Jablonné v Podještědí - Operace Ovocný sad 2007 - Antares Cup 2023

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Sobota, 12. srpen 2023
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jindřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:48 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Walther PDP - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Jablonné v Podještědí - Operace Ovocný sad 2007 - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, Zbraně Liberec

3. Konání závodu
12. 8. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230812, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné srpen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Čech Jan 100.00% 100.00 83.21 100.00 72.25 79.05
2. Bulíř Josef 91.47% 38.09 63.84 95.51 100.00 100.00
3. Hauer Michael 75.36% 76.07 65.08 45.80 54.91 85.60
4. Elstner Marek 75.08% 59.27 65.08 55.85 91.70 54.33
5. Daněk Lukáš 74.31% 71.42 53.96 76.29 43.20 78.00
6. Kuchta Michal 72.79% 43.21 69.67 74.84 51.32 77.22
7. Šolc Michal 69.34% 51.85 63.65 67.27 50.02 68.50
8. Krucký Zdeněk 69.15% 63.65 100.00 65.87 34.79 36.16
9. Hendrych Jan 67.17% 57.32 64.21 81.47 29.48 59.36
10. Vašíček Jakub 66.67% 27.19 47.53 81.29 89.83 43.86
11. Srb Pavel 65.79% 69.73 40.82 48.41 60.72 66.19
12. Kotě Vít 63.92% 31.23 70.43 60.30 33.69 82.10
13. Podlešák Michal 62.77% 35.26 50.07 69.69 55.60 62.10
14. Vlachynský Richard 53.07% 28.55 60.95 66.67 18.28 56.16
15. Nývlt Lukáš 53.07% 33.67 36.36 39.29 65.69 55.56
16. Budjač Jakub 52.60% 40.35 54.92 53.81 38.65 40.83
17. Pažout Ondřej 50.93% 29.78 52.20 65.84 35.44 38.05
18. Vorlíček Jiří 50.72% 35.95 44.27 73.47 27.63 39.06
19. Vedral Marek 50.64% 40.50 49.75 66.97 22.31 40.50
20. Křížová Markéta 47.60% 29.83 43.30 51.10 45.50 37.09
21. Vojtíšek Alois 47.39% 29.25 35.91 51.90 33.52 55.31
22. Pešata Dan 46.40% 39.75 31.25 57.64 32.44 40.55
23. Křenek Jiří 46.20% 29.53 48.40 47.42 34.64 40.76
24. Mencl Pavel 45.88% 36.94 44.32 62.29 21.09 34.70
25. Dvořák Jakub 45.50% 31.73 42.96 61.32 30.47 31.23
26. Loukota Dominik 33.39% 37.68 27.95 31.68 26.10 21.69
27. Kolombo Miroslav 32.45% 28.76 17.62 35.65 23.20 35.77
28. Dufková Gabi 21.66% 20.27 20.59 20.02 16.59 16.67
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Dadák Pavel 100.00% 73.66 96.88 93.63 100.00 100.00
2. Mestek Petr 93.08% 100.00 100.00 100.00 88.17 43.90
3. Koman Pavel 90.64% 58.81 93.04 80.61 95.55 92.71
4. Čečetka Josef 65.06% 65.19 58.00 70.79 52.59 55.43
5. Kotě Jaroslav 62.99% 27.30 92.20 74.91 39.92 58.06
6. Pecka Václav 59.75% 48.62 44.68 46.14 99.10 38.81
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Vecko Martin 100.00% 93.38 91.85 100.00 100.00 100.00
2. Roček Vladimír 88.97% 91.22 83.71 86.02 82.76 87.99
3. Janoušek Bedřich 82.42% 100.00 100.00 75.31 47.96 76.65
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 100.00 100.00 99.15 100.00 51.04
2. Starčevič Miroslav 99.44% 76.70 83.32 98.97 88.67 100.00
3. Hanzal Petr 97.14% 69.45 91.67 100.00 89.85 86.33
4. Mička Lukáš 73.33% 56.03 62.79 62.72 60.20 88.41
5. Sochor Tomáš 36.22% 58.38 16.06 33.27 21.68 33.66
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 69.78 100.00 89.44 97.47 95.75
2. Bulíř Josef 94.91% 100.00 76.72 74.34 82.61 95.75
