Příklad standardního cvičení – Brokový LOSík

10 kovových terčů umístěných vedle sebe v jedné řadě takto (z leva): 3 popry, 4 gongy a 3 popry. Mezera mezi terči je cca 0,5 m. Ve vzdálenosti 15 m od terčů je kryt široký 60 cm a vysoký 175 cm s přešlapovými liniemi. Dále je vyznačena palebná linie na vzdálenosti 10 m od terčů. Na linii 10m je umístěna vhodná podložka pro střelbu v leže.

Střelec potřebuje zbraň, vhodné pouzdro na přenášení, případně komorovou vlaječku pro signalizaci vybité zbraně. Náboje pro dobíjení v kapse.

Závod je rozdělen na 3 stanoviště a 10 drilů / stringů. Na celý závod je potřeba 30 nábojů. Na každém stanovišti po 10ti nábojích.

Na konci celé situace střelec na povel rozhodčího ukáže prázdnou zbraň a po ráně jistoty dává vybitou zbraň do pouzdra nebo odloží do držáku.

Hodnocení zásahů. V zásadě platí, že se hodnotí shozený kovový terč. Neshozený terč je vyhodnocen jako MISS a uděluje se za něj 10 sekund penalizace! Po každé situaci se terče zvedají.

Na třetí situaci se střílí s využitím svislého krytu a terče se řeší tak jak se postupně odkrývají. Za řešení terčů v nesprávném pořadí se udělí penalizace 3 sekundy za každou ránu.

Všechny drily jsou na omezený a předepsaný počet ran. V případě minutí terče není možno opravovat. Takto shozený terč se nepočítá jako vyřešený.

Seznam jednotlivých stringů na brokovém LOSíku

DrilStanoviště A
10 metrů, 6 poprů, 4 gongy
1.Zbraň v ponosu u pasu zcela prázdná
Nabít 1 náboj, 1 rána na Poper
2.Dobít 2 náboje, zbraň v ponosu u pasu, náboj v komoře, zajištěno
2 rány na 2 Popery
3.Dobít 1 náboj, zbraň v ponosu u pasu, náboj v komoře, zajištěno
1 rána na 1 Popr, dobít 2 náboje a 2 rány na 2 Popry
4.Dobít 4 náboje, zbraň v ponosu u pasu, náboj v komoře, zajištěno, střelec stojí u podložky
Zalehnout a v leže 4 rány na 4 gongy
DrilStanoviště B
10 až 15 metrů
5. Zbraň v ponosu u pasu, ve zbrani 2 náboje, prázdná komora, střelec stojí vedle krytu na 15m. Na signál dobít 2 náboje za pohybu vpřed, zakleknout a v kleče 4 rány na 4 gongy, dobíjet je nutno za pohybu, střelba možná kdekoliv mezi liniemi 10 a 15m
6. Zbraň u pasu, nabitá 6 nábojů, náboj v komoře, zajištěno, na 10m čelem k terčům
Natáhnout závěr a za couvání 3 rány na 3 Popry
zastavit před linií 15ti metrů - vyžadována střelba za pohybu
7. Zbraň u pasu, náboj v komoře, zajištěno, střelec stojí na 15m
za chůze vpřed 3 rány na 3 Popry
zastavit před linií 10ti metrů - vyžadována střelba za pohybu
DrilStanoviště C
15 až 10m metrů
8. Zbraň u pasu, 5 nábojů ve zbrani, prázdná komora, zavřený závěr, na 10m čelem k terčům
Přesun za kryt na 15m (pozor na úhly), v krytu natáhnout závěr a z libovolné strany krytu
3 rány na 3 Popry postupně jak se odkrývají
9. Zbraň u pasu, 2 náboje ve zbrani, náboj v komoře, zajištěno, střelec stojí za krytem na 15m
Z druhé strany krytu (opačné než u drilu 8.) 3 rány na 3 Popry postupně jak se odkrývají, kdykoliv během řešení dobít 1 náboj (dle úvahy střelce)
10. Zbraň u pasu, 2 náboje ve zbr., náboj v komoře zajištěno, střelec na 15m za barierou
z libovolné strany krytu 2 rány na 2 gongy postupně jak se odkrývají
Dobít 2 náboje a 2 rány na další 2 gongy z druhé strany krytu postupně jak se odkrývají