LOSÍK (01-2023) v CAMP ZERO PRAHA - 2x8

Střelnice:Camp Zero
Datum:Středa, 11. leden 2023
Prezence:od 17:40 do 18:00
Trvání závodu:od 18:00 do 20:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Vladimír Appl
Startovné:350.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2023
Počet situací:3
Max. závodníků:16 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
LOSÍK (01-2023) v CAMP ZERO PRAHA - 2x8

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
11. 01. 2023 – Středa

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
350,-Kč za osobu
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230111, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „LOSIK CamZero měsíc příjmení jméno" (např. LOSIK CampZero leden Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
16 střelců + rozhodčí.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 17:40 – 18:00
9.2. Trvání závodu - 18:00 – 20:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 20:00 – 20:20

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Vladimír Appl - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
Standardní LOSík dle pravidel LOS.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 350,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Nejsou

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
NEbude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Kohout Pavel 100.00% 100.00 90.21 100.00
2. Matuška Kamil 91.13% 73.28 100.00 91.19
3. Ježek Jaroslav 88.63% 79.60 85.36 92.25
4. Daněk Lukáš 83.93% 73.10 89.22 81.24
5. Černý Jiří 80.30% 70.69 84.20 78.15
6. Máca Ondřej 77.44% 69.02 79.36 76.34
7. Martinisko Jakub 73.50% 60.44 88.82 64.03
8. Seidl Julian 71.90% 71.83 57.31 79.53
9. Sochor Tomáš 69.38% 59.55 77.02 64.79
10. Svoboda Viktor 68.47% 66.67 58.87 73.17
11. Šebesta Radek 68.09% 54.47 69.05 74.08
12. Novák Milan 66.15% 67.92 63.82 60.23
13. Ron David 61.99% 62.94 65.50 51.47
14. Eisner Michal 61.74% 72.34 57.36 49.48
15. Šaroch Jan 54.62% 63.75 45.35 49.41
16. Musil Richard 47.48% 46.29 41.49 50.01
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Kohout Pavel 100.00% 100.00 90.21 100.00
Pi Matuška Kamil 91.13% 73.28 100.00 91.19
Pi Ježek Jaroslav 88.63% 79.60 85.36 92.25
Pi Daněk Lukáš 83.93% 73.10 89.22 81.24
Pi Černý Jiří 80.30% 70.69 84.20 78.15
Pi Máca Ondřej 77.44% 69.02 79.36 76.34
Pi Martinisko Jakub 73.50% 60.44 88.82 64.03
Pi Seidl Julian 71.90% 71.83 57.31 79.53
Pi Sochor Tomáš 69.38% 59.55 77.02 64.79
Pi Svoboda Viktor 68.47% 66.67 58.87 73.17
Pi Šebesta Radek 68.09% 54.47 69.05 74.08
Pi Novák Milan 66.15% 67.92 63.82 60.23
Pi Ron David 61.99% 62.94 65.50 51.47
Pi Eisner Michal 61.74% 72.34 57.36 49.48
Pi Šaroch Jan 54.62% 63.74 45.35 49.41
Pi Musil Richard 47.48% 46.29 41.49 50.01
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

MiraStar
Dobrý den,
kontrola plateb bude probíhat 2.1. 2023 v 19:00. Nezaplacené startovné je důvodem k uvolnění registrace pro jiného střelce.
Prosíme o přečtení propozic, kde je uvedený způsob platby.
Děkujeme
Antares Defense

Paguro
Dobrý den, tak jak to vypadá, uvolnilo se něco? Díky Petr

MiraStar
Dobrý den, tak jak to vypadá, uvolnilo se něco? Díky Petr


Dobrý den,
všechny platby byly realizovány. Místo se neuvolnilo.
Ale v únoru bude další LOSík. Sledujte stránky ZK

Těšíme se příště.
Míra