LOS Lišovská pohárovka - Transformace z Moravy...

Střelnice:Lišov
Datum:Sobota, 24. červen 2023
Prezence:od 08:30 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 15:00
Pořadatel:zabavnestrileni.cz
Ředitel závodu:David Lysoněk
Hlavní rozhodčí:Bude určen
Startovné:600.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ P10S 9mm
Propozice:
Prezentace: 8:30 - 9:00, začátek závodu: 9:00 (konec cca 14:00)

Po registraci je nutno zaplatit do 5-ti pracovních dnů startovné na účet pořadatele:
Číslo účtu: 670100-2218842285/6210
Variabilní symbol: 20230006
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce.
Startovné: 500Kč členové LEX / 600Kč

Rozhodčí a pomocníci mi napište na email a domluvíme se.

Startovné se nevrací, pouze je možné převést na jiného závodníka.

Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně průkaz člena LEX.

Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,-Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: Dle možností pořadatele.

Zbraně/kategorie: Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver. označení výběrem z menu Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

Počet střeleckých situací, terčů: min. 4 střelecké situace.

Pravidla soutěže: Dle pravidel LOS.

Bezpečnost: Vstup na střelnici pouze s vybitou zbraní! Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpeční zóně. V bezpečné zóně je přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv střelivem. Se střelivem je povoleno manipulovat kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Kvalitní obuv také povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.
Občerstvení bude možné zakoupit na střelnici.
Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavel Petráň (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebude k dispozici dostatečný počet schválených rozhodčích a pomocníků, potřebných pro bezproblémový průběh závodu, vyhrazuje si pořadatel právo závod zcela zrušit, popř. zpětně omezit kapacitu závodu.

Změna propozic vyhrazena.

Kontakt:
David Lysoněk
Tel. 776 338 944
www.zabavnestrileni.czVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Wagner Karel 79.46% 84.18 81.35 64.53 87.79
3. Kováč Daniel 68.31% 64.22 69.46 51.95 87.63
4. Kortan Jaroslav 64.24% 62.54 60.45 57.72 76.24
5. Hromek Michal 57.50% 59.71 44.48 52.85 72.95
6. Pavlík Ondřej 54.58% 58.23 41.01 57.83 61.24
7. Šimek Lubomír 52.90% 35.48 51.04 49.66 75.42
8. Říha Pavel 52.47% 45.75 41.19 67.15 55.79
9. Mateides Miroslav 50.75% 38.85 38.17 65.08 60.89
10. Král Viktor 47.95% 46.94 36.85 50.22 57.80
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Roček Vladimír 85.48% 86.38 76.28 91.12 88.15
3. Konopík Pavel 78.22% 71.72 73.69 83.04 84.44
4. Janoušek Bedřich 76.14% 70.24 81.95 64.62 87.75
5. Ostrá Kateřina 50.10% 53.07 46.23 41.66 59.46
6. Sochor Tomáš 44.26% 54.42 37.99 34.28 50.35
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Lysoněk David 100.00% 100.00 96.41 100.00 100.00
2. Harčarík Matej 83.48% 88.16 100.00 69.79 72.97
3. Potocký Martin 82.30% 84.35 84.50 76.43 80.97
4. Polzer Ales 59.51% 67.49 48.57 61.09 58.76
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 92.48 97.38 98.73
2. Wagner Karel 95.57% 71.36 100.00 100.00 100.00
3. Lysoněk David 77.75% 67.20 82.88 73.39 78.65
4. Maleček Václav OPT 77.31% 53.48 67.66 86.17 93.11
5. Mateides Miroslav 67.22% 50.50 50.95 84.65 75.13
6. Maleček Václav 63.58% 53.99 51.87 63.29 77.92
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 96.55 100.00 100.00 100.00
PDW Korecký Jan 90.11% 100.00 86.48 73.78 97.06
PDW Wagner Karel 85.47% 71.36 93.51 75.76 98.30
Pi Wagner Karel 79.42% 81.27 81.35 64.53 87.79
MPi Lysoněk David 77.16% 71.79 72.06 63.35 98.76
PDW Lysoněk David 70.01% 67.20 77.50 55.60 77.32
PDW Maleček Václav OPT 68.98% 53.48 63.27 65.28 91.53
Pi Kováč Daniel 68.35% 62.01 69.46 51.95 87.63
Pi Kortan Jaroslav 64.25% 60.38 60.45 57.72 76.24
MPi Harčarík Matej 64.13% 63.30 74.74 44.21 72.07
MPi Potocký Martin 63.57% 60.56 63.15 48.42 79.97
PDW Mateides Miroslav 59.54% 50.50 47.64 64.13 73.85
Re Červenka Miroslav 58.64% 56.98 54.80 55.48 65.26
Pi Hromek Michal 57.48% 57.65 44.48 52.85 72.95
PDW Maleček Václav 57.26% 53.99 48.50 47.95 76.60
Pi Pavlík Ondřej 54.55% 56.22 41.01 57.83 61.24
Pi Šimek Lubomír 53.05% 34.26 51.04 49.66 75.42
Pi Říha Pavel 52.53% 44.17 41.19 67.15 55.79
Pi Mateides Miroslav 50.85% 37.51 38.17 65.08 60.89
Re Roček Vladimír 50.21% 49.22 41.81 50.55 57.52
Pi Král Viktor 47.96% 45.32 36.85 50.22 57.80
Re Konopík Pavel 46.00% 40.87 40.39 46.07 55.10
MPi Polzer Ales 45.77% 48.46 36.30 38.70 58.03
Re Janoušek Bedřich 44.90% 40.02 44.91 35.85 57.26
Re Ostrá Kateřina 29.63% 30.24 25.34 23.11 38.80
Re Sochor Tomáš 26.15% 31.01 20.82 19.02 32.86
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 5 komentářů

