Jablonné v Podještědí - Rozpuštění Řádu templářů - 1312 - Antares Cup 2023

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Sobota, 18. březen 2023
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jindřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Jablonné v Podještědí - Rozpuštění Řádu templářů - 1312 - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, Zbraně Liberec

3. Konání závodu
18. 3. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230318, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné březen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
Staré IDPA terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Čech Jan 100.00% 62.74 100.00 85.31 99.92
2. Korecký Jan 94.18% 83.12 76.62 70.90 97.08
3. Steiner Petr 92.34% 68.25 81.09 100.00 71.96
4. Křapáček Milan 88.79% 90.08 76.22 53.53 89.13
5. Bernard Petr 88.59% 94.30 75.76 57.78 80.45
6. Krucký Zdeněk 87.56% 80.93 78.33 60.61 84.82
7. Hauer Michael 86.45% 81.08 80.72 43.94 95.08
8. Racský Libor 86.24% 84.81 58.02 61.77 95.50
9. Bertl Petr 85.47% 87.16 92.69 41.77 75.79
10. Kotě Vít 84.17% 88.60 83.97 49.16 71.17
11. Svitič Petr 78.64% 79.53 45.55 48.58 100.00
12. Kohout Pavel 78.20% 84.31 72.02 47.00 68.79
13. Jelínek Petr 78.02% 69.47 79.19 56.19 66.63
14. Bubla Viktor 74.08% 87.10 55.70 33.11 81.87
15. Klečka Michal 71.94% 60.14 76.75 65.69 47.73
16. Vrkoslavová Jaroslava 71.27% 68.84 70.00 37.02 72.16
17. Kovář Martin 71.10% 100.00 43.77 35.61 68.03
18. Daněk Lukáš 70.66% 41.15 37.17 88.36 79.22
19. Vorlíček Jiří 70.34% 66.36 59.89 50.76 67.75
20. Zabloudil Vít 69.30% 54.04 84.87 37.32 64.93
21. Hájek Tomáš 63.91% 47.46 84.95 44.70 45.27
22. Nykrýn Lukáš 63.54% 42.06 63.78 57.55 57.70
23. Vašíček Jakub 63.25% 64.82 40.98 41.28 73.01
24. Kuchta Michal 58.91% 36.23 24.84 91.28 52.66
25. Pažout Ondřej 58.68% 65.68 38.53 25.32 74.65
26. Simon Ondřej 54.08% 42.25 34.27 29.29 82.39
27. Rozkovec Jiří 50.08% 53.79 44.73 35.91 39.84
28. Heide Kamil 48.84% 53.55 51.84 31.06 33.51
29. Kolombo Miroslav 48.17% 49.22 40.01 40.86 37.53
30. Vondráček Martin 46.34% 41.04 34.81 33.34 52.07
31. Hrzán Daniel 45.24% 60.11 22.54 27.77 47.01
32. Dvořák Jakub 44.81% 49.01 14.67 42.57 49.69
33. Ládyš Libor 42.97% 40.81 24.24 45.77 38.70
34. Hořín Petr 40.34% 36.87 27.11 23.83 52.58
35. Sochor Tomáš 38.32% 25.28 38.33 35.23 34.50
36. Kaplan Viktor 37.12% 34.88 29.50 27.08 37.70
37. Mareš Miroslav 35.28% 31.36 30.94 31.46 29.03
38. Křenek Jiří 32.97% 26.03 24.61 26.60 37.49
39. Ládyš Martin 32.45% 23.07 18.58 24.46 46.80
40. Frumar Miloš 31.25% 20.12 23.22 27.44 37.96
41. Dufková Gabi 26.85% 15.38 35.27 18.95 23.83
42. Toth David 24.28% 13.84 9.11 21.32 40.21
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mestek Petr 100.00% 93.88 98.61 81.36 100.00
2. Kotě Jaroslav 84.87% 75.49 100.00 66.62 75.18
3. Vyskočil Jiří 83.93% 79.36 44.31 100.00 90.09
4. Koman Pavel 80.82% 100.00 50.85 65.02 86.28
5. Machač Martin 78.68% 81.47 72.01 91.59 49.07
6. Novotný Jiří 67.41% 58.53 36.25 71.41 85.81
7. Pecka Václav 45.83% 56.87 29.36 49.04 36.08
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hanzal Petr 100.00% 100.00 100.00 100.00 98.04
2. Starčevič Miroslav 78.75% 94.79 92.66 52.93 73.10
3. Scherbaum Oto 73.17% 69.68 92.73 28.85 100.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
BOs Hanzal Petr 100.00% 79.63 75.37 100.00 87.57
Pi Čech Jan 97.83% 62.74 100.00 72.46 99.92
Pi Korecký Jan 92.55% 83.12 76.62 60.22 97.08
Pi Steiner Petr 89.40% 68.25 81.09 84.93 71.96
Pi Křapáček Milan 87.84% 90.08 76.22 45.46 89.13
Pi Bernard Petr 87.45% 94.30 75.76 49.07 80.45
Pi Krucký Zdeněk 86.28% 80.93 78.33 51.48 84.82
Pi Hauer Michael 85.88% 81.08 80.72 37.32 95.08
Pi Bertl Petr 84.98% 87.16 92.69 35.47 75.79
Pi Racský Libor 84.89% 84.81 58.02 52.46 95.50
Pi Kotě Vít 83.34% 88.60 83.97 41.75 71.17
Pi Svitič Petr 77.75% 79.53 45.55 41.26 100.00
Pi Kohout Pavel 77.37% 84.31 72.02 39.92 68.79
BOs Starčevič Miroslav 76.93% 75.48 69.83 52.93 65.29
Pi Jelínek Petr 76.78% 69.47 79.19 47.73 66.63
Pi Bubla Viktor 73.79% 87.10 55.70 28.12 81.87
BOs Scherbaum Oto 71.09% 55.48 69.89 28.85 89.32
Pi Vrkoslavová Jaroslava 70.77% 68.84 70.00 31.44 72.16
Pi Kovář Martin 70.66% 100.00 43.77 30.25 68.03
MPi Mestek Petr 70.61% 71.75 67.36 28.11 74.65
Pi Klečka Michal 70.18% 60.14 76.75 55.79 47.73
Pi Vorlíček Jiří 69.22% 66.36 59.89 43.11 67.75
Pi Zabloudil Vít 68.76% 54.04 84.87 31.69 64.93
Pi Daněk Lukáš 67.89% 41.15 37.17 75.05 79.22
Pi Hájek Tomáš 62.95% 47.46 84.95 37.96 45.27
Pi Vašíček Jakub 62.44% 64.82 40.98 35.06 73.01
Pi Nykrýn Lukáš 62.01% 42.06 63.78 48.88 57.70
MPi Kotě Jaroslav 59.89% 57.69 68.31 23.02 56.13
Pi Pažout Ondřej 58.49% 65.68 38.53 21.51 74.65
MPi Koman Pavel 57.81% 76.42 34.74 22.47 64.41
MPi Vyskočil Jiří 56.26% 60.65 30.27 34.55 67.25
Pi Kuchta Michal 55.83% 36.23 24.84 77.53 52.66
Pi Simon Ondřej 53.65% 42.25 34.27 24.87 82.39
MPi Machač Martin 52.46% 62.26 49.18 31.64 36.63
Pi Rozkovec Jiří 49.30% 53.79 44.73 30.50 39.84
Pi Heide Kamil 48.25% 53.55 51.84 26.38 33.51
Pi Kolombo Miroslav 47.13% 49.22 40.01 34.71 37.53
MPi Novotný Jiří 46.19% 44.73 24.76 24.67 64.06
Pi Vondráček Martin 45.61% 41.04 34.81 28.32 52.07
Pi Hrzán Daniel 44.74% 60.11 22.54 23.59 47.01
Pi Dvořák Jakub 43.65% 49.01 14.67 36.16 49.69
Pi Ládyš Libor 41.64% 40.81 24.24 38.88 38.70
Pi Hořín Petr 39.93% 36.87 27.11 20.24 52.58
Pi Sochor Tomáš 37.38% 25.28 38.33 29.92 34.50
Pi Kaplan Viktor 36.51% 34.88 29.50 23.00 37.70
Pi Mareš Miroslav 34.46% 31.36 30.94 26.72 29.03
Pi Křenek Jiří 32.32% 26.03 24.61 22.59 37.49
Pi Ládyš Martin 31.89% 23.07 18.58 20.78 46.80
MPi Pecka Václav 31.35% 43.46 20.06 16.94 26.94
Pi Frumar Miloš 30.54% 20.12 23.22 23.30 37.96
Pi Dufková Gabi 26.44% 15.38 35.27 16.10 23.83
Pi Toth David 23.72% 13.84 9.11 18.11 40.21
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 17 komentářů

