Listopadová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA

Střelnice:Gissing-Waffen
Datum:Sobota, 13. listopad 2021
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Camp Zero
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Listopadová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA

Pohárový závod LOS, ročník 2022

Pořadatel: Camp Zero

Datum: 13.11.2021,
Místo: střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:00, střílí se od 10:00 hod.

Příspěvek: 500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2228485015/3030 ,jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 13.11.2021 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu: 50 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí: bude určen
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 4 samostatné situace,, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned spolu s vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize dle pravidel LOS.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. plnění zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Dadák Pavel 84.23% 90.00 81.27 76.39 89.24
3. Řehořek Radek 72.40% 70.49 95.67 54.02 69.43
4. Bertl Petr 70.15% 68.68 82.26 69.91 59.73
5. Potocký Martin 63.55% 62.89 66.71 56.91 67.70
6. Doksanský Josef 62.45% 80.00 74.39 53.97 41.43
7. Appl Vladimír 61.14% 71.30 81.04 47.07 45.16
8. Čech Jan 60.71% 83.77 78.77 49.56 30.73
9. Reichert Ondřej 58.58% 72.50 53.00 56.85 51.96
10. Spáčil Přemysl 58.37% 90.05 68.53 33.83 41.05
11. Smrček František 58.18% 68.02 58.14 52.55 54.03
12. Klíma Zdeněk 58.10% 81.59 70.16 45.54 35.10
13. Jelínek Petr 57.60% 81.50 58.41 42.92 47.57
14. Voves Ondřej 54.05% 53.85 76.82 45.34 40.19
15. Matuška Kamil 53.93% 79.40 58.76 37.80 39.76
16. Skalický David 53.69% 51.27 61.93 39.87 61.69
17. Kofránek Tomáš 53.60% 56.25 56.57 42.98 58.62
18. Petrů Jan 50.21% 64.82 55.37 42.16 38.51
19. Dvorničenko Konstantin 47.29% 61.19 44.06 44.78 39.13
20. Horák Josef 47.28% 55.55 34.69 43.37 55.50
21. Čermák Jakub 46.75% 62.20 38.84 45.78 40.19
22. Soumar Karel 46.46% 44.62 51.94 52.24 37.04
23. Hájek Tomáš 46.31% 51.36 50.28 42.04 41.57
24. Steiner Petr 44.83% 54.91 73.53 24.68 26.18
25. Rajšner Jan 41.05% 35.99 59.22 34.86 34.15
26. Vašíček Jakub 40.97% 54.97 44.54 37.05 27.33
27. Simon Ondřej 40.63% 62.20 44.35 33.99 21.98
28. Juna Miloš 40.07% 56.66 36.61 31.24 35.76
29. Korecký Honza 40.00% 60.99 31.07 47.49 20.44
30. Nesměrák Milan 38.99% 49.48 47.72 29.70 29.05
31. Potocká Veronika 36.90% 43.79 42.37 38.48 22.94
32. Mrázek Martin 36.80% 34.91 49.34 43.55 19.41
33. Dunár Michal 34.67% 35.11 33.71 41.62 28.25
34. Bodlák Michal 33.40% 51.02 34.01 23.22 25.34
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Bízek Vojtěch 100.00% 100.00 100.00 100.00 97.02
2. Konopík Pavel 87.07% 86.74 71.52 87.41 100.00
3. Vytlačil Jan 74.33% 65.76 76.04 82.71 70.57
4. Soumar Martin 71.25% 93.77 92.29 63.29 33.54
5. Šich Jan 41.51% 42.13 41.41 41.37 39.92
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Koman Pavel 100.00% 76.31 100.00 92.31 100.00
