Pohár LOS
ročník 2012, divize pistole

V tomto ročníku a této divizi proběhlo 18 závodů. Do poháru LOS se tak započítá 6 nejlepších výsledků každého závodníka.
Celkem Nejlepší výsledky
1. Marx Jakub 599,45% 08/04/12
100,00%
21/04/12
100,00%
22/04/12
100,00%
14/07/12
100,00%
15/07/12
100,00%
12/08/12
99,45%
2. Grmela Jaroslav 596,43% 25/09/11
100,00%
10/03/12
100,00%
12/05/12
100,00%
22/07/12
100,00%
07/01/12
98,80%
14/07/12
97,63%
3. Macoun Karel 596,01% 28/04/12
100,00%
26/05/12
100,00%
28/07/12
100,00%
12/08/12
99,57%
31/03/12
98,39%
22/04/12
98,05%
4. Korecký Jan 580,70% 23/06/12
100,00%
31/03/12
99,43%
28/07/12
98,31%
07/01/12
97,36%
22/07/12
93,09%
22/04/12
92,51%
5. Wilk Ivo 566,97% 22/04/12
99,94%
28/04/12
97,91%
12/08/12
97,29%
20/11/11
92,28%
28/07/12
91,41%
31/03/12
88,14%
6. Raška Pavel 564,91% 06/11/11
100,00%
07/01/12
97,37%
10/03/12
93,56%
23/06/12
92,19%
28/07/12
91,41%
24/09/11
90,38%
7. Morkes Jan 564,62% 28/07/12
99,12%
24/09/11
97,64%
28/01/12
97,07%
14/04/12
92,43%
22/07/12
89,27%
15/10/11
89,09%
8. Zeman Marcel 564,17% 24/09/11
100,00%
08/04/12
98,87%
15/07/12
96,86%
22/07/12
92,15%
26/05/12
88,90%
22/04/12
87,39%
9. Dadák Pavel 558,70% 14/04/12
100,00%
08/04/12
99,39%
18/02/12
95,99%
14/07/12
94,63%
15/10/11
84,95%
12/08/12
83,74%
10. Manolevski Michael 544,17% 31/03/12
100,00%
12/08/12
100,00%
15/10/11
91,68%
14/04/12
90,16%
08/04/12
83,76%
26/05/12
78,57%
11. Kittler Jan 536,50% 07/01/12
100,00%
10/03/12
91,20%
18/02/12
90,59%
21/04/12
86,70%
23/06/12
84,90%
25/09/11
83,11%
12. Mestek Petr 525,13% 12/08/12
91,34%
31/03/12
91,25%
15/07/12
88,99%
22/04/12
87,81%
14/04/12
85,23%
08/04/12
80,51%
13. Žáček Karel 521,53% 22/04/12
97,94%
15/10/11
95,86%
08/04/12
84,96%
12/08/12
82,28%
15/07/12
81,71%
22/07/12
78,78%
14. Mařák Jindřich 520,19% 22/04/12
96,44%
28/07/12
91,76%
14/07/12
87,77%
21/04/12
84,34%
15/07/12
80,78%
20/11/11
79,10%
15. Křapáček Milan 520,12% 18/02/12
96,25%
28/07/12
87,98%
08/04/12
87,42%
28/01/12
85,02%
15/07/12
83,83%
20/11/11
79,62%
16. Adam Michal 519,85% 31/03/12
91,91%
15/10/11
90,66%
08/04/12
88,98%
22/04/12
86,98%
20/11/11
85,33%
28/01/12
75,99%
17. Polívka Jiří 511,87% 14/04/12
92,85%
28/04/12
89,26%
08/04/12
86,11%
24/09/11
84,21%
31/03/12
80,99%
12/08/12
78,45%
18. Kovář Radek 500,42% 14/04/12
95,33%
20/11/11
90,12%
24/09/11
86,04%
12/08/12
77,78%
22/04/12
75,66%
08/04/12
75,49%
19. Chytil Jaromír 498,40% 18/02/12
88,79%
12/05/12
88,27%
23/06/12
86,80%
07/01/12
79,40%
06/11/11
78,68%
10/03/12
76,46%
20. Šimek Jiří 494,54% 18/02/12
94,15%
07/01/12
90,65%
10/03/12
89,86%
14/07/12
77,54%
