CAMP ZERO PRAHA - Apokalypsa - Antares Cup 2022

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 10. prosinec 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Vladimír Appl
Startovné:600.00 Kč / 550.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 08.12. 23:59)
Přihlášených:50/50 závodníků a 5 rozhodčích
(Pi: 41, MPi: 9, MRe: 5)
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
CAMP ZERO PRAHA - Apokalypsa - Antares Cup 2022

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
10. 12. 2022 – Sobota

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!
závod není vhodný pro začátečníky!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
600,-Kč za osobu, 550,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/6100 VS (variabilní symbol):20221210, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „CamZero měsíc příjmení jméno" (např. CampZero Listopad Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 9:00 – 10:00
9.2. Trvání závodu - 10:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Vladimír Appl - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou zbraní, na statické terče. POZOR některé situace budou tajné!!!

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 600,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Malá pistole Malý revolver )
plno
plno
Bernard Petr
Bubla Viktor
Černý Jiří
Chalupová Barbora
Hošek Matyáš
Klíma Zdeněk
Kopinec Jan
Korec Martin
Korecký Jan
Kovář Martin
Krejza Martin
Maleček Václav OPT
Nechvátal Dušan OPT
Nevečeřal Miloš
Pešková Eva
Potocká Veronika
Potocký Martin
Racský Libor
Skalický David
Sokol Martin
Steiner Petr
Stejskal Milan
Turek Tomáš
Vašíček Jakub
Vrkoslavová Jaroslava
Bartoň Libor
Bouška Vladislav
Bříza Pavel
Budjač Jakub
Čečetka Josef
Čech Jan
Franče Petr
Hájek Tomáš OPT
Hanzal Petr OPT
Jíša Stanislav
Kerul Tomáš
Kerul Vladimír
Klečka Michal
Koman Pavel
Křenek Petr
Lindner Lukáš
Machovec Jiří OPT
Podlešák Michal
Řehořek Radek
Reichert Ondřej
Roček Vladimír
Ryzák Tomáš OPT
Šída Jan
Šubrt Ondřej
Svitič Petr
volných míst: 0
volných míst: 0

Appl Vladimír
Dadák Pavel
Jelínek Petr
Novotny Jiri
Scherbaum Oto OPT
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.

vynecháno prvních 11 komentářů

Komentáře

Avatar
cmk
Kdo zaváhá, poptává :-)
Koupím slot :-)

ossan81
To se nedalo stihnout. Tak se taky hlásím, kdyby to někomu nevyšlo a chtěl účast zrušit.

MiraStar
Rád bych podotkl, že nejjistější jak se udržet v registraci je zaplatit co nejdříve startovné. Budu kontrolovat a tak kolem 22.11.budu poprvé promazávat. Pošlu jen jeden upozorňující email. Komu se dostane do Spamu, má smůlu. Někteří by rádi jak zaplatili tak také strileli.
Těšíme se na vás!

MatyasHosek
Radši se zeptám, protože v pravidlech je to napsané nejasně a není to tam uvedeno. AIWB pouzdro - ano nebo ne? Skryté bude, lučík bude zakrytý a náboj v komoře až po vytažení a natažení.

Tomak
V nových pravidlech to je celkem jasně :

D) V případě použítí pouzder typu „ledvinka“ nebo „appendix“, případně dalších typů pouzder, které musí
organizátor závodu definovat v propozicích, startují střelci se samonabíjecí pistolí s prázdnou komorou.

Celé znění viewtopic.php?f=66&t=13333

Avatar
cmk
Část 2, pravidlo 5, písmeno D:
D) V případě použítí pouzder typu „ledvinka“ nebo „appendix“, případně dalších typů pouzder, které musí
organizátor závodu definovat v propozicích, startují střelci se samonabíjecí pistolí s prázdnou komorou.

Co je na tom nejednoznačného?

Avatar
cmk
Flame o baterkách a zbraních (John Steinbeck by měl namět na nové dílo) odsunut jinam: viewtopic.php?f=66&t=15477&p=282691#p282691

VláďaA
Nějak nepobírám tuhle diskuzi, ať už o pouzdrech nebo baterkách. Stačí nebýt pohodlný, a přečíst si pravidla.
Za Antares Defense bych chtěl zopakovat upozornění, že závod není úplně vhodný pro začátečníky. Také chci požádat všechny střelce, aby přehodnotili svůj zdravotní stav. Na některých situacích budou měnící se světelné podmínky, byli bychom neradi, kdybychom museli řešit vzniklý problém. Děkuji.

MiraStar
Pro ty co nedokážou porozumět psanému textu:

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem


Je nad slunce jasné, že pokud chcete dělat pomocníky nebo rozhodčí, rádi vaší nabídku zvážíme. Buď v současném, nebo v budoucím závodu. Vždy ale předem!
Máme v propozicích mail. Kdokoli kdo chce pomáha, nebo pískat, a nemá na nás jiný kontakt, může napsat a nabídnout svou pomoc. Tu velice uvítáme i v budoucnu. Pokud si člověka oťukneme, že to vzájemně funguje, bude v naší skupině pomahajících a rádi ho využijeme, když plánujeme závod.

NICMÉNĚ to, že jste nestihli registraci a rovnou se napálíte do rozhodčí a organizátore starej se, je nefér vůči organizátorovi, který závod plánuje!!! Tyto nevyžádané registrace budou BEZ MILOSTI mazány!

Díky za pochopení
Míra

MiraStar
Dobrý den,
oznamuji, že všichni registrovaní po upozornění mají zaplacené startovné, a proto organizátor nemá důvod z vyřazení z registrace.

Děkujeme