Příklad standardního cvičení – LOSík

Instrukce pro přípravu a průběh klasifikačního závodu LOSík

Upozornění Střelcům, kteří zatím nemají zkušenost s akční střelbou, střelbou za pohybu ap., se doporučuje nejprve absolvovat trénink těchto dovedností pod dozorem zkušeného instruktora nebo rozhodčího.

Závod se dá odstřílet s minimálními nároky na střelnici a vybavení. Stačí 2 terče IDPA se 3mi zónami (A, C a D) umístěné vedle sebe ve vzdálenosti 1 m (hranami terčů). Levý terč je horní hranou ve výšce 150 cm a pravý 120 cm. Ve vzdálenosti 15 metrů od terčů je kryt široký min. 0,5 m a vysoký nejméně 180 cm s přešlapovými liniemi. Je nutné vyznačit palebné linie na vzdálenostech 5, 10 a 15 m . Střelnice musí umožňovat střelbu z plochy a za pohybu. Terče jsou nepohyblivé. Pohybuje se střelec.

Střelec potřebuje zbraň, vhodné pouzdro na skryté nošení a 2 zásobníky s minimální kapacitou 6 nábojů. Pro revolver stačí 1 rychlonabíječ na 6 nábojů. Střílí se ze skrytého nošení. Na celý závod je potřeba jen 36 nábojů. Na každém stanovišti potřebuje střelec 12 nábojů (na 2. a 3. stanovišti ve dvou zásobnících a na 1. případně v jednom zásobníku). Pro rychlý průběh je nutné, aby na každé stanoviště nastup oval střelec s naplněnými zásobníky případně rychlonabíječi.
Zbraň je na začátku každé situace nabitá s nábojem v komoře. Výjimkou jsou první situace na každém stanovišti (číslo 1, 7 a 10), kdy je zásobník ve zbrani, ale náboj není v komoře. Revolvery začínají vždy s náboji ve válci.
Po odstřílení každé situace dává střelec nabitou zbraň na povel rozhodčího do pouzdra. Na konci celého stanoviště střelec na povel ukáže prázdnou zbraň a po ráně jistoty dává nenabitou zbraň do pouzdra.
Závod lze odstřílet najednou nebo jej rozdělit na 3 samostatné etapy (Stanoviště 1 až 3), aby střelci nemuseli dlouho čekat a stříleli častěji a s menšími přestávkami. Je vhodné mít připraveno více střeleckých stanovišť, aby mohlo střílet paralelně 2 i více střelců (střelci střílejí postupně při zachování bezpečnosti!).

Hodnocení zásahů: V zásadě platí, že při střelbě na tělo figury se hodnotí zásah "hlavy" jako MISS! Na 3. stanovišti, kde se střílí 2 rány na hlavu. Před započetím stringu se terče zalepí.

V situaci číslo 11 je vyžadováno "Taktické přebití". Taktickým přebitím se rozumí takové přebití, při kterém zásobník uvolněný ze zbraně není vyhozen na zem, ale zůstává pod kontrolou střelce (např. je držen během následné střelby v ruce, umístěn do kapsy pouzdra apod.).

Pro průběh závodu platí pravidla LOSu. Je naprosto nezbytné přísně dodržovat bezpečnostní zásady (manipulace se zbraní JEN na povel rozhodčího, mířit vždy jen směrem k terčům, dodržovat bezpečné úhly, předepsané procedury např. při tasení, pohybu atd.).

Seznam jednotlivých stringů na LOSíku

Číslo situaceStanoviště 1: 5 metrů, 12 ran (možno v jednom zásobníku)
1.Pistole startuje s prázdnou komorou
Tasení, 1 rána na T1 (1r)
2.Tasení, 1 rána na T1 (1r)
3.Zbraň v obou rukách stažená u těla
Na signál „zapíchnout“ na terč a po 2 ranách na T2 (2r)
4.Tasení silnou rukou a po 2 ránách na T1 silnou rukou (2r)
Revolver dobít.
5.Zbraň ve slabé ruce směrem k terčům stažená u těla, po 2 ránách na T2 slabou rukou (2r)
Pětiranný revolver dobít.
6.Tasení, po 2 ranách na T1 a T2 (4r)
Číslo situaceStanoviště 2: 5 až 10 metrů, 12 ran (v prvním zásobníku 6 a ve druhém 6 nábojů)
7. Pistole startuje s prázdnou komorou
Na 5ti metrech tasit a za couvání po 2 ranách na T1 a T2, zastavit před linií 10ti metrů (4r) - je vyžadována střelba bez zastavení tj. za pohybu
Revolver dobít 2 náboje.
8. Ve zbrani max. 2 náboje.
Střelec zády k terčům, na signál otočit směrem k terčům, tasit, po 2 ranách na T1, přebít ze záchytu a po 2 ranách na T2 (4r) - zásobník může při přebíjení vypadnout ze zbraně na zem
Revolver bez rychlonabíječů či klipů dobíjí po 2r. na T1 pouze 2 náboje nutné k vyřešení T2.
Pětiranný revolver dobít.
9. Na 10ti metrech tasit a za chůze k terčům po 2 ranách na T1 a T2, zastavit před linií 5ti metrů (4r.) - je vyžadována střelba bez zastavení tj. za pohybu
Číslo situaceStanoviště 3: 15 metrů, 12 ran (v prvním zásobníku 7 a ve druhém 5 nábojů)
10. Pistole startuje s prázdnou komorou
Start na 5ti metrech, přesun za kryt, tasit a z libovolné strany s krytím po 2r. do těla T1 a T2 (4r)
Revolver dobít.
11. Tasit za krytem, s krytím z jedné strany po 2r. na první odkrývající se terč, takticky přebít a z druhé strany po 2r. na první odkrývající se terč (4r) – zásobník (revolverové klipy či nábojnice)vyjmuté při přebití ze zbraně musí zůstat u střelce (v ruce, kapse, držáku apod.).
Revolver dobít.
12.Tasit za krytem, zakleknout a s krytím z libovolné strany po 2r. na HLAVU T1 a T2 (4r)