MČR LOS

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Neděle, 17. září 2023
Prezence:od 10:00 do 10:45
Trvání závodu:od 11:00 do 16:00
Pořadatel:KOPS.cz pro LEX, z.s.
Ředitel závodu:Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:1100.00 Kč / 1000.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2023
Počet situací:10
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (od 17.08. do 16.09.)
Přihlášených:0/120 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9 mm Luger
Propozice:
Termín, místo a časový plán jsou jasné.

Kvalifikační podmínky:
a) účast minimálně na 3 Pohárových závodech (lze i jen na jedné střelnici), a zároveň
b.1) alespoň 1x výsledek 100% (v libovolné divizi), nebo
b.2) alespoň 2x výsledek nejméně 85% (v libovolné divizi), nebo
b.3) alespoň 3x výsledek nejméně 70% (v libovolné divizi), nebo
b.4) alespoň 4x výsledek nejméně 55% (v libovolné divizi).
(všechny podmínky je nutné dosáhnout v ročníku 2023 - 1.9.2022-31.8.2023)
Pořadatel si vyhrazuje právo 20ks divokých karet (zpravidla pro sponzory, rozhodčí, apod...)

1. Název závodu
Mistrovství České Republiky v Lidové obranné střelbě 2023

2. Pořadatel
2.1 LEX, z.s., organizační zajištění KOPS.cz personal s.r.o.
2.1 Partneři - ...

3. Konání závodu
17. 9. 2023 – Neděle

4. Místo závodu
Střelnice AKIM - Znojmo Oblekovice - https://mapy.cz/s/famolenate - GPS: 48.8426914N, 16.1007267E

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
1100,-Kč za osobu, 1000,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 10 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 3935414309 / 2010, VS: 20230917, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno od 28.8. průběžně.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „MCR příjmení jméno" (např. MCR Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 14 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
120 střelců + 20x rozhodčí a 10x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 10:00 – 10:45
9.2. Trvání závodu - 11:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30
9.4 Vyhlášení výsledků závodu a Poháru LOS - 16:30 - 17:00

10. Ředitel soutěže
Jan Korecký

11. Hlavní rozhodčí
Pavel Raška

12. Stavitelé, rozhodčí a pomocníci
20 kvalifikovaných rozhodčích a 10 pomocníků - volejte mi (604 242 686 - dohodneme podmínky)

13. Situace
10 střeleckých situací, vzdálenosti terčů max. 25 m, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče, další terče a různé neterče, kovové poppery a gongy.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 1000,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná dle aktuálních pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě další pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.3. Divize
Lze střílet libovolnou divizi bez ohledu na to, v jakých divizích bylo dosaženo kvalifikačního kritéria.
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu.
Optik (Opt), Kompaktní pistole (KPi) - v menu vyberte MRe a do kolonky "doplnění jména" napiště Opt nebo KPi (ořesně, jak je uvedeno - bez závorek apod.)

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli KOPS.cz personal s.r.o. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci,


Online registrace bude otevřena Čtvrtek, 17. srpen 2023, 18:00