LOSÍK (12-2021) v CAMP ZERO PRAHA - 3x8

Střelnice:Gissing-Waffen
Datum:Středa, 15. prosinec 2021
Prezence:od 16:40 do 17:00
Trvání závodu:od 17:00 do 20:00
Pořadatel:Camp Zero
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:300.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2022
Počet situací:3
Max. závodníků:24 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/24 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Pořadatel:
Camp Zero

Datum:
15.12.2021

Místo:
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast:
střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady:
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Příspěvek:
300,- Kč, platba v hotovosti při prezentaci

ZÁVOD ROZDĚLEN ČASOVĚ NA 3 SQUADY!!!
Kapacita akce:
24 střelců + rozhodčí.

Časový rozvrh:
16:40 registrace první směny
17:00 začátek střelby SQUAD Č. 1

17:40 registrace SQUAD Č. 2
18:00 začátek střelby SQUAD Č. 2

18:40 registrace SQUAD Č. 3
19:00 začátek střelby SQUAD Č. 3

Průběh střelby:
Je popsán v pravidlech, vzhledem k možnostem střelnice je upravena vzdálenost střelby na 13 metrů (z 15 metrů požadovaných pravidly)

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize se nerozlišují.
Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení:
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost:
vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Občerstvení:
bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COVID-19 opatření:
Na registraci si každý přineste potvrzení o :
1) nejméně 2. očkování starší 14 dny a více
2) 1. očkování s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
3) potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší než 180 dní
4) potvrzení od lékaře, že střelec nemůže projít očkováním spolu s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
5) účastníci do 18 let, kteří nejsou očkovaní s negativním výsledkem PCR testu, který byl proveden ne později než 72 hodin od registrace
Bez některého z těchto dokladů na závod nejezděte. Nebudete do závodu přijati.


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 8
volných míst: 8
volných míst: 8
-prázdný-

Komentáře

guttata
Bylo to skvělé, moc jsme si to užili. Veliké díky Jirkovi, Vláďovi a Camp Zero. Martin a Miloš :thumbup:

MiraStar
Výsledky Losíku v příloze

Idaho
Jsou v plánu další LOSíky? Terezka by rada jezdila časteji a od unora už bude moci..