LOS OLOMOUC

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 6. říjen 2018
Prezence:od 08:00 do 08:45
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:REGI BASE, střelnice LAZCE OLOMOUC
Ředitel závodu:Luděk Matern
Hlavní rozhodčí:Aleš Procházka
Startovné:500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:60 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 05.10. 17:59)
Přihlášených:60/60 závodníků a 4 rozhodčích
(Pi: 48, Re: 3, MPi: 10, MRe: 3)
 
Kalibrační zbraň:GLOCK 19
Propozice:
Pohárová soutěž LOS

Pohárová soutěž v LOS z krátkých střelných zbraní – Pi, Mpi, Re, Mre

Pořadatel: Lazecká střelnice s.r.o., RegiBase

Datum, místo: SOBOTA, 6. října 2018, Lazecká střelnice Olomouc

Registrace k závodu na adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/965/

Začátek: Prezence od 08:00 do 09:00 hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod., trvání soutěže
do ca 17:00 hod.

Účastníci: Střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. NA PREZENTACI SE STŘELEC DOSTAVÍ USTROJEN TAK, JAK BUDE STŘÍLET V ZÁVODĚ S VYBITOU ZBRANÍ V OPASKOVÉM POUZDŘE (KOMORA PRÁZDNÁ, ZÁSOBNÍK NENÍ VE ZBRANI) !

Kapacita závodu: 60 střelců plus rozhodčí.

Startovné: 500,-Kč, členové LEX a MG 400,- Kč.
Ceny: Medaile pro první tři závodníky v každé vyhlášené divizi, resp. kategorii
.
Funkcionáři soutěže: Ředitel závodu Luděk Mather, hlavní rozhodčí Jiří Šimek, zást. Aleš Procházka, tajemník soutěže Pavel Urban. Sbor rozhodčích - bude jmenován pořadatelem.

Pravidla soutěže: Střílí se podle pravidel Lidové obranné střelby.

Zbraně: Dle platných pravidel LOS. Úpravy zbraně snižující bezpečnost jsou zakázány.
Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a střelivo, které zjevně poškozuje kovové terče. Spotřeba cca 60 nábojů na závod, kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více.
Kalibrační zbraň: Glock 19 r. 9 mm Luger.

Počet stanovišť: 6 stanovišť simulujících obranné situace. Nákresy nebudou předem zveřejněny.

Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející, repelent se důrazně doporučuje. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanoviště.

Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.

Občerstvení: Na střelnici k dispozici.

Za realizační tým

Luděk Mather


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Tento závod probíhá postupně, squady nestřílí současně, ale podle uvedeného časového harmonogramu.
Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Revolver Malá pistole Malý revolver )
plno
plno
plno
plno
Drs Mirek
Drtílek Radim
Gazda David
Hudeček František
Lorenc Ivo
Lysoněk David
Pecha Tomáš
Pelka Robert
Pospíšil Jan
Šantrůček Petr
Smékal Zbyněk
Svozil David
Vodak Radim
Vrzala Jiří
Vyboštok Josef
Červenka Miroslav
Číhalík Ondřej
Jandera Michal
Koudelka Vladimír
Loský Ondřej
MACHÁŇ JOSEF
Nemrava Petr
Otáhal Rostislav
Paťava Martin
Peč Jan
Pešl Jaroslav
Řezníček Roman
Rybka Martin
Sorkin Roman
Zajíc Dalibor
Bombera Miloš
Čapka Petr
Dvořák Petr
Fajkus Jan
Faron Radek
Klvaňa Tomáš
Paseka Vlastimil
Pěčková Petra
Rabel Lukáš
Ráček Jaroslav
Šindler Hynek
Slanina Přemysl
Tahadlová Jitka
Vančura Jan
Zbořil Tomáš
Císař Radek
Diviš Josef
Hoffmann Přemysl
Holotík Stanislav
Ivan Jiří
Jež Alois
Korčák Jiří
Lipowski Kamil
Nemšovský Petr
Pavelka Tomáš
Prosser Jiří
Sedlář Jakub
Šištíková Jarmila
Slivečka Zdeněk
Veselý Tomáš
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0

Mach Jan
Přikryl Michal
Šimek Jiří
Vařák Martin
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.