Prázdninová pohárovka LOS

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 14. srpen 2021
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM, z.s.
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:bude jmenován
Startovné:500.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2021
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 13.08. 17:59)
Přihlášených:54/66 závodníků a 3 rozhodčích
(MPi: 7, Pi: 47, MRe: 2, Re: 1)
 
Kalibrační zbraň:CZ75
Propozice:
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Revolver Malá pistole Malý revolver )

plno
Durda Miroslav
foltyn petr
Häusler Lukáš
Hrdlička Richard
Jelinek Petr
Maleček Miloš
Matýsek Jaroslav OPT
Němeček Pavel
Nevečeřal Miloš
Páša Libor
Císař Radek
Daněk Robert
Grela Stanislav
Holec Miroslav
Marek Tomáš
Peťovský Ondřej
Přívara Jan
Sláma Dalibor
Staněk Josef
Vlček Dominik
Bloudíček Jan
Faltýsek Pavel
Faron Radek
Hoffmann Oldřich
Hoffmann Přemysl
Jurda Michal OPT
Zbořil Tomáš
Bubla Viktor
Chabr Pavel
Janoušek Bedřich
Kovář MARTIN
Novotný Jiří
Racsky Libor
Roček Vladimír
S. Pavel Slezák
Vrkoslavová Jaroslava
F. Thomas
Graf Christoph
Knaifl Petr
Koudelka Dan
Koudelka Vladimír
Musil Martin
Toman Petr
Bednář Jan
Konopík Pavel
Mather Luděk
Nádvorník Tomáš
Nádvorníková Petra
Nimmrichter Jakub
Polách Josef
Poláchová Lucie
Richter Thomas
Slivečka Zdeněk
Sorochtej Anatolij OPT
volných míst: 1
volných míst: 1
volných míst: 4
volných míst: 2
volných míst: 4
volných míst: 0

Michna Jan
Nechvátal Dušan opt.
Žiška Jaroslav OPT
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.