Dubnový Coffee LOS

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 24. duben 2021
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:Ing. Pavel Dadák
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2021
Počet situací:6
Max. závodníků:72 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:XDm 4.5 9 mm L
Propozice:
Závod LOS

Pořadatel: Ing. Pavel Dadák

Datum a místo: Sobota 24. 4. 2021, střelnice SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.963"N, 14°44'6.584"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:00, střílí se od 10:00 hod., postupně dle časového harmonogramu

Příspěvek: 500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 27-0955880207/0100 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 24.4.2021 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu: 72 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí: bude určen
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver, Optik.
Kategorie ženy, senioři bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň/střelců.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Ing. Pavel Dadák (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Chabr Pavel 100.00% 65.95 100.00 80.62 100.00 100.00 75.03
2. Dadák Pavel 92.74% 100.00 83.93 80.07 74.66 53.94 91.10
3. Kovář Martin 92.36% 87.52 83.42 100.00 91.56 52.08 67.14
4. Čečetka Josef 88.57% 82.42 81.73 47.11 77.87 94.22 78.61
5. Reichert Ondřej 86.67% 75.28 98.53 35.96 90.23 52.06 100.00
6. Mestek Petr 81.29% 60.47 77.86 43.22 82.73 84.47 75.25
7. Marek Pavel 77.42% 55.41 78.31 57.28 63.70 86.74 62.40
8. Elstner Marek 77.24% 78.52 61.88 26.11 79.78 91.72 64.89
9. Appl Vladimír 75.99% 57.64 81.22 34.72 79.78 82.78 60.20
10. Korecký Jan 75.75% 67.12 89.48 46.27 72.69 77.69 41.84
11. Vrkoslavová Jaroslava 75.04% 63.26 81.53 35.99 81.69 56.04 72.91
12. Roček Vladimír 74.37% 52.82 90.62 59.87 79.38 45.23 59.98
13. Racský Libor 73.71% 63.01 83.39 38.47 88.56 44.38 66.64
14. Šolc Michal 72.84% 53.50 73.76 60.73 72.14 74.92 44.84
15. Křapáček Milan 72.71% 34.93 75.26 64.18 73.06 56.70 75.13
16. Novotný Jiří 72.39% 49.35 75.40 43.51 57.49 76.91 74.93
17. Bubla Viktor 71.46% 58.97 82.83 51.33 74.20 42.64 62.78
18. Koman Pavel 71.03% 60.98 60.44 36.68 69.96 80.18 62.23
19. Bertl Petr 69.87% 60.82 92.89 43.89 77.16 50.80 38.89
20. Smrček František 69.55% 67.74 67.15 49.45 68.35 65.46 44.62
21. Ryšavý David 69.31% 63.51 67.82 42.20 65.99 59.41 62.58
22. Hájek Tomáš 67.72% 71.58 55.80 46.08 61.99 57.41 60.36
23. Klíma Zdeněk 66.95% 71.74 86.95 23.74 55.78 68.04 42.93
24. Herčík Jakub 66.81% 87.12 56.66 27.24 50.74 62.40 64.29
25. Hemr Jiří 63.88% 50.13 44.15 30.46 68.75 70.66 69.07
26. Hahn Aleš 63.55% 66.41 54.61 14.22 55.81 70.21 70.20
27. Adam Michal 63.47% 65.95 77.27 50.62 32.17 48.34 56.70
28. Kotě Vít 63.26% 40.25 74.37 28.35 61.80 64.85 60.31
29. Kácha Rudolf 60.71% 26.05 73.93 59.55 66.60 55.59 34.96
30. Vytlačil Jan 60.27% 36.83 76.82 34.22 41.51 68.36 56.63
31. Horňák Lukáš 60.24% 37.30 62.59 35.69 51.75 77.19 49.71
32. Vosáhlo Jiří 59.94% 57.89 50.20 40.12 68.88 51.43 44.13
33. Korecký Jan ml. MZ 59.77% 56.14 63.75 52.63 42.51 55.53 41.22
34. Jelínek Petr 59.63% 30.38 65.81 49.79 66.82 47.11 51.12
35. Mořkovský Tomáš 58.05% 52.41 65.06 49.17 48.07 45.02 43.04
36. Kotě Jaroslav 57.60% 53.23 74.51 15.11 56.11 49.95 51.54
37. Budjač Jakub 56.58% 65.09 62.27 30.85 57.10 39.10 40.69
38. Dvorničenko Konstantin 55.75% 49.79 58.27 27.49 58.98 53.54 42.70
39. Sochor Tomáš 54.99% 18.84 57.53 55.91 43.97 41.59 68.97
40. Lokaj Jakub 54.81% 43.52 45.31 26.32 46.98 65.91 57.85
41. Drtílek Radim 54.65% 56.40 49.53 29.24 55.98 41.60 52.30
