77.40 59.51 84.14
Pi Smrček František 74.94% 48.70 71.19 78.80 75.99 60.21 74.87
BOs Houžvička Jiří 74.76% 61.72 85.60 60.10 65.82 57.74 77.81
Pi Roček Vladimír 74.75% 58.54 79.49 51.36 82.24 47.89 89.19
Pi Bertl Petr 74.47% 52.88 85.54 68.51 74.72 52.96 72.58
Pi Novotný Jiří 73.80% 57.22 88.00 85.65 77.74 57.02 37.89
Pi Bulíř Josef 73.55% 58.97 77.53 44.33 79.26 63.31 78.75
Pi Durda Miroslav 73.20% 53.04 62.86 84.27 63.45 65.02 71.64
Pi Appl Vladimír 73.15% 62.90 68.93 66.40 80.91 68.68 52.16
Pi Jelínek Petr 73.15% 55.87 77.22 76.40 67.90 58.44 64.13
Pi Vlk Michal 72.62% 64.89 69.46 73.60 60.68 55.13 73.33
Pi Vrkoslavová Jaroslava 72.61% 79.01 83.84 43.76 71.72 55.16 63.56
Pi Čečetka Josef 72.19% 56.24 52.45 82.04 76.31 59.23 68.44
BOs Hanzal Petr 71.55% 67.96 60.49 76.05 77.59 69.25 39.89
Pi Antoš Jakub 69.16% 85.61 88.23 63.15 54.00 44.25 42.92
Pi Poláček Petr 68.88% 58.01 75.70 70.19 61.94 53.95 56.85
Pi Šenkeřík Martin 68.37% 63.46 61.12 44.10 64.47 59.82 80.85
MPi Turek Tomáš 68.22% 56.46 72.33 42.86 78.57 51.14 71.67
Pi Kotě Jaroslav 68.00% 61.41 73.60 58.64 68.76 38.47 70.92
Pi Dvorničenko Konstantin 66.85% 34.99 87.03 74.44 85.15 43.77 40.16
Pi Hahn Aleš 65.94% 59.38 75.49 59.25 52.11 68.36 45.96
Pi Drtílek Radim 64.79% 48.72 61.54 64.64 73.23 58.30 47.85
Pi Ondrejka Jan 64.76% 52.53 70.48 62.89 60.83 43.47 63.91
MPi Jíša Stanislav 64.67% 45.53 69.75 70.03 69.21 38.28 60.80
Pi Čermák Jakub 64.53% 40.91 67.62 52.99 100.00 46.06 45.27
Pi Smrkovský Martin 63.37% 51.60 83.22 41.13 76.73 64.44 29.39
Pi Ryšavý David 63.26% 58.33 50.94 68.92 55.58 47.85 64.25
MPi Starčevič Miroslav 63.25% 47.27 71.49 62.74 68.34 52.71 43.28
BOs Matýsek Jaroslav 63.05% 48.74 68.17 50.01 61.24 49.63 66.96
Pi Seidl Patrik 62.76% 47.14 52.59 65.36 59.10 62.48 56.47
Pi Budjač Jakub 61.82% 42.15 54.48 50.72 71.10 58.54 61.04
Pi Bodlák Michal 61.76% 65.49 74.08 50.30 55.93 45.19 46.71
Pi Kortan Jaroslav 61.47% 28.12 68.62 67.20 52.37 53.89 65.91
Pi Koman Pavel 61.21% 53.78 74.82 41.98 98.27 36.17 29.67
Pi Horák Josef 59.18% 49.40 71.91 62.16 59.67 41.38 39.10
Pi Matuška Kamil 59.15% 42.06 80.30 58.85 44.12 61.57 36.52
Pi Doksanský Josef 58.87% 54.85 56.44 68.08 78.13 29.67 34.74
Pi Hemr Jiří 58.42% 51.55 61.07 53.44 70.15 45.17 38.04
Pi Soumar Martin 57.95% 50.81 77.17 42.08 60.18 47.62 38.99
Pi Mořkovský Tomáš 57.49% 57.03 37.88 36.97 73.70 64.72 44.04
MPi Kubeška Otakar 57.18% 42.38 66.62 42.92 50.40 57.87 52.44
Pi Sochor Tomáš 57.15% 25.99 90.84 34.38 49.78 67.36 44.17
MPi Milota Jan 56.69% 48.70 58.42 57.00 40.19 41.16 64.48
