Hodnocená střelba MVČR - Skalice u České Lípy

Střelnice:Skalice u České Lípy
Datum:Sobota, 3. prosinec 2022
Prezence:od 08:30 do 11:30
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:KOPS.cz
Ředitel závodu:Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:300.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2023
Počet situací:1
Max. závodníků:36 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/36 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Není třeba
Propozice:
Squad č. 1 - začátek v 09:00 (vyhrazeno pro SSK Skalice - závodníci následně pomůžou s organizací)
Squad č. 2 - začátek v 09:30
Squad č. 3 - začátek v 10:00
Squad č. 4 - začátek v 10:30
Squad č. 5 - začátek v 11:00
Squad č. 6 - začátek v 11:30

Buďte na místě vždy 15-30 minut předem - přijďte na registraci ustrojeni a připraveni tak, jak budete nastupovat na situaci (skryté nošení, zbraň vybitá, v prvním zásobníku 6 nábojů, ve druhém libovolně - vše již ustrojeno a připraveno na těle)

1. Název závodu
Hodnocné střelby dle nařízení vlády 255/2021 Sb.

2. Pořadatel
2.1 KOPS.cz personal s.r.o.

3. Konání závodu
3. 12. 2022 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice Skalice u České Lípy - https://mapy.cz/s/facuvocofe

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem sk. E - absolventi kurzů MV101+MV102

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz

7. Startovné
300,-Kč za osobu
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 3935414317/5500, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „MV 3.12. Příjmení Jméno" (např. MV 3.12. Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
6x6 střelců

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- Vždy 30 až 15 minut před Vaším střeleckým časem
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 12:00
9.3. Vyhodnocení - certifikáty budou předávány po odstřílení celého squadu

10.+11. Ředitel soutěže a hlavní rozhodčí
Jan Korecký - CEO KOPS.cz personal s.r.o.


12. Rozhodčí a pomocníci
jmenovaní na místě

13. Situace
1 střelecké situace přesně dle nařízení vlády 255/2021 - http://www.hodnocenestrelby.cz/popis-situace.pdf

14. Terče/Neterče
LOS terče - 1 zóna - zásah kdekoliv, aby alespoň zásahu se dotýkala nebo byla uvnitř zóny delta (nebo lepší)

15. Výsledky
ihned po dostřílení

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Certifikát o abslovování hodnocených střeleb

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová kulová zbraň o výkonu do 1000J. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.

18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro 1 zásobník, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Vlastní. Organizátor občerstvení nezajišťuje.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli KOPS.cz personal s.r.o. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo (nepovinné)
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) naplnění povinností plynoucí ze zákona 14/2021 Sb. a nařízení vlády 255/2021 Sb.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
9:00 - pouze členové SSK Skalice
9:30 - veřejnost
zamčeno
10:00 - veřejnost
zamčeno
10:30 - veřejnost
zamčeno
11:00 - veřejnost
zamčeno
11:30 - veřejnost
zamčeno
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 6
volných míst: 6
volných míst: 6
volných míst: 6
volných míst: 6
volných míst: 6
-prázdný-