Nová pohárovka v Jablonném v Podještědí – Ze sudetských dějin - Antares Cup 2022

Střelnice:Jablonné v Podještědí
Datum:Sobota, 24. září 2022
Prezence:od 08:15 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Jndřich Moc
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:550.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Pohárovka v Jablonném v Podještědí – Ze sudetských dějin - Antares Cup 2022

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense a SSK Jablonné v Podještědí - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical, Zbraně Liberec

3. Konání závodu
24. 9. 2022 – Sobota

4. Místo závodu
Střelnice SSK Jablonné v Podještědí - https://mapy.cz/s/bagozuteko

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
550,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/6100, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „Jablonné měsíc příjmení jméno" (např. Jablonné září Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
48 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:15 – 9:00
9.2. Trvání závodu - 9:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Jindřich Moc - SSK Jablonné v Podještědí

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou nebo PDW, na statické i dynamické terče.

14. Terče/Neterče
Staré IDPA terče a neterče, kovové popry. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 81.68 65.84
2. Racský Libor 88.70% 54.26 63.72 100.00 90.25
3. Čech Jan 78.49% 62.99 67.18 63.55 79.04
4. Košek Libor 74.74% 65.88 63.31 69.18 61.36
5. Svitič Petr 74.29% 30.94 74.42 69.91 82.90
6. Gál Jaroslav 72.32% 74.60 40.30 64.82 71.58
7. Klíma Zdeněk 70.03% 55.37 58.76 64.33 64.89
8. Bulíř Josef 69.96% 54.17 71.25 35.49 82.21
9. Bubla Viktor 68.86% 33.85 52.45 60.23 92.79
10. Jelínek Petr 66.68% 46.08 52.73 67.77 65.13
11. Elstner Marek 64.48% 50.16 49.39 37.24 87.28
12. Kotě Jaroslav 63.86% 60.38 49.56 41.95 70.04
13. Hauer Michael 62.50% 40.16 54.14 74.60 48.30
14. Kovář Martin 60.88% 37.69 39.04 38.17 96.67
15. Scherbaum Oto 59.48% 32.74 37.91 36.05 100.00
16. Vrkoslavová Jaroslava 59.47% 49.55 61.77 55.75 39.61
17. Vágner Stanislav 57.32% 44.55 38.93 73.56 42.16
18. Korecký Jan-ml 54.02% 42.50 50.95 48.43 45.83
19. Bareš Jiří 53.87% 30.19 36.14 47.45 73.43
20. Moc Jindřich 53.62% 45.89 44.04 33.66 62.75
21. Kerul Vladimír 51.73% 38.22 54.44 23.36 63.74
22. Vašíček Jakub 47.08% 41.16 44.71 26.74 51.01
23. Kerul Tomáš 46.80% 49.47 37.51 40.28 35.38
24. Mencl Pavel 46.72% 39.50 30.71 42.44 49.73
25. Abrman Josef 41.12% 24.82 33.93 31.86 52.31
26. Vetešník Jan 40.82% 25.51 24.17 40.76 51.44
27. Chvátal Petr 40.61% 43.91 33.74 24.78 38.69
28. Brázda Miroslav 38.16% 36.03 34.52 16.71 45.34
29. Potocká Veronika 37.47% 20.20 28.75 31.76 49.50
30. Mádl Lukáš 37.00% 24.50 33.69 23.65 46.75
31. Horáček Lukáš 36.59% 47.87 24.39 24.45 30.43
32. Kolombo Miroslav 34.36% 22.92 28.12 35.88 32.49
33. Tenk Miroslav 32.25% 24.59 26.75 30.64 30.12
34. Chvátalová Martina 31.97% 31.09 20.54 35.40 24.05
35. Potocký Matyáš 29.46% 15.31 33.29 19.48 34.28
36. Dobiáš Vladimír 29.16% 15.61 24.14 24.91 36.68
37. Ihnát Jan 28.10% 25.03 28.69 18.35 25.57
38. Roháček David 22.34% 13.11 20.05 18.53 25.94
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Turek Tomáš 100.00% 84.09 100.00 80.61 100.00
2. Koman Pavel 92.21% 76.83 88.45 100.00 71.01