23/06/12
76,27%
21/04/12
66,07%
21. Lukačovič Marian 479,08% 07/01/12
86,80%
06/11/11
84,41%
18/02/12
81,69%
12/05/12
81,11%
25/09/11
76,04%
10/03/12
69,03%
22. Jindra Milan 472,46% 20/11/11
84,25%
08/04/12
80,69%
24/09/11
77,68%
14/04/12
77,64%
28/01/12
76,82%
28/07/12
75,38%
23. Herbst Lubomír 466,85% 22/04/12
83,14%
28/04/12
80,94%
15/10/11
78,52%
15/07/12
77,55%
08/04/12
77,22%
22/07/12
69,48%
24. Krejčí Tomáš 462,95% 15/10/11
97,25%
20/11/11
80,03%
12/08/12
76,95%
15/07/12
73,52%
22/04/12
67,80%
28/04/12
67,40%
25. Feix Radim 462,92% 22/04/12
81,27%
08/04/12
80,89%
21/04/12
79,44%
12/08/12
76,70%
28/01/12
73,91%
22/07/12
70,71%
26. Stříbrný Jakub 458,54% 08/04/12
82,84%
15/10/11
78,75%
14/04/12
78,43%
31/03/12
73,86%
24/09/11
72,81%
12/08/12
71,85%
27. Bříza Michal 456,60% 28/07/12
84,10%
21/04/12
81,66%
28/01/12
76,56%
31/03/12
75,89%
14/04/12
71,29%
08/04/12
67,10%
28. Jindra Luděk 453,29% 31/03/12
80,61%
08/04/12
77,57%
14/04/12
76,77%
15/07/12
73,98%
20/11/11
72,60%
28/01/12
71,76%
29. Nedoma Radek 452,17% 07/01/12
96,53%
08/04/12
92,16%
14/07/12
91,13%
18/02/12
87,14%
22/07/12
85,21%
30. Roubec Martin 451,15% 21/04/12
87,18%
14/07/12
81,71%
12/08/12
77,48%
23/06/12
73,80%
15/07/12
70,28%
12/05/12
60,70%
31. Pur Radoslav 450,39% 28/01/12
83,79%
28/07/12
82,70%
24/09/11
79,58%
15/07/12
73,54%
31/03/12
66,41%
15/10/11
64,37%
32. Elstner Marek 442,94% 15/10/11
80,42%
22/07/12
78,10%
10/03/12
77,14%
20/11/11
70,64%
15/07/12
68,53%
12/08/12
68,11%
33. Šenkeřík Martin 441,22% 15/10/11
82,56%
15/07/12
76,83%
22/07/12
75,74%
28/01/12
73,99%
28/04/12
69,36%
31/03/12
62,74%
34. Háša Michal 426,92% 12/08/12
75,53%
08/04/12
74,62%
14/07/12
72,62%
15/07/12
68,74%
22/04/12
68,31%
28/01/12
67,10%
35. Málek Pavel 423,54% 31/03/12
79,34%
21/04/12
79,11%
24/09/11
70,85%
28/04/12
70,65%
22/07/12
62,88%
12/08/12
60,71%
36. Gabštůr Vít 423,28% 28/04/12
72,31%
15/07/12
71,02%
26/05/12
70,73%
28/01/12
70,55%
31/03/12
69,93%
22/04/12
68,74%
37. Švec Miroslav 420,35% 18/02/12
100,00%
12/05/12
89,53%
07/01/12
80,29%
23/06/12
78,26%
25/09/11
72,27%
38. Šmíd Pavel 411,83% 10/03/12
83,22%
25/09/11
74,73%
06/11/11
69,53%
12/05/12
65,69%
18/02/12
61,72%
14/07/12
56,94%
39. Kasal Jindřich 402,97% 28/04/12
72,33%
28/01/12
69,53%
15/10/11
67,52%
15/07/12
65,02%
12/08/12
64,54%
08/04/12
64,03%
40. Joura Karel 396,61% 22/04/12
71,04%
20/11/11
68,61%
24/09/11
66,53%
15/07/12
64,32%
08/04/12
63,63%
28/01/12
62,48%
41. Kysela Miloš 395,15% 22/04/12
89,48%
12/08/12
83,73%
22/07/12
78,90%
08/04/12
73,68%
15/07/12
69,36%
42. Kotlas Jaroslav 393,39% 28/07/12