42. Ledvina Milan 52.95% 38.68 64.83 32.62 54.32 33.85 51.86
43. Smrkovský Martin 52.36% 49.22 48.92 25.74 61.20 41.09 46.93
44. Dobiáš Vladimír 51.03% 25.09 38.94 33.22 56.36 64.68 47.87
45. Soumar Martin 50.88% 49.45 59.16 15.73 55.68 35.18 50.18
46. Kerul Vladimír 50.29% 42.03 54.75 28.06 47.42 41.55 48.51
47. Ihnát Jan 49.61% 39.23 57.67 29.69 45.49 42.92 43.75
48. Goll Jan 49.55% 36.99 33.50 26.60 49.16 56.99 55.20
49. Bergman Martin 49.25% 29.49 46.47 41.31 48.54 33.60 57.48
50. Kortan Jaroslav 48.80% 41.32 41.75 32.00 37.98 56.45 45.04
51. Michl Jan 44.40% 49.07 55.68 13.09 35.62 40.00 38.16
52. Soumar Karel 44.26% 27.32 38.70 21.55 48.82 45.42 49.04
53. Kovanda Tomáš 43.94% 41.64 44.16 23.32 32.22 59.41 28.42
54. Svozil David 40.85% 32.61 24.37 26.52 25.88 67.41 36.31
55. Eger Martin 40.63% 23.34 41.93 11.37 52.45 34.95 47.87
56. Herčík Miroslav 40.19% 24.23 55.36 19.22 29.72 38.69 42.41
57. Kummer Lukáš 39.23% 41.39 36.37 8.42 44.05 38.68 35.73
58. Zikl Jan 29.78% 18.74 36.64 10.09 22.73 45.22 21.93
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Arnold Ctibor 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 85.55 100.00
2. Turek Tomáš 80.10% 89.00 95.07 61.79 80.46 62.74 79.99
3. Starčevič Miroslav 79.65% 94.06 98.08 51.25 78.46 84.91 59.64
4. Bartoň Libor 75.24% 79.52 81.49 25.56 91.06 97.93 65.00
5. Štěpánek Jan 75.03% 76.50 81.51 77.33 83.59 82.29 38.13
6. Bulíř Josef 71.20% 61.31 57.96 51.46 84.70 100.00 61.48
7. Švec Miroslav 69.46% 64.25 81.60 53.67 66.16 63.51 77.52
8. Kubeška Otakar 62.79% 63.06 87.70 35.00 70.43 37.93 73.53
9. Šilhán Jiří 55.16% 60.37 44.56 47.89 44.03 74.64 51.52
10. Janoušek Karel 54.95% 34.17 48.21 34.25 58.24 72.93 73.94
11. Peřinka Miloš 51.85% 65.98 48.67 20.11 71.54 48.04 49.30
12. Rajman Jindřich 46.05% 45.15 39.38 23.49 63.61 43.40 54.61
13. Roháček David 33.11% 29.32 42.87 22.47 30.51 31.74 36.95
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 98.72 96.99 100.00 100.00 100.00
2. Bízek Vojtěch 81.42% 77.92 100.00 65.02 86.23 63.81 92.08
3. Janoušek Jakub 75.25% 70.92 79.21 99.34 70.32 66.37 62.14
4. Vecko Martin 73.31% 70.63 66.89 100.00 77.99 51.65 69.53
5. Janoušek Bedřich 60.94% 57.30 57.80 75.79 59.62 48.01 64.48
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Marek Jiří 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 97.43 100.00
2. Matuška Kamil 73.63% 86.46 85.33 29.44 68.36 100.00 70.28
3. Kadlec Pavel 71.30% 87.07 65.79 32.28 80.93 93.66 66.23
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Chabr Pavel 100.00% 65.95 100.00 80.62 100.00 100.00 75.03
Pi Dadák Pavel 92.74% 100.00 83.93 80.07 74.66 53.94 91.10
Pi Kovář Martin 92.36% 87.52 83.42 100.00 91.56 52.08 67.14
Pi Čečetka Josef 88.57% 82.42 81.73 47.11 77.87 94.22 78.61
Pi Reichert Ondřej 86.67% 75.28 98.53 35.96 90.23 52.06 100.00
Pi Mestek Petr 81.29% 60.47 77.86 43.22 82.73 84.47 75.25
MPi Arnold Ctibor 79.16% 60.36 80.38 56.56 76.78 61.16 77.66
Pi Marek Pavel 77.42% 55.41 78.31 57.28 63.70 86.74 62.40
Pi Elstner Marek 77.24% 78.52 61.88 26.11 79.78 91.72 64.89
Pi Appl Vladimír 75.99% 57.64 81.22 34.72 79.78 82.78 60.20
Pi Korecký Jan 75.75% 67.12 89.48 46.27 72.69 77.69 41.84
Pi Vrkoslavová Jaroslava 75.04% 63.26 81.53 35.99 81.69 56.04 72.91
BOs Marek Jiří 74.82% 63.94 68.39 71.16 67.07 53.23 66.47
Pi Roček Vladimír 74.37% 52.82 90.62 59.87 79.38 45.23 59.98
Pi Racský Libor 73.71% 63.01 83.39 38.47 88.56 44.38 66.64
Pi Šolc Michal 72.84% 53.50 73.76 60.73 72.14 74.92 44.84
Pi Křapáček Milan 72.71% 34.93 75.26 64.18 73.06 56.70 75.13
Pi Novotný Jiří 72.39% 49.35 75.40 43.51 57.49 76.91 74.93
Pi Bubla Viktor 71.46% 58.97 82.83 51.33 74.20 42.64 62.78
