CAMP ZERO PRAHA - Jurský park - Antares Cup 2023

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 4. únor 2023
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:56 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
CAMP ZERO PRAHA - Jurský park - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
04. 02. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230204, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „CamZero měsíc příjmení jméno" (např. CampZero únor Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 9:00 – 10:00
9.2. Trvání závodu - 10:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou zbraní, na statické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 650,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Čech Jan 100.00% 100.00 79.84 71.79 100.00
2. Kovář Martin 94.99% 89.24 100.00 100.00 44.77
3. Racský Libor 89.86% 78.50 90.42 87.38 59.69
4. Šída Jan 82.49% 67.42 76.28 58.06 88.28
5. Appl Vladimír 76.18% 56.95 60.92 71.88 78.12
6. Kohout Pavel 75.91% 59.58 85.55 65.29 56.50
7. Bertl Petr 75.58% 79.08 72.32 74.96 39.41
8. Bouška Vladislav 74.07% 69.44 48.97 74.73 67.32
9. Krejza Martin 72.83% 64.34 54.49 57.49 79.77
10. Kuchta Michal 72.14% 48.09 85.35 38.79 81.43
11. Kotě Jaroslav 71.90% 49.93 88.09 46.98 67.83
12. Kotě Vít 67.99% 50.45 70.87 50.74 67.03
13. Sochor Tomáš 67.37% 55.58 72.88 55.82 52.60
14. Steiner Petr 64.12% 59.78 60.43 48.65 56.60
15. Jelínek Petr 63.57% 77.03 57.18 48.84 40.46
16. Hrzán Daniel 62.62% 52.45 55.28 48.21 64.25
17. Daněk Lukáš 61.10% 47.83 68.22 57.39 41.38
18. Tekel Michal 61.01% 55.58 62.99 41.89 54.06
19. Sokol Martin 61.01% 40.87 62.50 54.67 56.48
20. Chalupová Barbora 59.83% 53.15 54.61 43.44 59.18
21. Vrkoslavová Jaroslava 58.58% 45.47 48.74 60.93 50.86
22. Nepraš Michal 54.98% 53.42 53.44 30.22 56.25
23. Doksanský Josef 54.43% 47.85 60.50 35.10 47.94
24. Pažout Ondřej 53.63% 43.55 55.61 44.23 45.20
25. Podlešák Michal 53.49% 59.05 44.26 41.79 42.99
26. Malát Michal 51.53% 42.49 51.24 42.45 45.02
27. Kolombo Miroslav 49.50% 38.34 43.32 47.43 44.99
28. Bakša Patrik 48.55% 28.56 48.79 38.80 54.58
29. Sochor Jan 48.19% 52.79 54.33 45.37 16.96
30. Lindner Lukáš 46.59% 46.38 28.95 38.19 50.29
31. Bělinová Zuzana 43.96% 29.22 28.66 36.96 59.75
32. Dvořák Jakub 43.13% 43.82 34.63 28.95 44.26
33. Klečka Michal 39.30% 33.86 44.79 25.28 34.25
34. Dvorničenko Konstantin 37.25% 32.18 25.00 28.07 45.73
35. Gross Martin 35.27% 25.94 44.78 29.80 23.52
36. Křenek Jiří 27.68% 26.35 28.61 16.59 25.79
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Janoušek Jakub 100.00% 100.00 100.00 100.00 94.51
2. Roček Vladimír 77.80% 63.93 69.16 73.83 100.00
3. Starčevič Miroslav 62.61% 75.35 39.29 54.07 78.27
4. Janoušek Bedřich 58.71% 44.96 51.35 65.95 69.37
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Mestek Petr 100.00% 100.00 88.44 65.71 92.30
2. Koman Pavel 97.53% 65.87 93.28 94.02 84.73
3. Dadák Pavel 95.40% 90.62 100.00 87.39 52.50
4. Jíša Stanislav 94.22% 83.84 69.89 83.69 89.01
5. Bartoň Libor 92.94% 61.79 67.25 92.96 100.00
6. Ježek Jaroslav 91.23% 52.82 81.34 100.00 81.92
7. Kůta Lukáš 81.65% 55.10 78.79 80.30 68.69