74,94%
31/03/12
74,48%
21/04/12
67,41%
14/04/12
59,58%
12/08/12
58,55%
22/07/12
58,43%
43. Syrovátka Erich 393,01% 28/07/12
75,22%
22/07/12
74,55%
08/04/12
69,49%
12/08/12
61,26%
15/10/11
58,31%
28/01/12
54,18%
44. Drbala Radek 392,37% 22/07/12
73,06%
14/04/12
70,49%
28/07/12
68,06%
15/07/12
61,95%
15/10/11
61,38%
31/03/12
57,43%
45. Vecko Martin 391,98% 14/04/12
69,29%
15/10/11
68,70%
24/09/11
65,89%
21/04/12
64,96%
14/07/12
63,52%
15/07/12
59,62%
46. Šťastný Petr 387,54% 21/04/12
73,92%
22/07/12
66,50%
12/08/12
66,23%
08/04/12
65,62%
24/09/11
60,33%
28/01/12
54,94%
47. Pavlíček Karel 385,47% 12/05/12
70,92%
21/04/12
68,75%
12/08/12
63,06%
14/07/12
63,02%
23/06/12
61,47%
15/07/12
58,25%
48. Čenský Tomáš 384,51% 22/07/12
70,49%
22/04/12
66,21%
14/04/12
64,88%
15/07/12
62,14%
28/04/12
61,59%
08/04/12
59,20%
49. Kadlček Dan 379,18% 28/07/12
68,26%
08/04/12
68,23%
14/04/12
66,45%
15/07/12
60,38%
15/10/11
58,10%
12/08/12
57,76%
50. Mach Jan 374,98% 18/02/12
88,40%
12/05/12
69,00%
25/09/11
65,92%
06/11/11
53,12%
12/08/12
52,16%
14/07/12
46,38%
51. Pšenčík Zbyněk 373,20% 25/09/11
79,93%
10/03/12
77,21%
12/05/12
74,55%
18/02/12
72,00%
06/11/11
69,51%
52. Procházka Vlastimil 372,68% 31/03/12
67,35%
28/07/12
63,76%
24/09/11
62,89%
08/04/12
60,59%
12/08/12
60,17%
22/04/12
57,92%
53. Vacík Michal 368,21% 18/02/12
68,85%
21/04/12
67,19%
14/04/12
65,27%
31/03/12
62,37%
08/04/12
56,71%
28/01/12
47,82%
54. Martin David 367,54% 28/07/12
88,70%
12/08/12
82,57%
26/05/12
80,25%
15/07/12
70,53%
31/03/12
45,49%
55. Chocholouš Petr 364,66% 24/09/11
69,86%
22/04/12
62,58%
31/03/12
62,30%
28/07/12
61,72%
20/11/11
55,90%
15/10/11
52,30%
56. Mařáková Pavlína 363,88% 14/07/12
64,57%
28/07/12
63,19%
21/04/12
62,98%
28/04/12
59,33%
22/04/12
59,26%
15/07/12
54,55%
57. Císař Karel 357,20% 26/05/12
75,20%
31/03/12
74,89%
28/07/12
69,68%
12/08/12
69,41%
15/07/12
68,02%
58. Bízek Vojtěch 356,65% 24/09/11
64,13%
15/10/11
62,94%
12/08/12
60,04%
28/04/12
58,56%
26/05/12
55,64%
31/03/12
55,34%
59. Maxa Miroslav 349,90% 15/10/11
74,87%
24/09/11
73,56%
20/11/11
69,32%
31/03/12
66,43%
28/01/12
65,72%
60. Krampera Miloš 346,32% 28/07/12
68,49%
15/10/11
61,24%
15/07/12
59,13%
28/01/12
54,97%
26/05/12
53,96%
22/04/12
48,53%
61. Fišer Jan 340,86% 24/09/11
73,69%
14/04/12
73,02%
31/03/12
72,47%
08/04/12
63,14%
15/10/11
58,54%
62. Drozd Jan 339,55% 14/04/12
62,06%
28/04/12
60,21%
15/07/12
56,51%
31/03/12
55,66%
15/10/11
54,02%
22/07/12
51,09%
63. Povýšil Tomáš 318,78% 28/04/12
57,64%
26/05/12
55,32%
14/04/12
53,23%
28/01/12
52,40%
28/07/12
50,22%
22/07/12
49,97%
64. Bečka Libor 307,82% 18/02/12
