Jarní KOSA

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 15. únor 2020
Prezence:od 08:30 do 09:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:REGI BASE o.p.s
Ředitel závodu:Luděk Matern
Hlavní rozhodčí:Aleš Procházka
Startovné:600.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2020
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:SA 58
Propozice:
Kombinace Pu a Pi ... PDW a Pi
Platba startovného předem na účet. Nejpozději týden před konáním závodů.
Ve startovném je započítáno jedno teplé jídlo a nápoj.

Platby provádějte na účet : 7684234001/5500, do poznámek prosím uvádějte za koho je platba provedena.

Prosím POZOR ! Střelci přečtěte si propozice až do konce a dovezte si vše potřebné k závodům. ( řemeny KE ZBRANÍM a zásobníky ke svým zbraním )Jarní kosa 2020 - střelecká soutěž

Pořadatel: Regi Base

Datum, místo: Sobota, dne 15. února 2020, Lazecká střelnice Olomouc

Registrace: Na stránkách LOSu; http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1258/

Kapacita závodu: 40 střelců plus rozhodčí

Účastníci: Střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Začátek: Prezentace na střelnici od 08:30 do 09:00 hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod. Při plném obsazení předpoklad trvání do 17:00 hod.

Startovné: 600,-Kč. V ceně startovného je jedno teplé jídlo typu guláš a jeden teplý nápoj typu teplý čaj.

Ceny: Medaile pro první tři závodníky v divizi, resp. skupině. Jedna hlavní SLOSOVATELNÁ cena

Platba převodem na účet a to min 1 týden před konáním akce.

Funkcionáři soutěže: Hlavní rozhodčí Aleš Procházka, Rozhodčí: Budou jmenováni organizátorem podle toho, jak se přihlásí.

Pravidla soutěže: Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby.

Zbraně: Vyhovující pravidlům LOS - Samonabíjecí pušky či PDW, a samonabíjecí pistole.
Divize: Puška samonabíjecí (PSA), osobní obranná zbraň (PDW).

Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a odporující pravidlům. Spotřeba cca 60 nábojů na závod a 50 ks pro krátkou zbraň; kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více.

Počet stanovišť: 4 stanoviště.

Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Větší kulová zbraň je buď v tašce, kufru nebo bezpečně přenášená. Pokud zbraň umožňuje vystavit závěr, musí být vystaven nebo musí být do komory a hlavně strčen tzv. praporek . Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející.

Pro dlouhou zbraň doporučujeme : řemen, dva zásobníky a pro PDW nejméně 3 zásobníky.
Pro Krátkou zbraň min dva zásobníky. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru.

Zákaz svévolného vstupování do stanoviště.

Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.

Občerstvení: Bufet na střelnici k dispozici. OPRAVDU FUNGUJE :-)