3. Daněk Lukáš 93.47% 59.61 91.35 100.00 82.24 89.71
4. Budjač Jakub 89.21% 51.42 64.09 92.33 95.79 100.00
5. Elstner Marek 85.43% 67.67 78.35 89.11 100.00 51.39
6. Starčevič Miroslav 83.77% 46.91 82.87 82.24 98.15 68.83
7. Čečetka Josef 83.44% 53.32 97.92 63.96 88.90 73.42
8. Goll Jan 69.57% 44.32 67.91 67.85 67.68 67.03
9. Kolombo Miroslav 40.10% 37.11 44.81 22.18 39.01 38.30
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PDW Scherbaum Oto 100.00% 69.78 100.00 79.05 97.47 91.30
PDW Bulíř Josef 95.14% 100.00 76.72 65.70 82.61 91.30
PDW Daněk Lukáš 93.03% 59.61 91.35 88.37 82.24 85.54
BOs Starčevič Miroslav 92.04% 48.84 75.38 90.63 87.91 100.00
BOs Scherbaum Oto 90.30% 63.68 90.47 90.80 99.14 51.04
BOs Hanzal Petr 90.07% 44.23 82.93 91.58 89.08 86.33
Pi Čech Jan 89.90% 70.90 77.94 100.00 69.41 75.18
PDW Budjač Jakub 88.72% 51.42 64.09 81.60 95.79 95.36
PDW Elstner Marek 85.41% 67.67 78.35 78.75 100.00 49.00
Pi Bulíř Josef 85.35% 27.01 59.79 95.51 96.08 95.10
PDW Čečetka Josef 83.79% 53.32 97.92 56.53 88.90 70.01
PDW Starčevič Miroslav 83.69% 46.91 82.87 72.68 98.15 65.63
MPi Dadák Pavel 74.82% 51.02 54.76 78.42 68.07 75.13
PDW Goll Jan 69.42% 44.32 67.91 59.96 67.68 63.92
MPi Mestek Petr 69.14% 69.27 56.53 83.75 60.02 32.99
Pi Elstner Marek 68.23% 42.02 60.95 55.85 88.10 51.67
BOs Mička Lukáš 68.10% 35.68 56.81 57.44 59.68 88.41
MPi Koman Pavel 67.54% 40.73 52.59 67.51 65.05 69.66
Pi Hauer Michael 67.38% 53.93 60.95 45.80 52.76 81.40
Pi Kuchta Michal 67.06% 30.64 65.26 74.84 49.30 73.44
Pi Daněk Lukáš 66.99% 50.64 50.54 76.29 41.51 74.18
Pi Šolc Michal 63.27% 36.76 59.62 67.27 48.06 65.14
Pi Vašíček Jakub 62.41% 19.28 44.52 81.29 86.31 41.71
Pi Krucký Zdeněk 62.26% 45.13 93.67 65.87 33.42 34.38
Pi Hendrych Jan 61.02% 40.64 60.14 81.47 28.33 56.45
Pi Kotě Vít 59.15% 22.14 65.97 60.30 32.37 78.08
Pi Srb Pavel 58.81% 49.44 38.23 48.41 58.34 62.94
Pi Podlešák Michal 58.06% 25.00 46.90 69.69 53.42 59.05
Pi Vlachynský Richard 49.12% 20.24 57.09 66.67 17.56 53.40
MPi Čečetka Josef 49.06% 45.16 32.78 59.29 35.80 41.65
Pi Nývlt Lukáš 48.71% 23.87 34.06 39.29 63.11 52.84
Pi Budjač Jakub 47.95% 28.61 51.44 53.81 37.14 38.83
Pi Pažout Ondřej 47.09% 21.11 48.89 65.84 34.05 36.18
MPi Kotě Jaroslav 46.75% 18.91 52.11 62.74 27.18 43.63
Pi Vorlíček Jiří 46.65% 25.49 41.47 73.47 26.55 37.15
Pi Vedral Marek 46.21% 28.72 46.60 66.97 21.43 38.51
MPi Pecka Václav 44.38% 33.68 25.26 38.64 67.46 29.16
Pi Křížová Markéta 43.83% 21.15 40.56 51.10 43.72 35.27
Pi Vojtíšek Alois 43.67% 20.74 33.64 51.90 32.20 52.60
Pi Křenek Jiří 42.44% 20.94 45.34 47.42 33.28 38.76
Pi Pešata Dan 42.23% 28.18 29.27 57.64 31.16 38.56
Pi Mencl Pavel 41.88% 26.19 41.52 62.29 20.26 32.99
Pi Dvořák Jakub 41.83% 22.50 40.24 61.32 29.27 29.70
PDW Kolombo Miroslav 40.46% 37.11 44.81 19.60 39.01 36.53
MRe Vecko Martin 40.04% 30.30 28.51 39.71 40.30 36.37
MRe Roček Vladimír 35.44% 29.61 25.99 34.16 33.35 32.00
MRe Janoušek Bedřich 32.13% 32.45 31.04 29.91 19.33 27.88
BOs Sochor Tomáš 31.38% 37.18 14.53 30.46 21.49 33.66
Pi Loukota Dominik 29.77% 26.71 26.18 31.68 25.07 20.62
Pi Kolombo Miroslav 29.45% 20.39 16.51 35.65 22.29 34.02
Pi Dufková Gabi 19.53% 14.37 19.28 20.02 15.93 15.85
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