93,76%
06/11/11
77,84%
25/09/11
70,84%
10/03/12
65,38%
65. Kopecký Luboš 304,66% 12/05/12
69,32%
07/01/12
61,04%
25/09/11
60,87%
18/02/12
57,99%
06/11/11
55,44%
66. Markov Světoslav 301,57% 15/10/11
72,70%
20/11/11
63,15%
28/04/12
55,54%
31/03/12
55,46%
28/01/12
54,72%
67. Bělinová Zuzana 299,67% 14/04/12
58,86%
21/04/12
52,67%
24/09/11
51,10%
28/04/12
46,43%
28/01/12
45,86%
20/11/11
44,75%
68. DINKOV TOMÁŠ 297,68% 12/05/12
66,63%
10/03/12
64,19%
23/06/12
63,27%
25/09/11
61,03%
14/07/12
42,56%
69. Janoušek Bedřich 294,11% 28/01/12
54,52%
14/04/12
50,00%
12/08/12
48,46%
28/07/12
48,17%
15/07/12
46,59%
22/04/12
46,37%
70. Fojtů Ondřej 290,77% 10/03/12
65,55%
21/04/12
62,02%
25/09/11
59,99%
23/06/12
55,18%
12/05/12
48,03%
71. Herman Michal 289,16% 31/03/12
68,65%
28/07/12
63,98%
15/10/11
57,73%
24/09/11
54,94%
28/04/12
43,86%
72. Hotra Tomáš 286,84% 20/11/11
100,00%
28/01/12
100,00%
22/04/12
86,84%
73. Šos Ondřej 279,47% 12/08/12
63,89%
20/11/11
48,25%
15/07/12
47,02%
15/10/11
44,07%
28/01/12
41,57%
26/05/12
34,67%
74. Zatloukal Jan 275,65% 15/10/11
66,95%
28/04/12
54,74%
31/03/12
52,23%
20/11/11
51,91%
28/01/12
49,82%
75. Růžek Jiří 273,04% 08/04/12
50,95%
12/08/12
49,16%
22/07/12
46,03%
28/01/12
44,56%
15/07/12
44,54%
22/04/12
37,80%
76. Štreit Radan 266,53% 31/03/12
61,75%
28/07/12
57,07%
22/07/12
51,30%
15/07/12
50,67%
28/04/12
45,74%
77. Klement Jan 266,14% 28/01/12
48,06%
12/08/12
44,99%
28/07/12
44,98%
15/10/11
44,46%
28/04/12
41,85%
22/07/12
41,80%
78. Dvořák Petr 265,53% 28/01/12
93,39%
24/09/11
86,23%
20/11/11
85,91%
79. Vystyd Václav 265,50% 28/07/12
76,73%
26/05/12
73,21%
31/03/12
65,72%
28/01/12
49,84%
80. Táborský Pavel 260,16% 28/01/12
69,98%
31/03/12
67,26%
26/05/12
62,51%
15/07/12
60,41%
81. Jura Ladislav 257,75% 23/06/12
68,32%
07/01/12
68,11%
10/03/12
66,65%
12/05/12
54,67%
82. Divíšek Robert 248,77% 14/04/12
73,55%
15/07/12
64,25%
22/07/12
62,83%
28/01/12
48,14%
83. Huták Pavel 246,62% 31/03/12
66,79%
28/01/12
65,64%
28/07/12
57,83%
15/07/12
56,36%
84. Břízová Jana 243,42% 22/04/12
43,37%
22/07/12
41,78%
15/07/12
41,52%
28/07/12
40,37%
08/04/12
39,60%
14/04/12
36,78%
85. Šimůnek Petr 240,21% 28/07/12
68,83%
12/08/12
63,94%
26/05/12
54,03%
15/07/12
53,41%
86. Skalický David 238,31% 15/07/12
62,99%
22/07/12
62,82%
26/05/12
59,59%
28/01/12
52,91%
87. Černovská Kateřina 237,17% 08/04/12
58,54%
22/07/12
50,07%
22/04/12
47,95%
20/11/11
41,12%
12/08/12
39,49%
88. Řezáč Kamil 232,39% 15/07/12
53,77%
08/04/12
51,02%
12/08/12
45,31%
22/07/12
42,78%
26/05/12
39,51%
89. Bartošek Jan 231,09% 28/01/12
61,49%
28/04/12