8. Bělina Radek 67.07% 52.62 55.78 54.36 69.61
9. Franče Petr 66.38% 47.09 51.96 58.77 72.14
10. Pospíšil Karel 50.12% 34.41 37.38 45.64 56.22
11. Pešková Eva 36.18% 28.95 29.25 30.10 37.05
12. Šaroch Jan 31.65% 28.01 23.94 34.85 22.87
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Hanzal Petr 89.87% 96.63 73.98 93.86 95.02
3. Novák Milan 57.65% 73.24 46.86 42.69 67.82
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
BOs Scherbaum Oto 100.00% 70.44 100.00 88.79 100.00
Pi Čech Jan 97.29% 100.00 78.38 71.79 99.34
Pi Kovář Martin 92.39% 89.24 98.17 100.00 44.47
BOs Hanzal Petr 89.19% 68.07 73.98 83.34 95.02
Pi Racský Libor 87.39% 78.50 88.77 87.38 59.30
Pi Šída Jan 80.19% 67.42 74.89 58.06 87.70
Pi Appl Vladimír 74.11% 56.95 59.81 71.88 77.61
Pi Kohout Pavel 73.76% 59.58 83.98 65.29 56.13
Pi Bertl Petr 73.54% 79.08 71.00 74.96 39.15
Pi Bouška Vladislav 72.13% 69.44 48.08 74.73 66.88
Pi Krejza Martin 70.86% 64.34 53.50 57.49 79.24
Pi Kuchta Michal 70.03% 48.09 83.79 38.79 80.90
Pi Kotě Jaroslav 69.81% 49.93 86.48 46.98 67.38
MPi Mestek Petr 69.13% 69.21 79.63 37.74 61.76
MPi Koman Pavel 66.88% 45.59 83.98 53.99 56.69
MPi Dadák Pavel 66.27% 62.72 90.03 50.19 35.13
Pi Kotě Vít 66.07% 50.45 69.58 50.74 66.58
Pi Sochor Tomáš 65.47% 55.58 71.55 55.82 52.26
MPi Jíša Stanislav 63.63% 58.03 62.92 48.06 59.56
Re Janoušek Jakub 63.07% 55.99 78.18 47.04 45.35
Pi Steiner Petr 62.35% 59.78 59.33 48.65 56.22
MPi Bartoň Libor 62.25% 42.77 60.55 53.38 66.91
Pi Jelínek Petr 61.86% 77.03 56.14 48.84 40.20
MPi Ježek Jaroslav 61.81% 36.56 73.23 57.43 54.81
Pi Hrzán Daniel 60.89% 52.45 54.27 48.21 63.82
Pi Daněk Lukáš 59.38% 47.83 66.98 57.39 41.11
Pi Tekel Michal 59.30% 55.58 61.83 41.89 53.71
Pi Sokol Martin 59.29% 40.87 61.36 54.67 56.11
Pi Chalupová Barbora 58.18% 53.15 53.62 43.44 58.79
Pi Vrkoslavová Jaroslava 57.00% 45.47 47.85 60.93 50.52
BOs Novák Milan 56.84% 51.59 46.86 37.91 67.82
MPi Kůta Lukáš 55.99% 38.13 70.93 46.12 45.96
Pi Nepraš Michal 53.44% 53.42 52.46 30.22 55.88
Pi Doksanský Josef 52.88% 47.85 59.39 35.10 47.63
Pi Pažout Ondřej 52.13% 43.55 54.60 44.23 44.90
Pi Podlešák Michal 52.05% 59.05 43.45 41.79 42.70
Pi Malát Michal 50.10% 42.49 50.30 42.45 44.72
Pi Kolombo Miroslav 48.15% 38.34 42.53 47.43 44.69
Re Roček Vladimír 48.04% 35.80 54.07 34.74 47.98
Pi Bakša Patrik 47.18% 28.56 47.89 38.80 54.22
Pi Sochor Jan 46.86% 52.79 53.34 45.37 16.85
MPi Bělina Radek 45.77% 36.42 50.22 31.22 46.58
Pi Lindner Lukáš 45.36% 46.38 28.42 38.19 49.96
MPi Franče Petr 44.93% 32.59 46.78 33.75 48.27
Pi Bělinová Zuzana 42.78% 29.22 28.14 36.96 59.35
Pi Dvořák Jakub 41.96% 43.82 34.00 28.95 43.96
Pi Klečka Michal 38.17% 33.86 43.98 25.28 34.02
Re Starčevič Miroslav 37.83% 42.19 30.72 25.44 37.56
Pi Dvorničenko Konstantin 36.25% 32.18 24.55 28.07 45.42
Re Janoušek Bedřich 36.09% 25.18 40.15 31.02 33.28
Pi Gross Martin 34.26% 25.94 43.96 29.80 23.36
MPi Pospíšil Karel 33.77% 23.81 33.65 26.21 37.62
Pi Křenek Jiří 26.90% 26.35 28.09 16.59 25.62
MPi Pešková Eva 24.62% 20.03 26.33 17.29 24.79
MPi Šaroch Jan 21.23% 19.39 21.55 20.01 15.30
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

