LOSÍK (02-2023) v CAMP ZERO PRAHA - 3x8

Střelnice:Camp Zero
Datum:Úterý, 14. březen 2023
Prezence:od 16:45 do 17:00
Trvání závodu:od 17:00 do 20:00
Pořadatel:Antares Defense a CampZero
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Vladimír Appl
Startovné:350.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2023
Počet situací:3
Max. závodníků:24 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
LOSÍK (02-2023) v CAMP ZERO PRAHA - 3x8

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
14. 03. 2023 – Úterý

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
350,-Kč za osobu
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230314, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „LOSIK CamZero měsíc příjmení jméno" (např. LOSIK CampZero brezen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
24 střelců + rozhodčí.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Squad 1 - Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 16:40 – 17:00 Trvání závodu - 17:00 – 18:00
9.2. Squad 2 - Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 17:40 – 18:00 Trvání závodu - 18:00 – 19:00
9.3. Squad 3 - Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 18:40 – 19:00 Trvání závodu - 19:00 – 20:00

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Vladimír Appl - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
Standardní LOSík dle pravidel LOS.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 350,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Nejsou

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
NEbude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Kohout Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00
2. Klenka Robert 90.07% 79.95 93.39 96.87
3. Hora Petr 85.38% 81.74 89.61 84.81
4. Sokol Martin 83.63% 74.99 92.26 83.65
5. Daněk Lukáš 81.83% 80.84 90.77 73.88
6. Černý Jiří 78.44% 90.36 90.18 54.79
7. Svoboda Viktor 75.27% 68.14 80.55 77.11
8. Strnad Ivo 72.55% 60.82 67.43 89.40
9. Sobíšek Jan 67.15% 69.05 85.11 47.27
10. Filusz Jan 64.58% 75.19 65.77 52.77
11. Hanousek Jaroslav 64.38% 69.23 60.64 63.27
12. Šebesta Radek 63.07% 57.40 62.94 68.86
13. Sochor Tomáš 60.49% 55.90 53.72 71.86
14. Vaněk Martin 59.98% 45.49 61.17 73.26
15. Antecký Tomáš 53.32% 53.08 60.62 46.28
16. Šich Vladimír 50.71% 49.52 57.71 44.90
17. Křenek Jiří 46.38% 39.08 49.41 50.65
18. Pešková Eva 45.84% 50.02 39.71 47.80
19. Skála Jan 44.92% 49.32 46.62 38.83
20. Šich Jan 43.63% 35.22 52.96 42.70
21. Šich Jan 43.63% 35.22 52.96 42.70
22. Topol Adam 41.47% 41.83 34.42 48.16
23. Svoboda Jaroslav 34.34% 40.67 24.99 37.36
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Kohout Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00
Pi Klenka Robert 90.07% 79.95 93.39 96.87
Pi Hora Petr 85.38% 81.74 89.61 84.81
Pi Sokol Martin 83.63% 74.99 92.26 83.65
Pi Daněk Lukáš 81.83% 80.84 90.77 73.88
Pi Černý Jiří 78.44% 90.36 90.18 54.79
Pi Svoboda Viktor 75.27% 68.14 80.55 77.11
Pi Strnad Ivo 72.55% 60.82 67.43 89.40
Pi Sobíšek Jan 67.15% 69.05 85.11 47.27
Pi Filusz Jan 64.58% 75.19 65.77 52.77
Pi Hanousek Jaroslav 64.38% 69.23 60.64 63.27
Pi Šebesta Radek 63.07% 57.40 62.94 68.86
Pi Sochor Tomáš 60.49% 55.90 53.72 71.86
Pi Vaněk Martin 59.98% 45.49 61.17 73.26
Pi Antecký Tomáš 53.32% 53.08 60.62 46.28
Pi Šich Vladimír 50.71% 49.52 57.71 44.90
Pi Křenek Jiří 46.38% 39.08 49.41 50.65
Pi Pešková Eva 45.84% 50.02 39.71 47.80
Pi Skála Jan 44.92% 49.32 46.62 38.83
Pi Šich Jan 43.63% 35.22 52.96 42.70
Pi Šich Jan 43.63% 35.22 52.96 42.70
Pi Topol Adam 41.47% 41.83 34.42 48.16
Pi Svoboda Jaroslav 34.34% 40.67 24.99 37.36
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
martens73
Zdravím,
V mailu je psaná prezence od 16:45 do 17:00, ale v podrobných propozicích je pro Squad 3 - Prezence, kontrola zbraní a dokladů - 18:40 – 19:00, chápu to správně, že když střílím ve 3. squadu, tak stačí přijít v 18:40? Díky

VláďaA
Systém umí jen jeden čas registrace, proto je to popsáno v propozicích. Je zbytečné, aby střelec ve třetí směně čekal 2 hodiny na střelnici, než na něj dojde řada.

MiraStar
Dobrý den.
uvolnil jsem 4 místa lidí, co ani po mailové urgenci nezaplatili startovné!
Prosím ty co se nyní přihlásí, abych nemusel uháněl o platbu, využijte okamžitou platbu.
Hezký den.
Míra Starčevič

Avatar
martens73
Zdar, nechtěl by někdo místo mě místo ve squadu 3? Kontakt 605415342.

jamesek
Ahoj, přenechám místo v 1. squadu JČ. Chytil jsem nějakej morebundus.

doublezp
Mohu se zeptat, jestli jsou někde dostupné výsledky úterního (14.3.) LOSíku?
Díky moc
Robert

coffee
výsledky alespoň takto
LOSik-2023-03-14-vyhodnoceniAD.pdf