57,64%
20/11/11
56,84%
26/05/12
55,12%
90. Synek Petr 230,90% 08/04/12
51,59%
22/07/12
48,35%
22/04/12
46,19%
20/11/11
43,93%
12/08/12
40,84%
91. Vavroušková Pavla 223,65% 12/05/12
44,00%
23/06/12
42,81%
12/08/12
36,48%
21/04/12
34,39%
14/07/12
33,85%
26/05/12
32,12%
92. Bělunek Michal 223,07% 06/11/11
81,93%
07/01/12
70,98%
25/09/11
70,16%
93. Šinar Václav 221,10% 18/02/12
77,43%
07/01/12
72,43%
10/03/12
71,24%
94. Keltner Bohuslav 214,38% 28/07/12
72,08%
12/08/12
57,28%
26/05/12
43,25%
28/01/12
41,77%
95. Balcar Karel 214,17% 28/04/12
74,01%
28/01/12
73,08%
20/11/11
67,08%
96. Pátek Roman 211,27% 12/08/12
79,92%
08/04/12
71,49%
22/07/12
59,86%
97. Plachý Petr 206,29% 14/04/12
50,45%
31/03/12
44,66%
22/04/12
44,31%
10/03/12
33,56%
28/01/12
33,31%
98. Žídek Miroslav 205,60% 12/08/12
58,00%
15/10/11
54,41%
22/07/12
46,61%
28/04/12
46,58%
99. Pešek Rumen 203,54% 28/04/12
49,66%
15/10/11
47,60%
15/07/12
38,98%
26/05/12
37,52%
28/01/12
29,78%
100. Rýdl Jakub 202,75% 15/10/11
72,49%
24/09/11
72,10%
20/11/11
58,16%
101. Palivec Daniel 198,48% 31/03/12
57,40%
08/04/12
57,17%
28/01/12
42,04%
24/09/11
41,87%
102. Königsmark Pavel 193,98% 15/07/12
74,06%
12/08/12
66,04%
24/09/11
53,88%
103. Šedivý Marek 189,30% 22/07/12
67,02%
12/08/12
62,93%
08/04/12
59,35%
105. Kalita Pavel 182,18% 31/03/12
64,94%
28/01/12
62,59%
18/02/12
54,65%
106. Benešová Lenka 179,18% 14/04/12
40,76%
28/07/12
33,46%
15/07/12
27,89%
22/04/12
27,19%
28/04/12
25,01%
12/08/12
24,87%
107. Roháček David 177,39% 22/04/12
42,78%
22/07/12
38,19%
20/11/11
34,33%
28/04/12
32,45%
15/10/11
29,64%
108. Vichra Jiří 172,92% 28/07/12
46,82%
31/03/12
43,48%
24/09/11
43,14%
26/05/12
39,48%
110. Kulich Zbyněk 168,95% 22/07/12
61,86%
08/04/12
55,25%
12/08/12
51,84%
112. Krampera Ivo 168,53% 28/07/12
69,42%
20/11/11
54,80%
15/07/12
44,31%
113. Chabr Pavel 167,33% 20/11/11
62,52%
22/04/12
53,63%
28/01/12
51,18%
114. Rybka Martin 163,44% 14/07/12
58,83%
21/04/12
58,48%
28/07/12
46,13%
115. Kvoch Jan 161,95% 22/04/12
55,21%
20/11/11
55,08%
22/07/12
51,66%
116. Chvosta Jaroslav 159,51% 14/04/12
59,92%
15/10/11
51,20%
08/04/12
48,39%
117. Šimeček Petr 158,07% 31/03/12
54,52%
22/04/12
52,87%
14/04/12
50,68%
119. Vesecký Jiří st. 156,03% 28/01/12
63,12%
15/10/11
49,21%
20/11/11
43,70%
121. Vichrová Věra 155,21% 31/03/12
46,33%
24/09/11
46,10%
28/07/12
34,46%
26/05/12
28,32%
122. Severa Tomáš 154,21% 22/04/12
51,97%
28/01/12
51,32%
20/11/11
50,92%
125. Adamovic Miroslav 145,57% 22/07/12
53,79%
14/04/12
50,86%
20/11/11
40,92%
127. Žídek Milan 143,58% 28/01/12
53,03%
31/03/12
50,91%
28/04/12
39,64%