MiraStar
Isla Nublar je ostrov a jeho název ve španělštině znamená „Mlžný ostrov“, zvaný kvůli oblačným podmínkám vznikajícím z mořských proudů a sopečné činnosti. Tropický ostrov ve tvaru obrácené kapky vody o povrchu 22 mil čtverečních se nachází 120 mil západně od Kostariky a nachází se na něm sopka.
Na Isla Nublar je založen Johnem Hammondem zábavní park s naklonovanými dinosaury s názvem Jurský park. Hlavní atrakcí ostrovního parku jsou živí, dýchající dinosauři, vytvoření směsicí DNA a genetického klonování. Jsou vytvoření společností InGen. Park byl zpřístupněn pro veřejnost a hlavně pro děti. Stalo se, že vinou sabotáže hlavního programátora Dennise Nedryho, který odstavil park od elektrické energie, dinosauři z oslabeného zabezpečení výběhů unikli. Tím ostrov dinosauři ovládli. Kostarická vláda ostrov prohlásila za nebezpečný a nařídila urychlenou evakuaci.
První hromadná vlna evakuace již proběhla, ale ty jsi členem extrakčního týmu a musíš evakuovat zbylé lidi z ostrova. To sebou nese velké riziko střetu s dinosaury. Z informací co jsi obdržel je jasné, že dinosauři jsou inteligentní a dokážou mezi sebou spolupracovat. To znásobuje jejich smrtící sílu.
Střetneš s dinosaury se ve čtyřech situacích, kdy budeš mít šanci osvobodit přeživší. Nebude to ale jednoduché, dinosauři mají jiný tvar než lidské postavy a proto mají jinde svá citlivá místa. Naštěstí máš u sebe „speciální“ munici, která je dokáže zastavit.

MiraStar
Vážení, kontrola zaplacení startovného bude probihat v pátek 20.1. 2023 v 19:00.
Takže prosíme o zaplacení startovného do tohoto data a času. Upozorňujeme, že již nebudeme zasílat mail s upomínkou. Minule z 6 lidí se ozval 1.
Času bylo dost. Propozice jsou napsány jasně.
Využijte okamžitou platbu ve svém bankovním systému.
Děkuji
Miroslav Starčevič
Antares Defense

MiraStar
Dobrý večer všichni střelby chtiví střelci.
Uvolnili se nám 4 místa.
I když jsem avizoval, že nebudu upozorňovat hříšníky mailem, vyměkl jsem a stejně jim napsal.
A co myslíte. 4 kusy vůbec nereagovali. Škoda. Nicméně šance pro ostatní. Oni se dostali na BlackList!. Jim už mailovat nebudu!
Přivítáme 4 další, kteří si chtějí zastřílet na dinosaury a užít si si závody. A chápou, že se za závod platí včas.
Takže příjemný lov 4 míst.

Miroslav Starčevič
Antares Defense

VláďaA
Uvolnilo se jedno místo, případný zájemce nechť pošle mail na info@antares.cz.

VláďaA
Uvolnilo se jedno místo, případný zájemce nechť pošle mail na info@antares.cz.

správně je mail... Info@antaresdefense.cz

ossan81
Nikdo žádná reakce, ani pochvala, tak to udělám já. Díky všem z Antaresu za další super závod. Rovnováha mezi rychlými a obtížnějšími stagemi skvělá a neobvyklé terče byly lehce matoucí, ale nakonec taky fajn :-)

hugos
Nikdo žádná reakce, ani pochvala, tak to udělám já. ...

Připojuji se s pochvalou, stage byly jako obvykle zajímavé. Jenom kdyby ty dinosauří hlavy neby tak úzké ;)