2. Starčevič Miroslav 97.53% 98.97 90.74 94.24 75.57
3. Vomáčka Tomáš 94.81% 86.93 88.07 74.80 99.71
4. Marek Tomáš 88.90% 100.00 77.41 100.00 50.30
5. Bartoň Libor 86.35% 95.12 82.10 94.65 46.43
6. Kubásek Michal 72.57% 74.83 69.64 85.06 38.00
7. Švec Miroslav 67.81% 55.06 56.04 88.99 49.88
8. Maleček Václav 63.53% 53.14 45.59 65.29 70.18
9. Sochor Tomáš 60.23% 69.63 65.85 44.98 41.55
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hanzal Petr 100.00% 100.00 100.00 84.12 100.00
2. Zvára Martin 85.05% 88.63 53.67 100.00 84.38
3. Machovec Jiří 77.47% 72.56 80.88 99.09 45.08
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
Pi Dadák Pavel 84.23% 90.00 81.27 76.39 89.24
Pi Řehořek Radek 72.40% 70.49 95.67 54.02 69.43
Pi Bertl Petr 70.15% 68.68 82.26 69.91 59.73
BOs Hanzal Petr 65.99% 87.23 77.03 43.61 56.10
Pi Potocký Martin 63.55% 62.89 66.71 56.91 67.70
Pi Doksanský Josef 62.45% 80.00 74.39 53.97 41.43
Pi Appl Vladimír 61.14% 71.30 81.04 47.07 45.16
Pi Čech Jan 60.71% 83.77 78.77 49.56 30.73
MPi Koman Pavel 59.70% 64.88 72.46 43.58 57.86
MPi Starčevič Miroslav 59.53% 84.15 65.75 44.49 43.72
Pi Reichert Ondřej 58.58% 72.50 53.00 56.85 51.96
Pi Spáčil Přemysl 58.37% 90.05 68.53 33.83 41.05
Pi Smrček František 58.18% 68.02 58.14 52.55 54.03
Pi Klíma Zdeněk 58.10% 81.59 70.16 45.54 35.10
MPi Vomáčka Tomáš 57.68% 73.91 63.82 35.31 57.69
Pi Jelínek Petr 57.60% 81.50 58.41 42.92 47.57
BOs Zvára Martin 54.46% 77.32 41.34 51.85 47.34
MPi Marek Tomáš 54.36% 85.02 56.10 47.21 29.10
Pi Voves Ondřej 54.05% 53.85 76.82 45.34 40.19
Pi Matuška Kamil 53.93% 79.40 58.76 37.80 39.76
Pi Skalický David 53.69% 51.27 61.93 39.87 61.69
Pi Kofránek Tomáš 53.60% 56.25 56.57 42.98 58.62
MPi Bartoň Libor 52.98% 80.88 59.49 44.69 26.87
BOs Machovec Jiří 50.56% 63.29 62.30 51.37 25.29
Pi Petrů Jan 50.21% 64.82 55.37 42.16 38.51
Pi Dvorničenko Konstantin 47.29% 61.19 44.06 44.78 39.13
Pi Horák Josef 47.28% 55.55 34.69 43.37 55.50
Pi Čermák Jakub 46.75% 62.20 38.84 45.78 40.19
Pi Soumar Karel 46.46% 44.62 51.94 52.24 37.04
Pi Hájek Tomáš 46.31% 51.36 50.28 42.04 41.57
Re Bízek Vojtěch 46.12% 54.51 50.04 39.39 40.54
Pi Steiner Petr 44.83% 54.91 73.53 24.68 26.18
MPi Kubásek Michal 44.06% 63.62 50.46 40.16 21.99
Pi Rajšner Jan 41.05% 35.99 59.22 34.86 34.15
Pi Vašíček Jakub 40.97% 54.97 44.54 37.05 27.33
Pi Simon Ondřej 40.63% 62.20 44.35 33.99 21.98
Pi Juna Miloš 40.07% 56.66 36.61 31.24 35.76
Pi Korecký Honza 40.00% 60.99 31.07 47.50 20.44
Re Konopík Pavel 39.82% 47.28 35.79 34.43 41.78
MPi Švec Miroslav 39.57% 46.81 40.61 42.01 28.86
Pi Nesměrák Milan 38.99% 49.48 47.72 29.70 29.05
MPi Sochor Tomáš 38.05% 59.21 47.72 21.24 24.04
MPi Maleček Václav 37.41% 45.18 33.04 30.82 40.61
Pi Potocká Veronika 36.90% 43.79 42.37 38.48 22.94
Pi Mrázek Martin 36.80% 34.91 49.34 43.55 19.41
Pi Dunár Michal 34.67% 35.11 33.71 41.62 28.25
Re Soumar Martin 34.06% 51.11 46.18 24.93 14.01
Re Vytlačil Jan 33.99% 35.84 38.05 32.58 29.49
Pi Bodlák Michal 33.40% 51.02 34.01 23.22 25.34
Re Šich Jan 19.16% 22.96 20.72 16.29 16.68
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

