co vyděláme pošlem nadaci Dobrý anděl

Střelnice:Pelhřimov
Datum:Sobota, 18. červen 2016
Prezence:od 09:15 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 15:00
Pořadatel:SSK Pelhřimov
Ředitel závodu:Václav Vystyd
Hlavní rozhodčí:Jan Krůta
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2016
Počet situací:5
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ 75/9mmL
Propozice:
Touto akcí chceme podpořit rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jsme Dobří andělé a pomáháme prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL. Dobrým andělem se můžete stát také na www.dobryandel.cz/registrace. Nadace odevzdá Vaše příspěvky do posledního haléře a navíc uvidíte komu přesně pomůžete.

Jednoduchý závod dle pravidel LOS
5 situace
závod na 50 a víc nábojů
Pro rozhodčí začátek závodu 8.00
Pouzdro na skryté nošení.
Ochrana zraku!!!!!!
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. 
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího.

Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích: .... něco dostanou

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Císař Radek 92.00% 84.77 100.00 92.84 100.00 96.05
2. Krůta Jan 84.56% 69.96 80.63 100.00 88.27 96.50
3. Elstner Marek 83.97% 100.00 72.61 91.93 67.78 100.00
4. Mařák Jindřich 82.22% 88.25 96.66 95.15 92.01 51.26
5. Kůta Lukáš 72.93% 75.71 72.04 76.12 75.40 76.20
6. Ráček Jaroslav 69.71% 97.52 52.09 62.85 47.42 99.04
7. Pánek Aleš 64.02% 61.69 62.06 70.74 56.70 78.41
8. Ptáčková Mísařová Petra 62.00% 91.68 50.49 64.34 34.32 78.41
9. Novák Václav 61.61% 83.14 48.56 81.75 30.79 72.97
10. Mařáková Pavlína 61.57% 85.62 71.71 58.69 56.36 44.63
11. Jakoubek Pavel ml. 59.18% 60.40 70.56 59.73 39.01 75.01
12. Koreš Lukáš 57.23% 63.37 46.27 72.96 44.44 67.63
13. Siblík Jan 56.93% 51.33 46.38 75.66 39.73 80.01
14. Bohdanecký René 55.96% 64.68 63.14 59.32 55.94 45.04
15. Antonů Marek 55.43% 76.59 57.39 55.63 37.00 58.75
16. Karel Michal 54.91% 65.04 57.72 51.18 53.38 55.40
17. Janoušek Bedřich 54.56% 63.10 55.90 67.54 55.88 38.45
18. Pěčková Petra 53.69% 79.95 44.44 55.14 43.72 53.18
19. Pech David 53.28% 45.27 50.29 65.30 47.33 66.15
20. Vinicky Libor 52.89% 53.77 37.64 57.30 58.84 64.76
21. Šumák Matúš 52.49% 71.87 41.22 57.01 32.83 67.30
22. Bulíř Josef 51.92% 65.11 46.99 74.12 28.54 52.52
23. Rohlena Lukáš 50.33% 78.45 33.91 48.04 42.24 56.50
24. Votava Radovan 48.95% 67.66 47.86 59.73 32.69 44.06
25. Budař Rostislav 47.64% 50.01 37.74 36.05 39.35 82.12
26. Hrbáček Václav 47.61% 59.02 28.27 55.53 44.89 57.43
27. Voženílek Petr 47.14% 52.15 56.41 62.14 24.58 47.44
28. Pelka Robert 46.42% 61.07 33.40 48.50 34.84 61.16
29. Pech Jan 45.87% 50.36 46.01 40.88 28.76 70.14
30. Jakoubek Pavel st. 44.71% 43.11 24.66 63.17 41.97 57.28
31. Benešová Lenka 42.36% 36.08 22.98 45.34 57.42 56.28
32. Brachtl Martin 41.58% 33.33 40.52 54.29 43.02 42.91
33. Valena Tomáš 39.78% 26.15 45.84 37.58 43.33 51.88
34. Krůtová Marcela 39.08% 28.31 28.99 34.66 55.99 53.28
35. Krčmář Vlastislav 38.66% 50.96 31.42 29.34 35.03 52.31
36. Pail Robert 38.63% 52.22 36.48 49.54 25.38 35.25
37. Bedrna Ladislav 37.96% 45.48 40.84 46.90 21.12 41.10
38. Poláček Petr 36.85% 55.51 45.88 46.29 41.77 0.29
39. Effenberger Jan 36.55% 30.02 19.58 50.10 36.50 51.98
40. Effenberger Benjamin ml. 33.12% 34.64 22.57 36.61 39.35 37.32
