Svitavská obranka

Střelnice:Svitavy
Datum:Sobota, 4. červen 2016
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 15:30
Pořadatel:Alfa Svitavy
Ředitel závodu:Jindřich Mařák
Hlavní rozhodčí:Marek Elstner
Startovné:300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2016
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26
Propozice:
Jednoduchý a nezáludný závod, bystřící mysl a pozornost závodníků.
Dle pravidel LOS se zjednodušujícími prvky.
Min. počet ran 48
Situace 1. pohyblivé cíle
2. neterče, kovové padací terče, 2x papír
3. kovové padací terče, 2x papír
4. řešení cílů nejlépe za pohybu.
Bezpečnost dle provozního řádu střelnice a pravidel LOS.
Vstup na střelnici jen s vybitou zbraní.
Protesty s vkladem 700,- kč.
Malé občerstvení v ceně startovného, ocenění nejlepších vč. žen, po zásluze pochválení začátečníků a losování cen .Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mařák Jindřich 94.00% 86.65 100.00 100.00 98.99
2. Bublák Martin 83.20% 60.52 92.51 88.30 100.00
3. Boček Radovan 74.44% 67.27 64.37 86.09 87.67
4. Ráček Jaroslav 72.65% 100.00 34.92 84.29 78.84
5. Elstner Marek 71.81% 99.61 51.74 73.28 69.96
6. Dadák Pavel 70.90% 38.68 96.33 65.95 89.91
7. Císař Radek 70.87% 78.18 36.40 85.65 90.52
8. Letý Karel st. 64.31% 70.12 75.89 35.74 82.11
9. Němec Luboš 63.62% 46.24 78.02 63.44 73.29
10. Bednář Honza 62.78% 51.26 89.64 62.81 53.86
11. Poláček Petr 62.76% 48.62 68.16 58.47 82.22
12. Mach Jan 62.28% 51.03 78.36 56.70 69.41
13. Kůta Lukáš 61.56% 66.22 56.51 61.84 67.99
14. Tkačík Jan 58.33% 54.73 51.31 51.71 81.53
15. Stehno Martin 58.29% 54.87 61.59 53.87 68.82
16. Mařáková Pavlína 56.25% 79.07 47.01 67.76 36.94
17. Sedlář Jakub 55.85% 53.83 47.16 52.33 75.82
18. Novák Václav 54.56% 77.64 46.60 65.85 33.76
19. Richter Petr 53.38% 56.03 41.22 50.84 70.89
20. Simper Martin 53.09% 78.28 32.41 37.05 70.09
21. Ptáčková Mísařová Petra 50.85% 60.96 31.65 57.89 58.13
22. Voženílek Petr 48.97% 30.48 55.01 49.37 66.06
23. Hodis Jan 48.19% 58.19 21.38 37.65 80.48
24. Šumák Matúš 47.55% 53.87 52.62 30.52 58.06
25. Lysoněk David 47.44% 59.00 30.25 49.70 55.70
26. Dvořáček Luboš 45.05% 53.47 42.75 42.28 46.32
27. Žďárský Josef 44.42% 51.96 30.33 39.70 60.23
28. Bedrna Ladislav 43.86% 54.24 37.01 61.84 26.84
29. Plachý Lukáš 43.24% 54.61 24.40 39.67 58.73
30. Fajkus Jan 42.47% 33.32 33.60 41.79 65.53
31. Schuma Jan 42.13% 56.62 27.92 31.12 57.20
32. Žďárský Jiří 40.39% 29.24 52.34 58.10 26.04
33. Vařák Martin 39.31% 40.83 35.40 32.60 52.45
34. Jandera Michal 38.34% 31.78 49.45 43.21 32.86
35. Nádvorník Tomáš 37.90% 60.02 34.11 14.03 47.32
36. Rusek Zdeněk 36.79% 33.42 39.12 34.50 43.90
37. Strejček Jiří 34.82% 25.95 45.61 31.27 40.00
38. Plch Josef 34.76% 37.29 36.12 33.05 36.15
39. Krčmář Vratislav 29.19% 31.63 27.85 37.47 22.79
40. Satlawa Damian 24.55% 25.41 19.46 30.14 25.70
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Zajíček Miloslav 100.00% 85.78 91.69 100.00 100.00
2. Červenka Miroslav 94.22% 99.32 100.00 78.47 77.88
3. Keclík Ivo 73.70% 100.00 54.12 61.58 62.51
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Weglorz Martin 100.00% 100.00 96.50 93.30 78.11
2. Vecko Martin 87.85% 69.20 74.69 100.00 79.32
3. Letý Karel ml. 87.08% 68.62 100.00 51.76 100.00
4. Grmela Petr 74.42% 78.63 82.42 39.13 73.60
5. Marek Jan 67.34% 45.15 53.16 82.50 66.94
6. Troszok Vojtěch 30.42% 25.09 32.94 26.40 27.47
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Šimek Jiří 100.00% 74.34 83.32 100.00 100.00
2. Faltýsek Pavel 95.93% 100.00 100.00 72.08 71.02
3. Hoffmann Oldřich 34.38% 33.04 34.30 36.55 19.06
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Mařák Jindřich 100.00% 86.65 100.00 100.00 98.99
Pi Bublák Martin 88.51% 60.52 92.51 88.30 100.00
Pi Boček Radovan 79.19% 67.27 64.37 86.09 87.67
Pi Ráček Jaroslav 77.29% 100.00 34.92 84.29 78.84
Pi Elstner Marek 76.39% 99.61 51.74 73.28 69.96
Pi Dadák Pavel 75.43% 38.68 96.33 65.95 89.91
Pi Císař Radek 75.40% 78.18 36.40 85.65 90.52
Pi Letý Karel st. 68.42% 70.12 75.89 35.74 82.11
Pi Němec Luboš 67.68% 46.24 78.02 63.44 73.29
Pi Bednář Honza 66.79% 51.26 89.64 62.81 53.86
Pi Poláček Petr 66.76% 48.62 68.16 58.47 82.22
Pi Mach Jan 66.25% 51.03 78.36 56.70 69.41
Pi Kůta Lukáš 65.49% 66.22 56.51 61.84 67.99
Pi Tkačík Jan 62.05% 54.73 51.31 51.71 81.53
Pi Stehno Martin 62.01% 54.87 61.59 53.87 68.82
Pi Mařáková Pavlína 59.84% 79.07 47.01 67.76 36.94
Pi Sedlář Jakub 59.42% 53.83 47.16 52.33 75.82
Pi Novák Václav 58.05% 77.64 46.60 65.85 33.76
MPi Weglorz Martin 57.25% 70.81 41.82 56.51 51.62
Re Zajíček Miloslav 57.23% 50.67 50.90 51.13 68.02
Pi Richter Petr 56.78% 56.03 41.22 50.84 70.89
Pi Simper Martin 56.48% 78.28 32.41 37.05 70.09
Pi Ptáčková Mísařová Petra 54.10% 60.96 31.65 57.89 58.13
Re Červenka Miroslav 53.75% 58.66 55.51 40.12 52.97
Pi Voženílek Petr 52.10% 30.48 55.01 49.37 66.06
Pi Hodis Jan 51.26% 58.19 21.38 37.65 80.48
Pi Šumák Matúš 50.58% 53.87 52.62 30.52 58.06
Pi Lysoněk David 50.47% 59.00 30.25 49.70 55.70
MPi Vecko Martin 50.40% 49.00 32.37 60.56 52.42
MPi Letý Karel ml. 49.10% 48.59 43.34 31.35 66.09
Pi Dvořáček Luboš 47.93% 53.47 42.75 42.28 46.32
Pi Žďárský Josef 47.25% 51.96 30.33 39.70 60.23
Pi Bedrna Ladislav 46.66% 54.24 37.01 61.84 26.84
Pi Plachý Lukáš 46.00% 54.61 24.40 39.67 58.73
Pi Fajkus Jan 45.18% 33.32 33.60 41.79 65.53
Pi Schuma Jan 44.82% 56.62 27.92 31.12 57.20
Pi Žďárský Jiří 42.97% 29.24 52.34 58.10 26.04
MPi Grmela Petr 42.46% 55.68 35.72 23.70 48.64
Re Keclík Ivo 42.29% 59.06 30.04 31.49 42.51
Pi Vařák Martin 41.82% 40.83 35.40 32.60 52.45
Pi Jandera Michal 40.79% 31.78 49.45 43.21 32.86
Pi Nádvorník Tomáš 40.32% 60.02 34.11 14.03 47.32
Pi Rusek Zdeněk 39.14% 33.42 39.12 34.50 43.90
MPi Marek Jan 38.69% 31.97 23.04 49.97 44.24
MRe Šimek Jiří 38.39% 33.19 37.37 32.32 45.17
MRe Faltýsek Pavel 37.57% 44.65 44.85 23.30 32.08
Pi Strejček Jiří 37.04% 25.95 45.61 31.27 40.00
Pi Plch Josef 36.98% 37.29 36.12 33.05 36.15
Pi Krčmář Vratislav 31.05% 31.63 27.85 37.47 22.79
Pi Satlawa Damian 26.11% 25.41 19.46 30.14 25.70
MPi Troszok Vojtěch 17.16% 17.77 14.28 15.99 18.15
MRe Hoffmann Oldřich 13.11% 14.75 15.38 11.82 8.61
zobrazit detailní výsledky

