CAMP ZERO PRAHA - Apríl není vždy legrace - Antares Cup 2023

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 1. duben 2023
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
CAMP ZERO PRAHA - Apríl není vždy legrace - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
01. 04. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230401, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „CamZero měsíc příjmení jméno" (např. CampZero duben Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 9:00 – 10:00
9.2. Trvání závodu - 10:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou zbraní, na statické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 650,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Čech Jan 100.00% 92.75 77.38 86.96 81.94
2. Novotný Jiří 98.10% 78.94 80.74 99.07 73.82
3. Kovář Martin 96.19% 70.79 62.06 93.24 100.00
4. Svitič Petr 95.77% 78.54 67.26 83.16 95.72
5. Kohout Pavel 92.08% 100.00 70.13 100.00 42.05
6. Racský Libor 90.49% 68.63 52.88 91.64 93.65
7. Šída Jan 89.21% 78.69 100.00 65.87 57.88
8. Jelínek Petr 84.29% 82.51 49.11 87.91 66.21
9. Reichert Ondřej 79.75% 82.50 69.76 64.26 53.85
10. Bouška Vladislav 75.15% 84.15 80.28 38.73 51.60
11. Vrkoslavová Jaroslava 74.79% 83.38 60.51 63.49 46.18
12. Antoš Vítězslav 72.16% 42.13 60.21 55.42 86.88
13. Sochor Tomáš 71.30% 98.34 32.81 73.73 36.82
14. Daněk Lukáš 68.85% 62.79 55.40 65.44 49.80
15. Hejnová Dea 68.35% 72.50 62.87 66.64 29.70
16. Kuchta Michal 65.70% 61.84 46.33 40.13 74.42
17. Pazdera Jiri 64.79% 74.67 52.56 39.57 52.85
18. Seidl Julian 63.98% 56.52 54.02 50.97 55.41
19. Bříza Pavel 63.70% 84.33 56.71 45.48 29.45
20. Pažout Ondřej 63.50% 74.88 38.99 58.65 42.75
21. Podlešák Michal 62.26% 70.98 71.82 29.67 38.59
22. Srbecký Václav 60.07% 44.07 42.69 62.82 54.07
23. Grepl Ondřej 59.43% 64.87 64.57 43.25 28.77
24. Nepraš Michal 58.05% 72.05 59.31 41.64 23.81
25. Křenek Jiří 56.32% 56.90 30.71 61.73 41.58
26. Novák Milan 54.17% 51.49 40.21 58.18 33.76
27. Gross Martin 53.88% 82.22 31.30 43.40 25.76
28. Vašíček Jakub 52.54% 52.07 49.80 18.82 57.42
29. Háva Hynek 49.93% 78.13 35.24 21.52 34.38
30. Toman Jiří 47.85% 55.73 32.65 50.97 22.87
31. Chalupová Barbora 47.40% 50.21 66.25 19.12 25.13
32. Malát Michal 45.07% 47.87 48.51 25.51 30.90
33. Vaněk Martin 40.61% 50.83 29.40 28.35 29.09
34. Dvorničenko Konstantin 40.05% 52.09 34.99 11.12 37.57
35. Dufková Gabi 29.22% 39.70 24.42 20.37 14.58
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Janoušek Jakub 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Roček Vladimír 82.58% 94.01 89.59 80.30 66.42
3. Janoušek Bedřich 69.46% 84.15 60.72 82.32 50.67
4. Šich Jan 50.19% 75.98 42.57 46.81 35.38
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mestek Petr 100.00% 82.70 100.00 80.21 100.00
2. Bartoň Libor 89.09% 82.12 88.89 68.60 83.72
3. Dadák Pavel 88.61% 100.00 67.38 100.00 54.21
4. Kotě Jaroslav 87.66% 74.71 84.12 80.24 79.05
5. Ježek Jaroslav 80.17% 86.90 99.82 47.26 56.98
6. Franče Petr 63.62% 93.11 53.81 39.95 44.03
7. Chovanec Peter 58.26% 93.79 44.14 37.05 36.44
8. Antecký Tomáš 55.67% 75.57 55.24 34.40 36.83
9. Kolínský Petr 36.27% 54.51 24.56 24.08 28.47
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Starčevič Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Hanzal Petr 83.38% 93.98 65.90 97.01 76.63
3. Sorochtej Anatolij 74.27% 82.17 64.97 63.80 86.14
4. Maleček Václav 69.62% 82.13 86.99 62.76 46.60
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Čech Jan 100.00% 92.75 77.38 79.40 81.94
BOs Starčevič Miroslav 99.95% 75.70 77.72 100.00 77.87
Pi Novotný Jiří 97.74% 78.94 80.74 90.46 73.82
Pi Kovář Martin 95.94% 70.79 62.06 85.14 100.00
Pi Svitič Petr 95.78% 78.54 67.26 75.94 95.72
Pi Kohout Pavel 91.56% 100.00 70.13 91.31 42.05
Pi Racský Libor 90.15% 68.63 52.88 83.68 93.65
Pi Šída Jan 89.52% 78.69 100.00 60.15 57.88
BOs Hanzal Petr 84.19% 71.14 51.22 97.01 59.67
Pi Jelínek Petr 83.90% 82.51 49.11 80.27 66.21
Re Janoušek Jakub 83.16% 61.72 72.25 57.16 84.54
MPi Mestek Petr 81.10% 55.28 72.58 63.41 77.56
Pi Reichert Ondřej 79.88% 82.50 69.76 58.67 53.85
Pi Bouška Vladislav 75.85% 84.15 80.28 35.37 51.60
Pi Vrkoslavová Jaroslava 74.83% 83.38 60.51 57.98 46.18
BOs Sorochtej Anatolij 73.49% 62.21 50.50 63.80 67.08
Pi Antoš Vítězslav 72.35% 42.13 60.21 50.61 86.88
MPi Bartoň Libor 71.97% 54.89 64.52 54.23 64.93
MPi Dadák Pavel 71.46% 66.84 48.90 79.06 42.05
MPi Kotě Jaroslav 71.12% 49.94 61.05 63.44 61.31
Pi Sochor Tomáš 70.99% 98.34 32.81 67.33 36.82
BOs Maleček Václav 69.03% 62.17 67.61 62.76 36.29
Pi Daněk Lukáš 68.71% 62.79 55.40 59.75 49.80
Pi Hejnová Dea 68.16% 72.50 62.87 60.85 29.70
Re Roček Vladimír 67.82% 58.03 64.73 45.90 56.15
Pi Kuchta Michal 66.14% 61.84 46.33 36.64 74.42
Pi Pazdera Jiri 65.23% 74.67 52.56 36.14 52.85
Pi Seidl Julian 64.11% 56.52 54.02 46.54 55.41
MPi Ježek Jaroslav 63.99% 58.08 72.44 37.37 44.20
Pi Bříza Pavel 63.96% 84.33 56.71 41.53 29.45
Pi Pažout Ondřej 63.41% 74.88 38.99 53.56 42.75
Pi Podlešák Michal 62.90% 70.98 71.82 27.09 38.59
Pi Srbecký Václav 59.79% 44.07 42.69 57.36 54.07
Pi Grepl Ondřej 59.65% 64.87 64.57 39.50 28.77
Pi Nepraš Michal 58.29% 72.05 59.31 38.03 23.81
Re Janoušek Bedřich 56.02% 51.94 43.86 47.05 42.84
Pi Křenek Jiří 55.98% 56.90 30.71 56.37 41.58
Pi Gross Martin 53.98% 82.22 31.30 39.63 25.76
Pi Novák Milan 53.88% 51.49 40.21 53.13 33.76
Pi Vašíček Jakub 53.24% 52.07 49.80 17.19 57.42
Pi Háva Hynek 50.51% 78.13 35.24 19.65 34.38
MPi Franče Petr 50.39% 62.24 39.05 31.58 34.15
Pi Chalupová Barbora 47.98% 50.21 66.25 17.46 25.13
Pi Toman Jiří 47.61% 55.73 32.65 46.54 22.87
MPi Chovanec Peter 45.94% 62.69 32.04 29.29 28.26
Pi Malát Michal 45.43% 47.87 48.51 23.29 30.90
MPi Antecký Tomáš 44.16% 50.51 40.09 27.20 28.57
Pi Vaněk Martin 40.79% 50.83 29.40 25.89 29.09
Pi Dvorničenko Konstantin 40.67% 52.09 34.99 10.16 37.57
Re Šich Jan 40.52% 46.90 30.76 26.76 29.91
Pi Dufková Gabi 29.35% 39.70 24.42 18.60 14.58
MPi Kolínský Petr 28.77% 36.43 17.82 19.04 22.08
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