41. Hůna Petr 20.28% 50.40 0.20 0.15 21.22 32.45
42. Skaličková Jana 18.54% 20.95 11.75 25.95 16.72 20.08
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Vecko Martin 100.00% 87.42 97.12 77.43 94.11 100.00
2. Šenkeřík Martin 93.94% 63.56 100.00 100.00 83.07 81.81
3. Markov Světoslav 88.14% 75.21 80.80 75.79 100.00 70.20
4. Mestek Petr 72.19% 100.00 71.71 30.56 78.16 48.81
5. Fajkus Jan 68.07% 54.80 63.06 49.85 84.89 57.85
6. Kliment Karel 55.91% 60.60 42.66 35.95 59.15 56.64
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
Pi Císař Radek 100.00% 84.77 100.00 92.84 100.00 96.05
Pi Krůta Jan 91.91% 69.96 80.63 100.00 88.27 96.50
Pi Elstner Marek 91.27% 100.00 72.61 91.93 67.78 100.00
Pi Mařák Jindřich 89.37% 88.25 96.66 95.15 92.01 51.26
Pi Kůta Lukáš 79.27% 75.71 72.04 76.12 75.40 76.20
Pi Ráček Jaroslav 75.78% 97.52 52.09 62.85 47.42 99.04
Pi Pánek Aleš 69.59% 61.69 62.06 70.74 56.70 78.41
Pi Ptáčková Mísařová Petra 67.40% 91.68 50.49 64.34 34.32 78.41
Pi Novák Václav 66.97% 83.14 48.56 81.75 30.79 72.97
Pi Mařáková Pavlína 66.93% 85.62 71.71 58.69 56.36 44.63
Pi Jakoubek Pavel ml. 64.33% 60.40 70.56 59.73 39.01 75.01
Pi Koreš Lukáš 62.21% 63.37 46.27 72.96 44.44 67.63
Pi Siblík Jan 61.88% 51.33 46.38 75.66 39.73 80.01
Pi Bohdanecký René 60.83% 64.68 63.14 59.32 55.94 45.04
MPi Vecko Martin 60.70% 68.21 40.80 57.67 46.30 74.55
Pi Antonů Marek 60.24% 76.59 57.39 55.63 37.00 58.75
Pi Karel Michal 59.69% 65.04 57.72 51.18 53.38 55.40
Pi Janoušek Bedřich 59.30% 63.10 55.90 67.54 55.88 38.45
Pi Pěčková Petra 58.36% 79.95 44.44 55.14 43.72 53.18
Pi Pech David 57.92% 45.27 50.29 65.30 47.33 66.15
Pi Vinicky Libor 57.49% 53.77 37.64 57.30 58.84 64.76
Pi Šumák Matúš 57.05% 71.87 41.22 57.01 32.83 67.30
MPi Šenkeřík Martin 56.57% 49.59 42.01 74.49 40.87 60.99
Pi Bulíř Josef 56.43% 65.11 46.99 74.12 28.54 52.52
Pi Rohlena Lukáš 54.71% 78.45 33.91 48.04 42.24 56.50
Pi Votava Radovan 53.20% 67.66 47.86 59.73 32.69 44.06
MPi Markov Světoslav 52.91% 58.68 33.95 56.45 49.19 52.33
Pi Budař Rostislav 51.78% 50.01 37.74 36.05 39.35 82.12
Pi Hrbáček Václav 51.75% 59.02 28.27 55.53 44.89 57.43
Pi Voženílek Petr 51.24% 52.15 56.41 62.14 24.58 47.44
Pi Pelka Robert 50.45% 61.07 33.40 48.50 34.84 61.16
Pi Pech Jan 49.85% 50.36 46.01 40.88 28.76 70.14
Pi Jakoubek Pavel st. 48.60% 43.11 24.66 63.17 41.97 57.28
Pi Benešová Lenka 46.05% 36.08 22.98 45.34 57.42 56.28
Pi Brachtl Martin 45.20% 33.33 40.52 54.29 43.02 42.91
MPi Mestek Petr 43.44% 78.02 30.13 22.76 38.45 36.39
Pi Valena Tomáš 43.23% 26.15 45.84 37.58 43.33 51.88
Pi Krůtová Marcela 42.48% 28.31 28.99 34.66 55.99 53.28
Pi Krčmář Vlastislav 42.03% 50.96 31.42 29.34 35.03 52.31
Pi Pail Robert 41.99% 52.22 36.48 49.54 25.38 35.25
Pi Bedrna Ladislav 41.26% 45.48 40.84 46.90 21.12 41.10
MPi Fajkus Jan 40.38% 42.75 26.50 37.13 41.76 43.13
Pi Poláček Petr 40.06% 55.51 45.88 46.29 41.77 0.29
Pi Effenberger Jan 39.73% 30.02 19.58 50.10 36.50 51.98
Pi Effenberger Benjamin ml. 35.99% 34.64 22.57 36.61 39.35 37.32
MPi Kliment Karel 34.48% 47.28 17.92 26.78 29.10 42.22
Pi Hůna Petr 22.04% 50.40 0.20 0.15 21.22 32.45
Pi Skaličková Jana 20.15% 20.95 11.75 25.95 16.72 20.08
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Pejr
Dobrý anděl.
Fond pomáhá rodinám, kterým zkřížila život rakovina.
http://www.dobryandel.cz
Více zde: http://shoot79.webnode.cz/