VláďaA
V krátké době dojde ke kontrole plateb, takže pokud máte zájem na závodě startovat, odstraňte případné nedostatky.

Dále musím bohužel konstatovat, že došlo ke zpřísnění opatření. Vypadá to, že budou nutné respirátory a také bezinfekčnost (očkování, test, prodělání nemoci) . Víc upřesníme před závodem, vše se může ještě měnit. Děkuji za pochopení.

VláďaA
Už máme první volné místo...a nejspíš budou další...

JInak podle stávajících opatření bude třeba u prezentace doložit bezinfekčnost, takže kdo nejste očkovaný, nebo v ochranné době po nemoci, dojděte si na testy. Děkuji za pochopení.

Tomak
K těm testům - jaký bude požadován? Stačí samotest, nebo bude nutný PCR, nebo jak? Manželce stačil ke kadeřnici obyč samotest provedený klidně doma. Tak abych nejel zbytečně...Dík.

VláďaA
Bude to podle platných vládních nařízení....nejsem vědma, uvidíme po neděli, co přesně bude....

VláďaA
Pokud se do příštího víkendu nic nezmění, mělo by to být takhle: Je třeba se prokázat očkováním, proděláním nemoci, testem ze zdravotnického zařízení. Kdo nebude mít platný test, může se prokázat samotestem, který si udělá ráno při vstupu na střelnici ( pro případnou kontrolu zadokumentuje pořadatel fotografií). Vzhledem k tomu, že jsme na vnitřní střelnici, nezapomeňte si respirátor ( bude upřesněno na briefingu).
Nikoho z nás tyhle procedury netěší, bohužel musíme respektovat platná nařízení, proto vás prosíme o spolupráci.

Tomak
Osobně naprosto chápu. Nechci prudit, všichni, bohužel, musíme vyhovět stupidním nařízením. Přizpůsobím se. Doufám, že se vůbec povede závod uskutečnit. Dík za info.

Tomak
Zítra se bohužel nemůžu zúčastnit. Pokud by někdo chtěl, ozvěte se, startovné je zaplaceno, domluvíme se.

guttata
Skvělé závody! Moc fajn parta lidí a hlavně, odsýpá to. Nevěřil bych, že se 4 stage dají zvládnou takhle rychle a přitom v poklidu, s žerty a úsměvy. Klobouk dolů a díky za takové závody.

Avatar
Starosta
Souhlasím, velmi příjemný závod, oplývající krom dobré gulášovky a vytápěného party stanu i výraznou svižností:
Opravdu velmi oceňuju, že se na dvou střelištích odstřílely v cca 50 lidech celkem 4 situace - a to tak, že včetně úvodního briefingu, nějakých reshootů a závěrečného vyhlášení a rozloučení se vše stihlo mezi 10. a 16.hodinou...
Ještě jednou díky za závod.

Avatar
cmk
I když opomenu, že se mi zrovna povedlo všechno, na co jsem sáhnul, tak jinak strašně pohodová atmosféra a benefity (vyhřívaný stan, guláš, polévka). Dík organizátorům.