Pi Koman Pavel 71.03% 60.98 60.44 36.68 69.96 80.18 62.23
Pi Bertl Petr 69.87% 60.82 92.89 43.89 77.16 50.80 38.89
Pi Smrček František 69.55% 67.74 67.15 49.45 68.35 65.46 44.62
Pi Ryšavý David 69.31% 63.51 67.82 42.20 65.99 59.41 62.58
Pi Hájek Tomáš 67.72% 71.58 55.80 46.08 61.99 57.41 60.36
Pi Klíma Zdeněk 66.95% 71.74 86.95 23.74 55.78 68.04 42.93
Pi Herčík Jakub 66.81% 87.12 56.66 27.24 50.74 62.40 64.29
MPi Turek Tomáš 64.00% 53.72 76.41 34.95 61.78 44.86 62.12
Pi Hemr Jiří 63.88% 50.13 44.15 30.46 68.75 70.66 69.07
MPi Starčevič Miroslav 63.62% 56.77 78.83 28.99 60.24 60.70 46.32
Pi Hahn Aleš 63.55% 66.41 54.61 14.22 55.81 70.21 70.20
Pi Adam Michal 63.47% 65.95 77.27 50.62 32.17 48.34 56.70
Pi Kotě Vít 63.26% 40.25 74.37 28.35 61.80 64.85 60.31
MPi Bartoň Libor 61.04% 48.00 65.50 14.46 69.92 70.01 50.48
MRe Červenka Miroslav 60.76% 44.95 69.74 25.73 58.33 58.08 60.07
Pi Kácha Rudolf 60.71% 26.05 73.93 59.55 66.60 55.59 34.96
Pi Vytlačil Jan 60.27% 36.83 76.81 34.22 41.51 68.36 56.63
Pi Horňák Lukáš 60.24% 37.30 62.59 35.69 51.75 77.19 49.71
Pi Vosáhlo Jiří 59.94% 57.89 50.20 40.12 68.88 51.43 44.13
Pi Korecký Jan ml. MZ 59.77% 56.14 63.75 52.63 42.51 55.53 41.22
Pi Jelínek Petr 59.63% 30.38 65.81 49.79 66.82 47.11 51.12
MPi Štěpánek Jan 59.06% 46.17 65.52 43.74 64.19 58.83 29.62
Pi Mořkovský Tomáš 58.05% 52.41 65.06 49.17 48.07 45.02 43.04
Pi Kotě Jaroslav 57.60% 53.23 74.51 15.11 56.11 49.95 51.54
MPi Bulíř Josef 56.93% 37.01 46.58 29.10 65.03 71.49 47.75
Pi Budjač Jakub 56.58% 65.09 62.27 30.85 57.10 39.10 40.69
MPi Švec Miroslav 55.82% 38.78 65.59 30.36 50.80 45.40 60.20
Pi Dvorničenko Konstantin 55.75% 49.79 58.27 27.49 58.98 53.54 42.70
Pi Sochor Tomáš 54.99% 18.84 57.53 55.91 43.97 41.59 68.97
Pi Lokaj Jakub 54.81% 43.52 45.31 26.32 46.98 65.91 57.85
Pi Drtílek Radim 54.65% 56.40 49.53 29.24 55.98 41.60 52.30
BOs Matuška Kamil 54.02% 55.28 58.36 20.95 45.85 54.63 46.71
Pi Ledvina Milan 52.95% 38.68 64.83 32.62 54.32 33.85 51.86
BOs Kadlec Pavel 52.36% 55.67 45.00 22.97 54.28 51.16 44.02
Pi Smrkovský Martin 52.36% 49.22 48.92 25.74 61.20 41.09 46.93
MPi Kubeška Otakar 51.12% 38.06 70.49 19.79 54.08 27.12 57.10
Pi Dobiáš Vladimír 51.03% 25.09 38.94 33.22 56.36 64.68 47.87
MRe Bízek Vojtěch 50.92% 35.02 70.64 17.25 50.30 37.06 55.31
Pi Soumar Martin 50.88% 49.45 59.16 15.73 55.68 35.18 50.18
Pi Kerul Vladimír 50.29% 42.03 54.75 28.06 47.42 41.55 48.51
Pi Ihnát Jan 49.61% 39.23 57.67 29.69 45.49 42.92 43.75
Pi Goll Jan 49.55% 36.99 33.50 26.60 49.16 56.99 55.20
Pi Bergman Martin 49.25% 29.49 46.47 41.31 48.54 33.60 57.48
Pi Kortan Jaroslav 48.80% 41.32 41.75 32.00 37.98 56.45 45.04
MPi Janoušek Karel 44.68% 20.62 38.75 19.37 44.72 52.14 57.42
Pi Michl Jan 44.40% 49.07 55.68 13.09 35.62 40.00 38.16
MRe Janoušek Jakub 44.30% 31.87 55.96 26.35 41.02 38.55 37.33
Pi Soumar Karel 44.26% 27.32 38.70 21.55 48.82 45.42 49.04
Pi Kovanda Tomáš 43.94% 41.64 44.16 23.32 32.22 59.41 28.42
MPi Šilhán Jiří 43.43% 36.44 35.81 27.09 33.81 53.36 40.01
MRe Vecko Martin 42.71% 31.75 47.25 26.53 45.49 30.00 41.77
MPi Peřinka Miloš 41.77% 39.82 39.12 11.37 54.93 34.34 38.29
Pi Svozil David 40.85% 32.61 24.37 26.52 25.88 67.41 36.31
Pi Eger Martin 40.63% 23.34 41.93 11.37 52.45 34.95 47.87
Pi Herčík Miroslav 40.19% 24.23 55.36 19.22 29.72 38.69 42.41
Pi Kummer Lukáš 39.23% 41.39 36.37 8.42 44.05 38.68 35.73
MPi Rajman Jindřich 37.28% 27.25 31.66 13.29 48.84 31.03 42.41
MRe Janoušek Bedřich 36.06% 25.75 40.83 20.11 34.77 27.89 38.73
Pi Zikl Jan 29.78% 18.74 36.64 10.09 22.73 45.22 21.93
MPi Roháček David 26.78% 17.70 34.46 12.71 23.43 22.69 28.69
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 31 komentářů