3. Starčevič Miroslav 84.55% 100.00 96.30 47.64 64.41
4. Dadák Pavel 76.05% 52.05 88.81 77.50 59.00
5. Potocký Martin 67.86% 66.46 65.40 42.50 73.12
6. Mestek Petr 65.15% 53.28 37.56 70.95 75.82
MZ Kotě Jaroslav 52.19% 36.99 68.25 47.15 37.94
7. Bergman Martin 45.46% 60.89 48.70 24.68 31.52
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Dadák Pavel 100.00% 97.01 100.00 85.36 100.00
2. Klíma Zdeněk 90.32% 100.00 80.28 100.00 65.06
3. Gál Jaroslav 88.29% 95.58 82.05 71.26 88.70
4. Turek Tomáš 80.07% 99.87 84.46 78.40 43.45
5. Bulíř Josef 74.75% 80.81 72.30 54.10 78.62
6. Elstner Marek 68.04% 50.94 54.81 65.69 88.74
7. Scherbaum Oto 52.62% 53.63 37.58 33.64 76.33
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PDW Dadák Pavel 100.00% 79.51 100.00 85.36 100.00
PDW Klíma Zdeněk 89.71% 81.96 80.28 100.00 65.06
PDW Gál Jaroslav 87.80% 78.33 82.05 71.26 88.70
Pi Korecký Jan 87.11% 100.00 90.19 65.10 62.54
PDW Turek Tomáš 78.97% 81.85 84.46 78.40 43.45
Pi Racský Libor 75.97% 54.26 57.47 79.70 85.74
PDW Bulíř Josef 74.34% 66.23 72.30 54.10 78.62
PDW Elstner Marek 68.79% 41.75 54.81 65.69 88.74
Pi Čech Jan 68.33% 62.99 60.60 50.65 75.09
MPi Turek Tomáš 65.22% 52.00 58.13 43.08 84.75
Pi Košek Libor 64.79% 65.88 57.11 55.14 58.29
Pi Svitič Petr 63.73% 30.94 67.12 55.72 78.75
Pi Gál Jaroslav 63.21% 74.60 36.35 51.66 68.00
Pi Bulíř Josef 61.62% 54.17 64.27 28.29 78.10
Pi Klíma Zdeněk 60.65% 55.37 53.00 51.27 61.64
Pi Bubla Viktor 59.56% 33.85 47.30 48.00 88.15
MPi Koman Pavel 58.25% 47.51 51.41 53.44 60.18
Pi Jelínek Petr 57.42% 46.08 47.56 54.01 61.88
Pi Elstner Marek 56.81% 50.16 44.54 29.68 82.91
Pi Kotě Jaroslav 56.20% 60.38 44.70 33.43 66.54
MPi Starčevič Miroslav 54.23% 61.84 55.98 25.46 54.59
Pi Kovář Martin 53.49% 37.69 35.21 30.42 91.84
Pi Hauer Michael 53.26% 40.16 48.83 59.46 45.88
PDW Scherbaum Oto 52.49% 43.96 37.58 33.64 76.33
Pi Scherbaum Oto 52.26% 32.74 34.19 28.73 95.00
Pi Vrkoslavová Jaroslava 51.34% 49.55 55.71 44.43 37.63
Pi Vágner Stanislav 48.88% 44.55 35.11 58.63 40.05
MPi Dadák Pavel 48.03% 32.19 51.62 41.42 50.00
Pi Moc Jindřich 47.15% 45.89 39.72 26.83 59.61
Pi Korecký Jan-ml 46.76% 42.50 45.95 38.60 43.54
Pi Bareš Jiří 46.69% 30.19 32.60 37.82 69.76
Pi Kerul Vladimír 45.63% 38.22 49.10 18.62 60.55
MPi Potocký Martin 44.89% 41.10 38.01 22.71 61.96
MPi Mestek Petr 43.02% 32.95 21.83 37.92 64.25
Pi Vašíček Jakub 41.45% 41.16 40.32 21.31 48.46
Pi Kerul Tomáš 40.84% 49.47 33.84 32.10 33.61
Pi Mencl Pavel 40.63% 39.50 27.70 33.83 47.24
Pi Chvátal Petr 35.86% 43.91 30.43 19.75 36.75
Pi Abrman Josef 35.77% 24.82 30.60 25.39 49.69
Pi Vetešník Jan 35.26% 25.51 21.80 32.49 48.87
Pi Brázda Miroslav 33.86% 36.03 31.14 13.32 43.07
MPi Kotě Jaroslav 32.86% 22.88 39.67 25.20 32.15
Pi Potocká Veronika 32.47% 20.20 25.93 25.31 47.03
Pi Horáček Lukáš 32.41% 47.87 22.00 19.49 28.91
Pi Mádl Lukáš 32.38% 24.50 30.39 18.85 44.41
Pi Kolombo Miroslav 29.53% 22.92 25.37 28.60 30.87
MPi Bergman Martin 29.02% 37.66 28.31 13.19 26.71
Pi Tenk Miroslav 27.88% 24.59 24.12 24.42 28.61
Pi Chvátalová Martina 27.60% 31.09 18.53 28.22 22.85
Pi Potocký Matyáš 25.61% 15.31 30.02 15.53 32.57
Pi Dobiáš Vladimír 25.24% 15.61 21.78 19.85 34.84
Pi Ihnát Jan 24.62% 25.03 25.88 14.62 24.29
Pi Roháček David 19.35% 13.11 18.09 14.77 24.64
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 23 komentářů