128. Jaroš Martin 143,30% 26/05/12
51,22%
28/04/12
48,69%
15/07/12
43,39%
142. Bese Lukáš 120,14% 28/01/12
50,46%
22/04/12
42,73%
20/11/11
26,95%
156. Lindtner Roland 103,95% 22/07/12
37,46%
14/04/12
33,30%
28/01/12
33,19%
161. Fian Jakub 100,43% 18/02/12
42,61%
31/03/12
29,52%
28/01/12
28,30%
Závodníci jen s jedním nebo dvěma závody v ročníku:
104. Jareš Roman [100% / 87%],
109. Nowak Antonín [86% / 85%],
111. Kotek Jiří [88% / 80%],
118. Staněk Jaromír [79% / 78%],
120. Sekret Zdeněk [86% / 70%],
123. Močička Martin [86% / 66%],
124. Hodinka Ladislav [77% / 71%],
126. Petković Igor [79% / 65%],
129. Průša Libor [81% / 60%],
130. Hrádek Martin [77% / 61%],
131. Horký Tomáš [78% / 59%],
132. Kulhavý Martin [70% / 65%],
133. Gerstdorf Jan [66% / 66%],
134. Pýcha Jaroslav [74% / 58%],
135. Hovorka Jiří [71% / 60%],
136. Chaloupecký Pavel [70% / 60%],
137. Jahelka Stanislav [69% / 58%],
138. Valášek Patrik [68% / 58%],
139. Jícha Luboš [63% / 62%],
140. Dolník Tibor [65% / 58%],
141. Vinicky Libor [63% / 59%],
143. Kolařík Luděk [64% / 56%],
144. Štercl Daniel [60% / 59%],
145. Pícha Tomáš [68% / 51%],
146. Burian Karel [62% / 52%],
147. Hlásenský Ondřej [63% / 49%],
148. Křeček Libor [58% / 53%],
149. Zelina Aleš [56% / 55%],
150. Šimková Denisa [57% / 53%],
151. Kolací Martin [60% / 50%],
152. Běhula Aleš [64% / 45%],
153. Tuháček Josef [60% / 48%],
154. Nečas Ondřej [57% / 48%],
155. Přibyl Petr [56% / 49%],
157. Kožín Viktor [55% / 48%],
158. Soukup Jan [56% / 47%],
159. Majer Milan [52% / 49%],
160. Svoboda Tomáš [64% / 37%],
162. Šustek Jan [51% / 48%],
163. Šorer Jiří [96%],
164. Lešingerová Irena [47% / 47%],
165. Frolík Tomáš [92%],
166. Janda Petr [90%],
167. Manhartová Zuzana [46% / 42%],
168. Turek Vladimír [49% / 39%],
169. Cipryán Josef [88%],
170. ŘEHÁK Michael [87%],
171. Seydl Richard [49% / 37%],
172. Vavrečka Michal [85%],
173. Stahl Robert [85%],
174. Vondra Václav [85%],
175. Honska Radek [45% / 36%],
176. Šlechta Jiří [43% / 35%],
177. Hedrik Erich [78%],
178. Brunovský Pavol [78%],
179. Strnad Ivo [77%],
180. Korba Radek [77%],
181. Švarc Petr [76%],
182. Sluka Jiří [76%],
183. Blažek Radomír [42% / 33%],
184. Vojkůvka Libor [74%],
185. Faron Radek [74%],
186. Hlaváček Jan [73%],
187. Korčák Dominik [73%],
188. Topolovský Lubomír [71%],
189. Zelenka Martin [68%],
190. Bahenský Michael [68%],
191. Dvořáček Milan [68%],
192. BARTA VOJTĚCH [68%],
193. Lulák Martin [67%],
194. Petkovič Igor [66%],
195. Petrikovič Martin [65%],
196. Štekl David [64%],
197. Fiala Tomáš [64%],
198. Zajíček Josef [64%],