Za realizační tým:
Luděk MatherVýsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Císař Radek 100.00% 100.00 95.74 87.64 98.72
2. Slavík Daniel 84.95% 91.78 37.11 100.00 95.71
3. Koťa Michal 82.18% 66.25 97.85 49.93 100.00
4. Pánek Miloš 81.50% 64.40 82.21 72.43 92.38
5. Zikán Roman 78.89% 64.69 70.99 74.04 91.71
6. Bednář Jan 77.61% 42.70 100.00 59.92 93.91
7. Dvořák Petr 75.26% 58.76 66.91 71.56 90.34
8. Mrhálek Pavel 71.50% 65.13 60.49 71.24 76.33
9. Gilík Radovan 68.32% 58.36 63.81 68.96 69.92
10. Mach Jan 67.64% 52.94 61.82 54.88 88.84
11. Prachovský Marek 63.39% 45.23 60.33 59.25 77.40
12. Ševčík Jiří 63.15% 51.17 54.84 63.13 72.16
13. Procházka Aleš 61.55% 34.99 57.08 60.83 82.29
14. Střelec Martin 59.83% 57.18 51.07 57.54 62.83
15. Skotnica Filip 58.72% 46.20 65.64 39.57 72.97
16. Slivečka Zdeněk 57.32% 44.19 50.78 58.63 65.41
17. Pasterniak Tomáš 55.16% 38.87 37.46 69.01 65.41
18. Řeháček Daniel 53.59% 44.85 41.88 52.20 65.86
19. Šedivka Jan 52.24% 43.20 57.52 40.26 58.63
20. Sixta Bedřich 52.06% 33.04 75.43 31.54 58.90
21. KRCHŇAVÝ Filip 51.49% 47.98 31.54 57.54 59.70
22. Vyboštok Josef 51.33% 42.42 52.68 37.19 63.85
23. Vodák Radim 50.63% 17.47 55.07 34.15 86.79
24. Zajíc Dalibor 50.00% 34.00 46.63 50.66 59.76
25. Dostál Michal 49.76% 32.63 38.25 56.88 62.36
26. Kubica Roman 48.21% 36.06 43.54 58.61 46.02
27. Žižka Jaroslav 46.03% 40.32 37.06 55.60 42.90
28. Macháň Josef 44.17% 21.88 50.59 37.73 58.58
29. Holík Jaroslav 43.81% 36.80 33.60 40.39 56.62
30. Machač Pavel 40.37% 29.87 34.99 39.50 49.88
31. Maršálek Tomáš 39.48% 23.87 43.74 38.14 45.12
32. Peč Jan 39.35% 42.30 27.50 40.04 40.52
33. NOVOTNÝ Tomáš 39.00% 25.51 29.41 46.97 47.14
34. Knaifl Petr 31.46% 22.69 23.54 33.91 40.09
35. Králová Zdeňka 16.39% 14.79 17.95 15.04 14.85
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Marek Tomáš 100.00% 66.08 98.06 100.00 95.39
2. Krátký Jiří 92.97% 100.00 97.52 36.74 100.00
3. Šindler Hynek 86.42% 39.38 100.00 72.78 98.56
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PSa Císař Radek 100.00% 100.00 95.74 87.64 98.72
PSa Slavík Daniel 84.95% 91.78 37.11 100.00 95.71
PSa Koťa Michal 82.18% 66.25 97.85 49.93 100.00
PSa Pánek Miloš 81.50% 64.40 82.21 72.43 92.38
PSa Zikán Roman 78.89% 64.69 70.99 74.04 91.71
PSa Bednář Jan 77.61% 42.70 100.00 59.92 93.91
PSa Dvořák Petr 75.26% 58.76 66.91 71.56 90.34
PSa Mrhálek Pavel 71.50% 65.13 60.49 71.24 76.33
PSa Gilík Radovan 68.32% 58.36 63.81 68.96 69.92
PSa Mach Jan 67.64% 52.94 61.82 54.88 88.84
PSa Prachovský Marek 63.39% 45.23 60.33 59.25 77.40
PSa Ševčík Jiří 63.15% 51.17 54.84 63.13 72.16
PSa Procházka Aleš 61.55% 34.99 57.08 60.83 82.29
PDW Marek Tomáš 61.44% 36.89 51.60 68.06 78.20
PSa Střelec Martin 59.83% 57.18 51.07 57.54 62.83
PSa Skotnica Filip 58.72% 46.20 65.64 39.57 72.97
PSa Slivečka Zdeněk 57.32% 44.19 50.78 58.63 65.41
PDW Krátký Jiří 56.04% 55.82 51.32 25.01 81.98
PSa Pasterniak Tomáš 55.16% 38.87 37.46 69.01 65.41
PDW Šindler Hynek 53.63% 21.98 52.62 49.53 80.79
PSa Řeháček Daniel 53.59% 44.85 41.88 52.20 65.86
PSa Šedivka Jan 52.24% 43.20 57.52 40.26 58.63
PSa Sixta Bedřich 52.06% 33.04 75.43 31.54 58.90
PSa KRCHŇAVÝ Filip 51.49% 47.98 31.54 57.54 59.70
PSa Vyboštok Josef 51.33% 42.42 52.68 37.19 63.85
PSa Vodák Radim 50.63% 17.47 55.07 34.15 86.79
PSa Zajíc Dalibor 50.00% 34.00 46.63 50.66 59.76
PSa Dostál Michal 49.76% 32.63 38.25 56.88 62.36
PSa Kubica Roman 48.21% 36.06 43.54 58.61 46.02
PSa Žižka Jaroslav 46.03% 40.32 37.06 55.60 42.90
PSa Macháň Josef 44.17% 21.88 50.59 37.73 58.58
PSa Holík Jaroslav 43.81% 36.80 33.60 40.39 56.62
PSa Machač Pavel 40.37% 29.87 34.99 39.50 49.88
PSa Maršálek Tomáš 39.48% 23.87 43.74 38.14 45.12
PSa Peč Jan 39.35% 42.30 27.50 40.04 40.52
PSa NOVOTNÝ Tomáš 39.00% 25.51 29.41 46.97 47.14
PSa Knaifl Petr 31.46% 22.69 23.54 33.91 40.09
PSa Králová Zdeňka 16.39% 14.79 17.95 15.04 14.85
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

tomulka71
Bude prosím výsledková listina? Děkuji.

Avatar
Georg
Pěkné video, jen by mne zajímalo, kde jsi přišel k těm procentům. Výsledková listina ještě nikde není.
Neměl bys aspoň fotku výsledků ?
Jinak byl jsem, viděl jsem, zúčastnil se. Závod byl připraven velmi dobře. Myslím si, že byl organizačně velmi dobře zvládnutý. Co mne však trochu zamrzelo, bylo to, že ačkoliv to je hlavně o "Kose", tak na můj vkus se tam z pušky střílelo celkem málo. Docela jsem se těšil, jak tu svou "Pusu" provětrám :D
Ale i tak to bylo fajn a já děkuju všem, kteří se organizačně na tomto závodě podíleli.
A abych nezapomněl - velmi příjemné mne potěšil bufet s teplým jídlem. Řízek byl fajn ;)
Už se těším na další "Kosu, Kalašnikova" a pod. :D ;)

Vodis
Suprový závod,jen trochu zamrzlo nerozděleni dle mířidel.

Avatar
Georg
Nemáte někdo prosím aspoň přefocenou vysledkovou listinu ???
Opravdu ne všichni mohli zůstat až do vyhlášení výsledků na místě závodu.
Děkuji i za ostatní.

Avatar
cmk
Vysledky online.
Prosim poradatele, aby nemenili nazev divizi. Z procesu klik-klik-klik (coz jde i pres telefon) pak delaji proces klik, stahnout, otevrit, upravit, ulozit, uploadovat, klik, vybrat, klik, klik, klik.