MiraStar
Operace Ovocný sad, byl izraelský letecký útok na jaderný reaktor s vojenskými účely umístěný v objektu pojmenovaném podle blízkého městečka al-Ibar ležícího poblíž města Dajr az-Zaur v Sýrii. Útok se uskutečnil 6. září 2007. Útok byl proveden osmi letouny F-15 a F-16. Příslušníci elitních jednotek izraelského letectva Sajeret Šaldag a Sajeret Matkal dorazili na místo o den dříve, aby označili cíl laserovými zaměřovači. Bezpečnost útočících letadel zajišťoval letoun ELINT vybavený prostředky pro rušení protivzdušného zabezpečení protivníka. Během samotného útoku bylo na cílový objekt svrženo 17 tun trhavin. Podle dostupných zdrojů při útoku zahynulo 10 severokorejských pracovníků a dalšího personálu. Samotný objekt byl úplně zničen. Izraelci se zpět na základnu vrátili beze ztrát.

Při plánování existovaly obavy, že by útok mohl zatáhnout Izrael do otevřené války se Sýrií. Proti tomu stál argument, že funkční jaderné zařízení v občanskou válkou zmítanou Sýrií je pro Izrael velkou hrozbou. Nebezpečí bylo o to větší, že by zařízení mohlo padnout do rukou Islámskému státu nebo jiným islamistickým skupinám, vysokým rizikem bylo už samotné vlastnění jaderné technologie Sýrií. Velkou část informací o cíli plánovaného útoku poskytly izraelské zpravodajské služby, zejména Mosad. Poskytnuty byly i důležité informace týkající se umístění zařízení v budově s ohledem na cílení střel.

S našimi čtyřmi smyšlenými příběhy se dostanete do situací před útokem jako člen elitních jednotek izraelského letectva Sajeret Šaldag, Sajeret Matkal a zpravodajské lužby Mosad...

Pokusíš se zabránit severokorejským pracovníkům zprovoznit vojenský jaderný reaktor. Budete krást zpravodajské informace a dokumentaci. Dále budete zaměřovat laserem bomby. A v neposlední řadě se střetnete Syrskými ozbrojenci.
Po skončení závodu určitě snížíte jaderné napětí na blízkém východu.

MiraStar
Ahojte střelci,
pokud bude čas a chuť a bude přát počasí, mám pro vás vymyšlenou BONUSovou situace na téma Trénink v Negevské poušti. (viz Příloha)
2023-08-12 -S-Extra.pdf

Situace NENÍ povinná, jelikož se bude jednat spíše o drillík, nebude tato situace součástí hodnocení závodu. Střelec jí může absolvovat pouze jednou. Na konci dostanou první 3 nějakou medaily (co zbyly z minulých závodů).Je to pro PDW a Pi (jedno jaké divize). Kdo nemá PDW a chtěl by si to střelit, můžu půjčit své CSV-9. Kdo si chce přinést své PDW jen na tuto situaci, ale nebude s ním závodit, je to možné. JEN PISTOLOVÉ náboje (8ks).

Jde o to se pobavit.
Míra Starčevič

Avatar
kolombo
A máš pro mne místo s mojí UZI mini ?? Je to regulérní PDW nebo je to moc krátké ?
Klidně pojedu 2x :-)

MiraStar
A máš pro mne místo s mojí UZI mini ?? Je to regulérní PDW nebo je to moc krátké ?
Klidně pojedu 2x :-)


Pokud to budeš držet jako pušku, tak klidně s MiniUZI pojeď. Třeba i na závod, normálně se registruj.
Míra

Avatar
kolombo
Mám to tam dobře zadané ?
A předpokládám, že bezpečnostní vlaječka, že ...
Nic dalšího potřeba nebude, zásobník mám na 40 ran, to musí stačit.

MiraStar
Mám to tam dobře zadané ?
A předpokládám, že bezpečnostní vlaječka, že ...
Nic dalšího potřeba nebude, zásobník mám na 40 ran, to musí stačit.

No registrace na 1* není, nicméně se s tím dokážeme poprat.

ANO vlaječka pro PDW povinná pro všechny!!!

Míra

Avatar
kolombo
OK, takže posílám ještě jedno startovné :-)

A vlaječky už mám, uvidíme jak se tou UZI snesou :-)

MiraStar
Dobrý den všem,
předem hlásím, že kontrola registrací a plateb bude provedena 28.7. 2023 od 19-20 hodin.
Případné uvolnění míst po 20:00.
Rádi vás všechny uvidíme! Přijďte si vystřelit ještě navíc avizovanou bonusovou situaci, která je zdarma a pro zábavu.

Míra Starčevič
Antares Defense

ossan81
Vřelé díky všem z Antaresu za super závod!
J.Č.