Komentáře

Avatar
strasidlo
Kdyby se náhodou našel jeden zájemce, tak zítra bude jedno místo volné ve druhé skupině. Kolega je nemocen. Info případně na 604 752 902. Díky.

Avatar
Albert
Hezký závod ;) ... Napříště by to možná chtělo použít v situacích trochu více neterčů
:lol: :lol: :lol: :lol:

MiraStar
Hezký závod ;) ... Napříště by to možná chtělo použít v situacích trochu více neterčů
:lol: :lol: :lol: :lol:


Však není všem závodům konec... :P :P :P

Tomak
Albert to vyjádřil krásně :lol: :lol: :lol:
Pěkný závod. Díky :thumbup:

MiraStar
Děkujeme za slova chvály a vážíme si jich.
Určitě bych chtěl tímto poděkovat SSK Jablonné v Podještědí za poskytnutí prostor střelnice.
Dále konkrétně velké díky těmto rozhodčím a pomocníkům:
Pavel Dadák
Jindřich Moc
Michael Hauer
Oto Scherbaum
Petr Mestek
a v neposlední řadě Gábi Dufkové jako vládkyni jeskyně.

Dále vám střelcům, kteří jste vážili cestu zblízka i daleka.
Jsme rádi, že nás oslovujete s možností organizovat závody i na jiných střelnicích, ale naše kapacita není nekonečná. Nicméně rádi poradíme jak soutěže organizovat, jakých chyb se vyvarovat a co všechno tomu musíte obětovat.

Rádi vás opět uvidíme na dalších závodech organizovaných týmem Antares Defense.
Miroslav Starčevič

spawny
Super! Malá strelnice ale velké srdce...jeden z nejhezčích závodů. Díky !

Skippy
Mám pár fotografií ze závodu a předávání cen. Jsou uloženy na "Ulo*.to.cz". Můžu sem dát odkaz na stažení? Neporuším tím něco?

MiraStar
Mám pár fotografií ze závodu a předávání cen. Jsou uloženy na "Ulo*.to.cz". Můžu sem dát odkaz na stažení? Neporuším tím něco?

Prosím poslal by jsi odkaz na starcevic@antaresdefense.cz?
Dám je na FB profil Antares Defense
Děkuji Míra

risa2000
Skippy: Nevím, jestli tím něco neporušíš, ale nám, co nemáme facebook, posláním odkazu Mírovi ani nepomůžeš :).

Avatar
kolombo
FB můžeš mít jen na prohlížení jiného obsahu, sám tam nic psát nemusíš.