199. Spitzer Stanislav [33% / 31%],
200. Dvořák Jiří [64%],
201. Dynda Aleš [64%],
202. Helešic Luděk [64%],
203. Faltýsek Pavel [63%],
204. Potocký Martin [63%],
205. Hološka Jiří [63%],
206. Jarolím Michal [62%],
207. Lichtenberk Jiří [62%],
208. Gajdušek Tomáš [61%],
209. Domlátil Jan [61%],
210. Pták Karel [60%],
211. Dlabka Ondřej [60%],
212. Polívka Marek [60%],
213. Vlček Josef [59%],
214. Valašík Petr [59%],
215. Petkovic Nikola [59%],
216. Dostál Lubomír [58%],
217. Kyseľ Marcel [58%],
218. Duchoň Petr [58%],
219. Hrejsemnou Jiří [57%],
220. Brunn Miloslav [57%],
221. Vondrák Jiří ml. [57%],
222. Hendrych Jakub [57%],
223. Blažek Petr [57%],
224. Bartuš Petr [56%],
225. Pospíšil Jan [56%],
226. Bellák Pavol [56%],
227. Zach Jan [56%],
228. Virág Michal [55%],
229. Klementa David [55%],
230. Šohaj Pavel [55%],
231. Merth Hugo [55%],
232. Horník Jakub [55%],
233. Yao Yuan [55%],
234. Vána David [54%],
235. Jaxa-Rozen Izabela [53%],
236. Kopřiva Martin [52%],
237. Lehoťák Josef [51%],
238. Sabela Otmar [51%],
239. Doubrava Jan [51%],
240. Lukeš Marek [51%],
241. Švagr Petr [51%],
242. Kaupe Ladislav [51%],
243. St*** Petr [32% / 19%],
244. Soukup Svatopluk [50%],
245. Toman Patrik [49%],
246. Volf Petr [49%],
247. Bezděk Aleš [49%],
248. Čvandová Klára [49%],
249. Plšek Drahomír [49%],
250. Šalplachta Václav [48%],
251. Seidl Martin [48%],
252. Fulín Martin [47%],
253. Mlynář Robin [47%],
254. Novotná Marta [47%],
255. Kalva Jan [46%],
256. Bartoš David [46%],
257. Kodada Jan [46%],
258. Kružík Jan [46%],
259. Maršovský Martin [45%],
260. David Josef [45%],
261. Aubrecht Ondřej [45%],
262. Hudeček Daniel [45%],
263. Pilnáček Vít [45%],
264. Urban Jiří [45%],
265. Kouba Jáchym [44%],
266. Karásek David [44%],
267. Tomlein Josef [44%],
268. Macošek Jaroslav ml. [43%],
269. Chroňák Jiří [42%],
270. Stříteský Jiří [41%],
271. Meleg Miroslav [40%],
272. Vajtr David [40%],
273. Halfar Milan [40%],
274. Bujnoch František [39%],
275. Pšenička Radek [38%],
276. Novotný Jiří  II. [38%],
277. Hermanová Martina [37%],
278. Miklík Robin [37%],
279. Tesařová Jana [37%],
280. Brož Kamil [36%],
281. Baloun Jan [35%],
282. Kadlec Pavel [35%],
283. Virglerová Klára [34%],
284. Šmíd Milan [33%],
285. Lešinger Eduard [33%],
286. Peterka Josef [33%],
287. Vacovský Lukáš [32%],
288. Doubek Ivan [32%],
289. Baďura Lubomír [31%],
290. Koranda Vladislav [30%],
291. Jelínková Hana [30%],
292. Ullschmied Karel [30%],
293. Zadáková Irena [30%],
294. Žídková Bettina [29%],
295. Nemrava Jiří [29%],
296. Jor Martin [28%],
297. Langer Tomáš [27%],
298. Volek Jiří [18%].