Komentáře

MiraStar
Dobrý den,
kontrola plateb a promazání neplatičů proběhne 3.3. 2023 v 18:00 - 19:00
Prosím zkontrolujte si platby.
Hezký den
Miroslav Starčevič


Dobrý večer.
uvolnil jsem 2 místa lidí, co ani po mailové urgenci nezaplatili startovné!
Prosím ty co se nyní přihlásí abych nemusel uháněl.
Hezký večer
Míra Starčevič

petrikxy
Ahoj, kdo ma zajem, prenecham startovne, neco mi do toho vlezlo, petrikxy@gmail.com, diky

Avatar
cmk
Nabízím na 100% 1 zaplacené místo (neLex startovné) - dítě nebude moct.

A pak na 50% druhé zaplacené místo (nějak se mě drží nějaký moribundus, sice už neumírám, ale pořád to není ono a nevím, jestli do soboty budu ok).

Kontakt tady přes SZ.

MiraStar
Kontrola plateb bude provedena 20.3. v 19:00.
Pokud bude nějaký zajemce, prosím využijte nejdříve nabídek střelců, co se nemohou zúčastnit a již mají zaplaceno.
Děkuji

Miroslav Starčevič
Antares Defense

MiraStar
Kontrola plateb bude provedena 20.3. v 19:00.
Pokud bude nějaký zajemce, prosím využijte nejdříve nabídek střelců, co se nemohou zúčastnit a již mají zaplaceno.
Děkuji

Miroslav Starčevič
Antares Defense


Omlouvám se, nepatří k tomuto závodu.

petrikxy
Ahoj, kdo ma zajem, prenecham startovne, neco mi do toho vlezlo, petrikxy@gmail.com, diky

Jiri_33
Ahoj
taky přenechám startovné teď na sobotu
po covidu sic! jsem pořád nějaký unavený, takže příště...
Jirka Černý
cernyj.79@gmail.com.

Avatar
kolombo
Hele, ale má být hezky, nepanikařte :-)

Avatar
cmk
Opakuji nabídku - 1 slot k dispozici pro zájemce.

Avatar
cmk
LAST CALL - jestli ten 1 volný slot nikdo nevezme, střelím si to 2x já, aby peníze nepřišly vniveč...
Registrace byla plná do hodiny a teď že by nikdo neměl zájem?