vynechány první 2 komenáře

Komentáře

pavla74
Zdravím Vás sportovní střelci. Zatím neuvažuji o navýšení, sledujte průběžně možné odhlašujícíse závodníky. O možném navýšení bude rozhodnuto týden před závodem. Nutno říci, že se máte na co těšit. Po schválení ředitelem Pavlem Dadákem na závodě v Čelákovicích podám malou nápovědu o situacích. S přátelským pozdravem realizační tým Svitavy

lukas.rohlena
Achjo to je skody...zrovna zavody co mam blizko:-(

Avatar
Albert
Tak kdy bude ta malá nápověda ??? ;)

PiGr
Napoveda je nejspise v propozicich.

pavla74
Je to tak, nápověda je v propozicích. Snad jen názvy situací, to taky hodně pomůže.
1. zapomenutý mobil
2. bábotřesky
3. střelecká akce
4. útěk ze zajetí
Nu což, teď už se stačí jen těšit. S rozšířením startovního pole nepočítáme i tak to bude časově náročné zejména pro rozhodčí.
Spřátelským pozdravem realizační tým Alfa Svitavy

Blondi
Odhlásila jsem se, takže se na závodu uvolnilo jedno místo pro zájemce!

mamut16
Díky organizátorům, zvláště pak řediteli závodu, za moc hezky postavené situace a celkově za hodně povedenou akci.

eab
Výsledky online.

Pavel

tazi
Díky celé Svitavské partě za super závod.
Hýbací terče mě trochu potrápily, ale situace byly super postavené, pěkně řešené odkrývání terčů a spousta bab v zákrytu s popery ;)
Tak nashledanou příště!

lukas.rohlena
Dobry den, byla by moznost se jeste prihlasit na zavody ,,svitavske obranky"v cervenci?

Přesunuto z tématu "Střelnice Svitavy". Peggy