Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 31. říjen 2020
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM Znojmo
Ředitel závodu:Růžička Radek
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:450.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2020
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (od 01.10. do 30.10.)
Přihlášených:0/66 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:CZ75 9L
Propozice:
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod startovného oznamte na emailu střelnice (info@akimcz.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.


Online registrace bude otevřena Čtvrtek, 1. říjen 2020, 18:00