Pi Herčík Jakub 55.97% 40.12 63.16 39.45 76.17 45.81 41.31
Pi Mestek Petr 55.86% 34.23 31.44 81.93 63.32 51.35 43.16
MPi Štěpánek Jan 55.84% 40.46 56.63 48.50 53.10 52.99 53.67
MRe Červenka Miroslav 55.06% 43.32 58.10 47.42 53.30 49.39 49.51
Pi Sloupenský Zdeněk 52.84% 23.72 66.88 29.16 66.00 53.66 49.51
Pi Bergman Martin 52.11% 39.35 70.63 36.63 54.14 36.78 47.39
MPi Bartoň Libor 51.61% 36.47 54.77 34.80 60.50 33.97 61.67
Pi Šimůnek Petr 50.81% 50.20 61.51 47.06 53.56 35.37 30.11
Pi Kummer Lukáš 50.62% 38.54 71.60 49.39 42.69 29.94 44.62
Pi Šéda Jan 48.28% 47.25 35.56 34.76 43.03 51.48 51.93
Pi Peřinka Miloš 48.17% 47.82 82.86 29.10 31.15 33.59 38.87
Pi Král Viktor 48.13% 45.31 34.38 50.76 52.39 38.02 42.32
Pi Ledvina Milan 46.99% 41.65 48.09 40.43 42.59 40.67 43.53
Pi Šmíd Petr 46.86% 45.66 58.37 36.11 35.21 40.18 40.72
MPi Hrdlička Richard 46.35% 31.52 58.15 39.77 45.72 42.73 35.53
Pi Herčík Miroslav 44.76% 32.66 32.14 44.23 77.74 30.71 27.28
MPi Lokaj Jakub 43.06% 53.74 31.31 39.72 43.40 37.60 29.70
BOs Plach Radek 42.98% 38.26 47.55 28.45 44.48 41.30 34.99
Pi Seidl David 42.96% 31.37 33.32 56.32 60.42 28.08 25.41
Pi Ihnát Jan 41.51% 41.31 29.49 38.76 48.21 39.83 29.36
MRe Janoušek Bedřich 40.69% 29.36 41.58 44.70 43.84 33.91 29.10
Pi Koller Pavel 39.12% 31.86 40.95 32.64 47.38 24.54 36.51
Pi Šimková Klára 37.15% 31.94 32.04 35.98 38.88 25.61 38.68
MPi Rajman Jindřich 36.02% 23.86 22.01 36.25 41.20 23.81 49.81
MRe Vecko Martin 35.67% 36.37 18.29 29.79 44.25 30.87 35.46
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 11 komentářů

Komentáře

j.edi
Ahoj, je možné přijít jen na čumendu a pokec? Shodou okolností budu do oběda v Čelákovicích :)

LB171
Ahoj, už je opravená silnice u Čelákovic nebo pojedeme "pod viaduktem" ?

coffee
Rozhodčích a pomocníků je už dost.

Silnice jsou již opraveny, příjezd je bez problémů.

coffee
přítomnost na střelnici jen pro registrované účastníky vzhledem ke stále trvajícím hyg. opatřením.

vomicz
Nebudou se ještě uvolňovat nějaká nezaplacená místa? Rád bych přijel závodit, ale nestihl jsem registraci :-(

coffee
už to nevypadá

coffee
3 místa uvolněna

Cermag
3 místa uvolněna


Je možno se ještě přihlásit? Nějak jsem myslel, že mám zaplaceno, ale neměl, moje blbost, nicméně pokud je ještě volno, tak bych poprosil o přidání s tím, že okamžitě zaplatím a pošlu potvrzení.

vomicz
Taky bych měl zájem o přihlášení, ale přes web už to nejde. Případně prosím o zapsání do divize Malá Pistole.

Avatar
audis
Díky za pěkný závod. Chyběla růžice ;-)