HSTS JASLO Olomouc, Lazecká střelnice s. r. o.

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 5. březen 2016
Prezence:od 08:00 do 08:15
Trvání závodu:od 09:00 do 17:00
Pořadatel:HSTS JASLO Olomouc, Lazecká střelnice s. r. o.
Ředitel závodu:Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:Luděk Mather
Startovné:200.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2016
Počet situací:4
 
Registrace:Vyřizuje pořadatel
 
Kalibrační zbraň:Glock 26, 9mm Luger
Propozice:
PROPOZICE
soutěže v obranné střelbě

Pořádající klub: HSTS JASLO Olomouc, Lazecká střelnice s. r. o.
Datum, místo: Sobota, dne 5. března 2016 na Lazecké střelnici Olomouc
Účastníci: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Kapacita závodu: Cca 30 střelců, když nás bude víc,soutěž se jen trochu protáhne.
Začátek: Registrace na střelnici v den soutěže od 08.00 do 08.50 hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod.
Funkcionáři soutěže: Ředitel soutěže Aleš Procházka, hlavní rozhodčí Luděk Mather, inspektor zbraní Josef Petrůj. Rozhodčí: Budou jmenování pořádajícím klubem.
Divize: Pistole, revolver. Lze startovat ve více divizích, přičemž jedna musí být předem definována jako hlavní a bude hodnocena, ostatní mimo bodovanou soutěž.
Zbraně: Veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům Lidové obranné střelby + POZOR! Odpor spouště min 1,36 kg. Kalibrační zbraň: Glock 26 9mm Luger. Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a odporující pravidlům. Spotřeba cca 60 nábojů na závod, kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více.
Vybavení: Pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně. Musí zakrývat lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná, podpažní, zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Vybavení na IPSC nechte doma. Minimálně dva zásobníky, u revolverů je vhodné mít pomůcku pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení a hlavně obuv odpovídající roční době a počasí.
Počet stanovišť: 4 stanoviště, (příp. +1).
Pravidla soutěže: Střílí se dle platných pravidel Lidové obranné střelby (LOS), viz http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/los/, s klubovými úpravami (1,36 kg odpor spouště, +10 s za chybějící zásah v papíře, +30 s za zásah NT, + 3 s za vystřelenou ránu při procedurální chybě, zejm. nekrytí).
Protesty: Řeší se na místě u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.
Startovné: 200,-Kč za osobu a kategorii. Medaile pro první 3 závodníky v nejobsazenější kategorii.
Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanovišť.
Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.
Občerstvení: Na střelnici k dispozici. Luděk Mather 1-128
hlavní rozhodčí