MiraStar
Apríl je označení pro první dubnový den. Původem může být již íránský svátek Sízdah be-dar. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro.

Aprílové žerty posledních let se staly mnohem více sofistikované a často reagující na aktuální události daného období. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě zjevné legrácky a jednají neadekvátně.

Tentokrát pro vás my z Antares Defense připravíme 4 situace, kdy vám hodně potrápíme vaše mozkové závity, zkusíme na vás nějakou zlomyslnost a legrácku. Možná vám i nebude chvilkami úplně do smíchu…

MiraStar
Připomínám, že stále prosíme do poznámky napsat vaše číslo LEX.
Děkuji
Miroslav Starčevič
AD

MiraStar
Kontrola plateb a mazání neplatičů bude provedeno 20.3. v 19:00.
Ti kdo máte zájem závodit sledujte registraci.
Miroslav Starčevič
Antares Defense

MiraStar
Uvolněna 4 místa. Varovný výstřel tentokrát nebyl.
Prosím využijte okamžité platby.

Míra Starčevič
Antares Defense

Avatar
cmk
Odprznil jsem celou debatu a zcela bezostyšně jsem ji zcenzuroval o příspěvky na téma Blacklist.
Blacklist není věco LOSu jako takového, je to jen věc organizátora.
Chápu, proč to někdo zavádí, chápu, proč se na to někdo ptá.
Nechápu, proč to musí přerůst v porovnávání si pindíků, pardon, ega.
Kdyžtak si dejte přes hubu někde v klidu za střelnicí. Akorát se před tím svlečte z kvérů.

jjjhe
Ahoj, přenechám místo ve squadu 2.

Jakub.V
Pokud by se někdo nemohl zúčastnit, tak mi rovnou napište, rád si to převezmu. díky

Jarda.Jezek
Skvělý závod, zvláštní ocenění patří Vláďovi za nádhernou tajnou situaci.