Pejr
Přidan jeden squad!

Tešíme se na Vás

Praktická střelba Pelhřimov

JiriVrzala
Zdravim
Bohuzel mi to na tento zavod nevyjde :-( Navic jsem ztratitl prihlasovaci mail. Mohl bych poprosit o odhlaseni ze zavodu at to neblokuju pro ostatni? Jsem ve squadu 2. Predem diky.

Jirka Vrzala

Avatar
Albert
Pro Ty co nesledují přímo stránky závodu, upozorňuji že se uvolnily 3 místa ve squadu 5. Jinak v případě že se kapacita opět naplní, znám ještě jedno kouzlo jak se dostat do squadu 4. V takovém případě mně kontaktujte SZ nebo na merekelstner(uzenáč)gmail.com

Avatar
Albert
Nikdo se nehlásí... takže jsem uvolnil jedno místo ve squadu 4...

pavla74
Děkujeme Vám za povedený závod a slova chvály míří do Pelhřimova.Situace byly povedené dokonce i situace č.5, kterou jsme s Jindřichem totálně nezvládli(prostě posrali). Ze začátku jsme hledali problém v postavené situaci, ale byla to závada naší hlavy.. :roll: Zajímavostí je, že jsem to po Jindrovi v zápětí duplikovala. Jsme my to sehraná dvojka.. :lol: :lol:

lukas.rohlena
Super závod..ostatně jako vždy v Pelhřimově!

eab
Výsledky on-line.

Pavel

Avatar
Albert
Děkujeme Pavle ;-)

Pejr
Děkuji za pochvalu.
Děkuji rozhodčím,pomocníkům a celému organizačnímu jádru za nasazení s jakým do toho jdou!
Děkuji všem závodníkům za účast,trpělivost a bezpečnost při zacházení se zb....!
Foto a videa na
http://shoot79.webnode.cz/