Komentáře

coffee
takže pravidla jsou už jen cár papíru

Avatar
cmk
Což místo návodných či sugestivních obecných otázek položit konkrétní dotaz či vznést konkrétní námitku: např: "Na základě pravidla XYZ by závod neměl být Pohárový" ??? Pak by ta diskzue mohla být i věcná :-)
9 měsíců stará pravidla ke stažení zde: http://www.loslex.cz/Pravidla_LOS_v2023-finalni.pdf

coffee
Omlouvám se Davidovi, že mu plevelím vlákno.
Takže konkrétní námitka: Můžou být, do prdele, pravidla vyvěšena někde viditelně? Na ZK je verze pro ročník 2020/2021, na webu lexu jsou pravidla pro ročník 2020/2021. Prohledávat vlákna, kde je založen odkaz, fakt není dobré.

Takže organizátor měl o střelce míň a já volný den.

lysonekdavid
Ještě jednou díky všem za účast na závodě.
To, že nejsou aktuální pravidla tam, kde vždy, jsem také zjistili na minulém závodě... bohužel.
Pokud jsi nedojel kvůli obavě, že to nebude pohárový závod, tak to je mi líto... I když to bylo jen v pár lidech, tak na místní poměry si myslím, že super.
Každopádně v budoucnu snad bude možnost uspořádat další pohárovku :)))
David

Avatar
cmk
Na ZK je verze pro ročník 2020/2021, na webu lexu jsou pravidla pro ročník 2020/2021. Prohledávat vlákna, kde je založen odkaz, fakt není dobré.


Hele já chápu, že v našem věku (hlavně ve Tvém :) ) už paměť neslouží tolik, ale asi pamatuješ, jak je někdy složité některé změny LOSího webu pořešit...
Proto jsem vždycky říkal "web LOSu je http://www.loslex.cz", proto je poslední rok na něm místo přímého přesměrování aspoň zjednodušené základní info, odkaz na Kalendář, Pohár a pravidla a proto to prošlo všemi možnými komunikačními kanály (dokonce mám pocit, žes na to i někde reagoval, žes to podrobně četl a řešil změnu krytí) jako zatím aspoň provizorní řešení, než bude nový web, který je slíben k 31.7. (aby se lidi mohli od 1.8. hlásit na závody v.novem ročníku už na novém webu).

RedAce
takže pravidla jsou už jen cár papíru


Můžu se zeptat, proč by do Poháru započítán být neměl?

Sly
Jde/šlo o počet střelců.

Bod 17.
Kapacita závodu garantovaná organizátorem musí být minimálně 40 střelců. Skutečná účast může být
nižší, avšak pro uznání závodu jako pohárového jej musí dokončit nejméně 20 střelců. Dříve tam byl dovětek "alespoň v jedné
divizi".

Sly
Jinak Dajve nenech se odradit, holt byl "horší" termín již do dovolených. Pokud bude něco dalšího v "běžném" termínu, tak pamětníci z Moravy vívocogou a určitě přijedou.

Avatar
Jarda K
Do Lišova pojedeme klidně zase! Prima flek. Vlašim děkuje.

RedAce
Jde/šlo o počet střelců.

Bod 17.
Kapacita závodu garantovaná organizátorem musí být minimálně 40 střelců. Skutečná účast může být
nižší, avšak pro uznání závodu jako pohárového jej musí dokončit nejméně 20 střelců. Dříve tam byl dovětek "alespoň v jedné
divizi".


Aha, chápu. Ale vzhledem k tomu, že tam (krom jiných) byl a vyhrál Honza Korecký, tak může těžko někdo argumentovat, že výsledky jsou jakýmkoli způsobem nevypovídající a neobstojí v porovnání s "velkými" závody v Poháru.