Komentáře

Tom75
Díky za závod, vše klaplo na jedničku.

Rum-cajs
Take se pridam k dekovacce. Me osobne docela tento format vyhovoval... diky!

Tomak
Výborně :thumbup: Všechno skvělý. Organizace, ochota a spolupráce všech. Děkuji.

coffee
Díky všem účastníkům za dodržování pravidel, rozhodčím pak za nasazení, protože to bylo zejména pro ně dlouhý den.
Už v průběhu dne se objevovaly kladné ohlasy za průběh. Bylo to pro nás, pro všechny, nové. Pojetí dnešního střílení má svá pozitiva - neztrácí se čas čekáním mezi situacemi, na druhou stranu jsou LOSy také o setkávání a troše toho pokecu. Také nebylo možné provést závěrečné vyhodnocení s předáním cen.
V současné době to bylo jediné řešení a jsem rád, že snad všichni byli rádi, že konečně zase přičichli ke střelnému prachu.
Výsledky jsou na webu, nakonec došlo i na divizi Optik. Také byla vyhodnocena kategorie Senior. Medaile a ceny vám snad předám na některém příštím závodě, doufám, že letos.

coffee
Ještě výzva, dva střelci zcela jistě postrádají část své výstroje. ;)

MiraStar
Pavle, paráda. I pro rozhodčí to bylo klidnější a odsejpalo to. Jen pokec byl tak trochu šup sem, šup tam. Tak zase příště a prosím objednat podobné slunečné počasí. Díky Pavle.

martin kovar
Super závod. Dík Pavle a díky rozhodčím. Klidně by to takto mohlo i nadále fungovat. Ještě jednou díky.

jjjhe
Pavle diky! Odsypalo to, situace fajn, zejmena s texas hvezdou...

Prcek
Přesně jak tu už zaznělo, dobrý rychlý závod, díky za něj a jak píšeš Pavle, je to i o tom "společenském" tlachání, obojí má něco pro i proti. Těším se na další :-) Martin Smrk.

coffee
Tak jedna věc už majitele našla, co ostatní? Skutečně nikomu nic nechybí?